Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни)

Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни)

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор ДП УАМЦ

________ Дуденко Г.І.

„___” _________2009р.

ТЕХНОЛОГІЯ

проведення метеорологічних спостережень за погодою

на аеродромі Київ (Жуляни)

1. Розташування пунктів спостережень та системних комп'ютерів

Основний пункт спостережень розташован на 1-му поверсі КДП у середини ЗПС. Спостереження за атмосферними явищами, кількістю, формою та висотою хмарності (у випадку, якщо в шарi хмарностi є значнi розриви, внаслiдок чого висота хмарностi не може бути визначена iнструментально) проводяться техніком-метеорологом візуально з метеомайданчика, що знаходиться в 50 метрах від ОПС.

Автоматичні вимірювання метеовеличин (вітер, видимість MOR, висота хмар, температура та вологість повітря, атмосферний тиск) для метеорологічного забезпечення польотів на аеродромі Київ здійснюються дистанційно за допомогою автоматизованої системи КРАМС-4.

КРАМС - 4 - це комплексна радіотехнічна аеродромна метеорологічна станція, призначена для збирання та обробки даних від аеродромних метеодатчиків і забезпечення інформацією про погоду диспетчерів, пілотів та інших споживачів.

КРАМС - 4 виконує наступні функції:

- вимірювання та збирання інформації про основні метеорологічні величини на аеродромі;

- ручне введення інформації о метеовеличинах та інших параметрах, які не вимірюються автоматично;

- обробку інформації, яка вимірюється автоматично і введеної вручну техніком-метеорологом;

- автоматичного формування та передачі метеорологічних зведень у кодовій формі METAR/SPECI, MET REPORT/SPECIAL (у форматі місцевих регулярних та спеціальних зведень), телеграм про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища в кодовій формі WAREP;

- розповсюдження метеоінформації по лініям зв'язку та відображення інформації на МД;

- забезпечує резервне копіювання даних датчиків на резервному комп'ютері;

- забезпечує автоматичну передачу інформації на МД через 1 хвилину;

- забезпечує встановлення автоматичного режиму передачі телеграмм METAR, MET REPORT через 30 і 60 хвилин;

- проводить відлік часу;

- реєстрацію (архівацію) та друк інформації, що вимірюється або вводиться вручну;

- автоматичну реєстрацію журналу фактичної погоди АВ-6 (та друк АВ-6);

- обробку результатів кулепілотних спостережень (та друк даних кулепілотних спостережень).

КРАМС - 4 експлуатується у безперервному режимі під наглядом техніків-метеорологів та чергового інженера-електроніка.

Інформаційно-збираючий блок AWOS METPRO здійснює збір даних від датчиків IMPULSPHISYK (німецького виробництва): датчиків вітру WIND, датчиків видимості FLAMINGO, датчиків висоти нижньої межі хмар LD-12, датчику температури та вологості повітря МP-106А та нефелометру FD-12 фірми Vaisala (Фінляндія), КРАМС-4 проводить постійні автоматичні вимірювання та обробку даних атмосферного тиску за допомогою барометру БАР, який встановлений в робочому приміщенні техніка - метеоролога (ОПС).

Технік-метеоролог вводить в головне меню КРАМС-4 необхідні дані візуальних спостережень: явища поточної погоди, кількість, форму та висоту хмар (при необхідності). КРАМС-4 формує метеорологічну інформацію для передачі на МД споживачам, метеорологічні зведення погоди в кодовій формі METAR/SPECI, MET REPORT/SPECIAL, телеграми про НЯ та СГЯ в кодовій формі WAREP та відправляє їх в канали зв'язку ГЦСТ та AFTN.

КРАМС-4 інформує техніка-метеоролога про початок часу редагування та відправлення метеозведень (звуковим сигналом).

При виникненні небезпечних для авіації метеорологічних умов (перехід через порогові значення метеовеличин) та закінченні (послабленні) цих умов, КРАМС-4 забезпечує автоматичне формування зведень та подальшу передачу (автоматично або вручну) спеціальних зведень погоди.

Метеорологічна інформація розповсюджується та відображається на Метеодисплеях (моніторах погоди), які знаходяться на слідуючих робочих місцях:

1. техніка-метеоролога (основний комп'ютер);

2. техніка-метеоролога (резервний комп'ютер);

3. техніка-метеоролога (мовлення погоди для ДВЧ-радіомовних передач);

4. синоптика (брифінг);

5. синоптика-прогнозиста;

6. диспетчера ДОП (PAR);

7. диспетчера АДВ «Вишки»;

8. диспетчера ТС-5 «Київ-Радар.

2. Опис комп'ютеру техніка-метеоролога

Взаємодія техніка-метеоролога з ЕОМ здійснюється як введенням команд з клавіатури ЕОМ, так і за допомогою клавішного пристрою, який називається мишка.

Після запуску КРАМС-4 (подвійним натисканням на ярлику КРАМС) на екрані виводиться головне вікно КРАМС-4. У верхній частині головного вікна розташований рядок заголовку „Станция КРАМС-4”. Нижче - рядок головного меню КРАМС-4, до якого входять п'ять розділів; панель інструментів КРАМС-4 (піктограми), яка складається з ряду кнопок-піктограм; рядок стану, де відображаються - інтервал передачі регулярних зведень METAR та MET REPORT; час доби, поточна дата та час; інформаційне вікно повідомлень.

Далі розташована робоча область програми КРАМС-4, яка зайнята фоновим вікном із зображенням ЗПС, датчиків та оброблених значень метеоелементів.

В фоновому вікні, у верхній його частині, відображаються наступні дані для двох курсів:

· ddd/ff-ffm - параметри вітру: магнітний напрямок вітру, середня швидкість вітру - осереднені дані за 2 хвилини; максимальна швидкість вибране значення за останні 10 хвилин;

· HHH,m - висота нижньої межі хмар (ВНМХ), вибрана за алгоритмом другого мінімума за 2 хвилини;

· MOR,m - видимість (MOR), осереднені за 1 хвилину значення для зони приземлення, середини, кінця ЗПС - дані неокруглені;

· RVR,m - видимість (MOR) округлені, осереднені дані за 1 хвилину для зони приземлення, середини, кінця ЗПС; в нічний час доби при умовах для визначення видимості на ЗПС (RVR), в цих вікнах відображаються значення RVR для зони приземлення, середини, кінця ЗПС (округлені, осереднені значення за 1 хвилину);

· QFE, mm - атмосферний тиск на рівні аеродрому, з урахуванням висоти порогу ЗПС (QFE) в мм рт.ст. для двох курсів.

В нижній частині фонового вікна відображаються наступні значення метеоелементів:

На блакитному фоні відображаються:

· P, гПа - миттєві виміряні значення атмосферного тиску з БАРу в гПа;

· QNH, гПа - миттєві розраховані значення тиску QNH в гПа;

· T,єС - миттєві виміряні значення температури повітря в градусах Цельсія;

· R,% - миттєві виміряні значення відносної вологості повітря у відсотках;

· Td - миттєві розраховані значення температури точки роси в градусах Цельсія;

· Явления погоды - дані про інтенсивність та вид опадів (допоміжні дані, відображаються у третьому вікні);

· I мм/ч - дані про кількість опадів в мм за годину (допоміжні дані);

· Время суток - зміна часу доби (ДЕНЬ, НІЧ) відображається автоматично по введеним в програму таблицям;

· TREND - прогноз на посадку, отриманий від синоптика по лініям зв'язку.

У вікнах з білим фоном технік-метеоролог вводить вручну наступні дані:

Панель "081/261" призначена для введення параметрів вітру, висоти нижньої межі хмар та видимості. Панель поділена на 2 частини: ліворуч - вікна для введення даних з МК81, праворуч - для введення даних з МК261, вікно по середині - для даних у середини ЗПС.

Група текстових віконDDD/FF-FFmпризначена для введення інформації про параметри вітру з двома курсами. При виходу з ладу датчиків вітру технік-метеоролог вводить вручну «999» у вікні напрямку вітру з тим курсом, з яким датчик вийшов з ладу, для подальшого кодування „/////MPS” в зведеннях MET REPORT/SPECIAL, METAR/SPECI, на МД вікна для відображення вітру будуть порожні (дані відсутні).

Група текстових вікон "ВНГО" призначена для введення інформації про висоту хмарності. Ліворуч - вікно для введення даних про висоту хмарності з МК81, праворуч - для введення даних з МК261. Висота нижньої межі хмар вводиться в метрах. Введене значення висоти автоматично включається у зведення MET REPORT/SPECIAL, METAR/SPECI та на МД.

Висота нижньої границі визначається візуально та вводиться в текстові вікна у випадку, якщо в першому шарі хмар є розриви та датчик не вимірює висоту нижньої межі хмар, або якщо спостерігаються хмари середнього або верхнього ярусу. У випадку виходу з ладу датчиків висоти нижньої межі хмар та, якщо висоту нижньої межі хмар неможливо визначити візуально або по даним кулепілотних спостережень технік-метеоролог вводить "9999" для кодування в телеграмах "///".

Група текстових вікон "MOR,м". У випадку виходу з ладу хоча б одного датчика або у випадку штучного заниження видимості при сході та заході сонця (див. розділ 6, п. 6.2), технік-метеоролог вводить видимість визначену візуально за схемою орієнтирів, однакове значення у три вікна, в метрах (Наприклад: 7000, 4000, 3000, 2500 та ін.). Технік-метеоролог вводить однакове значення в три вікна видимості, або ставить «галочку» біля середнього вікна видимості та вибирає потрібне значення видимості, воно продублюється у всіх вікнах. При переході на інструментальне визначення видимості - вікна треба очистити (стерти значення видимості).

В текстовому вікні "Курс" технік-метеоролог вибирає зі списку робочий курс посадки (81 або 261). При зміні курсу технік-метеоролог проводить перезапис у змінених даних погоди, відправляє інформацію на МД та телеграмму Special.

В текстовому вікні "Сцепление" технік-метеоролог вводить вручну коефіцієнт зчеплення.

Текстове вікно "TREND" призначене для введення вручну прогнозу на посадку. Якщо компґютер синоптика вийшов з ладу або по технічним причинам TREND не проходить по лініям зв'язку, внаслідок чого не може бути автоматично включений до зведень METAR/SPECI та MET REPORT/SPECIAL технік-метеоролог вводить вручну TREND, отриманий по телефону від синоптика, для автоматичного включення до зведень погоди.

В текстовому вікні "Время суток" - при ручному режимі введення, технік-метеоролог вибирає зі списка час доби (день, ніч).

Примітка: підказка про зміну часу доби в інформаційному рядку з'являється в будь-якому режимі установки часу доби (автоматичному або ручному).

Текстове вікно "Огни" призначене для введення вручну ступеню вогнів світлосигнальної системи. Технік-метеоролог вводить у відповідні вікна шляхом підбору ступінь ВМІ з курсом МК-81 при значеннях видимості в діапазоні 2-1км в програму КРАМС-4 вводиться сила світла вогнів 10% (від максимальної), при значеннях видимості менше 1000м - 30% (від максимальної):

Курс

МК-81

Видимість

< 2-1км

10%

< 1км

30%

Якщо вогні не включені, розрахунок видимості на ЗПС не проводиться, технік-метеоролог вибирає зі списка (0).

В текстовому вікні "Давление (гПа)" технік-метеоролог вводить атмосферний тиск в гПа (десяті долі відокремлюються крапкою).

В текстовому вікні "Температура (град)" технік-метеоролог вводить температуру повітря в градусах Цельсия (десяті долі відокремлюються крапкою). Якщо температура нижче 0єС, перед значенням температури технік-метеоролог вводить знак « ? ».

Текстове вікно "Влажность (%)" призначене для введення вручну даних відносної вологості повітря у відсотках. Введені дані використовуються для обчислення температури точки роси, пружності водяної пари та автоматично включаються у зведення погоды та заносяться в АВ-6.

Панель "Облачность" призначена для введення інформації про хмарність по группах для подальшого кодування в зведеннях MET REPORT/SPECIAL та на МД.

Технік-метеоролог вводить дані хмарності репрезентативні для зони заходження на посадку по групам, згідно прийнятим скороченням зазначеним в Міжнародних авіаційних метеорологічних кодах:

1-а група - кількість нижнього масиву хмар (вертикальна видимість), висота (при необхідності), форма хмар (технік-метеоролог вибирає у вікні зі списком форм хмар).

2-а група - кількість хмар другого масиву хмар, їх висота, форма хмар (технік-метеоролог вибирає у вікні зі списком форм хмар).

3-я група - кількість та висоту третього масиву хмар. Форма хмар не зазначається.

В текстовому вікні "Общее кол-во облаков (0-8)" технік-метеоролог вводить вручну загальну кількість та кількість хмарності нижнього шару, визначену візуально, шляхом підбору цифри октантів у відповідному вікні.

Форма хмар визначається візуально. Технік-метеоролог вибирає у вікнах зі списком відповідну форму хмарності - TCU, CB, Cu, St, Sc, Ns, Frnb, Stfr, Ac, Ci. На МД та в зведеннях METAR/SPECI, MET REPORT/SPECIAL кодується тільки купчасто-дощова (CB) або потужно купчаста (TCU) хмарність, всі форми хмарності заносяться до журналу погоди АВ-6 автоматично.

Технік-метеоролог використовує дані вимірювача висоти хмар для введення вручну висоти в другій та третій групі. У випадках, коли другий та третій масив хмар - середнього або верхнього шару та не вимірюється приладом, технік-метеоролог вводить дані візуальних спостережень.

Примітка: при відсутності 2-го та 3-го масиву хмар нижнього шару, у 2-й та 3-й групі вводяться кількість та висота хмар середнього або верхнього шару (при наявності).

Панель ?Явления погоды? призначена для введення явищ поточної погоди. В текстовому вікні ?Явления? технік-метеоролог вводить явища поточної погоди з клавіатури згідно таблиці 4768 Міжнародних метеорологічних авіаційних кодів або за допомогою кнопки відкриває вікно для вибору необхідних кодових груп явищ погоди. Вибрані групи явищ відображаються у вікні «Код Явлений погоды».

Для збереження даних та подальшого включення їх до зведень погоди технік-метеоролог натискає мишею на кнопку „Применить”.

При відсутності ручного введення у вікнах білого фона, відповідні параметри включаються в зведення по приладним вимірюванням автоматично.

В нижній частині головного вікна КРАМС-4 розташований рядок діагностики каналів з різнокольоровими квадратами з логотипом ИРАМ (в правому нижньому куті), які відображають роботу системи КРАМС-4.

3. Головне меню

Головне меню КРАМС-4 складається з п'яти розділів: ”Наблюдения”, ”Просмотр данных”, ”Настройка”, ”Техника” , ”Справка”, кожний з яких має меню зі списком файлів (вікон). Результатом виповнення команди є відкриття відповідного файлу (вікна).

Для активації будь-якого розділу головного меню КРАМС-4 та виведення на екран відповідного кожному розділу списку (меню) потрібно виконати наступні дії:

- підвести курсор мишки до найменування вибраного розділу (пункту меню);

- короткочасно один раз натиснути на ліву клавішу мишки;

- на екрані відкривається список (меню) функцій (команд).

Для відкриття будь-якого файлу (реалізації функції) із визначеного розділу потрібно:

- підвести курсор мишки до рядка з найменуванням вибраного файлу (функції);

- на екрані - вибрана функція (команда) меню виділяється світовим вікном;

- натиснути лівою клавішею мишки на світовому вікні;

- на екрані - результат реалізації вибраної функції (команди).

Швидкий виклик основних розділів головного меню здійснюється натиском лівої клавіші мишки на відповідну кнопку-піктограму.

4. Використання головного меню

4.1 Розділ „Наблюдения

4.1.1 Команда „Данные наблюдений

Команда „Данные наблюдений” відкриває вікно „Ручной ввод данных”. Робоче вікно „Ручной ввод данных” складається з двох закладок.

- Закладка «Облачность» призначена для введення даних спостережень за хмарністю для кодування в телеграмах METAR/SPECI.

В полі «METAR» технік-метеоролог вводить дані хмарності репрезентативні для всієї зони аеродрому по групам, згідно прийнятим скороченням зазначеним в Міжнародних авіаційних метеорологічних кодах:

1-а група - кількість нижнього масиву хмар (вертикальна видимість), форма хмар (технік-метеоролог вибирає у вікні зі списком форм хмар).

2-а група - кількість хмар другого масиву хмар, їх висота, форма хмар (технік-метеоролог вибирає у вікні зі списком форм хмар).

3-я група - кількість та висоту третього масиву хмар. Форма хмар не зазначається.

Технік-метеоролог використовує дані вимірювача висоти хмар для введення вручну висоти в другій та третій групі. У випадках, коли другий та третій масив хмар - середнього або верхнього шару та не вимірюється приладом, технік-метеоролог вводить дані візуальних спостережень.

Примітка: при відсутності 2-го та 3-го масиву хмар нижнього шару, у 2-й та 3-й групі вводяться кількість та висота хмар середнього або верхнього шару (при наявності).

- Закладка «Бортовая» призначена для введення даних про обледеніння, турбулентність, зсув вітру (фактичний або очікуваний), інформації про грози штормового кільця, прізвища техніка-метеоролога, явищ нещодавньої погоди та вітру на висотах 100 і 500м.

Технік-метеоролог вводить інформацію про обледеніння та турбулентність по шарам, з зазначенням інтенсивності та зони розповсюдження (в хмарах, в хмарах та опадах, поза хмарами). Для введення інформації про обледеніння та турбулентність технік-метеоролог ставить „відмітку” біля відповідних вікон.

При отриманні інформації про зсув вітру визначеної інтенсивності технік-метеоролог натискає клавішу мишки у вікні зліва від напису «Зсув вітру» (у вікні з'явиться „відмітка”).

Текстове вікно «RMK» призначене для введення додаткової інформації.

В групу RMK автоматично включається інформація про зсув вітру відповідної інтенсивності на російській мові відкритим текстом (Наприклад: «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:УМЕРЕННЫЙ СДВИГ ВЕТРА»), іншу додаткову інформацію про фактичний зсув вітру технік-метеоролог вводить вручну в групі RMK.

У текстовому вікні „RMK” технік-метеоролог вводить вручну інформацію про фактичний або очікуваний зсув вітру, інформацію про грози з метеостанцій штормового кільця в радіусі 10км.

При відмові датчиків видимості та переході на візуальні спостереження у текстовому вікні „RMK” технік-метеоролог вводить вручну „Видимость менее 550м” при видимості менше 550м в денний час та „Видимость менее 1700м” при видимості менше 1700м в нічний час.

Страницы: 1, 2, 3Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать