Історія світової банківської системи
p align="left">кредитово-банківська система з центральним банком;

кредитово-банківська система з федеральним резервом.

До 1999 р. в розвинених капіталістичних державах, до яких можна віднести Японію, Німеччину, Великобританію, Францію, Італію, Швейцарію, Нідерланди і Бельгію, з деякими варіаціями діяла банківська система з незалежним центральним банком. Система федерального резерву використовувалася лише в Сполучених Штатах Америки.

Проте новітня економічна історія показала, що за ситуації, коли країна прагне до того, аби її валюта була резервною і розрахунковою у світовому масштабі, система федерального резерву є більш конкурентоздатною, оперативною і стійкою.

До 1999 р. основними державами-конкурентами, що претендують на обслуговування міжнародних економічних зв'язків в своїх банківських системах, були Японія, США і Німеччина. Валюти цих країн, безумовно, були резервними впродовж 20 останніх років. Проте, така ситуація не владнувала інші розвинені європейські держави, на долю яких разом з Німеччиною доводилося близько 25% об'єму світового експорту (тоді як доля США складала приблизно 12%, а Японії - лише 9,5%). При цьому близько 50% міжнародних валютних резервів, включаючи СДР і права на кредит МВФ, були в доларах США, 13% - в німецьких марках, а 7% - в японських ієнах і 7% - в ЕКЮ («сурогатна» валюта, вживана для обслуговування міжнародних боргів). Не слід забувати і про те, що країни - члени Європейського валютного союзу (ЕВС), володіють переважною частиною світових резервів монетарного золота. Доля Німеччини, Франції, Італії, Нідерландів і Бельгії в світовому запасі золота складає в сукупності приблизно 34,5%, включаючи резерви Європейського валютного інституту (нині ЕЦБ) - 42,5%. Для порівняння: США припадає на частку близько 24% світових запасів монетарного золота, а Японії - близько 2%. [1, 64]

Сукупний об'єм ринку державних коштовних паперів в Європі перевищує об'єм аналогічного ринку в США майже на 5%, причому статус держав ЕВС як крупного сукупного міжнародного нетто-кредитора забезпечує європейському державному боргу максимальний рейтинг.

Капіталізація європейського ринку державних і корпоративних облігацій складає 70% капіталізацій американського ринку, а ринку акцій - 60%.

Біржовий зворот ф'ючерсів і опціонів в Європі складає близько 60% звороту даних фінансових інструментів в США.

Статус долара США як світової резервної валюти впродовж півсотні років після підписання Бреттон-Вудського угоди давав США чималі переваги: по-перше, можливість фінансувати бюджетний дефіцит емісійними засобами, маючи постійний попит на національну валюту за кордоном; по-друге, можливість фінансувати національною валютою 160_мільярдний дефіцит поточних операцій, протиставляючи еластичність процентних ставок волатильности валютних курсів.

Все вищезазначене створювало загрозливу ситуацію для фінансової незалежності і стабільності економічних систем групи розвинених європейських країн і безперервно підштовхувало Західну Європу до фінансової і економічної інтеграції. Через ту обставину, що в розвинених країнах Європи склалася і функціонувала система розрізнених державних центральних банків, кожен з яких емітував власну національну валюту, європейській банківській системі було дуже складно конкурувати з Федеральною резервною системою США. Виняток становила система Бундесбанка ФРН, яка впродовж 20-25 останніх років тримала безперечне лідерство серед європейських банківських систем. Важливу роль в цьому грав той факт, що німецька марка була міжнародною резервною валютою першої категорії. Наявність в Європі ряду банківських систем, різних по законодавчому пристрою і методам регулювання валютних курсів, створювало проблематичну ситуацію з підтримкою стабільності курсів національних європейських валют.

Прологом до об'єднання континенту став Римський договір 1957 р., який не декларував в явній формі прагнення до єдиної європейської валюти, але ставив основною задачею стабільність валютних курсів як основний пріоритет європейської інтеграції. У 1962 р., не дивлячись на дію в цей час Бреттон-Вудськой системи золотовалютного стандарту, в рамках якої встановлювалися фіксовані співвідношення між валютами, Європейська комісія проголосила перехід до єдиної європейської валюти як одну із стратегічних цілей Співтовариства. У 1969 р. після ревальвації німецької марки канцлер В. Брандт «оживив» цю ідею: вона була формалізована в плані Вернера по переходу до єдиної європейської валюти в 1970 р. Але в 1971 р. крах Бреттон-Вудськой системи, демонетизація золота і початок «вільного плавання» валют перекреслили вищеназваний план.

Європейські країни створили в 1972 р. механізм спільного регулювання «плаваючих» курсів. Він обмежував відхилення валютних курсів від центральних значень межами в 1,125% і був відомий як «курсова змія» із-за високої частоти коливань крос-курсів європейських валют до долара США. Проте функціонування цього механізму протікало складно: Великобританія дотримувалася цих правил всього шість тижнів, Франція і Італія двічі відступали від системи правил, передбачених механізмом спільного регулювання «плаваючих» курсів. Стало очевидним, що в світовій грошовій системі сталися безповоротні зміни і повернення до фіксованих співвідношень валют неможливий. Тоді європейські держави створили Європейську валютну систему (ЕВС). 7 липня 1978 р. в Бремені було поміщено угоду про створення ЕВС. Меморандум про створення ЕВС був підписаний президентом Єврокомісії Р. Дженкинсом в 1978 р. До березня 1979 р. країни ЕВС (окрім Великобританії, що приєдналася пізніше) увійшли до системи, що передбачає формування валютних курсів, з механізмом, що обмежує їх відхилення межами в 0,25% в обоє сторони від фіксованих центральних значень. Для найменш стабільних валют межі були встановлені в 6%. Як і у випадку з попереднім невдалим досвідом, даний механізм себе не виправдав. Французький франк і італійська ліра двічі піддавалися девальвації, а з приходом до влади лівоцентристського уряду Ф. Міттерана в 1982-1983 рр. встало питання про вихід Франції з ЕВС. Але цього не сталося.

У грудні 1991 р. президент Єврокомісії Ж. Делор виступив з детальною програмою поетапного переходу до єдиної євровалюти. Його доповідь стала основою для прийняття формальної угоди держав - учасників ЕВС, яке було підписано в Маастріхте на початку 1992 р. Але в тому ж році був проведений «невдалий» референдум в Данії, що створило грунт для сумнівів в спроможності планів європейської валютної інтеграції. Внаслідок цього Великобританія і Італія вийшли з вищезазначеної угоди. Цей крок привів до різних результатів в обох державах. Італія, яка була країною з малоефективною економічною системою, активізувала свою фінансову дисципліну, і в травні 1998 р. її офіційно включили в число держав - членів моновалютного простору. У Великобританії ж - навпроти - вихід з угоди сприяв розвитку «євроскептицизму». У результаті лейбористський кабінет сформулював неможливість приєднання країни до євросистеми до чергових парламентських виборів в 2002 р.

2 травня 1998 р. в Брюсселі глави одинадцяти західноєвропейських держав - Австрії, Бельгії, Німеччини, Ірландії, Іспанії, Італії, Люксембурга, Нідерландів, Португалії, Фінляндії і Франції - підписали меморандум про вступ до колективної грошової системи. 1 січня 1999 р. національні грошові одиниці і ЕКЮ в безготівковому звороті були конвертовані в колективну валюту - євро. У готівковому звороті банкноти і монети євро замінили існуючі національні готівкові знаки в 2002 р. [1, 69]

Переваги, які дає об'єднання грошових систем в Європі, зумовлюють значні позитивні наслідки на економічних і фінансових ринках Європи. У Європі практично усунений чинник риски зміни валютних курсів (виняток становлять економічно розвинена Швейцарія і Великобританія), що знижує витрати, пов'язані з веденням зовнішньоекономічних операцій, прискорює обмін товарами, економічними ресурсами і міжнародними інвестиціями. Економіка Європи стала менш витратною і більш конкурентоздатною, оскільки євро в середньому стабільніша валюта, ніж національні грошові одиниці кожній з країн - членів Європейського валютного союзу окремо. А значить, вигоди отримують і зовнішні контрагенти. Зросла конкуренція між європейським і американським ринками капіталу. Збільшився інтерес до портфельних і спекулятивних інвестицій в різні види європейських активів. Підвищилася фінансова дисципліна і зросла економічна стабільність в європейських державах з історично менш розвиненою економікою.

Все вищеописане перетворило європейську валютну систему, що складається з національних банківських систем, очолюваних центральними банками, і об'єднану за схемою федерального резерву під контролем Європейського банку, в серйозного конкурента для Федеральної резервної системи США.

Проте перехід до єдиної європейської валюти привів до великих змін на валютних і грошових ринках Європи. Відпала необхідність в конверсії між європейськими валютами. Таким чином, звузилася область діяльності, пов'язана з обслуговуванням грошового обігу усередині європейських валютних ринків і із спекуляціями і арбітражем. Залишилися в основному конверсійні і арбітражні операції між євро, швейцарським франком і фунтом Великобританії. Також зникли багаточисельні інструменти грошового ринку і ринку деривативів, виражених в національних валютах країн - членів ЕВС.

По наявних оцінках, ці трансформації привели до скорочення загального об'єму фінансових операцій в Європі в середньому на 35-40%. Внутрішньоєвропейський валютний ринок обслуговує на даному етапі в основному клієнтські доручення. Міжбанківський дилинг орієнтований на міжнародні операції. Позбувся внутрішнього заробітку і ринок депозитарних операцій, оскільки короткострокові процентні ставки в межах ЕВС практично однакові. Для депозитарних операцій зберігся лише зовнішній ринок. Проблеми втрати ринків і прибутку в Європі європейські фінансові інститути вирішили за рахунок експансії на зовнішні ринки і ринки нових фінансових продуктів.

Зараз європейські банки активно інтегруються у валютні ринки, ринки капіталу і ринки банківських послуг інших країн і регіонів. Перш за все, до цих ринків можна віднести ринок Східної і Центральної Європи. Але не можна виключати і проникнення найбільших європейських комерційних банків на ринок Азіатсько-тихоокеанського регіону. У аспекті фінансових ринків, що розвиваються, до яких традиційно відноситься і ринок Росії, всі ці наслідки можна віднести до позитивних результатів міжнародної інтеграції фінансових ринків.

Тим часом в Європі з'являється додаткова стимул-реакція до укрупнення банківського сектора і до підвищення його стабільності і якості надання фінансових послуг з мінімальних цін.

На початок 1999 р. Європейський союз був вже одним з основних зовнішньоекономічних партнерів російських підприємств. Проте близько 80% зовнішньоторговельних контрактів нашої країни полягало в доларах США. І приблизно лише 10% операцій вітчизняних комерційних банків з іноземними валютами доводилося на валюти європейських країн. З введенням євро ситуація змінилася. Оскільки імпортерами російських енергоресурсів більшою мірою є держави - члени ЕВС, сталася істотна трансформація валюти розрахунків.

Розглянемо банківські системи низки країн, економіка яких знаходиться в різних стадіях розвитку.

2.1 Банківська система Канади

По рівню розвитку економіки Канада входить до числа 7 ведучих промислово розвинених країн світу. Важливе місце в економічному потенціалі країни займає сектор фінансових послуг, який за результатами обстеження, розглянутого Усесвітнім економічним форумом в 1998 р., займав 6_е місце серед 53 держав по рівню конкурентоспроможності і 1_е місце в світі по показнику стабільності.

Фінансовий сектор Канади вельми диверсифікований. У число його основних учасників включаються: місцеві і іноземні банки, кредитні установи і кооперативні каси, страхові компанії, страхові агенти і брокери, трастові компанії, взаємні фонди, дилери по коштовних паперах, пенсійні менеджери і консультанти по інвестиціях, спеціалізовані фінансові компанії.

По оцінках Асоціації канадських банків (АКБ), Канада має в своєму розпорядженні одну з найефективніших і надійніших банківських систем в світі. Вона включає 54 кредитових установи із загальним об'ємом активів 1,3 трлн. дол., 8211 банківських філій. У банківському секторі зайнято 221000 чоловік.

Перша кредитна установа була відкрита в Канаді в 1817 р. Проте формування банківської системи відноситься до 1933 р., коли Комісія Макміллана провела першу перевірку діяльності сектора фінансових послуг, який у той час складався з 10 банків. Слід зазначити, що з тих пір банківська система Канади не зазнала особливих змін в кількісному відношенні, оскільки і сьогодні в країні зареєстровано 11 канадських банків. В той же час в результаті значного зростання банківського капіталу, появи нових продуктів і різноманітності пропонованих послуг в цій системі сталися істотні зрушення. До середини XX ст. банківський бізнес був обмежений залученням грошових вкладів населення і наданням позик корпоративним клієнтам. Проте поступово сфера банківських послуг розширювалася, відкриваючи дорогу новим напрямам діяльності.

Закон про банківську діяльність 1967 р. вирішив іпотечне кредитування і видачу позик на придбання товарів широкого вжитку. Диверсифікація пропонованих послуг отримала подальший розвиток в 1987 і 1992 рр., коли до фінансового законодавства Канади були внесені доповнення, що дозволяють банкам займатися операціями з коштовними паперами і трастовою діяльністю. Проте, не дивлячись на розширення можливостей для ведення операційної діяльності, основою банківського бізнесу залишається залучення вкладів і надання кредитів.

Відповідно до закону про банківську діяльність на території Канади розрізняють двох типів банків: банки категорії I (Schedule I banks) і банки категорії II (Schedule II banks).

У категорію I включені лише місцеві банки, акціонерами яких є широке коло осіб; при цьому в одних руках не може знаходитися більше 10% акцій банку. За станом на червень 1999 р. в цю категорію входили 8 банків: Bank of Montreal, The Bank of Nova Scotia, Canadian Imperial Bank of Commerce, Canadian Western Bank, Laurentian Bank of Canada, National Bank of Canada, Royal Bank of Canada, The Toronto-Dominion Bank.

У категорію II включені всі іноземні банки і ті місцеві кредитні установи, акціонерами яких є обмежене коло осіб; при цьому один акціонер може володіти більш ніж 10% акцій. За станом на червень 1999 р. в цю категорію входили 3 місцевих і 43 дочірніх іноземних банка, таких, що отримали канадську банківську ліцензію. На схемі 1.1. представлена банківська система Канади.

Рисунок 1. Банківська система Канади

Банківська система Канади вважається однією з самих конкурентоздатних в світі. Згідно даним Усесвітнього економічного форуму, серед процентних ставок фінансових установ Канади (своєрідний індикатор конкурентоспроможності) - найнижчий серед промислово розвинених країн світу. Цей показник складає для Канади менше 2%, тоді як для США, наступних безпосередньо за Канадою, він знаходиться на рівні близько 4%.

За оцінкою МВФ, канадська банківська система є найбільш концентрованою в порівнянні з аналогічними системами промислово розвинених держав світу: активи 5 найбільших банків Канади складають 86% загального об'єму активів банківської індустрії країни. За даними Департаменту фінансів Канади, 6 найбільших банків Канади припадає на частку понад 70% всіх депозитів і приблизно 90% всіх банківських активів, тоді як активи 5 останніх канадських банків складають всього 2% загального об'єму активів.

Регулювання банківської діяльності є прерогативою федерального уряду і визначається Законом про банківську діяльність, який оновлюється раз в п'ять років. В той же час, з врахуванням диверсифікованого характеру банківських послуг, окремі напрями банківської діяльності (такі як трастові послуги, дилинг коштовних паперів і деякі інші), здійснювані через дочірні структури, підлягають регулюванню на рівні провінцій.

У Канаді питаннями регулювання і нагляду за всіма фінансовими установами займається Служба керівника фінансовими установами (OSFI), яка має статус федерального агентства. Одне із завдань OSFI полягає в тому, аби захистити вкладників від непередбачених втрат в разі ускладнення фінансового положення кредитної установи. З цією метою, зокрема, створена Канадська корпорація страхування вкладів (CDICJ). CDICJ страхує вклади клієнтів кредитних установ, які є членами Корпорації. Страховані засоби включають ощадні і чекові рахунки, термінові вклади, перевідні векселі і дорожні чеки, а також тревел-чеки, видані установами, що входять в CDICJ. Корпорація покриває вклади в розмірі до 60000 дол. на одне обличчя в одному банку. Фонди CDICJ утворюються за рахунок страхових внесків, що поступають від членів Корпорації. У 1997 р. банки перерахували Корпорації у вигляді внесків грошові кошти на суму 435 млн. дол. У квітні 1999 р. CDICJ ввела нову систему виплати страхових внесків, засновану на оцінці різних рисок. Згідно новій системі розмір внеску диференціюється по чотирьох рівнях залежно від рисок, встановлених Корпорацією страхування вкладів.

Стійкість банківської індустрії Канади особливо виявилася під час міжнародної фінансової кризи на початку 1980_х рр. і в період обвалу ринку нерухомості в Канаді на початку 1990_х рр., які канадська система пережила без особливих проблем.

У 1996 р. до банківського законодавства Канади були внесені деякі зміни, направлені на подальше зміцнення надійності і стійкості фінансових установ. Вказані зміни передбачають, зокрема, створення механізму для контролю системних рисок в крупних клірингових і розрахункових системах, а також втручання в справи проблемних банків на ранній стадії виникнення проблем. При цьому під системним ризиком розуміється «ефект доміно», при якому неспроможність одного фінансового інституту або платіжної системи може привести до неспроможності інших інститутів і систем в результаті зв'язку, що існує між ними.

Уряд Канади приймає активні заходи по захисту інтересів клієнтів у фінансовому секторі. В рамках цих заходів створюється Агентство фінансових споживачів, яке повинне займатися питаннями інформування споживачів про їх права в секторі фінансових послуг і стежити за виконання федеральних законів по захисту прав споживачів. Крім того, створюється незалежний орган - Служба уповноваженого по фінансових питаннях (CFSO) для розгляду скарг приватних осіб і підприємств малого бізнесу відносно неправомірних дій фінансових установ.

На думку уряду, канадські банки повинні увійти до складу CFSO, інші ж фінансові установи можуть взяти участь в її роботі на добровільних засадах.

У 1996 р. за рішенням канадського уряду був створений спеціальний орган - Робоча група по питаннях розвитку сектора фінансових послуг Канади. В рамках запропонованих Робочою групою структурних перетворень банківсько-фінансового сектора планується замінити існуючу класифікацію банків (категорії I і II) на триступінчату систему, засновану на розмірі акціонерного капіталу. Нова структура банківського сектора повинна набрати наступного вигляду:

Страницы: 1, 2, 3, 4Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать