Депозитні операції, принципи технічного аналізу та інформаційна система Доу-Джонс Телерейт
p align="left">3. Стренгл - подвійний опціон з одночасною купівлею або продажем путопціону і колл-опціону з різними цінами реалізації (при цьому ціна реалізації пут-опціону звичайно нижче за ціну реалізації колл-опціону).

2. Принципи технічного аналізу. Аксіоми технічного аналізу. Аксіоми технічного аналізу. Осцилятори. Моменти, норми зміни, індекс відносної сили та ін. Сигнали покупки і продажу

Якщо фундаментальні аналітики вивчають усю сукупність факторів, яка може вплинути на майбутню доходність цінних паперів, то прихильники технічного аналізу досліджують лише внутрішню статистичну інформацію фондового ринку, в першу чергу ту, що стосується обсягу торгів на біржах та рівня курсу цінних паперів. Використання слова “технічний” у даному випадку означає вивчення самого ринку, а не зовнішніх факторів, прояви яких формують його динаміку.

Застосовуючи відповідний інструментарій, прихильники технічного аналізу намагаються спрогнозувати рух курсів цінних паперів, і на основі цього розробити рекомендації стосовно оптимального часу укладення угод щодо окремих фондових інструментів, або їх груп (наприклад, акцій корпорацій певної галузі), або ринку в цілому.

Методологія технічного аналізу базується на припущенні, що на фондовому ринку існують закономірності, які склалися історично. Відповідно, якщо якісь дії, здійснені у минулому, з високою частотою призводили до певного результату, то дуже вірогідним є те, що і у майбутньому буде досягнуто такого ж ефекту, незалежно від того, коли саме такі дії будуть здійснюватися.

Приведена концепція методології технічного аналізу не відповідає поняттю ефективного ринку, а методи, застосовувані технічними аналітиками, нерідко не мають логічних пояснень. Однак значна група інвесторів та аналітиків застосовує у власній практиці технічний аналіз, а відповідні статистичні дослідження дають підстави стверджувати, що цей напрямок фінансового аналізу все-таки може бути корисним для інвесторів.

Не зважаючи на те, що в рамках технічного аналізу використовується надзвичайно широка палітра поведінкових стратегій, в цілому їх можна розділити на дві основні групи: (1) стратегії, що визначають можливі варіанти купівлі або продажу акцій на підставі вивчення доходностей цінних паперів за період, який тільки-но закінчився, та (2) стратегії, що визначають можливі варіанти купівлі або продажу акцій на основі залежностей між курсом цінного паперу, який тільки-но склався, та тим курсом, який склався за відносно довготривалий період.

Незважаючи на те, що проведені дослідження дозволяють зробити припущення про ефективність застосування розглянутих вище інвестиційних систем навіть з урахуванням трансакційних витрат, корисність їх використання усе-таки залишається спірним питанням. По-перше, ніякі дослідження не можуть у повному обсязі врахувати всі витрати, пов'язані із застосуванням стратегій, що базуються на технічному аналізі (зокрема, не піддаються точному розрахунку витрати на здійснення аналізу, вплив спреду між цінами продавця та покупця тощо). По-друге, не існує впевненості, що дані стратегії будуть приносити аналогічний результат у сучасних умовах, коли організовані ринки якісно змінюються. По-третє, широке розповсюдження комп'ютерних технологій, що спрощують застосування технічних стратегій, очевидно призведе до втрати будь-якої можливості забезпечувати технічні ексклюзивні переваги окремим інвесторам, що використовують ті чи інші методики у рамках цього напряму аналізу.

Три аксіоми технічного аналізу

Сьогодні очевидно, що технічний аналіз є теорією з своєю філософією, законами, аксіомами. Розберемо аксіоми, лежачі в основі технічного аналізу.

Аксіома 1. Рухи ринку враховують все. Це твердження - наріжний камінь технічного аналізу. Суть аксіоми полягає в тому, що будь-який чинник, що впливає на ціну, - економічний, політичний, психологічний - наперед врахований і відображений в її графіці. Тому вивчення графіка цін - обов'язкова умова для прогнозування.

Аксіома 2: Ціни рухаються направлено Ця аксіома - основа для створення всіх методик технічного аналізу. Дійсно, якби ціни рухалися хаотично, наприклад, як номери лотереї, ніякий прогноз не був би неможливий. На щастя, вся практика неспростовно доводить справедливість аксіоми 2. Певний напрям руху отримала назва тренд. Головним завданням технічного аналізу є саме визначення трендів і їх прогнозування для використання в торгівлі. Розрізняють три види тренда:

Бичий (Bullish) - рух ціни вгору. Бик підчіплює рогами і кидає вгору.

Ведмежий (Bearish) - рух ціни вниз. Ведмідь б'є лапою зверху вниз.

Бічний (Flat, Sideways) - відсутність вираженого напряму руху ціни. Відразу відзначимо, що тривалий флет є передвісником цінової бурі на ринку. При цьому в чистому вигляді вищеперелічені тренди зустрічаються рідко. Для руху цін характерний коливальний, хвилеподібний рух, відкоти, корекції, розвороти. Тому слід визначити бичачий тренд як той, при якому рухи ціни вгору переважають, тобто кожна вершина вище попередньою, кожне дно вище за попереднє дно. То ж справедливо і для ведмежого тренда, при цьому переважають рухи вниз. При бічному тренді ціна коливається, причому іноді вельми значно, проте переважаючого руху немає. До трендів, як показує практика, цілком застосовні фізичні закони інерції.

Визначимо найважливіші з них:

- діючий трейд з більшою вірогідністю продовжиться, ныж змінить свій напрям;

- тренд рухатиметься в одному і тому ж напрямі, поки не ослабіє.

Весь технічний аналіз, за своєю суттю, створений для визначення трендів і прогнозування їх поведінки.

Аксіома 3: Історія повторюється. Це природно і очевидно. Відбувається це тому, що із століття в століття людська психологія в своїй основі незмінна. Технічний аналіз займається опосередковано саме історією певних подій, пов'язаних з ринком, а значить, вивченням людської психології. Аналітики справедливо вважають, що якщо певні типи аналізу працювали у минулому, то будуть також успішно працювати і в майбутньому, оскільки ця робота заснована на стійкій людській психології. Пригадаємо один із законів діалектики - розвиток відбувається по спіралі, постійно повертаючись на більш високому рівні.

Індекс відносної сили (Relative Strength Index) був розроблений У. Уайлдером і представлений в його книзі "Нові концепції використання технічних торгових систем" (New Concepts in Technical Trading Systems, Welles Wilder). Ми збираємося торкнутися лише основних принципів його роботи, тому для глибшого вивчення цього аналітичного інструменту рекомендуємо звернутися до оригінальних робіт самого Уайлдера. Даний осцилятор, як вже було сказано, широко використовується на ф'ючерсних ринках, і на його прикладі можна добре продемонструвати загальні принципи осцилляторного аналізу.

Уайлдер стверджує, що існують дві основні проблеми побудови кривої темпу руху цін (на основі різниці цін). Перша обумовлена хаотичністю руху кривою темпу у зв'язку з частими різкими перепадами між значеннями цін в даний період. Різке підвищення або зниження цін, подія десять днів тому (у разі десятиденного індикатора темпу), сьогодні може викликати крутий поворот кривої - навіть якщо поточні ціни зберігають відносний спокій. Тому для того, щоб понизити до мінімуму подібні спотворення, криву темпу необхідно згладжувати. Друга проблема пов'язана з необхідністю постійних меж смуги осцилятора для цілей порівняльного аналізу.

Формула індексу RSI дозволяє вирішити обидві ці проблеми: вона не тільки згладжує криву, але також передбачає постійну вертикальну шкалу від 0 до 100.

Необхідно відзначити, що термін "відносна сила" уживається Уайлдером якоюсь мірою помилково і часто вводить в оману тих, хто знайомий з цим поняттям по аналізу фондового ринку. "Відносна сила" традиційно розуміється як крива співвідношення двох різних об'єктів. Так, відношення певної акції або промислової групи до індексу S&P 500 дозволяє вимірювати потенціал (силу) різних акцій або промислових груп щодо однієї об'єктивної величини. На товарних ринках відносну силу вимірюють, співвідносивши різні контрактні місяці або ринки. Для співвідношення використовують навіть найбільш загальні показники - такі, наприклад, як індекс ф'ючерсних цін ВКВ.

Що стосується індексу відносної сили Уайлдера, то він не вимірює "відносну силу" різних об'єктів, і тому сенс, яким автор наділяє цей термін, не зовсім точний. Проте, індекс RSI вирішує проблему хаотичності руху кривою осцилятора і дозволяє встановити постійні верхня і нижня межі коливань. Індекс відносної сили (RSI) обчислюється по наступній формулі:.

RSI=100-(100/1+RS)

RS=Среднее значення приросту цін закриття для "х" днів / Середнє значення спаду цін закриття для "х" днів.

3. Інформаційна система Доу-Джонс Телерейт: служба новин, технічний аналіз у системі Доу-Джонс Телерейт

Компанія Dow Jones Telerate -- це одна з найбільших агенцій у галузі засобів технічного аналізу ринкової інформації в режимі реального часу. Компанія є важливою складовою американського інформаційного концерну Dow Jones and Company, що має більш ніж вікову історію. Концерн було засновано в 1882 р. і він став першою в світі структурою, створеною безпосередньо для збирання, обробки та аналізу фінансово-економічної інформації. Практично в усіх продуктах, які зараз пропонуються компанією, користувач має змогу графічно представити інформацію щодо котировок і цін у режимі реального часу, а також застосувати до цих графіків методи технічного аналізу.

На початку століття трейдерам вистачало газетної інформації для того, щоб з допомогою засобів технічного аналізу визначитися в ситуації на тому чи іншому ринку. Зараз ситуація на фінансових і ф'ючерсних ринках змінюється настільки швидко, що успіху можна досягти лише в тому разі, якщо інформація отримується та обробляється в режимі реального часу. Серед продуктів компанії Dow Jones Telerate найвідомішим є Teletrac.

Система Teletrac

Користувач системи Teletrac має доступ до поточної інформації з котировок понад 1500 інструментів фінансового, товарного та фондового ринків. Відповідно до своїх запитів користувач формує так звані торгові плани (trade plans), яких в останній версії продукту налічується 32. У рамках одного плану користувач має змогу побудувати до восьми графіків одного або кількох ринкових інструментів, кожний з яких можна доповнити технічними індикаторами (Support and Resistance Levels, Moving Averages, Trend Lines тощо), які будуються в одному вікні. В окремих вікнах можуть бути побудовані графіки зміни більшості відомих індикаторів, що використовуються під час технічного аналізу (RSI, MACD, CCI та ін.). Користувач Teletrac має доступ практично до всіх інструментів побудови графіків, зокрема, таких, як Line Charts, Bar Charts, Point and Figure Charts та ін.

Важливою особливістю системи Teletrac є її гнучкість, яка дає змогу досить легко комбінувати всі доступні методи в будь-яких сполученнях (наприклад, можна будувати лінії тренда та ковзних середніх на графіку RSI, легко переходити від однієї форми подання даних до іншої).

Поряд з цим користувач Teletrac має змогу розробляти власну стратегію поведінки на ринку (trading rules): умови відкриття та закриття позицій, умови виходу із угод (trailing stops) і т.ін. Кожне правило такої стратегії в свою чергу може містити всі раніше введені в торговий план технічні індикатори. Дана система самостійно відслідковуватиме ситуацію і подаватиме сигнали на купівлю чи продаж. Крім того, можна перевірити потенційний прибуток своєї стратегії на матеріалі історичної бази даних, яка об'єднує інформацію, що стосується більшості доступних інструментів ринку за 10 і більше років. Користувач системи Teletrac має змогу роздрукувати графічну та табличну інформацію, зберегти графіки на дискетах у графічному форматі, а також експортувати дані в електронні таблиці Excel чи Lotus 1-2-3.

Однією з найважливіших для користувача властивостей системи Teletrac є те, що доступ до цього продукту можна здійснити за допомогою супутникових каналів зв'язку.

Система Telerate Charting

Система Telerate Charting -- досить популярна в Європі, але поки що менш поширена в країнах СНД -- має такі самі можливості для проведення технічного аналізу, як і Teletrac, однак функціонує в середовищі Microsoft Windows. З назви продукту видно, що його основне призначення -- це проведення технічного аналізу. Однак за своєю суттю Telerate Charting є інтегрованою інформаційно-аналітичною системою. Користувач має змогу в окремому вікні переглядати всі стандартні сторінки Dow Jones Telerate, кількість яких сягає 60000. За наявності такої можливості Microsoft Windows дає змогу суттєво спростити пошук необхідних сторінок порівняно з Teletrac. В окремих вікнах можна організувати перегляд новин; користувач також може створювати вікна котировок і самостійно редагувати їхній зміст. Абонент Telerate Charting має доступ до котировок значно більшої кількості ринкових інструментів порівняно з Teletrac. Загальна кількість доступних котировок перевищує 200000.

Засоби технічного аналізу, що надаються абоненту системою Telerate Charting, охоплюють майже весь арсенал стандартних методів технічного аналізу, до того ж кількість убудованих індикаторів значно перевищує аналогічний показник системи Teletrac. Користувач також має змогу визначати свої формули, а отже, й будувати власні індикатори. Можливі побудова ринкової стратегії на основі технічних індикаторів, що використовуються, і програмування видачі системою сигналів на купівлю чи продаж.

Суттєва перевага, що надається внаслідок використання операційної системи Microsoft Windows, -- це можливість одночасної роботи на одному й тому самому комп'ютері та з іншими додатками до Windows (вони можуть бути динамічно пов'язані з Telerate Charting). Зокрема, найбільший інтерес викликають можливість експорту інформації та електронні таблиці Microsoft Excel. У цьому разі таблиці виявляються динамічно зв'язаними з вікнами Telerate Charting, тобто змінюються в режимі реального часу.

Система Telerate Workstation

Найбільш досконалим на сьогодні є продукт Telerate Workstation. З погляду користувача, що безпосередньо працює за терміналом, можливості всіх його версій майже однакові. Крім того, абоненти деяких версій мають змогу приймати на свої робочі станції інформацію агенції Reuters і обробляти її з допомогою тих самих засобів, що й інформацію від Dow Jones Telerate.

Продукт Telerate Workstation вигідно відрізняється від решти інформаційних продуктів, насамперед надзвичайно зручним «дружнім» користувацьким інтерфейсом. Порівняно зі своїм попередником -- Telerate Charting -- у продукті Telerate Workstation значною мірою спрощено доступ до більшості сервісних функцій.

Дуже важливою є також можливість перетворювати інформацію, що подається на стандартних сторінках, у форму даних, організованих у записи. Таке перетворення дає змогу користувачеві будувати графіки зміни валютних котировок конкретного банку.

Водночас варто зазначити, що арсенал методів технічного аналізу, до яких користувач має доступ у межах Telerate Workstation, дещо менший порівняно з Teletrac та Telerate Charting.

Система Teletrac Tradestation

Аналітикам-професіоналам компанія Dow Jones Telerate пропонує новий спеціалізований продукт для технічного аналізу -- Teletrac Tradestation (TTS). Він орієнтований на використання в середовищі Windows.

Система Teletrac Tradestation значно переважає (щодо своїх функціональних можливостей і зручностей для користувача) всі раніше створені засоби технічного аналізу не лише завдяки надзвичайно зручному інтерфейсу, що надається операційною системою Microsoft Windows, а насамперед зважаючи на нові унікальні можливості, а саме:

1) можливість побудови так званих Tick Bar Charts. Це дозволяє, зокрема, не реєструвати на графіках періоди відсутності активності на ринках;

2) використання Paint Bar Charts, тобто можливості розфарбовувати певні елементи графіків згідно із заданими вимогами. Це дає змогу виділяти найцікавіші з погляду користувача графіки, а також використовувати їх як попереджувальні сигнали;

3) опція «Show me» дозволяє користувачеві суттєво зекономити час пошуку найбільш характерних ділянок графіків. Наприклад, можна видати запит на пошук точок перетину, ковзних середніх, розриви і т. ін.

Більшість з можливостей, що формально присутні також в інших інформаційних продуктах, у Teletrac Tradestation набувають нових рис, що дає змогу суттєво поліпшити якість здійснюваних аналітичних досліджень. Наприклад, як і в Teretrac, у системі Teletrac Tradestation можна будувати ринкову стратегію і перевіряти її прибутковість. Однак у Teletrac Tradestation, окрім власне сигналів на купівлю та продаж, можна сформувати докладні звіти щодо використання такої стратегії. Як і в Teletrac, у системі Teletrac Tradestation можна додавати нові технічні індикатори та методи досліджень. Щодо цього остання система має значно більші можливості. Насамперед це вбудована мова Easy Language, що дає змогу реалізувати зручні засоби побудови діалогу. Для недосвідченого користувача пропонується робота з убудованим додатком Quick Editor, з допомогою якого можна будувати досить складні логічні конструкції. Для тих, хто має досвід програмування на мові високого рівня, пропонується спеціальний додаток Power Editor, що дозволяє розробити програму практично будь-якого рівня складності для визначення нових індикаторів і стратегій. Система Teletrac Tradestation має досить різноманітну історичну базу даних, працювати з якою можна в діалоговому режимі. Унікальною особливістю TTS є також те, що вона здатна працювати з різними інформаційними потоками, зокрема з інформацією від Reuters.

Список використаної літератури

1. Дудяк Р.П. Основи біржової діяльності на товарному і фондовому ринках: Навч. Посібник. - Л.: "Українські технології", 2001. - 184 с.

2. Дудяк Р.П., Бугіль С.Я. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: Навчальний посібник. 2-ге видання, доповнене. - Львів: "Новий світ-2000", "Магнолія плюс". - 2003. - 360 с. (Тема 11, с. 194-228)

3. Сафонов В.С. Валютный дилинг, или как можно зарабатывать деньги честно и самостоятельно: Практическое пособие: Навчальне видання. - 2-е изд., испр..- М.: Консалтбанкир, 2000.- 308 c.

4. Сафонова Т.Ю. Биржевая торговля производными финансовыми инструментами: Учеб.-практ. пособие. - М.: Дело, 2000. - 544 с.

5. Фондовый рынок для начинающих. (Серия “Reuters для финансистов”): Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2002. - 234 с.

6. Эрлих Анна Технический анализ товарных і финансовых ринков. - М.,: Инфра - М, 2003. - 387 с.

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать