Паразитичні пласкі черв'яки

Паразитичні пласкі черв'яки

ПАРАЗИТИЧНІ ПЛАСКІ ЧЕРВ'ЯКИ

План

Вступ

Глава 1. Загальна характеристика представників класу безхребетних

Глава 2. Морфофізіологічні і біологічні адаптації до ендопаразитизму пласких черв'яків

Глава 3. Паразити травної системи людини, патогенез і особливості життєвого циклу

3.1 Клас війкові черв'яки або турбеллярії

3.2 Клас сосальщики або трематоди

3.3 Клас стрічкові черв'яки або цестоди

Глава 4. Зв'язок гельмінтів і збудників інфекційних хвороб

Глава 5. Боротьба і методи профілактики з паразитичними черв'яками

Висновки

Список літератури

Вступ

Проблеми забезпечення здоров'я населення країни є сферою міжгалузевого регулювання і одним з найважливіших аспектів соціальної політики в області охорони здоров'я населення [Демьянков Е. Н., 1996].

Сучасний рівень розвитку медицини вимагає розробляти нові методи лікування з наукової точки зору, тому вивчення та дослiдження в бiологiчних науках мають велике значення [Бекиш О.Я., 1989].

Гельмінти шкодять здоров'ю людини і тварин. Поселяясь в організмі господаря, вони харчуються за його рахунок. При цьому одні харчуються кров'ю і тканинними соками, а інші, що живуть в кишечнику, частково поглинають живильні речовини, необхідні для живлення організму господаря. Але цим далеко не обмежується шкода від паразитичних черв'яків.

В процесі життєдіяльності гельмінти виділяють отруйні речовини, які всмоктуються в кров хaзяїна і негативно діють на його нервову систему, кровотворні і інші органи. Найчастіше гельмінти викликають порушення апетиту, нудоту, болі в животі, головні болі, запаморочення, загальну слабкість [Астафьев Б.А., Петров О.Е., 1992].

Багато гельмінтів викликають масові відмінки домашніх тварин, особливо молодняка. У великої рогатої худоби деякі гельмінти різко знижують молочність, у овець і кіз зменшують настриг і погіршують якість шерсті, у курей і качок скорочують плодючість. М'ясо тварин, уражене гельмінта мі, якими може заразитися людина, бракується і не допускається до продажу. Таким чином, гельмінти окрім шкоди здоров'ю населення приносять збиток і народному господарству.

Сама людина може бути як остаточним, так і проміжним господарем гельмінтів. Тому з паразитичними черв'яками ведеться велика боротьба, її успіхи сталі можливі завдяки досягненням учених-паразитологів. Методи боротьби з паразитами повиннi базуватися на сучасних наyкових дослiдженнях, яки мають мiсце у бiологiчних науках.

Таким чином, актуальнiсть проблеми лежить у науковому опису класа плоских черв'яків, як паразитiв травної системи людини, знаходженнi методiв профілактики інфекційних хвороб у аспектi вивчення сучасних литературних джерел.

Мета дослідження: Вивчення паразітальних плacких черв'якiв, як представників класу безхребетних з точки зору сучасної лiтератури.

Завдання:

Охарактеризувати паразітальних плacких черв'якiв, як паразитiв травної системи людини;

Проаналізувати патогенез і особливості життєвого циклу класy війковi черв'яки або турбеллярії;

Проаналізувати патогенез і особливості життєвого циклу класy класy сосальщики або трематоди;

Проаналізувати патогенез і особливості життєвого циклу класy стрічкові черв'яки або цестоди;

Визначити методи профілактики проти гельмінтів.

Теоретична і методологічна основа справжнього дослідження базується на аналізі сучасних робіт вітчизняних і зарубіжних бiологiв, лікарiв, вчених.

Робота викладена на 35 листах, містить малюнки.

Глава 1. Загальна характеристика представників класу безхребетних

Великий старогрецький учений і мислитель Арістотель (IV ст до н. е.) вперше спробував подiлити царство тварин на групи. Їх вийшло дві: тварини, що мають кров (звіри, птиці, плазуни, риби), і тварини без крові (комахи, раки, молюски і інші нижчі тварини). Це була перша зоологічна система і проіснувала вона досить долго.

Безхребетними нижчих тварин назвав в 1809 р. французький зоолог Жан Батист Ламарк. Серед всіх живих організмів Землі вони складають близько 3/4 видів. Відомо близько 1 400 000 видів безхребетних, і щорік описуються сотні нових видів. Учені вважають, що більшість тварин, головним чином, комах і павуків, все ще невідомі науці.

До безхребетних відносяться найрізноманітніші тварини, від одноклітинних простих до високоорганізованих, таких, як членистоногі (павуки, багатоніжки) або молюски. До групи безхребетних (Invertebrata) входять дуже різні тварини: від примітивних багатоклітинних - губок до високорозвинених: членистоногих, молюсків, голкошкірих і частини хордових; всього виділяють 16 типів.

Макросистема безхребетних (класифікація від рівня підцарств до типів) ще не може вважатися встановленою однозначно і помітно відрізняється у різних авторів [Догель В.А., 1981, Барнс Р., Кейлоу П., Олив П., Голдинг Д.,1992, Алексеев В.Н., Бабенко В.Г., Сивоглазов В.И., 2005].

Ділення тваринного світу на безхребетних і хребетних введене в 1801 французьким біологом Ж. Ламарком, але систематичного значення не має. Проте термін «Безхребетні», як описовий застосовується в науковій і особливо учбовій літературі. До Безхребетних відноситься переважне число тварин, що населяють земну кулю [Иванов И. Н.,2006].

Рис. 1. Первинні багатоклітинні тварини.

Ділення тваринного світу на безхребетних і хребетних введене в 1801 французьким біологом Ж. Ламарком, але систематичного значення не має. Проте термін «Безхребетні», як описовий застосовується в науковій і особливо учбовій літературі. До Безхребетних відноситься переважне число тварин, що населяють земну кулю [Иванов И. Н.,2006].

Відомо близько 1 млн. 260 тисяч видів безхребетних, тоді як хребетних всього 45 тис. видів. Найбільш багаточисельні серед Безхребетних комахи: їх відомо більше 1 млн. видів (насправді, ймовірно, не менше 2 млн.). Інші групи представлені наступним числом видів: прості 25 тис., губки 5 тис., кишково-порожнинні 9 тис., нижчі черв'яки 20 тис., молюски 107 тис., членисті (виключаючи комах) не менше 79 тис. [Буруковский Р.Н., 2001].

Інші групи представлені наступним числом видів: прості 25 тис., губки 5 тис., кишково-порожнинні 9 тис., нижчі черв'яки 20 тис., молюски 107 тис., членисті (виключаючи комах) не менше 79 тис. [Хадорн Э. Венер Р., 1989].

Число видів, що існують в природі, очевидно, багато більше; щорік описується декілька тисяч невідомих до того видів. Безхребетні поширені повсюдно - в прісних водах, в морях і океанах, на суші, в товщі грунту; багато хто є паразитами тварин і рослин.

Роль безхребетних в природі дуже велика. Тверді залишки тих, що жили в колишні геологічні епохи безхребетних увійшли до складу різних осадових порід. Інколи ці залишки є основною масою породи (вапняки, наприклад, майже цілком складаються із скелетів вимерлих безхребетних -- форамініфер, коралів, моховаток, молюсків і ін.). [Дольник В. Р., 2005].

Багато безхребетних або продукти, що виробляються ними, служать їжею людині (мед бджіл, ракоподібні, молюски і ін.), кормом для різних промислових звірів, птиць і риб.

Продукти життєдіяльності деяких безхребетних мають господарсько-технічне значення (віск бджіл, шовкові нитки шовкопрядів, шелак кокцид, фарбувальні речовини, наприклад сепія каракатиць, перли і раковини молюсків, скелет коралових поліпів) [Шишкин О., 1989].

У ряді випадків для боротьби з шкідливими тваринами використовуються паразити і хижаки, що знищують цих тварин (біологічний метод боротьби з шкідниками корисних рослин і тварин) [Шалапенок Е.С., 2002].

У геології особливе значення має дослідження залишків копалин Безхребетні для визначення віку осадових. Поряд з корисними безхребетними -- є багато шкідливих: тварини -- носії збудників заразливих і паразитарних хвороб, проміжні господарі паразитичних черв'яків і переносники трансмісивних хвороб, отруйні тварини, шкідники зерна і зернопродуктов, шкідники сільськогосподарських рослин, шкідники лісу і ін. [Иванов А.В., 1985].

Таким чином, до класу безхребетних відноситься переважне число тварин, що населяють земну кулю. Значення безхребетних для людини велике і всіляко. Багато безхребетних або їх продукти служать їжею, продукти життєдіяльності мають господарсько-технічне значення. Також є багато шкідливих безхребетних - носіїв, збудників заразливих і паразитарних хвороб.

Глава 2. Морфофізіологичеськие і біологічні адаптації до ендопаразітізму плоских черв'яків

Гельмінтоз - поразка організму людини гельмінтами (глистами). У медичній літературі гельмінтоз називають також глистовою інвазією. Термін «гельмінтоз» (від латинського Helminthos - глист) був введений Гіппократом, він першим детально описав клініку поразки деякими з гельмінтів.

При поразці гельмінтами виникають складні взаємини між двома живими організмами - паразитом і господарем, які мають тенденцію до затяжної або хронічної течії. Гельмінтозам свойственен досить широкий діапазон клінічних проявів: від безсимптомних до украй важких, представляючих загрозу для життя людини.

Медицині відомо більше 150 видів гельмінтів, зареєстрованих у людини. Залежно від біологічних особливостей паразита, від місця його проживання, гельмінтози ділять на просвiтнi і тканинні [Сергиев В.П., Лебедева М.Н., Фролова А.А., Романенко Н.А., 1997]

При тканинних гельмінтозах личинки і дорослі особини гельмінтів мешкають в тканинах, мігрують по кровоносному або лімфатичному руслу, локалізуються в підшкірній клітковині, рідше - в різних інших органах. При просветних гельмінтозах местомом проживання гельмінтів є кишечник. Крім того, існує безліч гельмінтозів, при яких тканинна фаза існує лише в початковому періоді хвороби або міграція личинок в тканинах повторюється періодично.

Зараження людини гельмінтами відбувається орально, через шкіру, інвазованими комахами і контактним дорогою. Оральним дорогою можливо заразиться: споживаючи погано промиті овочі і фрукти, оскільки розвиток личинкових форм геогельмінтов відбувається в грунті; споживаючи інвазоване (заражене) м'ясо ссавців, риб, ракоподібних, а також земноводних, плазунів і молюсків. Відмітимо, що термічна обробка м'ясних продуктів часто буває недостатньою для повного знищення гельмінтів [Бекиш О.Я., 1989].

Через шкіру можуть проникати личинки гельмінтів, що знаходяться у воді. Комахи частенько є проміжними господарями гельмінтів. Такі комахи також можуть бути причиною зараження людини.

При контактному способі зараження яйця і личинки виділяються з фекаліями; дозрівання яєць відбувається на шкірі і одязі інвазованого. Для підтримки життєдіяльності кишкові гельмінти використовують ті, що містяться в просвіті кишечника живильні речовини, тим самим як би «обкрадаючи» людину-господаря.

Гельмінти також можуть викликати механічне ураження тканин, на яких паразитують, що може супроводитися запальними явищами і порушенням функції органу. Істотне значення має хронічна мікрокрововтрата з пошкоджених стінок кишечника, яка інколи стає причиною розвитку анемії.

Патогенна дія гельмінтів на організм пов'язана не лише з поразкою тих органів, де вони локалізуються, але і із загальною дією на організм хворого. У його основі лежать алергічні і токсичні реакції, які викликаються продуктами життєдіяльності гельмінтів. Алергічні реакції особливо виражені в гострій фазі захворювання, посилюються при супер-і инвазіях [Романенко Н.А., Патченко И.К., Чебышев Н.В., 2002].

Алергічна відповідь організму виявляється у вигляді шкірних висипань всілякої локалізації і інтенсивності, лімфаденопатії, гіпереозинофілії, міалгій, артралгій, легеневого і абдомінального синдромів, гепатоспленомегалії.

Токсичний ефект гельмінтозу виявляється в зниженні апетиту, ослабінні процесів всмоктування живильних речовин в кишечнику, затримці зростання і відставання в розумовому і фізичному розвитку ураженої людини. Ці явища викликаються зменшенням вироблення чинника зростання [Белянина С.И., Пименова И.Н., Кузьмина К.А., 1994].

Відомо, що кишкові гельмінтози сприяють вивільненню речовин, які знижують опірність організму господаря. Цей процес, у свою чергу, полегшує впровадження вторинної інфекції, у зв'язку з цим особи, що хворіють на гельмінтози, інфікуються іншими небезпечними інфекціями, зокрема туберкульозом.

Існують дані, що інфекційні захворювання, такі як гепатит, черевний тиф, шигеллез та інші, у хворих гельмінтозом протікають важче, гірше піддаються лікуванню, частіше дають ускладнення. Найбільш загальною патологічною дією практично всіх збудників паразитарних хвороб людини є алергізація і придушення імунної відповіді організму.

Глава 3. Паразити травної системи людини, патогенез і особливості життєвого циклу

3.1 Загальна характеристика черв'яків

Більше 12 тис. видів відносять зоологи до типа плaских черв'яків. Головна їх особливість -- паренхіма, рихла сполучна тканина, яка заповнює весь простір усередині червя між органами і шкірно-мускульним мішком.

Порожнини тіла у плоских черв'яків немає на відміну від круглих і кільчастих. Немає у плоских черв'яків і органів дихання: кисень сприймають всією поверхнею тіла. Немає і крові. Живильні речовини розносить по тілу сама кишка. Ще тим примітна кишка плоских черв'яків, що закінчується сліпо: анального отвору немає. Неперетравлені залишки їжі викидаються назовні через рот [Карташев Н.Н., Соколов В.Е., Шилов И.А., 1981].

Черв'яки (Vermes) - це обширний і всілякий тип безхребетних тварин, з подовженим трубчастим, круглим або плоским м'якошкірим тілом. Органи руху у черв'яків не членисті або їх зовсім немає; тіло голе або покрите голками, щетинами, віями. Шкіра деяких видів черв'яків виділяє слиз або вапно для трубок. У багатьох черв'яків прості очі, м'які нитки на голові або членисті нитки і стягування. Деякі черв'яки мають органи дихання і судинну систему, глисти дихають і харчуються поверхнею шкіри.

Деякі черв'яки народжують живих дитинчат, багато хто несе яйця, інші розмножуються діленням. Багато черв'яків раздельнополи, інші гермафродити. Майже всі черв'яки харчуються жівотн. їжею, багато паразитів. Черв'яки підрозділяються на 7 класів: 1) плоскі черв'яки (загони: війкові черв'яки, сосальщики і стрічкові черв'яки), 2) немертіни, 3) круглі черв'яки, 4) Колючоголові, 5) щетінкочелюстниє, 6) кільчасті і 7) коловертки [Козлова Е.А., Курбатова Н.С., 2007].

Тип плоскі черв'яки (Platyhelminthes, від греч. platys - плоский, helmins, helminthos - черв'як). Плоскі черв'яки розділяються на чотири класи. Три з них повністю перейшли до паразитичного способу життя. Двосторонньо симетричні тварини з більш менш вираженими переднім (головним) і заднім (хвостовим) кінцями тіла, спинною (дорсальною) і черевною (вентральною) сторонами, подовжніми нервовими стволами і зачатками головного мозку.

На передньому кінці, який при поступальній ході першим стикається з новою обстановкою, зосереджені різні органи чуття. Зовнішні покриви представлені м'яким епідермісом; скелет, кровоносна і дихальна системи відсутні. Травна система некрізна - без анального отвору, а інколи повністю зредукована; вторинної порожнини тіла (целома) немає.

Виділення продуктів розпаду відбувається за допомогою «полум'яних» кліток у вигляді замкнутих на одному кінці трубочок з пучком вій, що б'ють усередині, які гоніти рідини до видільних канальців і далі до вивідних отворів. Нервова система складається з передньої пари гангліїв (скупчень нервових клітин) і пов'язаних з ними нервових стволів, що тягнуться уздовж тіла [Левушкин С.И., Шилов И.А., 1994].

Більшість гермафродити, тобто у кожної особини присутні чоловічі і жіночі гонади (семенникі і яєчники) і відповідні їм вивідні протоки. Запліднення внутрішнє. Характерна ознака багатьох груп плоских черв'яків - наявність різного роду прикріплювальних механізмів - «липучок», присосків, крюків і тому подібне Звичайно це пристосування до паразитичного способу життя. Виділяють три класи.

3.2 Клас війкові черв'яки, або турбеллярії

Клас війкові черв'яки, або турбеллярії (Turbellaria, від латів. turbellae - обурення) - (Turbellaria) найбільш примітивна група нижчих черв'яків; представлена, в основному, вільноживучими формами. Клас війкові черв'яки налічує близько 3000 видів, що живуть в морських і прісних водоймищах, рідко в грунті [Тихомиров И.А., Добровольский А.И., Гранович А.И., 2006]. Представником вільноживучих війкових черв'яків є біла (молочна) планарія, що мешкає в прісних водоймищах. Війкові черв'яки мешкають або у воді або в землi.

Рис. 2. Війкові черв'яки. Верхній ряд, зліва направо: планарія дугезія, глазчатая філлідія, наслідуючий псевдоцерос, золотиста юнгия. Нижній ряд, зліва направо: псевдоцерус джебборум, роздвоєний псевдоцерос (у парі з партнером), тихоокеанська акваплана, парапланоцера.

Паразитів серед них мало. Тіло покрите віями, а в епідермісі знаходяться багаточисельні залози, що виробляють слизистий секрет. Травний тракт прямий або розгалужений. Довжина тіла варіює від 2,5 до 50 див. Турбеллярії мають форму веретена, стрічки або краплі і покриті війковим епітелієм; залізисті клітки на поверхні тіла секретують слиз. В дрібних форм вії служать для переміщення, крупні черв'яки пересуваються за рахунок мускулатури [Тарасов В. В., Богоявленский Ю.К., 1996].

Зловивши жертву, турбеллярія притискається до неї і смоктальними рухами рве видобуток на шматки, після чого заковтує їх. Якщо видобуток дуже великий, то травні ферменти можуть виділятися назовні.

В примітивних турбеллярій кишечник відсутній, і травлення відбувається в клітках паренхіми, які заповнюють простір між внутрішніми органами. В останніх є мішковидний або розгалужений кишечник.

Органи виділення - протонефрідії, структурною одиницею яких є так звані «клітки миготливого полум'я». В примітивних форм вони відсутні. Нервова система в найбільш примітивних форм лежить в товщі шкірного епітелію і є мережею нервових тяжей.

Рис. 3. Війкові черв'яки. Верхній ряд, зліва направо: псевдоцерос байе, майязон, прекрасний псевдобіцерос, філінопсис. Нижній ряд, зліва направо: планоцера, розділений псевдоцерос, хороша рісбеция, блискучий псевдоцерос.

У більш високоорганізованих війкових черв'яків вона складається з головних вузлів з подовжніми стволами, що відходять від них.Війкові черв'яки мають і жіночі, і чоловічі статеві органи. Після копуляциі в кожному з партнерів сперматозоїдів запліднили яйцеклітини. Через декілька тижнів на на світло з'являються молоді турбеллярії. Розвиток у більшості війкових черв'яків прямий, в деяких є личинкова стадія [Шарова И.Х., 1999].

Окремі види здібні до безстатевого розмноження поперечним діленням; половинки, що утворилися, регенерують бракуючі частини.

Дослідним дорогою доведено, що навіть 1/279 частина тіла черв'яка може відновити цілий організм. Планарії здібні до аутотомії; у хвилини небезпеки вони можуть розпадатися на частини, а коли небезпека мине, кожен «шматочок» зростає в нового черв'яка При тривалому голодуванні турбеллярії харчуються власним тілом (до 6/7 маси); при настанні сприятливих умов вони відновлюються знов. Близько 3000 видів війкових черв'яків об'єднано приблизно в 10 загонів. Більшість турбеллярій - хижаки, що мешкають в морях і прісних водах; у вологих тропічних лісах живуть наземні планарії. Деякі види паразитують в молюсках.

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать