Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення
p align="left">Багатосторонні карти на відміну від двосторонніх - це картки, які функціонують у національних чи міжнародних карткових проектах і надають можливість купувати товари чи отримувати послуги у багатьох торговців та закладів сервісу, які приймають пластикові картки як платіжний засіб.

За способом запису інформації картки бувають:

- з графічним записом;

- з ембосируванням;

- з штрих-кодуванням;

- з кодуванням на магнітній смузі;

- з кодуванням на чіпах;

- з лазерним записом (оптичні картки).

Найпростішою формулою запису інформації на картку є графічне зображення. Цей спосіб використовується практично на всіх типах карток. На картку заносяться прізвище, ім'я та по-батькові власника картки, інформація про емітента, іноді сканується і переноситься фотографія клієнта.

Ембосирування - нанесення рельєфних даних на картку шляхом механічного видавлювання. Це дозволяє за допомогою спеціального валика робити відбиток даних з картки на сліп (торговельний чек), через копіювальний папір.

Штрих-кодування - запис даних на картку з допомогою штрих-кодування. Цей метод використовувався до винаходу магнітної смуги. У платіжних карткових системах він не набув розповсюдження.

Картки з магнітною смугою - це пластикові картки, на зворотній стороні яких є магнітна смуга, де може вміщуватися близько 100 байт інформації, яка може бути прочитана спеціальним пристроєм. Інформація на магнітній смузі зберігається з даними на титулі: ім'ям, номером рахунку власника картки, датою закінчення дії картки. Картки цього типу використовуються як кредитні (типу VISA, Master Card, EuroCard, American Express), як банківські дебетові картки, картки для банкоматів.

Незважаючи на масове розповсюдження цього типу карток, вузьким місцем у їх використанні як платіжного засобу є недостатній рівень захисту від підробок.

Картки з кодуванням на чіпах поділяються на картки пам'яті та старт-карти.

Картки пам'яті - це картки з мікросхемою, яка вміщує лише запам'ятовуючий пристрій. Обсяг пам'яті для звичайних карток становить близько 256 байт, є картки з пам'яттю від 32 байт до 8 Кбайт. Рівень захисту в таких картках не дуже високий, тому вони використовуються в системах, в яких не ставляться високі вимоги щодо захисту.

Старт-карти зовні дуже схожі на картки пам'яті, але мікросхема цих карток містить мікропроцесор, який може виконувати операції обробки даних. Тому ці картки називають “старт-картами”. Мікропроцесор і мікросхема дуже маленькі, а тому їх часто називають “чіпом” комп'ютера.

Мікропроцесор - це, по суті, маленький комп'ютер, запрограмований на взаємодію з іншими комп'ютерними системами. Він може вміщувати інформацію про банк-емітент, що видав цю картку, термін дії картки, інформацію про клієнту та суму коштів, яку може використовувати клієнт для розрахунків.

Мікропроцесор може не тільки зберігати інформацію, а й шифрувати і захищати її. Він має систему захисту, яка при спробах проникнути в “чіп” здійснює його саморуйнування. Мікропроцесор може містити близько 65 Кбайт інформації.

Картки оптичної пам'яті мають більшу пам'ять, ніж картки пам'яті, але дані на них можуть записуватись лише один раз. Запис та зчитування інформації на цих картках виконується за допомогою спеціальної апаратури з використанням лазера, тому їх ще називають лазерними картками. Ці картки поки що не дістали широкого розповсюдження в банківських технологіях через високу вартість карток і обладнання для зчитування інформації.

За функціональною ознакою картки поділяються на кредитні та дебетні, а також картки типу “електронний гаманець” і “електронні гроші”.

Кредитні картки дають змогу отримувати кредит під час купівлі товарів чи оплати певних послуг, а також отримувати готівкову позику. Кредитні картки бувають банківськими чи картками туризму та розваг. Кредитна картка - це картка з РІN-кодом.

Банківські кредитні картки використовуються для оплати за товари чи певні послуги з використанням банківського кредиту чи для отримання авансу у готівковій формі. Клієнт користується кредитом без сплати відсотків протягом 4-8 тижнів. Крім того, за бажанням він може продовжити термін кредиту за межі пільгового періоду, сплачуючи в такому разі відсотки. При цьому банком встановлюється ліміт на суму одноразової витрати.

Кредитні картки видаються платоспроможним клієнтам. Вони бувають індивідуальними та корпоративними. Індивідуальні картки поділяються на стандартні та золоті. Золоті картки надаються лише клієнтам з високим і стабільним рівнем доходів.

Картки туризму та розваг (travel and entertainment card) імітуються компаніями, що спеціалізуються на обслуговуванні даної сфери, наприклад American Express. Ці картки дають змогу їх власникам виконувати розрахунки на різні товари та послуги, а також надають пільги по замовленню авіаквитків, номерів у готелях, по страхуванню життя, дають можливість отримувати знижки на ціни товарів, отримувати кредит і т.п.

Відмінність цих карток від банківських кредитних карток полягає у тому, що в них відсутній ліміт одноразової витрати, а також у тому, що власник повинен погасити заборгованість протягом місяця без права пролонгування кредиту. У разі порушення термінів сплати заборгованості власник зобов'язаний сплатити підвищений відсоток.

Картки туризму та розваг також бувають індивідуальними та корпоративними.

Окремо виділяється такий вид кредитних карток, як чекові гарантійні картки (chegue guarantee cards), які видаються власнику поточного рахунку в банку для ідентифікації організації, що надала чек та гарантії платежу по ньому. Картка базується на кредитній лінії, яка надає власнику рахунка овердрафт. При цьому банк виступає гарантом перерахування у встановлений термін відповідної суми коштів на рахунок торговельного закладу, навіть якщо у власника цієї картки на рахунку буде відсутня потрібна сума, але в цьому випадку клієнт - власник картки сплачує комісійні за наданий кредит [22, c.155].

Дебетна картка - це картка, для якої відкривається спеціальний рахунок, на якому зберігається сума, якою обмежені розрахунки по ній. Дебетна картка надає клієнту зручності при проведенні безготівкових платежів, отриманні готівки, управлінні рахунком. Звичайно, фінансова привабливість дебетної картки порівняно з кредитними картками значно менша, вона може бути підставою для нарахування відсотків на залишок рахунку та отримання знижок при купівлі товару. При виконанні всіх операцій з дебетною карткою, як правило, використовується РІN-код. З юридичної точки зору, дебетна картка може сплатити кредитною, якщо дозволити по ній овердрафт.

Дебетні картки можуть використовуватися для

- отримання готівки через банкомат;

- отримання грошей у відділенні банку з рахунку клієнта;

- сплати за послуги чи товари в торговельних закладах.

Для отримання кожної з перелічених послуг існують окремі дебетні картки.

Дебетна картка для банкомата дає змогу власнику поточного чи ощадного рахунку в банку отримувати готівку в межах залишку коштів на рахунку. Іноді по цих картках встановлюється ліміт щоденного зняття коштів.

Дебетна картка для обслуговування в торговельних закладах (POS - Point of Sale) може діяти за двома схемами. Перший варіант - гроші, які знаходяться на рахунку дебетної картки в банку, переносяться на картку. В кінці дня з торговельного закладу в банк передаються чеки на трансакції, виконані з використанням дебетових карток, і робиться відповідне бухгалтерське проведення на рахунку в банку. У цьому випадку не потрібне оперативне проведення авторизації платежу.

Другий варіант - гроші зберігаються на рахунку в банку і на картку не зараховуються. На картці зберігається лише номер рахунку в банку, тобто картка є засобом доступу до рахунку, але в такому випадку потрібно щоразу виконувати авторизацію платежу, тобто картка подібна до чекової книжки. Під час використання цього типу карток ідентифікація клієнта виконується в момент виконання трансакцій і кошти з рахунка власника перераховуються відразу на рахунок торговельного закладу. Використання цієї картки не дуже вигідне для клієнта, оскільки сума купівлі відразу знімається з його рахунку, тоді як при використанні чеків чи кредитних карток клієнт отримує відстрочку платежу. Крім того, для оперативного виконання авторизацій необхідні відповідні засоби зв'язку торговельних та банківських закладів. Тому цей вид карток не дуже поширений.

Різновидом пластикових карток як платіжного засобу є картки типу “електронний гаманець” та “електронні гроші”. На цей тип карток поки що не розроблено міжнародних стандартів, і вони не дуже поширені як платіжний засіб.

Електронний гаманець - це розрахункова картка, на яку зараховуються невеликі суми для виконання поточних розрахунків. Електронний гаманець подібний до дебетової картки, але він має ряд істотних відмінностей.

Електронний гаманець - це здебільшого анонімна картка, для платежів по якій РІN-код не використовується. Для захисту від несанкціонованого використання електронного гаманця власник може його заблокувати (розблокувати) за допомогою спеціального коду, який можна ввести на будь-якому платіжному чи банківському терміналі.

Гроші на таку картку можуть вноситися безпосередньо у вигляді готівки чи переводитися з рахунку клієнта. Переведена на картку сума відразу ж знімається з рахунку клієнта і в наступних операціях, що виконує з нею клієнт, банком не контролюється. Електронний гаманець є багаторазовою карткою, тобто існує можливість поповнення коштів після того, як вони були витрачені.

Різниця між електронним гаманцем та “електронними грошима” полягає у наступному.

1.Під час використання “електронних грошей” гроші з картки клієнта переводяться на іншу картку комерсанта (торговця чи ділового партнера, з яким виконуються певні розрахунки). Потім з картки комерсанта ці гроші безакцептно списуються на його банківський рахунок. При роботі по цій схемі дуже важко відстежувати обіг коштів, тому що одні банки емітують картки, а комерсанти можуть бути клієнтами зовсім інших банків. Банк-емітент не має змоги відстежувати і санкціонувати трансакції, що виконуються з картками. Картка в цьому випадку відіграє роль електронної банкноти.

2.При використанні “електронного гаманця” гроші, що зараховуються на картку, банками-емітентами перераховуються на загальний рахунок електронного гаманця в розрахунковому банку чи процесинговому центрі. Інформація про трансакції з використанням “електронного гаманця” надходить з торговельних закладів в розрахунковий банк, який проводить перерахування з рахунку електронного гаманця на рахунок торговців.

За належністю до організації-емітента картки бувають:

- банківські картки, які емітуються банком чи консорціумом банків;

- комерційні картки, які емітентуються комерційними фірмами чи їх групою, тобто не фінансовими установами;

- картки карткових асоціацій, які випускаються організаціями, основною діяльністю яких є емісія пластикових карток та створення інфраструктури щодо їх обслуговування.

За сферою обслуговування картки бувають:

- універсальні, які використовуються для оплати за будь-які товари та послуги;

- приватні комерційні (цільові картки), які використовуються для оплати за певні послуги (наприклад, картка для мережі ресторанів, готелей, супермаркетів, заправ очних станцій).

За охватом територій дії картки бувають:

- міжнародні, дія яких розповсюджується на кілька держав;

- національні, дія яких обмежена рамками певної держави;

- регіональні, які використовуються лише у певних регіонах держави;

- локальні, дія яких обмежена рамками однієї установи.

За терміном використання картки бувають:

- обмежені певним терміном дії (іноді з можливістю прологування);

- необмежені в терміні дії.

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ РОЛІ ПЛАСТИКОВИХ КАРТОК В БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЯХ БАНКІВ

2.1. Аналіз діяльності банків України на ринку платіжних карток

На сьогоднішній день в Україні більше 60% провідних українських банків обслуговують картки та беруть участь у роботі міжнародних платіжних систем Visa International, Europay International, MasterCard International, American Express, Diner Club та інших менш відомих платіжних систем. Стан і розвиток карткових платіжних систем, як відомо, віддзеркалює рівень освоєння новітніх банківських технологій, ступінь цивілізованості держави. Тому головну увагу банків зосереджено на збільшенні емісії пластикових карток і розширенні можливостей їх використання у торговельній мережі.

Як свідчить аналіз, кількість пластикових карток і обсяги операцій з ними в Україні динамічно зростають, що дає змогу розглядати картковий бізнес як один із найбільш перспективних для банків [15, c.149].

На 1 квітня 2002 року банками України було емітовано 40-50 тисяч міжнародних пластикових карток, тоді як на 1 квітня 2005 року їх кількість досягла 18 444 тис. штук.

За обсягами емісії карток в Україні серед міжнародних платіжних систем лідирує VISA. На сьогодні, порівнюючи з 2001 роком кількість емітованих карток збільшилася майже у сім разів - з 1254 тис. до 7564 тис.

Серед банків беззаперечно лідирує Приватбанк. На 1 квітня 2002 року цим банком було випущено 1 252 341 картка, тоді як на 1 квітня 2005 року їх кількість збільшилася до 6 444 тис. шт.

Будучи дійсним членом двох найбільших міжнародних платіжних систем VISA і EUROPAY , а також агентом по поширенню карток компанії American Express, “Приватбанк” пропонує своїм клієнтам наступні види платіжних пластикових карток: VISA Classic, VISA Business, VISA Gold, VISA Electron/Plus, Visa Platinum, Visa Electron, CAM-card, VISA Electron Domestic; Eurocard/Mastercard Gold, Cirrus/Maestro; American Express Personal, American Express Corporate; American Express Gold, American Express Platinum.

Усім власникам пластикових карток також пропонуються додаткові послуги: міжнародні дисконтні та сервісні картки, страхові поліси з істотними знижками.

Промінвестбанк України лідирує за кількістю встановлених банкоматів - понад 23,7%, а обсяги емісії карток, порівнюючи з 2002 роком збільшилися майже в 4 рази - з 821 756 шт. (на 1.04.2002р.) до 2 366 тис. шт. (на 1.04.2005р.), причому кількість локальних внутрішньобанківських збільшилася з 657 405 шт. до 1 151 тис. шт. “Аваль” випустив 2 032 тис. шт. (на 1.04.2005р.), тоді як кількість карток, емітованих цим банком на 1.04.2002 р. становила понад 532 973 шт., Ощадбанк - понад 743 тис. шт. (порівнюючи з 2002 р. ця кількість збільшилася майже в 2 рази ), у тому числі 335 тис. локальні внутрібанківські).

Приватбанк також є лідером з випуску карток системи VISA, а система Europay найбільше до вподоби банку “Аваль”.

Порівнювати успіхи кожного окремого банку важко, адже Укрсімбанк, наприклад, при невеликому обсязі емісії ( на 1.04.2002 р. - 73 990, або в 4,2 рази менше, ніж Ощадбанк; на 1.04.2005 р. - майже 2 тис.) встановив 7,2% від загальної кількості банкоматів і займає досить високі позиції на ринку еквайрінгу - майже 94,7% від обсягів Ощадбанку.

Як бачимо, локальні проекти займають немалу долю карткового ринку, забезпечуючи банкам-емітентам можливість мати свою (захищену!) долю на ринку. Подібні системи впроваджуються досить швидко і допомагають банкам отримати прибуток за рахунок розширення сфери послуг щодо залучення додаткових клієнтів, прискорення руху грошових коштів, збільшення часу перебування коштів у банках тощо.

На 1 квітня 2002 року на один мільйон жителів України припадало 18 банкоматів. На 1 квітня 2005 року їх кількість значно збільшилася, їх налічувалося 186 одиниць. У середньому на один банкомат припадала 2 101 картка, тоді як на 1 квітня 2002 року - 195.

На 1 квітня 2005 року (порівняно з 1.04.2002 р.) кількість операцій із застосуванням платіжних карток, емітованих українськими банками, зросла майже на 40 млн. і становила 67 млн., причому сума операцій з картками збільшилася на 9 415 млн. грн. - до 18 005 млн. грн.:

- операції з отримання готівки за платіжними картками зріс на 13 713 млн. грн. і становить понад 16 983 млн. грн.;

- безготівкових платежів зріс на 703 млн. грн. і становить понад 1 022 млн. грн.

Найбільшу частку в загальних обсягах операцій за платіжними картками, емітованими українськими банками, становлять операції з використанням карток міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa відповідно 38% (6 931 млн. грн.) і 41% (7 455 422 млн. грн.) .

Потрібно зазначити, що останнім часом з розширенням клієнтської бази і посиленням міжбанківської конкуренції банки періодично знижували тарифи з обслуговування карток. Крім того, стимулюючи нових клієнтів, ряд банків почали відмовлятися від страхового депозиту, значно зменшили мінімальний залишок і мінімальний внесок при відкритті картрахунка. Досить перспективними стають партнерські карткові проекти (так званий кобрендинг) - програми, здійснювані банками-емітентами платіжних карток спільно з партнерами (авіакомпаніями, автовиробниками, готелями, торговельними закладами, туристичними, телекомунікаційними і нафтовими компаніями тощо) Такі програми передбачають додаткові переваги держателям карток (знижки, компенсації тощо) і направлені на збільшення обсягів продажу товарів (послуг) на основі створення довіри та лояльного ставлення споживачів до обох компаній.

На кінець 2001 року понад чверть усіх міжнародних кредитних карток випущені у світі, були спільними картками, а на кінець 2003 року частка таких карток зросла до половини. В Україні першим став проект “VISA UMS Aval Card”, який влітку 1999 року був запущений банком “Аваль” та оператором мобільного зв'язку UMC. Згодом Приватбанк створив три ко-бренди: “СТАРкард” (спільно з оператором мобільного зв'язку Kyivstar), “САМкард” (з туристичною компанією “САМ”) і програму для автолюбителів - “АВТОкард”, яка стала найбільш масовою. Аналогічні проекти нині пропонують й інші банки, але потрібно визнати, що поки що спільні програми порівняно з зарубіжними проектами не особливо ефективні. Адже за кордоном уже давно стало звичним явище, коли споживачі користуються декількома платіжними картками.

2.2.Організація розрахунків із застосуванням пластикових карток

За допомогою різного виду пластикових карток можна скористатись такими послугами:

1.Отримати готівки через банкомати.

2.Отримати відповіді на запит про стан рахунку.

3.Переказати кошти з одного рахунку на інший. Наприклад з рахунку з низькими відсотками на рахунок з більш високими відсотками чи навпаки. В електронних системах роздрібних банківських послуг використовуються такі типи рахунків: операційний/поточний, чековий рахунок для виконання великої кількості трансакцій і рахунок кредитної картки. Більшість банків не дозволяють отримувати готівку з депозитних рахунків.

4.Отримати виписки з поточного рахунку. Виписка - це друкований документ, що містить інформацію про проведені операції по рахунку, а також дані про залишок на рахунку.

Страницы: 1, 2, 3Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать