Анатомія людини. Системи органів

Анатомія людини. Системи органів

Анатомія людини. Системи органів

1. Травна система (systema digestorium)

Характеристика верхніх відділів (окремих органів) травного каналу

Назва відділу

Топографія

Особливості будови та функції

Кровопостачання

Іннервація

Порожнина рота (cavitas oris)

Вісцеральний череп (нижня частина)

Присінок рота (vestibulum oris), обмежений губами спереду і зубами ззаду. Власне ротова порожнина (cavitas oris propria), обмежена зубами і яснами, щоками, піднебінням, діафрагмою рота.

-

-

Губи (labiа oris)

Ротова порожнина

Обмежують ротову щілину. Спереду вкриті шкірою, ззаду-слизовою оболонкою.У правому та лівому кутах рота утворюється спайка губ.

Верхня і нижня підборідні артерії

Лицевий нерв

Щоки (buccae)

Передня межа- уздовж носо-губної борозни верхня- уздовж нижнього краю очної ямки виличної кістки, нижня- нижнього краю нижньої щелепи, задня- переднього краю жувального м'яза.

Шкіра щік тонка, рухлива, легко збирається в складки. Підшкірна клітковина добре розвинена. Основу щік утворює щічний м'яз та інші м'язи лиця, до яких збоку прилягає жирове тіло щоки.

Верхня і нижня підборідні артерії

Лицевий нерв

Тверде піднебіння (palatum durum)

Тверді піднебінні відростки верхніх щелеп і горизонтальні пластинки піднебінних кісток.

Слизова оболонка товста, не має м'язової пластинки, міцно зрощена з окістям кісткового піднебіння. По серединній лінії досить добре видно поздовжній шов- шов піднебіння, на передньому кінці якого міститься різцевий сосочок.

Лицева, верхньощелеп- на артерії

Гілки блукаючого нерву

М'яке піднебіння (palatum molle)

Задній край горизонтальних пластинок піднебінних кісток.

Передня частина розташована горизонтально, вона менш рухлива, задня- менш рухлива, у розслабленому стані звисає майже вертикально, утворюючи піднебінну завіску.

Гілки лицевої, верхньощелепної та висхідної глоткових артерій

Нижньощелепний нерв, гілки блукаючого нерву

Зуби (dentes)

Межа між присінком рота і власне порожниною рота.

Виділяють коронку(вкрита емаллю), шийку і корінь(вкриті цементом) зуба. В порожнині зуба міститься пульпа(судини, нерви, пухка сполучна тканина)

Гілки верхньощелепної артерії.

Гілки трійчатого нерву, верхні альвеолярні нерви, нижньощелепний нерв.

Язик (lingua)

Дно порожнини рота.

Вкритий зверху, з боків і частково знизу слизовою оболонкою. Має спинку, нижню поверхню та два краї. Є верхівка, тіло і корінь. Сосочки:

- ниткоподібні;

- конічні;

- грибоподібні. Смак;

- жолобуваті, оточені валиком. Смак;

- листоподібні. Смак

Язикова артерія

Трійчатий, лицевий, язикоглотковий, блукаючий нерви.

Глотка (pharynx)

Перед шийним відділом хребта.

Розрізняють верхню, задню, дві бічні та передню стінки. Порожнину глотки поділяють на носову, ротову і гортанну. М'язи глотки - це поздовжні й поперечні волокна посмугованої м'язової тканини.

Гілки висхідної глоткової, висхідної та низхідної піднебінних артерій.

Глоткове нервове сплетення.

Стравохід (esophagus)

Між глоткою і шлунком.

Стінка товста з трьох оболонок: слизової,з підслизовою основою, м'язової і зовнішньої. Поділяють на 3 частини:шийна, грудна, черевна.

Щитоподібні артерії,грудна частина аорти, гілка лівої шлункової артерії

Гілки блукаючого нерва шийних і грудних вузлів симпатичного стовбура.

Характеристика нижніх відділів (окремих органів) травного каналу

Назва відділу

Топографія

Особливості будови та функції

Кровопостачання

Іннервація

Шлунок (gaster)

Між стравоходом і кишками, верхній відділ черевної порожнини.

Має 2 стінки:передню і задню. Краї переходу стінок шлунка одна в іншу називаються кривинами: мала кривина і велика. Розрізняють кардіальну частину, дно шлунка, тіло, воротарну частину, воротар.

Ліві, праві шлункові, шлунково-чепцеві і короткі шлункові артерії.

Гілки блукаючого нерва й симпатичного стовбура.

Тонкий кишечник (intestinum tenue)

Починається від шлунка й закінчується впадінням у товсту кишку.

Поділяють: дванадцятипала кишка (duodenum неправильно зігнута підкова),порожня кишка (jejunum щільна, стовщена),клубова кишка (ileum). Наявні ворсинки.

Гілка шлунково-дванадцятипалокишкової, верхньої брижової артерій.

Гілки черевного, печінкового і верхнього брижового сплетень.

Товстий кишечник (intestinum crassum)

Пряма межує ззаду з крижовою кісткою, спереду в жінок з піхвою та надпіхвоаою частиною матки, у чоловіків- з дном сечового міхура, сім'яними пухирцями й передміхуровою залозою.

Поділяють на сліпу кишку (cecum), ободову (colon) та пряму (rectum). Від дорзоприсередньої кишки відходить порожнистий червоподібний відросток (appendix). Ободова поділяється: висхідна, поперечна, низхідна, сигмоподібна ободові кишки.

Гілки верхньої та нижньої брижових артерій, внутрішня клубова та серединна крижові артерії.

Гілки верхнього і нижнього брижового(ободова кишка), прямокишкового(пряма кишка) нервових сплетень, нижні підчеревні нервові сплетіння.

Характеристика великих залоз травної системи

Назва залози

Топографія

Особливості будови та функції

Кровопостачання

Іннервація

Печінка (hepar)

Межує з багатьма органами: більша частина її діафрагмальної поверхні прилягає до діафрагми, менша- до передньої стінки живота.

Діафрагмова поверхня ділиться на 2 частки: праву- більшу і ліву- меншу. На верхівці лівої частки- пологе заглибина- серцеве втиснення. Вісцеральна поверхня печінки злегка ввігнута, має сліди втиснень сусідніх органів. Паренхіма складається з часточок, утворених гепатоцитами.

Гілки власної печінкової артерії.

Гілки печінкового сплетення(блукаючі та діафрагмальні нерви, симпатичний стовбур).

Підшлункова залоза (pancreas)

Розташована в поза черевному просторі поперечно щодо хребта.

Розрізняють головку підшлункової залози, тригранне тіло і хвіст. Є складною альвеолярною залозою. Крім секреторних залозистих елементів має клітинні скупчення(панкреатичні острівці) внутрішньо секреторного типу.

Гілки селезінкової артерії, верхні і нижні підшлунково-дванадцятипалої артерії.

Гілки черевного, печінкового та верхнього брижового сплетень.

2. Дихальна система (systema respiratorium)

Характеристика органів дихальної системи

Назва органу

Топографія

Особливості будови та функції

Кровопостачання

Іннервація

Зовнішній ніс (nasus)

Передньо-верхня частина обличчя

Має корінь, спинку, кінчик; крила носа обмежують ніздрі, які ведуть до носової порожнини. Хрящі носа: великий криловий, малі крилові, додаткові носові, хрящ носової перегородки, лемешево-носовий.

Гілки лицевої артерії

(a. facialis), очної артерії (a. ophthalmica)

Венозний відтік до басейну однойменних вен

(v. оphtalmica,

(v. facialis)

Чутливі гілки верхньо-щелепного нерву (n. maxillaris), рухові гілки лицевого нерву

(n. facialis)

Порожнина носа (cavitas nasi)

Раковини: найвища, верхня, середня і нижня; проміжки між ними: верхній, середній і нижній носові ходи:

1)верхній-в нього відкрив. клиноподібна пазуха і задні решітчасті комірки;

2)середній - лобова пазуха, гайморова(верхньощелепна), перед. і серед. решітчасті. комірки;

3)нижній - нососльозова протока, хоани(ведуть у глотку)

Верхньощелепна (клинопіднебінна) і очна (решітчаста) гілки артерії. Венозний відтік у лицеву вену і крилоподіб. сплетення

Чутливі гілки очного і верхньо-щелепного нервів, сим патич. Нерви внутр. сонного сплетіння

Гортань (larynx)

Попереду шиї на рівні СIV-CVI хребців

Побуд. з хрящів. Непарні:

1)перснеподібний - скл. з пластинки та дуги;

2)щитоподібний - скл. з 2х чотирикутних пластинок. Зєдн. з перснепод. і підязик. кістками;

3)надгортанник - "листок"; приєдн. до щитопод. хряща і підязик. кістки;

Парні:

1)черпакуваті - відростки передній голосовий і задньобічний м'язів;

2)ріжкуваті

3)клиноподібні - непостійні

Гілки верхніх і нижніх щитоподібних артерій і вен

Гілки верхнього і нижнього гортанних нервів (від блукаючого нерва) та сим патич-ного стовбура

Трахея (trachea)

Попереду стравоходу на рівні СVI до верхн. краю ТV хребця

Трубка 8-15 см. Скл. з 16-20 хрящових півкілець, що зєдн. сполучнотканинними кільцевими звязками

Щитопод. і внутр. грудні артерії, бронхіальні гілки грудної частини аорти, венозна - парна і непівнепарна вени та вени щитоподіб. залози

Гілки блукаючого нерва і сим патичного стовбура

Бронхи (bronchi)

На рівні тіл ТIV-ТV хребців трахея роздвоюється (bifurkatio trachea)

Правий гол. бронх (bronchus principalis dexter) ширший і коротший, вертикальний. 6-8 півкілець. Лівий гол. бронх (br.pr.sinister) довший, вужчий, горизонтальний. 9-12 хрящ. півкілець.

Головний > часткові бронхи > сегментні > … > часточкові бронхіоли > кінцеві бронхіоли > по 2 дихальні бронхіоли > альвеоли

Бронхіальні гілки грудної частини аорти. Венозний відтік по парній і півнепарній вені, легеневій артерії

Гілки легеневого сплетення, утв-ого гілками блукаючих нервів і симпатичних стовбурів

Легені (pulmones)

В грудній порожнині по обидва боки від середостіння

Має поверхні: випукла реброва, увігнута діафрагмальна, увігнута середостінну, між часткову; + перед. і нижній краї. Права легеня має 3 частки : верхню(3 сегменти), середню(2), нижню(5), а ліва - 2 частки : верхню(4) і нижню(5)

3. Сечовидільна система (systema urinarium)

Характеристика органів сечовидільної системи

Назва органу

Топографія

Особливості будови та функції

Кровопостачання

Іннервація

Нирка (ren)

Заочеревин-ний простір, задня стінка черевної порожнини, по боках від хребта, на рівні тіл TXI, TXII - LI, LII (ліва на 1-1,5см вище від правої)

Парний орган. Жирова капсула, фіброзна капсула. Передня, задня поверхня, латеральний і медіальний край (ниркові ворота). Кіркова речовина, мозкова речовина (7-10 пірамід). Ниркова частка: 1 піраміда з прилеглим кірковим шаром. Структурно-функціональна

одиниця - нефрон (капсула Шумлянського-Боумена, клубочок капілярів, проксимальний звитий каналець, петля Генле, дистальний звитий канадець впадає до збирної трубки).

Ниркові артерії (aa. renales). Венозний відтік по ниркових венах

(vv. renales)

Гілки ниркових сплетень (від гілок симпатичних вузлів), гілки черевного сплетення

(з волокнами блукаючих нервів, грудних нервів та гілок поперекового сплетення спинно-мозкових нервів)

Сечовід

(ureter)

Заочеревинно, по задній стінці черевної порожнини в малий таз

Парний. Довга (30 см.) трубка. У чол. перехрещує сімявиносну протоку. У жінок двічі перетинає маткову артерію. Має три фізіологічні звуження: біля виходу з ниркової миски, на рівні переходу до малого таза, біля входу в сечовий міхур

Гілки ниркових, яєчникових, внутр. клубових і сечоміхурових артерій. Венозна по однойменним венам тече в порожнисту вену

Гілки ниркового нервового і нижнього підчеревного сплетень

Сечовий міхур (vesica urinaria)

У порожнині малого таза безпосередньо за лобковим симфізом

Тіло, дно і шийка. Еліпсоподібної форми. Мязова оболонка з 3х шарів міозитів. У ділянці шийки мяз випорожнювач міхура, лобково - міхуровий, прямокишково - міхуровий, у жінок ще є міхурові - піхвовий. Слизова оболонка дна має вічка: праве і ліве сечоводу і внутрішнє сечівника. На дні є трикутник міхура з рецепторами, який при ненаповненому міхурі не збирається в складки

Гілки внутр. клубової артерії; венозна тече по однойменних венах у міхурове венозне сплетення

Гілки нижнього підчеревного сплетення

Сечівник чол. (urethra masculina)

18-20 см. Скл. з:

1)внутрішньостінкова частина частина (передпередміхурова) - від внутрішнього вічка до виходу з міхура;

2)передміхурова - 4см., через передміхурову залозу;

3)проміжна (перетинчаста), 1,5-2см.;

4)губчаста - до зовн. вічка сечівника, 12-14см.

Має 2 кривини: обернена назад під лобковим симфізом і вперед на початку губчастої речовини. Також три звуження і три розширення

Сечівник жін.

(urethra feminina)

Короткий(3-4см.), прямий і короткий. Мяз замикач сечівника відкривається у присінок піхви зовнішнім вічком, розташованим між клітором і отвором піхви

Внутрішні статеві артерії та вени

Гілки клубово - пахвинного, стегново - статевого та соромітного нервів і симпатичного стовбура

4. Статева система (systema genitalia)

Характеристика зовнішніх статевих органів чоловіка (organa genitalia masculina interna)

Назва органу

Топографія

Особливості будови та функції

Кровопостачання

Іннервація

Статевий член (penis)

Своїм коренем фіксується до тазових кісток, а тіло звисає донизу

Головка, спинка, сечівникова (задня) поверхні. Основу складають три дрібно коміркових тіла (2 печеристих 1 губчасте). Через губчасте тіло проходить сечівник. Нижня частина розширена і вкриває гострі кінці печеристих тіл - головка (glans), що відділена шийкою. Верхній кінець стовщенй - цибулина члена. Передня шкірочка на голівці

Гілки внутр. і зовн. соромітних артерій; венозна кров тече у стегнову вену і венозне сплетення сечового міхура

Гілки соромітного нерва (аферентна), підчеревного сплетення

Калитка (scrotum)

Шкірно - м'язів утвір. Стінка складається з тонкої пігментованої шкіри з сальними залозами та м'ясистої оболонки (для скорочення є гладкі мязи)

Характеристика внутрішніх статевих органів чоловіка (organa genitalia masculina externa)

Назва органу

Топографія

Особливості будови та функції

Кровопостачання

Іннервація

Яєчко

(testis)

Парна еліпсоподібна залоза, 4-5см., 15-30г. Має передній і задній край, верхн. і ниж. кінці, присередня і бічна поверхні. Д заднього краю прилягає надяєчко, що має головку, тіло, хвіст. Перегородки яєчка ділять його паренхіму на часточки, в яких є звивисті сімяні трубочки

Яєчкові артерії; права вена йде в нижню порожнисту, а ліва - в ліву ниркову

Гілки черевного, ниркового, аортальног і нижнього підчеревного сплетень

Сім'явиносна протока (ductus deferens)

Щільна трубка, 40см.

Пухирчаста залоза (glandula vesiculosa)

Позаду сечового міхура і передміхурової залози

Парний орган, овальної форми, 5?2см.

Передміхурова залоза (prostata)

Розташована навколо початкової частини сечівника та кінцевих відділів сімявипорскувальних проток

Непарна. 3?4?2см. Стовщена основа, дзьобоподібна верхівка і чотири поверхні через задню сюди проникають 2 сімявипорскувальні протоки. Вивідні потоки відкриваються у просвіт передміхурової частини сечівника

Гілки ниж. сечово - міхурових і серед. прямокишкових артерій. Гілки ниж. сечоміхурових вен

Гілки ниж. підчеревного сплетення

Цибулино-сечівникові залози (gll. bulbourethrales)

В товщі сечово - статевої діафрагми з боків і дещо позаду від перетинчастої частини сечівника

Парна. Трубчасто - альвеолярної будови

Гілки внутр. соромітної артерії

Гілки ниж. підчеревного сплетення

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать