Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ "Міжнародний комерційний банк"
p align="left">Гарантія - спосіб забезпечення виконання грошових зобов'язань, згідно з яким Гарант (МКБ) бере на себе зобов'язання своєчасної сплати на користь Бенефіціара належної суми, яку винен боржник.

Банківська гарантія є односторонньою угодою; при видачі банківської га-рантії обов'язковою умовою є укладання договору з Клієнтом про надання бан-ківської гарантії, в якому визначається порядок видачі банківської гарантії, її умови, умови сплати та взаємна відповідальність сторін. Даний договір потребує забезпечення аналогічно кредитному договору.

МКБ випускає гарантії таких основних видів(див.табл.1.2):

- Гарантія платежу;

- Тендерна гарантія;

- Гарантія виконання зобов'язань;

- Гарантія повернення авансового платежу;

- Гарантія повернення кредиту.

Таблиця 1.2. Тарифи головного офісу

Гарантії

Тариф (USD)

Надання забезпеченої гарантії в іноземній валюті

0,3% min 200 USD

Повідомлення про гарантію

0,15% min 75 USD

Підтвердження гарантії (забезпеченої)

0,3% min 75 USD

Надання забезпеченої гарантії в національній валюті

2-10% min 100 USD

На рис.1.1,1.2 наведена структура та динаміка активних операцій в ВАТ «МКБ» у 2001 - 2006 роках.

Рисунок 1.1. Структура активів ВАТ “Міжнародний комерційний банк” станом на 01.01.2006 року

Рисунок 1.2. Динаміка структури активних операцій в кредитно-інвестиційному портфелі ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2001 - 2006 роках

1.3.2 Пасивні банківські операції з іноземною валютою

Основними джерелами валютних коштів для проведення активних банківських операцій на зовнішніх ринках в ВАТ “МКБ” є [42]:

- поточні пасиви валютних коштів розрахунково-касового обслуговування клієнтів;

- депозити юридичних та фізичних осіб в іноземній валюті;

- поточні валютні кошти клієнтів на рахунках міжнародних пластикових платіжних карток;

- поточні кошти валютних переказів за системою WESTERN UNION та UNISTREAM;

- залучені валютні кредити іноземних банків;

Розрахунково-касове обслуговування

Основними видами послуг банку в рамках розрахункового та касового обслуговування клієнтів є:

· відкриття та обслуговування поточних рахунків

· касове обслуговування

· перекази валютних коштів

Депозити для юридичних осіб

Відносини Банку з корпоративними Клієнтами, яких нараховується понад

3 000, грунтуються на індивідуальному підході до потреб кожного Клієнта, якому надається депозитна програма МКБ для корпоративних клієнтів(табл.1.3).

Таблиця 1.3. Ставки депозитів для юридичних осіб Долар США, євро

1-3 місяці

3-6 місяців

6-9 місяців

9-12 місяців

понад 12 місяців

4%

5%

7%

8%

10%

Платіжні картки для юридичних осіб

Для здійснення розрахунків у межах України та за кордоном МКБ пропонує підприємствам використовувати платіжні карти системи Visa International. Це найпоширеніші у світі платіжні картки, які надають цілодобовий доступ до коштів по всьому світі. Картка системи Visa International - можливість оплачувати товари та послуги у понад 17 мільйонів торговельних закладів по всьому світу.

МКБ оформляє корпоративні картрахунки в доларах США та євро. При поповненні корпоративного картрахунка кошти можуть зараховуватися в безготівковій формі, що значно полегшить роботу бухгалтерії підприємства та скоротить час проведення розрахунків.

Депозити для фізичних осіб

Таблиця 1.4. Базові ставки депозитів для фізичних осіб

Долар США, євро

1-3 місяці

3-6 місяців

6-12 місяців

понад 12 місяців

5%

6%

8%

10%

У разі дострокового відкликання депозитного вкладу нарахування відсотків відбувається за такими ставками:

- у гривні - 2% (два відсотка) річних;

- у доларах США та євро - 1% (один відсоток) річних.

Платіжні картки для приватних осіб

Для здійснення розрахунків за кордоном МКБ пропонує громадянам користуватися платіжними картками системи Visa International.

Грошові перекази

З допомогою МКБ здійснюються грошові перекази за кордон. Для цього необов'язково відкривати поточний рахунок в Банку. Переказ коштів може здійснюватися як з особистого рахунка, так і без нього в межах норм, встановлених НБУ.

Без відкриття рахунку в Банку, МКБ пропонує використовувати систему Western Union для здійснення переказів в країни далекого зарубіжжя та систему UNIstream для того, щоб отримувати та переказувати кошти по території СНД.

МКБ одним з перших банків в Україні пропонує СИСТЕМУ UNIstream для отримання та здійснення грошових переказів в доларах США та євро в країни СНД, Балтії, Великобританію, Туреччину, Болгарію, Бельгію, Монголію, Китай, Румунію, Чехію, а також по Україні.

СИСТЕМА UNIstream має такі переваги:

- UNIstream - дешевий та швидкий спосіб переказати гроші в країни СНД - час доставки від 10 хвилин після відправлення;

- Комісія для відправника складає 1,3%-2,5% від суми переказу залежно від країни отримувача;

- Для отримувача переказу послуга БЕЗКОШТОВНА;

- UNIstream діє в 65 країнах, включаючи в себе 2000 пунктів обслуговуван-ня в 500 містах країн СНД.

На рис.1.3,1.4 наведена структура та динаміка пасивів в ВАТ «МКБ».

Рисунок 1.3. Структура пасивів ВАТ “Міжнародний комерційний банк” cтаном на 01.01.2006 року

Рисунок 1.4. Динаміка структури залучених коштів в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2001 - 2006 роках

1.4 Економічна діагностика ефективності діяльності ВАТ „Міжнародний комерційний банк”

Аналіз динаміки розвитку ВАТ “Міжнародний комерційний банк” в мікросередовищі оцінюється динамікой та структурой розвитку основних статей його пасивів та активів, прибутковістю діяльності та рівнем досягнутої рентабельності відносно нормативних вимог [41]

В додатку А наведені таблиці показників статей балансів та звітів про фінансові результати для ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2003 - 2006 роки [40], [41], [42].

На рисунках 1.5 - 1.6 наведена динаміка росту обсягів основних статей пасивів та активів балансу ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2001 - 2006 роках [40].

За класифікацією Національного банку України ВАТ “Міжнародний комерційний банк” відноситься до 4 групи банків, в які входять банки з активами рейтинга від 55 до 156, тобто з обсягами активів балансу, меншими 550 млн.грн. В 4 групі малих банків (в яку входять практично 100 банків України) ВАТ “Міжнародний комерційний банк” займає 6-7 місця [40].

Аналіз фінансових характеристик діяльності досліджуємого в курсовій роботі ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на фоні загальних характеристик та тенденцій розвитку банківської системи України виявив наступні особливості його розвитку за 2001 - 2006 роки:

1) При поступовому рості власного капіталу банку у 2001 - 2006 роках з рівня 29,37 млн.грн. (4 квартал 2001) до 62,04 млн.грн.(1 квартал 2006), тобто на +111,2 %, обсяги залучених коштів у 2001 -2006 роках зросли з рівня 127,49 млн.грн.(4 квартал 2001) до рівня 428,54 млн.грн.(1 квартал 2006), тобто на 236,1 %, що в 2 рази більше темпу росту власного капіталу.

Рисунок 1.5. Динаміка росту обсягів залучених коштів та власного капіталу в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2001 - 2006 роках

Рисунок 1.6. Динаміка росту обсягів кредитно-інвестиційного портфелю в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2001 - 2006 роках

При цьому у другій половині 2004 року - першій половині 2005 року банк пройшов кризисну стадію, пов'язану з передвиборчим ажіотажем та песимістичними очікуваннями виборів Президента України у 2004 році (див. рис.1.5):

- за останні три квартали 2004 року обсяги залучених коштів зменшились з рівня 330,28 млн.грн. до рівня 237,05 млн.грн., тобто знизились на - 28,2 % за рахунок різкого віддоту строкових депозитів як фізичних так і юридичних осіб;

- тільки на кінець другого кварталу 2005 року обсяги залучених коштів знову зросли до рівня 1 кварталу 2004 року (343,0 млн.грн.) та почав різко зростати;

2) Аналіз структури кредитно-інвестиційного портфелю ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2001 - 2006 роки показав (див.рис.1.6):

- банк традиційно займається кредитуванням юридичних осіб (80 -82 % кредитно-інвестиційного портфелю), всі інші сектори активних операцій займають другорядне місце в стратегії банку;

- з першого кварталу 2005 року банк тактично змінив напрямок кредитування, активізувавши кредитування фізичних осіб (12-13,5% кредитно-інвестиційного портфелю), застабілізувавши співвідношення кредитів юридичним та фізичним особам;

- у другому кварталі 2004 року банк вклав 12,5 млн.грн. в придбання державних цінних паперів та отримав довгостроковий кредит НБУ рефінансування в 11,4 млн.грн., інша активність банку на ринку цінних паперів дуже обмежена;

- з другого кварталу 2005 року банк мінімізував міжбанківське кредитування, зменшивши його обсяги в 5 разів;

- зростання кредитно-інвестиційного портфелю банка з другого кварталу 2005 року забезпечується послідовним нарощуванням обсягів кредитів пропорційно юридичним та фізичним особам;

3) Аналіз портфелю залучених та запозичених коштів в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2001 - 2005 роки показав:

- загальний обсяг валюти балансу зріс з рівня 156,9 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 490,57 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 312,7% а відповідно темп приросту - 212,7%;

- обсяг залучених коштів юридичних осіб на поточних рахунках пасиву балансу зріс з рівня 26,83 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 35,39 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 131,9% а відповідно темп приросту - 31,9%;

- обсяг залучених коштів юридичних осіб на строкові депозитні рахунки пасиву балансу зріс з рівня 16,72 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 95,04 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 568,4% а відповідно темп приросту - 468,4%;

- обсяг залучених коштів фізичних осіб на поточних рахунках пасиву балансу зріс з рівня 0,764 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 14,88 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 1947,6% а відповідно темп приросту - 1847,6%;

- обсяг залучених коштів фізичних осіб на строкові депозитні рахунки пасиву балансу зріс з рівня 19,2 млн.грн.(4 квартал 2001 року) до рівня 246,91 млн.грн.(1 квартал 2006 року), тобто темп росту відносно базового рівня 2001 року становить 1286,0% а відповідно темп приросту - 1186,0%;

Враховуючи наведену зміну структури залучених коштів, ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2006 році практично став ощадним банком, оскільки строкові депозити фізичних осіб перевищили частку у 50% (50,3% валюти балансу у 1 кварталі 2006 року).

Аналіз ефективності роботи та фінансової стійкості банку до ризиків банківської діяльності проводимо згідно “ Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” Національного банку України [12].

Згідно “Інструкції” [12], параметри обсягу та адекватності капіталу банку повинні відповідати наступним вимогам:

а) норматив Н1 - мінімального розміру регулятивного капіталу в євро (Регулятивний капітал банку складається з основного (1-го рівня) капіталу та додаткового (2-го рівня) капіталу. Основний капітал уважається більш незмінним, то і таким, що не підлягає передаванню, перерозподілу та повинен повністю покривати поточні збитки. Додатковий капітал має менш постійний характер та його розмір піддається змінам.):

- на 01.01.2004 - не менше 5,5 млн.євро;

- на 01.01.2005 - не менше 6,0 млн.євро;

- на 01.01.2006 - не менше 7,0 млн.євро;

- на 01.01.2007 - не менше 8,0 млн.євро;

б) норматив Н2 - адекватності регулятивного капіталу/ платоспроможності (Значення показника адекватності регулятивного капіталу визначається як співвідношення регулятивного капіталу банку до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зважених за ступенем кредитного ризику та зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями та на суму забезпечення кредиту (вкладень в боргові цінні папери) безумовним зобов'язанням або грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав)

- не менше 10% для достатньо капіталізованих банків

- більше 17% для добре капіталізованих банків

в) норматив Н3 - адекватності основного капіталу (Показник адекватності основного капіталу банку розраховується як співвідношення основного капіталу до загальних активів банку):

- не менше 4% для достатньо капіталізованих банків;

- більше 8% для добре капіталізованих банків

Рисунок 1.7. Динаміка показників виконання нормативу Н1 по обсягу регулятивного капіталу в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2000 -2006 роках

На рисунку 1.7 наведені результати розрахунків фактичного значення нормативу Н1 для ВАТ “Міжнародний комерційний банк” та його порівняння з нормативами НБУ у 2001 - 2006 роках. Як показують графіки на рисунку 1.7 на протязі 2001 - 2006 років банк виконує вимоги норматива Н1, але запас не перевищує 10 - 20%, тобто проблема нарощення власного капіталу для банку є критичною.

На рисунку 1.8 наведені результати розрахунків фактичних значень нормативів адекватності регулятивного та основного капіталу та порівняння їх з нормативними вимогами НБУ. Як видно з графіків рисунку 1.8, фактичні значення нормативів Н2,Н3 для ВАТ “Міжнародний комерційний банк” знаходяться в діапазоні - “добре капіталізований банк”.

Рисунок 1.8. Динаміка показників виконання нормативів Н2, Н3 адекватності регулятивного та власного капіталу в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2000 - 2006 роках

Прибутковість комерційного банку може бути охарактеризована наступними коефіцієнтами.

Коефіцієнти прибутковості комерційного банку [20]:

Двома найбільш важливими показниками аналізу прибутковості банку є показники прибутковості (рентабельності) активів та власного капіталу банку.

Прибуток після оподаткування

Прибуток на активи- ROA (%) = ----------------------------- х 100%

Середні загальні активи

Коефіцієнт ROA може використовуватись як коефіцієнт для оцінки діяльності керівництва банку.

Прибуток після оподаткування

Прибуток на капітал- ROE (%) = --------------------------- х 100%

Середній капітал

Коефіцієнт ROE є основним показником для акціонерів та майбутніх інвесторів банку, оскільки показує доцільність інвестування коштів в діяльність банку у порівнянні з альтернативним вкладенням капіталу в інші галузі з більш вищою рентабельністю.

Коефіцієнти ефективності діяльності комерційного банку

Чистий процентний спред(%) =

Процентний дохід Процентні витрати

=(--------------------- - -------------------------------) х 100%

Сума доходних активів Сума витратних залучених коштів

Чистий процентний спред - визначає здатність банку приносити прибуток у вигляді його доходу від процентної різниці підпроцентних активів та залучених коштів.

Чиста операційна маржа(%) =

Чистий процентний дохід + Інший операційний дохід

=------------------------------------------------------- х 100%

Середні загальні активи

Чиста процентна маржа - показує залежність банку від непроцентних доходів. Збільшення цього коефіцієнта може свідчити про рівень диверсифікації в фінансових послугах чи нездорове намагання досягти спекулятивного прибутку, щоб замаскувати недостатність основного банківського доходу від процентів.

В таблиці 1.5 наведені результати розрахунків показників ефективності діяльності ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2003 - 2005 роках.. На графіках рисунку 1.9 наведені результати розрахунку ROA та ROE за 2001 - 2006 роки.

Таблиця 1.5

Результати розрахунків показників ефективності діяльності ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2003 - 2006 роках

Рисунок 1.9. Динаміка рівней рентабельності активів (ROA) та рентабельності власного капіталу (ROE) в ВАТ “Міжнародний комерційний банк” у 2001 - 2006 роках

Аналіз даних розрахунків, наведених в таблиці 1.5, показує, що:

- динаміка рівня рентабельності роботи банка є негативною;

- за 2004 - 2005 рік частка процентних доходів в операційних доходах знизилась з 53,0% до 44,2%, в той же час частка комісійних доходів зросла з 30% до 40%;

- частка низькопроцентних активів (готівка, коррахунок в НБУ) зросла за 2004 -2005 роки з рівня 9,9% до 15,0%;

- рівень чистого процентного спреда знизився з 8,02% до 5,99%;

- рівень чистої операційної маржі знизився з 12% до 8,9%;

За класифікацією CAMEL НБУ по показникам фінансових результатів діяльності у 2005 році ВАТ “Міжнародний комерційний банк” відноситься до низькорентабельних банків, у яких рентабельність активів ROA нижче порогу достатньої рентабельності в 1% (фактично - 0,823% за 2005 рік), а рентабельність власного капіталу ROE нижче порогу достатньої рентабельності у 10% (фактично - 6,336% за 2005 рік).

Страницы: 1, 2, 3, 4Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать