Аудиторський звіт ВАТ "Райффайзен - банк Аваль" за 2007 рік
p align="left">

Сегмент роздрібного бізнесу включає в себе фізичних осіб, приватних підприємців, малі та середні підприємства (МСБ), тобто компанії з річним оборотом менше 5 мільйонів євро, та такі особи, що не займаються діяльністю, пов'язаною з проектами та торговим фінансуванням. В залежності від місцевих умов малі та середні підприємства в свою чергу можуть бути поділені на мікропідприємства з річними надходженнями менше 1 мільйона євро та МСБ.

Ми є також одним з лідерів у бізнесі кредитних і дебетних карток та в даний час стрімко розширюємо цей бізнес.

Продукти та послуги

Банк надає своїм роздрібним клієнтам та клієнтам МСБ широкий спектр банківських та фінансових продуктів та

послуг, включаючи наступні основні продукти:

-- Кредити.

-- Депозити та інвестиції.

-- Обслуговування платежів та рахунків.

-- Картки.

-- Лізинг.

Крім згаданих вище продуктів та послуг ми продаємо низку продуктів та послуг, що пропонуються третіми сторонами, включаючи продукти страхових компаній.

Клієнти, що належать до сегменту роздрібного бізнесу, обслуговуються через наступні канали збуту:

-- Мережа відділень та банкоматів.

-- Мобільні продавці, роздрібні торговці та авто ділери.

-- Телефонний банкінг.

-- Банкінг в режимі «Online».

Стратегія та сегмент «казначейство»

Сегмент «казначейство» головним чином включає трансакції, пов'язані з управлінням ризиком процентної ставки, а також операції з обміну іноземної валюти, торгівлю цінними паперами та залучення фінансування на ринках капіталу. Це включає як чисто торгову діяльність, яку Банк веде на основі централізованої системи лімітів, та середньо та довгострокові фінансові інвестиції. Всі операції, що виконуються казначейством, обліковуються на нашому рахунку, відображаються в сегменті «казначейство», в той час, як прибутки від казначейських операцій, пов'язаних з клієнтами, відображаються в інших сегментах, зокрема в таких сегментах, як «корпоративні клієнти» та «роздрібні клієнти».

Банк проводить ряд операцій з метою управління процентною ставкою та ризиком, пов'язаним з ліквідністю.

Це передбачає деривативи процентних ставок та інші контракти, пов'язані з процентними ставками, метою яких є зменшення нашої залежності від зміни процентних ставок.

Крім цього Банк пропонує ринок капіталів для корпоративних клієнтів та клієнтів-установ, а також послуги, пов'язані з інвестиційним банкінгом, як наприклад, консультативні послуги, випуск облігацій та пропозиції щодо капіталу.

Станом на 1 січня 2008 року

Клієнтська база складає: 4 992 тис. клієнтів, в тому числі:

юридичних осіб 259 тис.клієнтів

фізичних осіб 4 732 тис. клієнтів

Статутний капітал Банку 2 279 935 тис. грн.

Чисті активи 44 526 539 тис. грн.

Надходження національної готівкової валюти за 2007 рік склали 90 518 788 тис. грн., видатки 76 205 535 тис. грн., збільшення в порівнянні з 2006 роком в 1,3 рази.

Залишок готівкових коштів в касах банку на 1 січня 2008 року склав 1 066 786 тис. у гривневому еквіваленті.

На кореспондентському рахунку в НБУ залишок коштів на 1 січня 2008року склав 529 153 тис.грн..

Сума обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в Управлінні НБУ по м.Києву та Київській області згідно встановлених нормативів на початок року становила 926 638 тис. грн.

ВАТ «Райффайзен банк Аваль» у 2007 році став найбільшим постачальником готівкової іноземної валюти, ввезеної із-за кордону, а саме:

-- ввезених доларів США - 3 109 000 тис.;

-- ввезених євро - 712 050 тис.;

-- ввезених швейцарських франків - 1 586 тис..

Банк є одним з найбільших банків, який пропонує послуги обміну зношеної готівкової валюти на платоспроможну, купівлі готівкової валюти за безготівкову для поповнення коррахунків банків-контрагентів, а також купівлі зношеної готівкової валюти, з подальшим вивезенням за кордон. На протязі 2007 року було вивезено за кордон:

-- 74 820 тис. доларів США;

-- 14 650 тис. євро;

-- 225 тис. англійських фунтів стерлінгів;

-- 170 тис. канадських доларів;

-- 17 тис. австралійських доларів;

-- 843 тис. японських єн.

ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» є одним з найбільших постачальників в Україну банківських металів у вигляді зливків та дорогоцінних монет. В 2007 році ввезено із-за кордону:

-- золотих зливків - 790 400 грам на суму 18 344 тис. доларів США ;

-- золотих монет - 3 065 унцій на суму 1 586 тис. доларів США; 116 тис. англійських фунтів стерлінгів; 486 тис. євро;

-- срібних монет - 79 014 унцій на суму 1 436 тис. доларів США; 215 тис. англійських фунтів стерлінгів; 459 тис. євро;

-- платинових монет - 58 унцій на суму 99 тис. доларів США.

Сьогодні Банк проводить активну політику в галузі кореспондентських відносин як з банками України, так і з банками країн близького і далекого зарубіжжя. Ця політика ґрунтується на принципі взаємовигідного співробітництва з банками резидентами та нерезидентами. Однією з основних послуг банкам-кореспондентам є відкриття та ведення мультивалютних кореспондентських рахунків.

Станом на 1 січня 2008 року Банк обслуговує кореспондентські рахункі 155 банків України, країн дальнього та ближнього зарубіжжя. Банк має широку кореспондентську мережу кореспондентських рахунків НОСТРО відкритих у 12 банках країнах СНД та Балтії, а також у 24 найбільших банках Європи, Америки. З ВАТ «Райффайзен банк Аваль» укладені генеральні угоди 257 банками-контрагентами.

Завдяки таким факторам, як розгалуженість кореспондентської мережі, активна співпраця на міжбанківському ринку та зважена лімітна політика, ВАТ «Райффайзен банк Аваль» протягом значного терміну утримує лідерську позицію на ринку України.

Операції на міжбанківському ринку за 2007 рік

2007 рік для ВАТ «Райффайзен банк Аваль» став роком успішної роботи на ринках капіталів. Протягом року Банком було залучено 700 мільйонів доларів США в формі синдикованих кредитів. Синдикат складався з географічно розгалуженої групи інвесторів, що представляли понад 40 міжнародних фінансових установ.

Початкова сума угоди складала 100 млн. дол. США та, незважаючи на кризу на фінансових ринках, обсяг підписки було значно перевищено. Успіх цієї трансакції є свідченням потужної присутності «Райффайзен Банк Аваль» у регіоні, а також його міцних зв'язків із міжнарожними банківським установами.

Протягом 2007 року Банк продовжував працювати з міжнародними фінансовими організаціями, такими як Європейський Банк реконструкції та Розвитку та Міжнародна Фінансова Корпорація, в різних сферах співробітництва, зокрема в сфері торгового фінансування.

Банк активно працює на ринку цінних паперів. Станом на 1 січня 2008 року портфель цінних паперів склав 1 282 844 тис.грн., в тому числі:

-- цінні папери НБУ - 1 054 119 тис.грн.,

-- цінні папери в торговому портфелі - 158 983 тис.грн.,

-- цінні папери в портфелі банку на продаж - 65 704 тис.грн.,

-- цінні папери в портфелі банку до погашення - 4 038 тис.грн.

Під вище перелічені портфелі цінних паперів ( крім цінних паперів НБУ і цінних паперів в торговому портфелі ) сформовано резерви в сумі 19 157 тис.грн.

Інформація про казначейські та інші папери, представлені ОВДП Міністерства фінансів в портфелі банку до погашення, розкривається в Примітці 2.

Цінні папери в торговому портфелі представлені борговими цінними паперами, випущеними банками в сумі 144 463 тис.грн. та цінними паперами нефінансових підприємств в сумі 14 219 тис.грн., інформація про які розкривається в Примітці 4.

Цінні папери в портфелі банку на продаж представлені борговими цінними паперами, випущеними банками в сумі 8 226 тис.грн. та корпоративними облігаціями нефінансових підприємств в сумі 38 891 тис.грн..

Корпоративні облігації, які обліковуються за справедливою вартістю на протязі 2007 року переоцінювались і результати уцінки, або дооцінки відображались в капіталі банку по рахунку 5102 «Результат переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж».

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком представлені акціями небанківських фінансових установ в сумі 1 256 тис.грн. та акціями підприємств з нефіксованим прибутком в сумі 18 819 тис.грн.. Інформація про портфель цінних паперів на продаж розкрита в Примітці 5, а результати переоцінки відображені в додатку 20 «Звіт про власний капітал» по рядку 8 «Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж» в сумі 164 тис.грн..

Цінні папери в портфелі банку до погашення в сумі 800 тис.дол.США (екв. 4 040 тис.грн.) представлені борговими цінними паперами Російської Федерації в кількості 8 штук, номіналом 1 штука 100 000 дол.США, які придбані 19.10.1999 року в портфель до погашення 14.05.2008 року. Інформація про боргові цінні папери в портфелі до погашення розкрита в Примітці 7.

Загальна сума кредитного портфелю на кінець звітного періоду склала 37 253 383 тис. грн., що на 15 518 184 тис. грн., або 58,3% більше ніж на початок минулого року, з них кредити надані юридичним особам склали 19 437 723 тис. грн., фізичним особам - 17 727 633 тис. грн., нерезидентам - 88 027 тис. грн..

Сума простроченої та сумнівної заборгованості по всім кредитам наданих клієнтам становить відповідно 59 210 тис.грн. та 364 424 тис. гривень або складає 1,1 % від загальної суми кредитного портфелю. Інформація розкрита в таблицях 6.1 та 6.3 Примітки 6 «Кредити та заборгованість клієнтів».

Середня процентна ставка по кредитах, які надавались в гривнях склала - 14,1 %, в Євро - 10,3 %, в доларах США - 11,4 %, в російських рублях - 14,9 %.

Відрахування в резерви під заборгованість за кредитами в 2007 році склали 1 292 950 тис. грн., в тому числі під нестандартну 1 159 710 тис.грн. і стандартну 133 240 тис. грн. В наслідок поліпшення якості кредитного портфелю та часткового погашення кредитів відбулося зменшення резервів під нестандартну заборгованість в сумі 767 472 тис. грн. та стандартну заборгованість в сумі 79 548 тис.грн.. Інформація про рух резервів розкрита в таблиці 6.2 Примітки 6 «Кредити та заборгованість клієнтів».

Аналізуючи структуру кредитів за видами економічної діяльності слід відмітити, що пріоритетними галузями кредитування залишаються: сільське господарство та пов'язані з ним послуги; виробництво харчових продуктів; металургійне виробництво і виробництво готових металевих виробів; будівництво; оптова та роздрібна торгівля; операції з нерухомим майном; кредитування фізичних осіб. Дана інформація розкрита у таблиці 6.3 Примітки 6 «Кредити та заборгованість клієнтів».

Інформація про кредити, за якими не нараховувались відсотки за якими прийнято рішення про призупинення нарахування розкрита в таблиці 6.4 Примітки 6 «Кредити та заборгованість клієнтів».

Протягом 2007 року Банк здійснив інвестиції в дочірні компанії в сумі 9 040 тис. грн.: ТОВ «Компанія з управління активами «Райффайзен Банк Аваль» - 5 583 тис.грн., ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» - 3 457 тис.грн.

По асоційованим компаніям Банком була збільшена частка в чистому прибутку асоційованої компанії Черкаситара в сумі 231 тис.грн. і збільшена вартість фінансових інвестицій за рахунок збільшення власного капіталу

Черкаситара в сумі 125 тис.грн.. Інформація щодо цих інвестицій розкривається в Примітці 8, а сума переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії відображена за рядком 6 додатку 20 «Звіт про власний капітал».

Інформація про основні засоби, нематеріальні активи та капітальні вкладення, їх рух, переоцінка розкриті в Примітці 9.

Нараховані доходи Банку склали 263 917 тис. грн., крім того, за позабалансовим рахунком 9603 враховуються не сплачені в строк доходи в сумі 22 545 тис. грн. Питому вагу в загальній сумі нарахованих доходів - 237 465 тис. грн., або 90%, складають нараховані доходи по кредитах, які надані клієнтам. Під нараховані і не отримані доходи сформовані резерви в сумі 71 706 тис.грн. Інформація про нараховані доходи до отримання викладена в Примітці

Інші активи Банку представлені банківськими металами в сумі 20 838 тис.грн., запасами матеріальних цінностей в сумі 54 643 тис.грн., витратами майбутніх періодів в сумі 17 113 тис.грн., дебіторською заборгованістю в сумі 25 421 тис.грн., іншими активами в сумі 417 981 тис.грн. Інформація про інші активи розкрита у Примітці 11.

Основним джерелом формування ресурсної бази Банку є залучені кошти клієнтів - фізичних та юридичних осіб, які склали 23 011 462 тис.грн. і збільшились в порівнянні з 2006 роком на 5 929 387 тис.грн. В структурі вказаних пасивів кошти фізичних осіб складають 69,1 %, кошти суб'єктів господарювання - 26,9 % і лише 4 % займають кошти бюджету, небанківських фінансових установ та інші зобов'язання перед клієнтами. Інформація про кошти клієнтів викладена у Примітці 13.

Боргові цінні папери емітовані Банком представлені облігаціями власного боргу. Інформація про які розкривається у Примітці 14.1.

Нараховані витрати є реальними до сплати і підтверджуються договірними умовами за строками виплат.

Інформація про нараховані витрати до сплати викладена у Примітці 15.

Інформація про інші зобов'язання Банку розкріваються в Примітці 16, а саме: субординований борг в сумі 353 500 тис. у гривневому еквіваленті, кредиторська заборгованість та інші зобов'язання банку є реальними у відповідності з договорами та зобов'язаннями щодо сплати податків і обов'язкових платежів, зарахувань по доходах майбутніх періодів. Інформація про інші зобов'язання Банку викладена у Примітці 16. Резерви за виданими зобов'язаннями банком склали 111 543 тис. грн. і інформація про них розкрита у Примітці 16.1. Статутний капітал Банку збільшився в порівнянні з 2006 роком на 180 000 тис. грн. і складає станом на 1 січня 2008 року 2 279 935 тис.грн. та є сплаченим. Номінал одної акції - 10 копійок. У статутному капіталі банку 22 749 349 тис.штук простих та 50 000 тис.штук. привілейованих акцій. Інформація про статутний капітал Банку розкрита у Примітці 17 та у «Звіті про власний капітал».

Загальними зборами акціонерів в 2007 році оголошені дивіденди в сумі 111 732 тис.грн. Інформація про дивіденди за акціями розкрита в Примітці 18, відображена за рядком 13 «Звіту про власний капітал» та рядком 32 «Звіту про рух грошових коштів». Динаміка змін та рух капіталу за 2007 рік відображені та розкриті в Додатку 20 «Звіту про власний капітал» і таблиці 1 «Зміни та рух капіталу за 2007 рік».

Результати від банківських та інших операцій

Результати діяльності банку за звітний рік розкриваються у «Звіті про фінансові результати» та примітках до звіту.

За 2007 рік Банком отримано прибуток в сумі 655 878 тис.грн., який на 311 723 тис.грн. більше ніж за попередній рік.

Загальний обсяг доходів, отриманих Банком за банківськими та іншими операціями складає 5 483 360 тис.грн., загальний обсяг витрат 4 827 482 тис.грн..

Основною статтею доходів Банку є процентні доходи - 4 222 806 тис. грн, які складають 77 % від загального обсягу доходів отриманих Банком за 2007 рік.

Структура процентних доходів за видами активів розкривається у Примітці 19.

Процентні витрати Банку за звітний рік складають 1 970 757 тис.грн. або 40,8 % від загального обсягу витрат і структура їх розкривається у Примітці 20.

Другою по значності статтею доходів банку є комісійні доходи, які склали у звітному періоді 1 055 395 тис. грн. що на 192 007 тис. грн. більше ніж у попередньому звітному році. В структурі загального обсягу доходів комісійні доходи займають 19,2 %.

Структура комісійних доходів наступна:

Статті комісійних доходів

розрахунково-касове обслуговування клієнтів

кредитне обслуговування клієнтів

за операціями з цінними паперами клієнтів

за операціями на валютному ринку та ринку банківських

металів

за позабалансовими операціями з клієнтами

комісійні доходи за операціями з банками

інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

Найбільшу питому вагу в структурі комісійних доходів за операціями з клієнтами займають надходження від розрахунково-касового обслуговування.

Торгівельний дохід від операцій з іноземною валютою та цінними паперами в торговому портфелі визначився в сумі 156 824 тис. грн., який складається відповідно з результату від торгівлі іноземною валютою в сумі 156 886 тис.грн., збитку від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку в сумі 63 тис.грн. та іншого доходу в сумі 1 тис.грн..

Інформація про торгівельний дохід розкривається у Примітці 21 і сума торгівельного доходу по операціях з цінними паперами в торговому портфелі банку відображена по рядку 6 «Торговельний результат» Звіту про рух грошових коштів.

Інший дохід Банку за звітний рік складає 48 077 тис. грн. і збільшився, порівняно з минулим роком, на 31 999 тис. грн., сума якого відображена за рядком 6 «Звіту про фінансові результати».

Дохід у вигляді дивідендів від інвестицій в дочірні компанії за 2007 рік склав 27 тис.грн. і відображений в Примітці 22.

Основними статтями витрат, після процентних, у звітному році були загальні адміністративні витрати банку , витрати на персонал та інші витрати банку.

Значними витратами для банку є загальні адміністративні витрати, які склали 588 005 тис. грн. та зросли на 110 642 тис. грн., в порівнянні з минулим роком.

Інформація про статті загальних адміністративних витрат розкривається у Примітці 23.

На утримання персоналу в кількості 17 921 чоловік (середньоспиcкова чисельність) витрачено 999 600 тис.грн.

Середня заробітна плата середньоспискового працівника склала 3 340 гривень в місяць. Інформація про витрати на персонал викладена у Примітці 24.

Амортизаційні відрахування в 2007 графи 12 «Нараховано амортизації за 2007 рік» таблиці 9.1 в сумі 170 288 тис.грн., рядку 5 графи 12 таблиці 9.2 в сумі 1 848 тис.грн. Примітки 9 і відповідає данним рядка 4 «Амортизація необоротних активів» 172 136 тис.грн. «Звіту про рух грошових коштів» та данним рядків 10.1, 10.2 графи 9-10, 13-14 Примітки 29 «Звітні сегменти».

Протягом 2007 року Банком сплачено інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток, на суму 71 570 тис.грн.

Страницы: 1, 2, 3Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать