Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської област

Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської област

2

Міністерство освіти й науки України

Харківський національний економічний університет

Кафедра регіональної економіки

Індивідуальне наукове - дослідне завдання

За курсом “ХАРАКТЕРИСТИКА Й ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ”

Керівник:

Виконав:

Гіковата Н.К., Івашура А.А.

студент 1 курсу 6 групи

факультету економіки і права

Попов А.М.

Харків, 2006

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Економіко-географічне положення и природно-ресурсний потенціал Дніпропетровської області

1.1. Адміністративний склад області

1.2. Особливості географічного положення області та їх вплив на економічний потенціал

1.3. Економічна оцінка природних умов та корисних копалин

Розділ 2. Аналіз демографічної ситуації Дніпропетровської області

2.1. Аналіз тенденцій динаміки чисельності населення області

2.2. Характеристика трудових ресурсів області

Розділ 3. Дослідження місця Дніпропетровської області в господарському комплексі України

3.1. Характеристика основних напрямків розвитку промисловості в області

3.2. Визначення рівня розвитку сільськогосподарського виробництва

3.3. Визначення ролі і місця області на економічній карті країни

3.4. Проблеми та основні тенденції подальшого розвитку економіки області

Розділ 4. Дослідження екологічної ситуації в Дніпропетровській області

4.1. Загальна характеристика екологічної ситуації в області

4.2. Напрямки поліпшення екологічної ситуації в області

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Необхідністю дослідження обраної теми є узагальнення, систематизація та закріплення теоретичних знань, набутих при вивченні дисципліни «Регіональна економіка».

Метою роботи являється вивчення характеристики і особливостей розвитку Дніпропетровської області в формуванні аналітичних висновків про подальший економічний розвиток цього регіону.

В ході виконання науково-дослідної роботи будуть вирішені такі задачі, як:

- дослідження економіко-географічного положення і природно-ресурсного потенціалу Дніпропетровської області;

- аналіз демографічної ситуації;

- дослідження місця Дніпропетровської області в господарському комплексі України;

- Дослідження місця Дніпропетровської області в господарському комплексі України.

Історія міста Дніпропетровська пов'язана з історією краю, яка сягає далекої давнини. У II тис. до н.е. на дніпровських землях існувала скіфська держава. У IV ст. вже нової ери на Монастирський острів завертали княжі дружини для відпочинку. І ось у 1660 році в запорізьких архівах з'являються документи, які свідчать, що поблизу сучасного Дніпропетровська існує селище Новий Кодак, який в 1750 році вже називається містом. Але офіційна історія міста почався в 1776 році, коли російська імператриця Катерина II вирішила збудувати південну столицю Російської імперії. її проектували видатні архітектори - Клод Геруа та І. Старов. Дома зводили за проектами В. Гесте і М. Козакова. Наприкінці XVIII ст. розвиток міста був стрімким, але після смерті імператриці її син Павло І зробив все, щоб місто пішло забуття, навіть його назва змінилася на Новоросійськ. І в 1802 році внук імператриці Олександр-І повертає місту його назву, але, на жаль, не статус нової південної столиці. Та все ж у 1862 році в Катеринославі вже налічується близько 50 промислових підприємств і понад 22 тис. жителів. Знаменним для історії Дніпропетровська став 1870 рік, коли за ініціативою О. Поля на сході і заході міста почалися розробки залізняку і вугілля. Неймовірно, але в краї, столицею якого став Дніпропетровськ, є що людство здобуває з-під землі.

Сучасний Дніпропетровськ - це багатофункціональний обласний і промисловий центр, важливий транспортний вузол міжобласного значення, центр міської агломерації. Чисельність населення міста на 2003 рік складала - 1 млн 108,7 тис. чол. Площа міста - 37,9 тис. га, в т.ч. забудованої частини - 55%, ландшафтно-рекреаційних територій - 30%, водних та інших поверхонь - 15%.

Дніпропетровськ є найважливішим центром металургійної промисловості та машинобудування України. С 1950-х років центр аерокосмічного и ракетобудівництво. Город є головним торгівельним та промисловим центром Східної України. Вивчення проблем цього регіону необхідно для узагальнення, систематизації на основі одержаних із різних джерел даних, прогнозування і визначення перспектив соціально-економічного розвитку як регіону так и всієї України, визначення економічних взаємозв'язків з іншими регіонами країни і зарубіжжя.

Населення складає 1,050 млн. чоловік (грудень 2005).

Розділ 1. Економіко-географічне положення и природно-ресурсний потенціал Дніпропетровської області

1.1. Адміністративний склад області

Адміністративний центр Дніпропетровської області (рис.1) -- місто Дніпропетровськ, область складається з 22 районів, 1504 населених пунктів (в тому числі 1438-сільських и 66 міських), 46 селищ міського типу, 20 міст (в тому числі міст обласного значення - 13), міст районного значення - 8, селищних рад - 288.

Місцеве самоврядування в області здійснює Дніпропетровська обласна рада, виконавчу раду -- обласна державна адміністрація. Губернатором області є голова облдержадміністрації, який призначається. Президентом України.

В Дніпропетровській області 22 райони: Апостоловський, Васильківський, Верхнєдніпровський, Дніпропетровський, Криворіжський, Криничанський, Магдалиновський, Межевський, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський, Петриківський, Петропавловський, Покровський, Пятихатський, Синельниківський, Солонянський, Софіївський, Томаковський, Царичанський, Широковський, Юр'ївський райони.

Міста обласного призначення: Дніпропетровськ, Вольногорськ, Дніпродзержинськ, Жовті Води, Кривий Ріг, Марганець, Никопіль, Новомосковськ, Орджоникидзе, Павлоград, Першотравенськ, Синельниково, Терновка.

1.2. Особливості географічного положення області та їх вплив на економічний потенціал

Область розташована в басейні середньої і нижньої течії Дніпра. По характеру рельєфа область хвиляста рівнина Північно - західна займає Придніпровська височина, котре на крайнім півдні переходить в Причорноморську низину. Лівобережна частина області займає Придніпровська низина. На південно-східному напрямі області знаходяться отроги Приазовської височини.

1.3. Економічна оцінка природних умов та корисних копалин

Доля промисловості в продукції господарського комплексу є майже 85%. Тут розміщенні могутні Криворожська ГРЭС-2, Приднепровськая ГРЭС, Днепродзержинськая ГРЭС, Днепродзержинськая ГЭС.

Природні ресурси Дніпропетровської області унікальні за різноманітністю родовищ корисних копалин. У її надрах виявлено 302 родовища. В області видобувається 39 видів мінеральної сировини.

Криворізький басейн з розвіданими запасами залізняку, який складає близько 66% загальнодержавних запасів, за об'ємом видобутку посідає перше місце в Україні (приблизно 80% від загальнодержавного).

Нікопольське родовище марганцю, на базі якого працюють два гірничо-збагачувальні комбінати, працюватиме до 2025-2026 років.

У межах області розвідано велику кількість родовищ неметалевих корисних копалини.

Область володіє єдиним в Україні родовищем магнезитів. Його введення в експлуатацію дасть можливість на 60-70% забезпечити потреби України у вогнетривкій сировині і значно зменшити її імпорт з інших країн. Просянівське родовище первинних каолінів за запасами і якістю сировини вважається кращим у світі.

У краї розвідано 15 родовищ мінеральних вод, що дає можливість повністю забезпечити потреби населення в лікувальних, лікувально-столових і столових мінеральних водах.

З метою створення геологічних карт сучасного покоління виконано геологічні зйомки території на площі 790 кв. км, за результатами яких в Солонянському та Криничанському районах виявлені нові прояви золота та нетрадиційні для регіону прояви рідкісноземельного зруденіння, перспективні ділянки апатиту, міді, молібдену, цинку та свинцю. Крім того, проведено роботи з оцінки первинних каолінів щодо можливості їх використання для виготовлення фарфоро-фаянсових та вогнетривких виробів. Продовжувались пошукові роботи на золото в межах Жовтоводської площі (П'ятихатський район) та Солонянського рудного поля (Солонянський район). На цих об'єктах пробурено 9 пошукових свердловин, які уточнили геологічну будову ділянок та дали змогу підрахувати перспективні ресурси на кожній з них у кількості по 5 тонн. Розпочато роботи з пошуків молібдену в межах ділянки “Червона” Криворізької структури. Пробурено 1 пошукову свердловину, що дало змогу визначити очікуваний приріст перспективних ресурсів молібдену - 10 тис. тонн. Продовжувались пошукові роботи в Криничанському районі з метою виявлення запасів талько-магнезитових руд, придатних для виробництва вогнетривких матеріалів. Найбільш перспективною визнано Сухохутірську ділянку, де виявлено потужний шар талькомагнезитових порід, властивості яких відповідають вимогам промисловості. Очікуваний приріст запасів талько-магнезитів складає 20 млн. тонн. Продовжувались роботи з оцінки стану прогнозних ресурсів та експлуатаційних запасів питних та технічних підземних вод області, що дасть можливість оцінити подальші перспективи розвитку водозабезпечення населення та підприємств області питною і технічною водою. Всього на виконання цих робіт з державного бюджету у 2005 році було спрямовано 6,7 млн. грн.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ДНІПРО-ПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.1. Аналіз тенденцій динаміки чисельності населення області

На території області триває тенденція скорочення чисельності населення, що супроводжується погіршенням його вікової структури, характерне для всіх областей України. Чисельність населення області протягом 2005 року в результаті змін природного та міграційного руху скоротилася на 24,4 тис. осіб і на 01.11.2005 становила 3451,8 тис. осіб. За цей період в області народилося 25,1 тис. дітей, у той час як померлих було 51,2 тис. осіб. Внаслідок цього відбулося природне скорочення населення на 26,1 тис. осіб, що становило - 9,0 особи на 1000 жителів. Проти минулого року обсяг природного скорочення населення збільшився на 17,2%. У 2005 році в область прибуло 16,2 тис. осіб (на 6,9% менше аналогічного періоду минулого року), а вибуло з області 14,5 тис. осіб (на 9,4% менше). Міграційний приріст дорівнював 1,7 тис. осіб проти 1,5 тис. осіб у відповідному періоді 2004 року.

2.2. Характеристика трудових ресурсів області

Загальна економічна ситуація в області характеризується поступовим закріпленням стабілізаційних процесів та економічним зростанням в основних сферах господарського комплексу регіону, що сприяє збільшенню зайнятості та скороченню рівня безробіття. Протягом 2005 року на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 190,5 тис. незайнятих громадян, що на 7,1% нижче, ніж у минулому році. Станом на 01.01.2006 року чисельність безробітних зменшилась з початку року на 21,9% і склала 49,6 тис. осіб. Рівень безробіття становив 2,36% проти 3,02% на початок року. В рамках регіональної програми зайнятості населення активізувалася робота щодо орієнтації безробітних на зайняття підприємницькою діяльністю - одноразову виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю у 2005 році отримали 2,5 тис. осіб. За 2005 рік службою зайнятості працевлаштовані на вільні та новостворені робочі місця 73,5 тис. осіб (на 5,2% більше рівня попереднього року), у тому числі на робочі місця, які створені за рахунок дотацій, понад 2,3 тис. осіб. Збільшується кількість робочих місць на підприємствах, організаціях та установах міста. Всього за 2005 рік в усіх сферах економіки створено майже 70 тисяч робочих місць. До громадських робіт залучено 16,8 тис. осіб, що на 19,0% більше 2004 року, підвищено кваліфікацію 12,6 тис. осіб (на 8,9% більше).

РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ

3.1. Характеристика основних напрямків розвитку промисловості в області

Область має потужний промисловий потенціал. Він характеризується високим рівнем розвитку важкої індустрії. В регіоні діє більше 700 основних промислових підприємств за 16 основними видами економічної діяльності, на яких працюють 457,7 тис. чол. На Дніпропетровщині виробляється 15,7% всієї промислової продукції України. За цими показниками область посідає друге місце в Україні.

Найбільші об'єми виробництва в цьому виді економічної діяльності посідають: металургія і обробка металу (49,1% від загального об'єму по області), харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів (8,1%), машинобудування, монтаж і ремонт машин та устаткування (6,1%), хімічна і нафтохімічна (5,3%), легка промисловість (0,4%).

Металургія і обробка металу

Основа промисловості області - металургія і обробка металу. На 76 підприємствах цього виду діяльності зайнято 132,9 тис. чол. В області виробляється 73,5% труб, 37,1% металопрокату, 36,2% чавуну, 33,6% стали, 29,6% коксу від загального об'єму по Україні. Велика частина продукції сертифікована і відповідає світовому рівню якості.

У металургії введена технологія виробництва сталі, що дозволяє одержувати сталь з місткістю сірки і фосфору не більше 0,025%, проводити додаткове легування молібденом, ванадієм, титаном. Це необхідно для виготовлення прокату, що за хімічним складом і механічними властивостями відповідає вимогам стандартів DI, EN, ASTM АРІ та ін.

На трубних підприємствах області (ВАТ «Нижньодніпровський трубопрокатний завод», ВАТ «Дніпропетровський трубний завод», ряд заводів, створених на базі ВАТ «Нікопольський Південнотрубний завод» та ін.) виготовляються труби більш ніж 140 тис. типорозмірів з 400 марок сталей різними способами гарячого і деформування, відцентрового литва, методом зварювання. Освоєна технологія виробництва сталевих труб широкого сортаменту з емалевим покриттям, а також труб з латуні, алюмінію, титану, цирконію. Виробляються суцільнокатані залізничні колеса та осі, бандажі, кільцеві вироби, які експортуються більш ніж у 35 країн

світу.

З метою забезпечення умов для подальшого розвитку підприємств гірничорудної та металургійної промисловості, машинобудівного комплексу, хімічної та нафтохімічної галузі, на протязі року в області здійснювались заходи, щодо впровадження наукоємних конкурентоспроможних технологій, зменшення залежності від імпортних поставок сировини, орієнтація на задоволення потреб внутрішнього ринку, збільшення випуску імпортозамінної продукції, задоволення потреб агропромислового комплексу області різноманітною технікою, у мінеральних добривах та засобах захисту рослин, посилення наукового забезпечення розвитку базових галузей промисловості, підвищення інвестиційної привабливості підприємств, здійснення заходів щодо сертифікації основної продукції базових галузей, і в першу чергу, галузей з високою часткою доданої вартості. У промисловому комплексі області за 2005 рік обсяги виробництва промислової продукції зросли на 7,4%. В цілому реалізовано промислової продукції на суму 63,7 млрд. грн. Досягнуто збільшення обсягів промислової продукції по усіх видах економічної діяльності. У добувній промисловості досягнуто зростання обсягів виробництва на 12,5% за рахунок збільшення виробництва на підприємствах по видобуванню як енергетичних (у 1,5 рази), так і неенергетичних матеріалів (на 6,4%). Збільшення виробництва руд і концентратів заліза (на 5,1%) за рахунок проведеного капітального ремонту агломераційного цеху та впровадження новітніх технологій на аглофабриках ВАТ “ Мітал Стіл Кривий Ріг”, проведення оновлення та модернізації основного технологічного обладнання на ВАТ “Інгулецький ГЗК”, та реконструкції і введення в експлуатацію збагачувальні секції №№ 26, 27 на ВАТ “Північний ГЗК”.В металургійному комплексі області досягнуто зростання виробництва продукції на 0,6% проти рівня 2004 року, у тому числі труб - на 7,1%. Серед основних заходів, що сприяли зростанню виробництва слід відмітити : введення на ВАТ “Комінмет” лінії обробки торців труб, автоматичної системи мірного розрізу труб;впровадження на ВАТ “ Мітал Стіл Кривий Ріг” технології виробництва економно-легованих арматурних сталей, власного виробництво валків СШХН-50, СШХН-59 та проведення капітального ремонту обертової печі ЦВВ, конвертора № 5 та блюмінгу № 2 ; встановлення на ВАТ “Нижньодніпровський трубопрокатний завод” нових різьбонарізних станків для механічної обробки та введення в дію обладнання ультразвукового контролю;впровадження виробництва труб для магістральних трубопроводів у відповідності зі світовими стандартами на ВАТ “Новомосковський трубний завод”. У машинобудуванні досягнуто зростання виробництва на 19,7%, у тому числі: електровозів (на 32,3%). Для досягнення зростання в галузі впроваджено заходи : на ДКБ “Південне” та ДП ВО “Південний машинобудівний завод” - виготовлено та здійснено запуск 4 ракетоносіїв;КВП “Дніпропетровський комбайновий завод” - розроблено та освоєно виготовлення нових бурякозбиральних комбайнів РКС 6-07;на ВАТ “Верхньодніпровський машинобудівний завод” - спроектовано та виготовлено вальцевий верстат по виробництву сонячного масла продуктивністю 60 тонн/добу;ВАТ “Констар” - виготовлено агрегати нового покоління для низькотемпературної сепарації газу;на ВАТ “Дніпровагонмаш” - розроблено та виготовлено вагон-платформу для перевезення широколистової сталі та труб великого діаметру;ДП НВК “Електровозобудування” - розроблено та виготовлено магістральний електровоз ДС-3 змінного струму. При цьому відмічається зменшення випуску тракторів (на 26,1%), що обумовлено збільшенням ціни на імпортні комплектуючі; та тролейбусів (на 32,4%) у зв'язку з відсутністю замовлень з боку електротранспортних підприємств. На підприємствах хімічної та нафтохімічної промисловості зросло виробництво на 16,2%, у тому числі: соди каустичної (на 8,1%), мінеральних добрив (на 1,1%), аміаку синтетичного (на 3,6%) та пластмаси (на 13,2%), за рахунок проведення реконструкції діючого виробництва іонообмінних смол на ДП “Смоли”, введення в дію другого агрегату синтезу рідкого аміаку на ВАТ “ДніпроАЗОТ”. У той же час скоротилося виробництво шин на 7,1%. Це пов'язано з переглядом номенклатури продукції, що виробляється підприємством ВАТ “Дніпрошина” в сторону збільшення обсягу виробництва великогабаритних сільськогосподарських і вантажних шин та значним зменшенням кількості мотоциклетних і легкових шин. У харчовій промисловості приріст виробництва складає 18,7% завдяки структурній перебудові, будівництву нових об'єктів, технічного переоснащення та впровадження новітніх технологій. За рахунок цього зросли обсяги виробництва у м'ясній промисловості (на 28,8%), промисловому переробленні овочів та фруктів (у 2,4 рази), виробництві рибної продукції (у 1,5 рази), жирів (на 19,5%), молочних продуктів (на 10,7%), обробленні зерна та виробництві крохмалю (на 2,2%), напоїв (на 32,7%) та інших харчових продуктів (на 17,1%).Зростання досягнуто за рахунок:
вводу в дію заводу з переробки кукурудзи в місті Дніпропетровськ;реконструкції на ЗАТ “Дніпропетровський олійно-екстракційний завод” по збільшенню потужностей екстракційного виробництва;технічного переоснащення хлібозаводів: №10, Новомосковський, Інгулецький; АК “Придніпровський”, ЗАТ “Кондитерська фабрика” АВК”, Новомосковського заводу продтоварів, ТОВ “Ювілейний”. На підприємствах легкої промисловості досягнуто збільшення виробництва на 7,7% завдяки впровадженню прогресивних технологій на таких швейних підприємствах як КП “Новомосковська фабрика “Пан”, ТОВ “Старт”, ТОВ “ФИМ”. Обсяг виробництва та розподілення електроенергії, газу та води, у порівнянні з 2004 роком збільшився на 5,4%.Зростання виробництва за 2005 рік досягнуто у дев'яти промислових центрах та дванадцяти районах області (за підсумками 2004 року відповідно у дванадцяти та тринадцяти).

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать