Конституція та екстер’єр собаки

Конституція та екстер’єр собаки

27

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СХІДНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

ХАРКІВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН

Конституція та екстер'єр собаки

Харків, 2010

Зміст

  • Конституція та екстер'єр собаки
    • Тип конституції собаки
    • Екстер`єр та кондиція собаки
Конституція та екстер'єр собаки

Конституція собаки - це його загальна будова, обумовлена анатомо-фізіологічними особливостями будови, спадковими факторами та виражається в характері вияву природних властивостей та службових якостей тварини.

Природні властивості собаки - це біологічні та фізіологічні особливості тварини, що склалися еволюційно під впливом умов життя і впливу навколишнього середовища. До них відносяться: сила, спритність, сміливість, швидкість реакції, гострота слуху, зору, нюху, здатність вести боротьбу, швидко пристосовуватися до різних умов існування та ін.

Під впливом людини багато природних якостей собаки удосконалювалися та формувалися в такі службові якості, як чуйність, уважність, здатність до дресирування, слухняність, відданість володарю, настороженість, пильність, недовірливість та злобність до сторонніх людей, здатність захищати себе та хазяїна, охороняти його речі, вести тривалий пошук по запахових слідах.

Сукупність природних властивостей та необхідних якостей визначають придатність собаки до виконання тої чи іншої роботи і складає службову цінність тварини. Цінність службового собаки визначається здатністю до дресирування та робочими якостями, котрі багато в чому залежать від функціонального стану нервової системи тварини, обумовленого типологічними особливостями вищої нервової діяльності. Тип вищої нервової діяльності собаки носить спадковий характер і має тісний зв`язок з його конституціональними особливостями.

Поняття “конституція” об`єднує всі властивості організму собаки, у тому числі його службові та розплідникові якості. З конституцією пов`язані здоров`я, життєстійкість, опірність організму, скороспілість, плодовитість, тривалість життя, працездатність та ін. Наявність таких загальнобіологічних властивостей у собаки складає племінну цінність тварини.

Природні властивості та службові якості в різних собак навіть однієї породи виявляються неоднаково і залежать від багатьох факторів, але, головним чином, від конституціональних особливостей організму, що називаються типами конституції.

Тип конституції собаки

Тип конституції собаки - це особливий вид його будови й поведінки, що склався на спадковій основі під впливом різних причин та факторів. Практично тип конституції визначається за екстер`єрними ознаками, інтер`єрними показниками й особливостями поведінки собаки з урахуванням його працездатності.

Конституція собак поділяється на п`ять основних типів.

Ніжний тип конституції. Тип вищої нервової діяльності слабкий (процеси збудження та гальмування слабкі, за силою та рухливістю неврівноважені). Поведінка відрізняється великою різноманітністю: є собаки надто рухливі (метушливі), в інших спостерігається обережність і пасивність. Основні реакції поведінки виявляються слабко, відрізняються нестійкістю, переважають орієнтувальна й пасивно-оборона реакції. Початкове утворення умовних рефлексів відбувається швидко, але вони легко гальмуються, з великим трудом формуються у складні навички і тому не досягають досконалості.

Нервова система відрізняється високою чутливістю до всіх подразників. При високій аналітичній здатності синтетичні процеси нервової діяльності ослаблені. На сильні подразники умовні рефлекси не утворюються із-за замежового гальмування і неврозів при повторних і тривалих їх впливах.

Будова ніжна. Кістяк слабко розвинений, тонкий. Мускулатура плоска, тонка, слабка. Сухожильно-зв`язочний апарат недостатньо розвинений. Суглоби виражені нерельєфно, слабкі. Шкіра тонка, ніжна, натягнута, складок не утворює. Підшкірна клітковина погано розвинена. Обмін речовин незбалансований, собака часто має погані кондиції. Статевий диморфізм виражений слабко.

Екстер`єрні статі виражені відповідно ніжному типу будови. Голова вузька, довга, з плоским лобом, гострою мордою і майже прямим профілем. Очі косо поставлені, повіки сухі, вилиці й надбровні дуги слабко розвинені. Шия суха, довга, високо поставлена. Груди вузькі, плоскі, живіт різко підтягнутий. Кінцівки довгі, собака здається високоногою.

Ріст відбувається швидко, розвиток нерівномірний, формування закінчується рано, часто зустрічається недорозвиненість або перерозвиненість окремих органів та систем.

Життєва стійкість, опірність низька. Собаки хворобливо переносять несприятливі умови, вимагають турботливого догляду, особливо режиму утримання, годування та службового використання.

Дресирування утруднюється із-за нестійкості умовних рефлексів та складності формування навиків. Працездатність слабка, часто бувають відмови від роботи при службовому застосуванні у складній чи незвичайній обстановці.

Тип ніжної конституції відмічається переважно в собак декоративних порід. У собак службових порід зустрічається рідко.

Сухий тип конституції. Тип вищої нервової діяльності сильний, рухливий, неврівноважений (збудження переважає над гальмуванням). Поведінка легко збудлива, невтримна, темпераментна. Рухи швидкі, різкі, енергійні, сильні. Основні реакції поведінки виявляються сильно, переважає активно-захисна реакція, часто у злобній формі. Початкові умовні рефлекси утворюються легко та швидко. Навички формуються з великим трудом, нестійкі, вимагають постійного закріплення та тренування. Витримка та диференціювання слабкі. Синтетичні функції нервової системи дещо ослаблені. На сильні подразники може відбутися перезбудження, але заборонне гальмування настає рідко.

Будова суха. Кістяк тонкий, але міцний (компактний). Мускулатура тонка, довга, але сильна й витривала. Сухожильно-зв`язочний апарат та суглоби розвинені добре. Шкіра тонка, щільна, еластична, погано прилягає до тіла. Підшкірна клітчатка розвинена слабко. Обмін речовин відбувається інтенсивно. Статевий диморфізм виражений.

Екстер`єрні статі виражені відповідно до загального типу будови. Голова відносно вузька, витягнутої форми, з плоским лобом та слабко вираженим переходом до морди. Морда загострена, за довжиною наближається до черепної частини, паралельна лінії лоба або опущена. Губи тонкі, сухі, щільно прилягають. Очі косо поставлені. Груди глибокі, відносно вузькі, овальної форми. Шия суха, довга, високо поставлена. Живіт підтягнутий вище лінії грудей. Кінцівки довгі, собака видається високоногим. Скакальні суглоби різко окреслені й добре виражені.

Ріст, розвиток та формування організму відбувається швидко й рано закінчується. Собаки життєстійкі при дотриманні певних умов утримання, годування, догляду та використання. Початкове дресирування із-за сильної збудливості утруднене. При систематичному дресируванні працездатність хороша. Собаки працюють активно, енергійно і майже не втомлюються. Сухий тип конституції переважно зустрічається у шотландських вівчарок (коллі) та ердельтер`єрів.

Міцний тип конституції. Тип вищої нервової діяльності, у більшості своїй сильний, врівноважений, рухливий. Поведінка спокійна, смілива, дещо стримана, легко керована. Рухи сильні, енергійні, упевнені, пластичні. Усі основні реакції поведінки виявляються активно, виражені сильно, легко та швидко змінюються. Умовні рефлекси, пов`язані як із процесами збудження, так і з процесами гальмування, утворюються легко. Сформовані з умовних рефлексів складні навички динамічні, легко закріплюються та довго зберігаються. Аналітичні та синтаксичні функції нервової системи протікають врівноважено. Диференціювання хороше. На сильні подразники замежне гальмування не настає.

Будова міцна. Кістяк добре розвинений, масивний, але не грубий (компактний). Мускулатура масивна, щільна, сильна, рельєфно виражена. Сухожильно-зв`язочний апарат розвинений добре, міцний, суглоби виражені. Шкіра помірно товста, еластична, щільно натягнута, складок не утворює. Підшкірна клітчатка розвинена помірно. Обмін речовин відбувається інтенсивно. Гормональна система функціонально збалансована. Статевий діморфізм виражений добре.

Екстер`єрні статі виражені пропорційно. Голова в черепній частині помірно широка, подовженої форми, з плоским чи дещо випуклим лобом то помірно вираженим переходом до морди. Морда за довжиною дорівнює приблизно довжині голови, з лінією лоба утворює паралельну лінію. Губи нетовсті, щільно прилягають. Очі, як правило, косо поставлені. Шия суха, пропорційна довжині голови, з широким горлом та добре розвиненим гребенем. Груди широкі, глибокі, овальної форми. Живіт помірно підтягнутий вище лінії грудей. Кінцівки помірно довгі, з добре розвиненими гомілками та сформованими кутами скакальних суглобів.

Ріст, розвиток та формування організму відбувається поступово, рівномірно та відносно швидко закінчується.

Собаки відрізняються життєстійкістю, добрим пристосуванням до різних, у тому числі й важких умов існування та використання. Легко та швидко піддаються різноманітному дресируванню, мають високу працездатність. Показують високі результати при службовому використанні.

Міцний тип конституції переважно зустрічається у німецьких вівчарок.

Грубий тип конституції. Тип вищої нервової діяльності сильний, врівноважений, малорухливий. Поведінка спокійна, смілива. Рухи нешвидкі, дещо незграбні, але сильні та впевнені. Основні реакції поведінки виражені активно, але протікають дещо застійно. Утворення умовних рефлексів та формування складних навичок у багатьох випадках утруднене. Утворені навички стереотипні, не сягають досконалості, але закріплюються стійко та зберігаються довго. На сильні подразники замежне гальмування не настає.

Будова міцна, але виражена в грубих формах. Кістяк масивний, щільний, грубуватий. Мускулатура масивна, міцна, сильна. Сухожильно-зв`язочний аппарат розвинений добре, суглоби виражені нерельєфно. Шкіра товста, щільна, натягнута, але часто утворює складки в ділянці голови та шиї. Шерсть густа, добре розвинена, груба. Обмін речовин відбувається інтенсивно, збалансовано. Статевий діморфізм виражений.

Екстер`єрні статі виражені відповідно до загальної будови. Голова груба, широка, масивна, вилицювата, з дещо випуклим лобом та вираженим переходом до морди. Морда тупа, масивна, утворює паралельну лінію з лінією лоба. Губи товсті, натягнуті або дещо відвислі. Очі поставлені відносно прямо, з сухими повіками. Груди глибокі, відносно вузькі, овальної форми. Шия коротка, масивна, низько поставлена. Живіт помірно підтягнутий. Кінцівки недовгі, з укороченими гомілками, з дещо випрямленими кутами колінних та скакальних суглобів.

Ріст та розвиток організму відбувається дещо уповільнено, формування закінчується пізно. Собаки відрізняються великою життєстійкістю, стійкістю до захворювань, невибагливістю до умов утримання та годування, пристосованістю до місцевих умов. Складне дресирування утруднене. Після тривалого дресирування працездатність хороша.

Грубий тип конституції переважно зустрічається у кавказьких та середньоазіатських вівчарок.

Сирий тип конституції. Тип вищої нервової діяльності сильний, врівноважений, інертний. Поведінка спокійна, флегматична, здається лінивою та байдужою. Рухи в`ялі, уповільнені, незграбні. Основні реакції поведінки виражені слабко, протікають уповільнено та застійно. Утворення умовних рефлексів та складних навичок відбувається повільно. Утворені навички стереотипні, утримуються міцно. Аналітичні процеси та синтетична діяльність нервової системи протікають уповільнено. Сильні або часто застосовувані подразники викликають пасивність тварини та гальмування нервової системи.

Будова сира (рихла), виражена у грубих формах. Кістяк масивний, рихлий, грубий. Мускулатура рихла, в`яла, слабка. Шерсть груба, добре розвинена. Шкіра груба, вільна, утворює складки. Підшкірна клітчатка розвинена добре. Процеси обміну речовин протікають уповільнено. Є схильність до ожиріння. Статевий діморфізм недостатньо виражений.

Екстер`єрні статі виражені відповідно до загальної будови. Голова масивна, широка, вилицювата, коротка, з випуклим лобом та різким переходом до морди. Морда коротка, тупа, іноді піднята, з сильно розвиненими сирими, товстими, часто обвисаючими губами. Очі широко та прямо поставлені, глибоко сидять. Повіки сирі, відвислі. Шия коротка, низько поставлена, горло вузьке, гребінь масивний. Груди широкі, масивні, округлої форми. Живіт опущений. Кінцівки відносно короткі, з короткими гомілками та випрямленими кутами колінних та скакальних суглобів.

Ріст відносно швидкий, розвиток повільний, формоутворення та дозрівання пізнє. Спостерігається рання старість та швидке дряхління. Життєстійкість слабка, зміна умов існування викликає хворобливий стан. Дресирування досягається з великими складностями. Працездатність низька із-за повільності та швидкої втомлюваності.

Сирий тип конституції зустрічається переважно у сенбернарів та ньюфаундлендів.

Окрім п`яти основних типів конституції собак як серед існуючих порід, так і в середині кожної породи, можна виділити перехідні типи: проміжні та комбіновані. Деякі породи та всередині породні групи займають проміжне положення між основними типами за двома рядами змінності.

Перший ряд змінності - від ніжних типів до грубих зі всіма переходами. Ці типи виділяються, головним чином, за розвитком скелета, м`язевої тканини, шкіри та внутрішніх органів. Другий ряд - від сухих типів до сирих (знову ж з усіма переходами), що визначаються за розвитком з`єднувальної тканини, характером жировідкладень та обміну речовин, компактністю будови м`язової та кісткової тканини. У центрі кожного ряду знаходяться собаки найбажанішого - міцного типу конституції.

Проміжними вважаються типи, що стоять між ніжним і міцним, грубим і міцним, сухим і міцним, сирим і міцним. Комбіновані типи, що поєднують ознаки двох рядів змінності: грубий сухий, грубий сирий, ніжний сухий, ніжний сирий, називаються змішаними. Ніжний сухий та ніжний сирий - украй виражені типи конституції - зустрічаються рідко.

З конституціональними рядами змінності існує генетичний зв`язок змінності функціональних властивостей нервової системи: з першим рядом (від ніжних до грубих) - сила нервових процесів збудження та гальмування і пороги чутливості органів чуття, а з другим рядом (від сухих до сирих) - рухливість нервових процесів та швидкість змінюваності основних реакцій поведінки. Особливості цих зв`язків відомою мірою відображені в характеристиці основних типів конституції собак.

У назвах проміжних та змішаних типів на початку вказується більш виражений тип конституції, а в кінці - менш виражений. Наприклад, якщо в собаки проміжного типу конституції переважають ознаки міцності та менш виражені ознаки сухості, то пишуть міцний сухий.

Собакам, у котрих переважають ознаки основного типу конституції та слабко виражені окремі ознаки другого типу, записують назву основного з додаванням елементів другого типу. Наприклад, міцний тип з елементами грубості.

Конституцію собаки не можна установити, тим більше оцінити за одиночними, навіть яскраво вираженими ознаками. Тип конституції визначається та оцінюється за комплексом основних ознак у двох рядах змінності, виражених в особливостях екстер'єру, інтер`єра та поведінки собаки.

Екстер`єр та кондиція собаки

Екстер`єр - це зовнішній вигляд собаки, виражений у статях, пропорціях, гармонійності та особливостях форм будови, властивих породі, статі, віку й типу конституції тварини. Являючись безпосереднім показником здоров`я, міцності і пристосування тварини до певних умов існування і застосування, екстер`єр має велике значення в відборі племінних і користувальних собак.

Організм тварини являє собою єдине складне ціле, де всі частини взаємозв`язані і залежать один від другого. Ця залежність по зовнішньому вигляду може бути мало помітною або різко вираженою, в результаті чого кожна порода має свої форми і пропорції будови, обумовлені її продуктивністю, умовами зовнішнього середовища - годування, утримання, догляду і застосування.

Статі - це окремі частини тіла собаки, що виконують певні функції організму, за котрими судять про здоров`я, витривалість, міцність будови, статевої та породної вираженості та, певною мірою, про племінну і службову цінність тварини. При вивчені статей відмічають селекційно-генетичні зв`язки зовнішніх форм тіла з корисними природними властивостями та певними робочими якостями тварини. Особливості будови визначають за гармонійністю та пропорційністю статури, ступенем розвиненості кістяка й мускулатури, за раціональністю кутів з`єднання окремих частин тіла й суглобних з`єднань, що забезпечують кращу рухливість, ресорність та стійкість тварини з мінімальними затратами енергії.

Рис. Частини тіла (статі) собаки: 1 - лоб; 2 - морда; 3 - мочка носа; 4 - скули; 5 - перехід від лоба до морди: 6 - затилок із затилочним бугром; 7 - шиї (7а - гребінь шиї; 7б - горло); 8 - холка; 9 - спина; 10 - поясниця; 11 - круп; 12 - бокова частина грудей; 13 - груди; 14 - нижня частина грудей; 15 - живіт; 16 - пах; 17 - плече; 18 - лікоть; 19 - передпліччя; 20 - зап'ястя; 21 - п'ясть; 22 - передня лапа; 23 - сідалишний бугор; 24 - стегно; 25 - коліно; 26 - голень; 27 - суглоб; 28 - п'ятка; 29 - плюсна; 30 - задня лапа: 31 - хвіст; 32 - подвздох (голодна ямка); 33 - маклак; 34 - крайня плоть

Екстер`єр оцінюють найбільш розповсюдженим у кінології окомірним способом у стійці та в русі тварини. Окомірна оцінка основана на суб`єктивному висновку, думці, що склалася про зовнішній вигляд та розвиток тварини в цілому. Окомірну оцінку доповнюють промірами, зважуванням, а в необхідних випадках фотографуванням, кінозніманням, відеозаписом. Біометричні дані на собаку та інші відомості про нього складають об`єктивну характеристику особливостей будови тварини й використовуються у селекційній роботі. Огляд собаки виконують з відстані 4 метрів збоку, спереду та ззаду. Собака повинен стояти на горизонтальному майданчику та рівномірно спиратися на всі чотири кінцівки. Після загального огляду оцінюють окремі статі тіла за ділянками в певній послідовності.

Статі голови. За статями голови можна скласти уявлення про багато з особливостей собаки. Величина голови та кісткові виступи дозволяють судити про розвиток усього кістяка, про грубість або ніжність конституції, про вираженість статевого диморфізму. Форма кісток черепа - одна з найбільш стійких ознак, за допомогою котрих можна встановити породність і типовість собаки. Голова буває грубою (тяжкою) чи сухою (легкою), вузькою чи широкою, довгою чи короткою. Визначення пропорційності довжини голови росту собаки та відповідності типу його будови складають основу описувальної оцінки всіх статей голови.

1 - голова клиноподібна, помірно широка в черепній частині, перехід від лоба до морди помітний, лінія морди паралельна лінії лоба, вуха стоячі, гостроконечні, мають форму рівностороннього трикутника;

2 - голова клиноподібна, довга, вузька, суха, перехід від лоба до морди плавний, малопомітний, вуха невеликі стоячі, з опущеними вперед кінцями;

3 - голова клиноподібна, довга, суха, перехід від лоба до морди малопомітний, вуха високо поставлені, висять на хрящах;

4 - голова вузька, легка, суха, морда загострена, опущена вниз, вуха висять;

5 - голова масивна, груба, з широким лобом, морда коротка, з товстими, але сухими губами, вуха широко поставлені, коротко купіровані;

6 - голова масивна, морда об`ємна, з відвислими губами, вуха високо поставлені, гостро й високо купіровані;

7 - голова з округлим випуклим лобом, різким переходом від лоба до морди, морда коротка, тупа, піднята, з товстими опущеними губами, вуха купіровані;

8 - голова масивна, сира, з випуклим лобом та різким переходом від лоба до морди, губи сирі, товсті, вуха високо поставлені, висять

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать