Формування та управління кредитним портфелем (на прикладі ПАТ "Промінвестбанк")
продовж 2006 року Промінвестбанком спільно з банком RABOBANK (Нідерланди) організоване фінансування експортних поставок в Україну обладнання для виробництва збірного залізобетону терміном до 4 років.

Клієнти Промінвестбанку постійно нарощують обсяги міжнародної торгівлі товарами і послугами. У 2005 році вони торгували з партнерами зі 167 країн світу. Надходження із-за кордону та платежі клієнтів за кордон у 2006 році перевищили аналогічні показники 2005 року на 18 відсотків, з них надходження за експортовані товари та послуги виросли на 21%, а платежі за імпортовані товари - на 24%.

Промінвестбанк є одним із найбільших торговців іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України. Обсяг операцій у 2005 році з купівлі-продажу безготівкової та готівкової іноземної валюти у порівнянні з минулим роком збільшився на 20%.

Загальний обсяг міжнародних переказів коштів фізичних осіб збільшився за рік на 7%. Міжнародною платіжною системою MoneyGram скористалось понад 60 тисяч клієнтів.

З метою розширення спектру послуг фізичним особам у 2005 році Промінвестбанк уклав з АКБ "Русславбанк" (ЗАТ), Росія договір щодо впровадження системи міжнародних грошових переказів "Contact", яка працює в 66 країнах світу, встановлені відносини з компанією "Travelex Money Transfer, Ltd", Англія для здійснення міжнародних грошових переказів у системі "Travelex", що дасть можливість здійснювати грошові перекази фізичних осіб в доларах США та євро у 90 країнах світу.

В 2006 році розширення роздрібного бізнесу було одним із пріоритетних напрямків діяльності банку. Це стосувалось як залучення вкладів, так і збільшення обсягів надання банківських послуг клієнтам-фізичним особам.

Основними задачами депозитної політики банку в сфері залучення коштів від населення були:

підтримання провідних позицій банку на депозитному ринку України;

забезпечення банку власною ресурсною базою;

проведення зваженої цінової політики щодо депозитів фізичних осіб;

подальший розвиток клієнтської бази банку, зокрема за рахунок залучення на обслуговування пенсіонерів та одержувачів соціальних виплат;

оптимізація структури депозитного портфелю шляхом запровадження нових видів вкладів на різні терміни;

активізація залучення довгострокових депозитів;

вдосконалення якості обслуговування населення.

За підсумками 2006 року Промінвестбанк займає провідні позиції на ринку залучення та обслуговування коштів приватних осіб, посідаючи 4-е місце за обсягом залучених коштів та охоплюючи понад 7% депозитного портфелю фізичних осіб банківської системи України. Промінвестбанк є одним із найбільших роздрібних банків України і обслуговує понад 3,2 млн. вкладників-фізичних осіб. Загальна сума залучених коштів населення склала 5 329,3 млн. грн., що в 1,6 рази більше, порівняно з 01.01.2006 року.

Банк має прогресивну структуру вкладів населення за термінами. Строкові вклади складають 3 601,1 млн. грн., або 67,6% від загальної суми, кошти до запитання - 1 728,2 млн. грн., або 32,4%.

Вклади в національній валюті складають 69,3% від загального обсягу вкладів фізичних осіб.

З метою стимулювання вкладників та розширення спектру банківських послуг в 2006 році в установах банку запроваджені вклади: "Елітний плюс", "Ветеран плюс", "Особливий плюс", "Авансовий" в іноземній валюті терміном зберігання 13 місяців, "Партнерський", "Незалежність", "Престижний", "Осінній", "Новорічний", "Соціальний". З нагоди відзначення дня 13-ї річниці банку проведена рекламна акція "Святкова", в ході якої серед вкладників, які відкрили в період з 11.07.2006 року до 31.08.2006 року депозит терміном зберігання більше 3-х місяців, визначено 1000 переможців, які отримали додаткові проценти в розмірі 5% річних від суми первинного внеску на вклад, починаючи з дня наступного за днем внесення коштів на депозит до дати проведення визначення переможців.

Промінвестбанк є уповноваженим банком Пенсійного фонду України в усіх регіонах країни і за власною пенсійною програмою продовжує здійснювати виплати пенсій та грошової допомоги одержувачам та залучати кошти на строкові вклади на пільгових умовах. За 2006 рік кількість пенсійних рахунків для зарахування і виплати пенсії та грошової допомоги зросла в 1,3 рази і склала 455,3 тисяч. З метою активізації роботи по залученню пенсіонерів на обслуговування до Дня людей похилого віку банком проведено рекламну акцію, згідно з умовами якої серед пенсіонерів, що відкрили поточні рахунки в період з 1 вересня до 1 жовтня 2006 року визначено 2000 переможців, які отримали грошові призи.

Промінвестбанк визнаний уповноваженим банком, через який здійснюється виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної допомоги за їх письмовою згодою. На 01.01.2007 року в установах Промінвестбанку отримують заробітну плату та державну допомогу 377 тисяч працівників бюджетних установ.

Крім того, Промінвестбанк визначений уповноваженим банком по виплаті державно-соціальної допомоги із Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Промінвестбанк взяв участь у тендері Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за результатами якого банк визначено платіжним агентом Фонду по здійсненню виплати гарантованих сум відшкодувань фізичним особам-вкладникам АКБ "Росток Банк", АКБ "ОЛБанк" та АТ "Наш банк". Упродовж 2006 року вкладникам АТ "Наш Банк", АКБ "ОЛБанк", АКБ "Росток Банк" виплачено 3,9 млн. гривень.

Як учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Промінвестбанк сплатив регулярні збори за 2006 рік на суму 19,7 млн. грн., збільшивши загальну суму відрахувань до Фонду до 62,9 млн. гривень.

Банк як професійний учасник фондового ринку пропонує широкий спектр послуг з цінними паперами. Серед них:

брокерські послуги (купівля-продаж цінних паперів за дорученням клієнтів);

організація випуску цінних паперів емітентів. Промінвестбанк може виконувати одночасно функції генерального менеджера, андеррайтера, платіжного агента емісії, укладати угоди на майданчиках бірж та позабіржових торгівельних систем, підтримувати котирування випущених облігацій на вторинному ринку;

укладення угод за операціями з цінними паперами на організаційно-оформленому фондовому ринку;

надання консалтингових та інформаційних послуг.

Вже більше 8 років фізичні та юридичні особи вкладають кошти в ощадні (депозитні) сертифікати Промінвестбанку - надійний інструмент зберігання грошових коштів, що є альтернативою депозитним вкладам та одним із стабільних інструментів ринку цінних паперів.

Промінвестбанк надає повний спектр операцій з векселями, що передбачені Національним банком України, в тому числі:

кредитні операції з векселями (врахування векселів, надання кредитів під заставу векселів);

гарантійні операції з векселями (авалювання векселів; надання гарантій щодо оплати векселів);

придбання векселів до торгового портфеля банку, портфеля на продаж та до погашення;

комісійні операції з векселями (доміциляція, інкасація, зберігання, виконання функцій розрахункової палати з пред'явлення векселів до платежу, купівля-продаж векселів за рахунок власних коштів, за дорученням та за рахунок клієнтів);

розрахункові операції з векселями;

консультаційні послуги клієнтам щодо особливостей вексельного законодавства.

У 2006 році серед клієнтів значно підвищився попит на авалювання векселів. Так, обсяги авальованих банком векселів порівняно з 2005 роком зросли в 5 разів та склали 1 941,7 млн. грн. При цьому відсутні випадки несплати вказаних векселів векселедавцями. Обсяги придбаних векселів до портфеля банку у 2006 році (за номінальною вартістю) склали 167,5 млн. грн., врахованих - 16,8 млн. грн.

Багаторічна діяльність Промінвестбанку свідчить про його надійність, стабільність, досвідченість, ефективність та прозорість, широка мережа філій створює найкращі умови для ефективного ведення бізнесу. Банк забезпечує індивідуальний підхід для задоволення потреб клієнтів у здійсненні операцій на ринку цінних паперів.

В 2006 році Промінвестбанк значно розширив обсяги емісії пластикових карток. На початок 2007 року загальна кількість платіжних карток Промінвестбанку перевищила 2,7 млн. одиниць. Упродовж року банк збільшив в 1,4 рази обсяги емісії міжнародних платіжних карток, довівши їх кількість до 1,5 млн. одиниць.

Як дійсний член міжнародних платіжних систем VISA International та MasterCard International Промінвестбанк пропонує фізичним особам та суб'єктам підприємницької діяльності широкий спектр банківських "карткових" послуг:

випуск міжнародних платіжних карток з валютою рахунку гривня, долар США та євро;

випуск міжнародних платіжних карток для зарахування та виплати сум оплати праці ("зарплатні" картки), пенсії та іншої грошової допомоги ("пенсійні" картки), адресної грошової допомоги та соціально-орієнтованих виплат ("соціальні" картки), відсотків за коштами, залученими на депозити ("депозитні" картки), карток для проведення розрахунків в Інтернет (VISA Virtuon);

розрахункове обслуговування операцій з використанням міжнародних платіжних карток;

видача готівки по картках міжнародних платіжних систем за допомогою ручних (імпринтери) та електронних (термінали, банкомати) пристроїв;

приймання платежів за ваучери передоплачених послуг через мережу банкоматів Промінвестбанку;

переказ коштів з карткових рахунків держателів через мережу банкоматів Промінвестбанку на інші карткові рахунки;

обслуговування операцій банків-агентів Промінвестбанку;

організаційно-технічна підтримка українських банків при вступі в міжнародні платіжні системи.

З метою закріплення позицій банку на українському ринку міжнародних платіжних карток, Промінвестбанком були впроваджені нові карткові продукти: платіжні картки MasterCard Electronic, картки миттєвого випуску VISA Electron Instant. Також банком було впроваджено послугу "Он-лайн замовлення особистої платіжної картки" через мережу Інтернет та прийом платежів за ваучери передоплачених послуг.

За активну діяльність на ринку платіжних карток та емісію мільйонної картки MasterCard та Maestro Промінвестбанк був нагороджений дипломом від компанії MasterCard Europe.

Піклуючись про зручність обслуговування корпоративних та приватних клієнтів, Промінвестбанк постійно розширює мережу банкоматів та пунктів видачі готівки. Мережа банкоматів на 01.01.2007 року складається з 1 175 одиниць, в тому числі 906 банкоматів міжнародних платіжних систем.

Активний розвиток Промінвестбанку, його стабільність та надійність базується на високому рівні інформаційних технологій, впровадженні найновіших технологічних досягнень. Постійний розвиток інформаційної системи банку забезпечує надання клієнтам послуг найвищої якості, швидкість і безперебійність розрахунків, конфіденційність банківської інформації, ефективність управління діяльністю банку.

Банківське програмне забезпечення націлене на виконання економічної стратегії Промінвестбанку і розвивається по таких головних напрямках:

забезпечення виконання облікової політики Банку та ведення бухгалтерського, фінансового та податкового обліку відповідно до нормативних документів;

надання послуг клієнтам банку, підвищення зручності завдяки використанню веб-технологій;

формування даних для прийняття рішень на основі звітної та аналітичної інформації;

дотримання вимог Національного банку при розрахунках в системі електронних платежів, складання статистичної звітності;

здійснення обміну інформацією в електронному вигляді з державними установами;

автоматизація внутрішньобанківських процесів.

У 2005 році банком впроваджені та вдосконалені наступні розробки:

впроваджена "Електронна біржа готівкових валютних коштів";

розроблена послуга "Он-лайн замовлення особистої платіжної картки" через мережу Інтернет;

надана можливість аналізу фінансових операцій з метою боротьби з тероризмом i легалізацію коштів, набутих злочинним шляхом, на центральному рівні;

запроваджене кредитування фізичних осіб з використанням міжнародних пластикових карток;

вдосконалена автоматизована система управління персоналом, впроваджене програмне забезпечення персонального та штатного обліку кадрів;

розширені можливості комплексу по роботі з цінними паперами;

надано можливість обліку гарантійних депозитів юридичних осіб.

Використання новітніх технології, обсяги інформації, що передаються в електронних каналах банку, ставлять підвищені вимоги до задач захисту, забезпечення конфіденційності та надійності збереження інформації, якості та швидкості передачі даних. За 2005 рік здійснено заміну та модернізацію обладнання локальної мережі комп'ютерного центру та центрального апарату, надійність роботи якої посилена апаратним дублюванням її ланок, системами безперебійного живлення.

Надійність зберігання інформації посилюється використанням територіально та технологічно відокремлених резервних і дублюючих систем. Безпека операцій і конфіденційність інформації забезпечуються шляхом розмежування та авторизації прав доступу, використання цифрового підпису, шифрування платіжних документів за допомогою смарт-карток, використання програмно-апаратних комплексів, що захищають вузли банківської мережі від несанкціонованого доступу зовні, системи антивірусного контролю. Розвиток інформаційних технологій для Промінвестбанку залишається пріоритетним напрямком діяльності, що дозволяє банку та його клієнтам з впевненістю дивитися в майбутнє.

1.3 Виконання банком економічних нормативів, управління банківськими ризиками і проведення внутрішнього аудиту і контролю

Промінвестбанк - достатньо капіталізований та платоспроможний банк. За обсягами регулятивного капіталу Промінвестбанк займає третє місце серед банків України. Досягнутий обсяг капіталу забезпечує покриття банківських ризиків, стабільний розвиток діяльності та фінансову стійкість. Банк має високий рівень прибутку, що дозволяє постійно нарощувати обсяг капіталу.

Регулятивний капітал Промінвестбанку на 01.01.2007 року складав 1 337,0 млн. гривень при нормативі не менше 72,2 млн. гривень, що у 18,5 разів перевищує нормативні вимоги Національного банку України. Високий рівень капіталізації банку дозволяє здійснювати кредитну підтримку підприємств стратегічно важливих галузей промисловості України.

Норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2) складав 11,1% при мінімальних вимогах 10%. Норматив адекватності основного капіталу (Н3) - 6,8% при мінімальних вимогах 4%.

Банк постійно підтримує високий рівень ліквідності, що гарантує своєчасне та в повному обсязі виконання зобов'язань перед кредиторами та вкладниками.

На 01.01.2007 року нормативи ліквідності складали:

миттєвої ліквідності (Н4) - 59,5% при нормативних вимогах не менше 20%;

поточної ліквідності (Н5) - 55,1% при нормативних вимогах не менше 40%;

короткострокової ліквідності (Н6) - 36,4% при нормативних вимогах не менше 20%.

Норматив великих кредитних ризиків (Н8) становив 200,8% від регулятивного капіталу при вимогах Національного банку України - не більше 800%.

Управління банківськими ризиками є одними із ключових елементів стратегії розвитку Промінвестбанку. Банк реалізує комплекс процедур з управління ризиками, використовуючи пропозиції та рекомендації Базельського Комітету (Базель II) й інших міжнародних організацій щодо контролю за банківською діяльністю.

З метою створення максимально ефективної системи управління ризиками у звітному році продовжувалася цілеспрямована робота з удосконалення системи оцінки, аналізу й управління усіма видами ризиків. Банком розроблені нові положення: „Політика управління ризиком платоспроможності", „Політика управління кредитним ризиком" і „Політика управління ризиком ліквідності”.

Для ефективного управління ризиками в банку розроблені та діють процедури управління ризиками ліквідності, операційними, процентними, валютними, кредитними і ринковими ризиками. Дані процедури обмеження ризиків застосовуються для забезпечення стійкості і надійності Банку при досягненні запланованих результатів діяльності.

Промінвестбанк постійно вдосконалює методології оцінки і управління ризиками, що дозволяє приймати найбільш ефективні рішення за різними напрямками діяльності банку в ринкових умовах. Ефективність розроблених і впроваджених в банку процедур з управління ризиками підтверджується спроможністю завчасно виявляти і кількісно вимірювати позиції Промінвестбанку у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій.

Відповідно до статті 44 Закону України "Про банки і банківську діяльність" для управління ризиками в банку працюють:

Комітет з питань управління активами і пасивами;

Головний кредитний комітет;

Головний тарифний комітет.

Все більше уваги приділяється аналізу та оцінці ризиків, з якими стикаються банки в процесі діяльності. Розуміння ризику, його оцінка і методи управління ним в Промінвестбанку є пріоритетними, тому система управління ризиками постійно вдосконалюється і розвивається.

Промінвестбанк неухильно підтримує репутацію надійного та прозорого банку, діяльність якого відповідає вимогам чинного законодавства. Це обумовлено як обраною стратегією керівництва, так і наявністю ефективної системи внутрішнього контролю, яка забезпечує законність, ефективність і безпеку банківських операцій, захищає від потенційних ризиків, помилок та втрат.

Значну роль в системі внутрішнього контролю банку посідає Служба внутрішнього аудиту, організаційний статус якої передбачає функціонування підрозділів внутрішнього аудиту в усіх регіонах України та їх підпорядкованість Департаменту внутрішнього аудиту як єдиному координаційному центру.

Процедури проведення внутрішнього аудиту ґрунтуються на методиці оцінки банківських ризиків, запровадженій Базельським комітетом з банківського нагляду, та враховують міжнародний досвід. Увага Служби внутрішнього аудиту зосереджена на дотриманні банком вимог чинного законодавства України, попередженні порушень та недоліків в діяльності структурних підрозділів банку, оцінці адекватності запроваджених систем внутрішнього контролю та операційних процедур, надання рекомендацій щодо ефективного управління ризиками банківської діяльності.

Якість та повнота аудиторських перевірок забезпечується власними стандартами аудиту та методологічною базою з проведення внутрішнього аудиту, постійним моніторингом результатів перевірок, поєднанням фахівцями Служби знань в області аудиту, глибокого розуміння бізнесу та багаторічного досвіду банківської роботи.

Упродовж 2006 року Службою внутрішнього аудиту здійснено біля 1000 аудиторських перевірок та контрольних заходів, що дозволило банку уникнути можливих втрат та знизити рівень впливу потенційних ризиків, притаманних банківській діяльності. Аудиторські висновки та результати роботи Служби розглядаються керівництвом банку та слугують основою для прийняття рішень з вдосконалення управління банком, підвищення його конкурентноздатності, впровадження сучасних технологій та вдосконалення процедур внутрішнього контролю.

1.4 Характеристика персоналу банку і його громадської діяльності

Робота кадрової служби банку в 2006 році була спрямована на забезпечення всіх напрямків діяльності банку спеціалістами високої кваліфікації з вищою фаховою освітою, підвищення професійного рівня працівників, поповнення структурних підрозділів банку молодими спеціалістами, створення умов для підвищення відповідальності та одночасно стимулювання високопродуктивної праці.

Колектив банку на 01.01.2007 року складався із 12,3 тисяч працівників, 8,2 тисячі з яких - економісти, бухгалтери, юристи, спеціалісти з комп'ютерних технологій. Серед працівників банку 41 відсоток - молоді люди віком до 35 років. Із року в рік збільшується питома вага молодих спеціалістів, які здобули фахову освіту в провідних вищих учбових закладах. В цілому в банку працює 257 фахівців, які навчались в вузах за направленням банку.

Київський інститут банківської справи в звітному році провів черговий набір абітурієнтів за напрямком "Економіка і підприємництво" за спеціальностями "Банківська справа", "Облік і аудит". За результатами вступних іспитів 82 пошукача стали його студентами. Нині на договірних засадах в інституті отримують освіту 300 майбутніх фахівців банківської справи.

Підвищення компетенції працівників було одним з пріоритетних напрямків кадрового менеджменту. З актуальних питань банківської діяльності проводились семінари, виїзні практичні заняття тощо. Спеціалісти різних рівнів підвищували свою кваліфікацію, навчаючись без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах. Всього різними формами навчання було охоплено 1345 працівників банку.

У 2006 році продовжувалась робота зі зміцнення резерву керівних кадрів. З цією метою при банку був створений Інститут підготовки менеджерів. Після його закінчення майже кожен четвертий із його випускників був призначений на керівні посади.

Пріоритетами в роботі кадрової служби банку і надалі буде забезпечення персоналом, що відповідає високим критеріям та сучасним вимогам ведення банківської справи.

Промінвестбанк - відомий спонсор і меценат, що надає фінансову підтримку пенсійним установам, установам освіти, науки, культури, охорони здоров'я, організаціям, основною метою діяльності яких є надання матеріальної, фінансової та інших видів допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці. В 2006 році на такі цілі філіями банку було спрямовано 12,3 млн. грн.

Крім того, Промінвестбанк подарував киянам новий дитячий садочок на 60 місць для дітей з вадами мови, надав благодійну допомогу Березнянській школі-інтернату та Чернігівському дитячому притулку "Надія". Всього в минулому році виділено 783 тис. грн. допомоги рідним загиблих при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, ветеранам війни, дітям-сиротам на придбання одягу, взуття та побутової техніки.

Банк бере участь у відродженні духовних цінностей України, надаючи благодійну допомогу на будівництво Свято-Андріївської церкви, церкви Свято-Різдва Христова, Свято-Покровської церкви, храму Свято-Преображенського кафедрального собору та Свято-Преображенської парафії, проведення ремонтно-реставраційних робіт Свято-троїцького собору, оформлення Свято-Ігнатієвського храму.

Промінвестбанк продовжує традиції українських меценатів, підтримує національну музичну культуру, особливо творчі починання юних. Надана фінансова допомога на проведення фестивалів "Дитячий пісенний вернісаж - 2006", "Українська родина - 2006", "Ялтинське літо - 2006", "Азовські вітрила", "Боромля", "Веселі канікули осені - 2006", "Пісенні Медобори - 2006" та інших творчих заходів.

Філії банку беруть активну участь у житті України, не залишають без уваги розвиток національної науки, культури, мистецтва та спорту, яким в 2005 році виділено 530 тис. грн. Фінансувались видання часопису "Економіка будівництва", проведення ремонту Театру Кіно ім. Т.Г. Шевченка в м. Донецьк, реконструкція будівлі Донецького університету, розвиток матеріально-технічної бази Інституту економічної промисловості НАН України, постановка балетних спектаклів через благодійний фонд "Творчий олімп", придбання комп'ютерної техніки для Дніпропетровського інформаційно-юридичного ліцею, забезпечення навчального процесу Дніпропетровського ліцею через благодійну організацію "Кадет" та інші заходи.

Банк надає фінансову допомогу "Спортивному клубу Єлисєєва", федерації шахів Донецької області, спортклубу настільного тенісу "Норд", гандбольному клубу "Київ".

В 2006 році Промінвестбанком надані кошти на підтримку військових та пожежних частин, на проведення ремонту станції швидкої допомоги в м. Жовті Води, міської клінічної лікарні в м. Новомосковськ, кардіологічного відділення Донецької міської лікарні № 2 "Енергетик", на потреби міської лікарні № 7 м. Єнакієве, Запорізької обласної клінічної лікарні, Кіровоградської обласної лікарні, Інституту терапії ім. Малої АМН України, розвиток лікарняної бази пологового відділення міської клінічної лікарні в м. Дніпропетровськ та інші об'єкти охорони здоров'я.

Розділ 2. Формування та управління кредитним портфелем промінвестбанку

2.1 Кредитна діяльність Промінвестбанку

Упродовж аналізуємого періоду 2004-2006 рр. кредитна політика Промінвестбанку характеризувалась зваженістю, нарощенням обсягів кредитування одночасно з посиленням заходів, спрямованих на мінімізацію кредитних ризиків, покращенням якості кредитного обслуговування клієнтів.

Досить часто серед банків практикується нечесний прийом, коли в рекламі спочатку висвітлюється лише дуже приваблива плата за кредити, а вже при зверненні клієнта та поданні ним документів виявляється, що існує ще ряд додаткових комісій, які насправді є тими замаскованими відсотками, що приховуються від потенційних клієнтів. Як наслідок, іноді клієнту доводиться сплачувати за користування кредитом навіть вдвічі більше ніж передбачалось. Тарифи Промінвестбанку - прозорі та чесні. Для банку головне - це репутація, порядність та порозуміння з клієнтами. Споживчі кредити від Промінвестбанку - це можливість швидко, зручно та за прийнятними умовами отримати кошти. Доступність послуг, розгалужена мережа філій та привабливі умови кредитування дозволили банку у минулому році наростити портфель споживчих кредитів більш ніж удвічі. Промінвестбанк надає кредити на придбання нерухомості, автотранспортних засобів, товарів тривалого користування, оплату навчання та інші споживчі потреби.

Серед населення користуються попитом вигідні і доступні кредити Промінвестбанку на придбання, будівництво та облаштування власного житла. Банк надає їх терміном до 20 років. Кредит може бути наданий у розмірі 100 відсотків вартості житла при оформленні додатково в заставу іншої нерухомості. Власними коштами позичальник сплачує від 10 до 15 відсотків вартості нерухомості. Для молоді (віком до 35 років) діє програма "Житло в кредит", за якою плата за користування кредитом в євро становить 9,5 відсотка річних до 10 років, 10,5 відсотка річних - до 20 років, в доларах США - 10 та 11 відсотків річних, в національній валюті - 15 та 16 відсотків річних відповідно. Існує пільговий період по сплаті суми основного боргу - 12 місяців.

У Промінвестбанку діють зручні для клієнта програми кредитування на придбання автотранспорту: для купівлі автомобілів іноземного виробництва - терміном до 7 років, виробництва країн СНД - терміном до 5 років. При цьому власними коштами позичальник сплачує 10 відсотків вартості автомобіля. У разі, якщо клієнт не має необхідної суми власних коштів для сплати первинного внеску або супутніх витрат (оформлення документів в ДАІ, страхування цивільної відповідальності власника транспортного засобу тощо), банк пропонує програми кредитування без сплати авансових внесків та надає кредити на покриття витрат, пов'язаних із оформленням автомобіля.

Молодим людям, які здобувають освіту, потрібні кошти на оплату навчання. Програма кредитування молоді "Освіта" спрямована на кредитування отримання освіти студентами у вищих навчальних закладах. Перевагами такої програми є можливість відстрочки погашення основної суми боргу за кредитом до закінчення позичальником ВУЗу та низька плата за кредит - 15 відсотків річних у гривнях.

Зручність та швидкість характеризують програми кредитування Промінвестбанку з використанням міжнародних платіжних карток. Люди, які цінують свій час та звикли миттєво задовольняти свої бажання, все більше користуються перевагами кредитних карток Промінвестбанку: кредит надається миттєво, після звернення до установи банку, відсотки та сума кредиту гасяться як автоматично з зарплатної картки, так і шляхом внесення готівки. Більшість кредитних програм орієнтовані на фізичних осіб, які вже обслуговуються в Промінвестбанку, а саме: отримують заробітну плату та пенсію на карткові рахунки. Це зручно та вигідно для клієнта. Він може в будь-який момент відкрити овердрафт або кредитну лінію по міжнародній платіжній картці. Кредитні картки є універсальними, оскільки працюють як в Україні, так і за кордоном. Виключаються всі незручності, пов'язані з необхідністю мати при собі готівкові кошти. В українських банках плата за кредит зазвичай встановлюється на рівні 3 - 5 відсотків суми заборгованості за місяць, а це 36 - 60 відсотків річних. Промінвестбанк іде назустріч клієнту та встановив плату за користування кредитною карткою максимум 2 відсотки на місяць залежно від виду картки. Для працівників бюджетних установ і закладів державної соціальної допомоги затверджена програма "Бюджетна". Плата по кредитах за цією програмою встановлюється на рівні облікової ставки Національного банку України.

Кредити банку в економіку України мають чітке інвестиційне спрямування на створення нових виробництв, забезпечення підприємств і населення енергоносіями, створення нових робочих місць.

Обсяг наданих кредитів за галузями економіки наведено в таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Кредити Промінвестбанку за галузями економіки

№ з/п

Показники

На 1.01.2007

На 1.01.2006

Приріст,%

1.

Загальна заборгованість, млн. грн.

11 425,2

7 932,6

44,0

у тому числі:

1.1

за кредитами клієнтам

11 308,1

7 891,6

43,3

із них:

1.1.1

- промисловість

4 672,0

3 866,4

20,8

1.1.2

- торгівля та громадське харчування

3 217,1

2 131,8

50,9

1.1.3

- агропромислові підприємства

1 342,5

508,0

164,3

1.1.4

- транспорт і зв'язок

439,8

606,3

-27,5

1.1.5

- будівництво

434,2

247,5

75,4

1.1.6

- житлово-комунальне господарство

48,1

38,9

23,7

1.1.7

- інші галузі економіки

1 154,4

492,7

134,3

1.2

за кредитами банкам

117,1

41,0

185,6

На розвиток паливно-енергетичного комплексу України, закупівлю енергоносіїв, своєчасне проведення розрахунків за електроенергію, виплату зарплат шахтарям та іншим працівникам енергетики України в 2006 році Промінвестбанк спрямував 21,8 млрд. грн. За 4 останні роки Промінвестбанк, виконуючи функції банкіра енергоринку, надав в цей важливий народногосподарський комплекс 61 млрд. грн. кредитів. Фінансове обслуговування енергетики завжди здійснювалось банком якісно і надійно.

Промінвестбанк, підтримуючи заклик Уряду на відродження українського селянства, здійснив фінансування аграрного сектору в загальнонаціональному масштабі на суму понад 2,2 млрд. гривень. Це дало можливість країні отримати в минулому році непоганий врожай.

Кредитна діяльність Промінвестбанку має і значне соціальне значення. Так, банком профінансовано виробництво вітчизняного інсуліну на Київському ВАТ "Фармак", продовжена реалізація проекту в Трускавецькій клініці відновного лікування, де одужують хворі на церебральний параліч не тільки наші громадяни, а й пацієнти з 70 країн світу.

Промінвестбанк - найбільший платник податків серед банків. За роки незалежності України до бюджету сплачено 1 млрд.900 млн. гривень. За 2006 рік обсяг цих платежів склав 216,6 млн. гривень, що дає державі можливість фінансувати значні соціальні виплати.

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать