Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")
) станом на 01.01.2008 питома вага:

кредитування юросіб (підприємства) = 43,1%

кредитування фізосіб = 39,4%

вкладення в цінні папери = 4,75%

2) станом на 01.10 2009 питома вага:

кредитування юросіб (підприємства) = 55,43%

кредитування фізосіб = 31,4%

вкладення в цінні папери = 0,7%

Як показав проведений аналіз, пріоритетними сегментами кредитування банку у 2008 році були:

кредитування фізичних осіб - частка 36,6%;

кредитування торгівлі - частка 24,14%;

наростання обсягів кредитування виробництва - частка 10,35%;

наростання обсягів кредитування середнього та малого бізнесу - частка 9,66%;

відновілення обсягів кредитування металургії - частка 4,8%;

Треба відмітити різке падіння частки кредитування будівництва, що пов'язане з кризою 2008 - 2009 років в будівництві в Україні.

Аналіз структури резервуємого кредитного портфелю ПАТ КБ „Приват-банк” (видані балансові кредити + позабалансові кредитні гарантії+позабалансові зобов'язання по кредитуванню) станом на 01.01.2009 року, розподілений за інтегральними показниками ризикованості кредитів, показує, що в відсоткових частинах резервуємий кредитний портфель розподілений на:

"Стандартні" кредити - 70,5% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 1-2%);

Кредити „під контролем" - 0,76% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 5-7%);

„Субстандартні” кредити - 17,65% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 20-25%);

„Сумнівні до повернення” кредити - 7,88% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 50-60%);

„Безнадійні до повернення” кредити - 3,21% (Відсоток резервування від чистого кредитного ризику 100% - табл.1.5);

Аналіз структури "Стандартних" кредитів в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009, що основними частками „стандартного" сегменту портфеля є:

позабалансові зобов'язання по кредитуванню та наданим гарантіям - 37,17%;

кредити, надані фізичним особам - 21,04%;

кредити юрособам, видані за врахованими векселями - 11,13%;

кредити юрособам, видані по внутрішнім торговим операціям - 7,95%.

Аналіз структури кредитів "Під контролем" в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009 показує, що основними частками сегменту „під контролем" портфеля є:

позабалансові зобов'язання по кредитуванню та наданим гарантіям - 46,48%;

кредити, надані фізичним особам - 19,4%;

кредити юрособам, видані за врахованими векселями - 11,94%;

кредити юрособам, видані по внутрішнім торговим операціям - 8,53%.

Аналіз структури "Субстандартних" кредитів в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009 показує, що основними частками „субстандартного” сегменту портфеля є:

позабалансових зобов'язань по кредитуванню та наданим гарантіям в сегменті немає;

кредити, надані фізичним особам - 23,0%;

кредити юрособам, видані за врахованими векселями - 26,95%;

кредити юрособам, видані по внутрішнім торговим операціям - 19,25%.

Аналіз структури "Сумнівних до повернення" кредитів в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009 показує, що основними частками „сумнівного" сегменту портфеля є:

кредити, надані фізичним особам - 41,4%;

кредити юрособам, видані за врахованими векселями - 20,51%;

кредити юрособам, видані по внутрішнім торговим операціям - 14,65%.

Аналіз структури "Безнадійних до повернення" кредитів в резервуємому кредитному портфелі ЗАТ КБ "Приватбанк" станом на 01.01.2009 показує, що основними частками „безнадійного" сегменту портфеля є:

кредити, надані фізичним особам - 75,5%;

кредити юрособам, видані за врахованими векселями - 8,57%;

кредити юрособам, видані по внутрішнім торговим операціям - 6,12%.

Таким чином, найменш ризикованими сегментами кредитування в ПАТ КБ „Приватбанк" є кредитування юридичних осіб (підприємств), оскільки ризики їх кредитування в банку покриваються ліквідною заставою.

Як показує аналіз структур знеціненості кредитів, наданих юридичним особам, в ПАТ КБ „Приватбанк" у 2007 - 2008 роках:

обсяг поточних та незнецінених кредитів юридичним особам зріс з рівня 22,7 млрд. грн. (01.01.2008) до рівня 44,8 млрд. грн. (01.01.2009), тобто практично в 2 рази, при цьому частка поточних та незнецінених кредитів в сегменті портфелю (без урахування резервів) зменшилась з рівня 95,1% станом на 01.01.2008 до рівня 93,8% станом на 01.01.2009,обсяг пролонгованих незнецінені кредитів юридичним особам зріс з рівня 0,81 млрд. грн. (01.01.2008) до рівня 1,98 млрд. грн. (01.01.2009), тобто практично в 2,4 рази, при цьому частка пролонгованих незнецінені кредитів в сегменті портфелю (без урахування резервів) зросла з рівня 3,39% станом на 01.01.2008 до рівня 4,15% станом на 01.01.2009,обсяг сумнівних та безнадійних знецінених кредитів юридичним особам зріс з рівня 0,348 млрд. грн. (01.01.2008) до рівня 0,437 млрд. грн. (01.01.2009), при цьому частка цих кредитів в сегменті портфелю зменшилась з рівня 1,46% станом на 01.01.2008 до рівня 0,92% станом на 01.01.2009,Як показує аналіз даних звітів ПАТ КБ Приватбанк”:

загальний рівень забезпеченості наданих кредитів заставою підвищився з 73,7% станом на 01.01.2008 до 82,0% станом на 01.01.2009;

рівень покриття заставою кредитів наданих юридичним особам підвищився з 87,4% станом на 01.01.2008 до 92,0% станом на 01.01.2009, при цьому частка застосування основного вида застави у вигляді рухомого майна та оборотних виробничих активів зросла з рівня 68,8% у 2007 році до 71,23% у 2008 році;

рівень покриття заставою у вигляді виключно цінних паперів кредитів-репо підвищився з 40,3% станом на 01.01.2008 до 87,65% станом на 01.01.2009;

рівень покриття заставою кредитів, наданих фізособам-приватним підприємцям, підвищився з 72,1% станом на 01.01.2008 до 83,45% станом на 01.01.2009, при цьому частка застосування основного вида застави у вигляді рухомого майна та оборотних виробничих активів зросла з рівня 8,5% у 2007 році до 63,4% у 2008 році, а частка використання нерухомості в заставі зменшилась в 2,8 - 3,2 рази.

Таким чином, кредитування підприємств в період виходу України з фінансової кризи є пріоритетним завданням комерційних банків України, відновлення платоспроможності населення та відновлення їх кредитування є процесом наступної стадії після відновлення функціонування економіки країни.

Список використаної літератури

1. ????? ??????? „??? ????? ? ?????????? ??????????” ??? 7 ?????? 2000 ???? N 2121-III // ?? ??????? ? ????????????, ????????? ???????? ??????? ?????? ??? 24 ????? 2009 ???? N 1617-VI - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

2. ????? ??????? “??? ???????????? ???? ???????" ??? 20 ?????? 1999 ???? N 679-XIV // ?? ??????? ? ????????????, ????????? ???????? ??????? ?????? ??? 21 ?????? 2009 ???? N 1608-VI - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

3. ????? ??????? „??? ???????? ???? ?? ?????? ??????? ??????? ? ????? ????????? ?????????? ????????? ?????????? ?????" ??? 23 ?????? 2009 ???? N 1533-VI - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

4. ?????????? ? ??????????????? ?????? ?????????, ???????? (??????????) ???????? ?? ?????????? ? ???????????? ???????? ??? ???????? ?????? ? ?????? ??????? // ??????????? ?????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ??? 15 ??????? 2004 ???? N 435 - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

5. ????????? ???????? ? ????????????? ?????? "??????? ?????? ???????" // ??????????? ?????????? ????????? ??? ??? 15.03.2004 ? 104 - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

6. ????????? ???????????? ???? ??????????? ?? ?????????????? ?????? ?????-??????????? ? ?????? ??????? // ??????????? ?????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ??? 02.08.2004 ? 361 - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

7. ??? ???????????? ????????? ??? ??????? ?????????? ?? ???????????? ??????? ??? ????????????? ???????? ????? ?? ?????????? ?????????? ?????? // ??????????? ?????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ??? 6 ????? 2000 ???? N 279 (?? ??????? ? ????????????, ????????? ??????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ?????? ??? 1 ?????? 2008 ???? N 406) - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

8. ??? ?????? ??????? ???? ?????????? ?????? ? ?????? ?????????-??????????? ????? // ??????????? ?????????? ????????? ??? ??? 22 ????? 2009 ???? N 421 - - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

9. ??? ???????????? ????? ???????? ??????????????? ?????? ?????? ??????? ?? ?????????? ??? ???????????? ????? ???????? ??????????????? ?????? ?????? ??????? // ??????????? ?????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ??? 17 ?????? 2004 ???? N 280 (?? ??????? ? ????????????, ????????? ??????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ?????? ??? 6 ?????? 2009 ???? N 458) - - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

10. ??? ???????????? ???????????? ????????? ??????? // ??????????? ?????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ??? 3 ????????? 2009 ???? N 650 - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

11. ??? ???????????? ?????????? ??? ??????? ??????????? ?????????? ?????? ? ??????? // ??????????? ?????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ??? 28 ?????? 2001 ???? N 368 (?? ??????? ? ????????????, ????????? ??????????? ????????? ????????????? ????? ??????? ?????? ??? 10 ??????? 2009 ???? N 541) - http://www.liga-zakon.net - ????'?????? ???????????-????????? ??????? ????????????? ??????? “????-?????", 2009

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать