"Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")
p align="left">2.3г) під час зарахування коштів на кореспондентські рахунки:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924;

2.3д) під час зарахування коштів на картрахунки:

Дебет - 2924; Кредит - 2625.

3. Бухгалтерський облік операцій з переказу (зарахування) коштів на картрахунки юридичних осіб

3.1. Під час виконання операцій із зарахування коштів на картрахунки у банку-емітенті здійснюються такі бухгалтерські проводки:

3.1а) у разі внесення готівки у відповідній валюті в касу банку:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2605; 2655;

3.1б) у разі переказу з поточних рахунків:

Дебет - 2600, 2650; Кредит - 2605, 2655.

3.2. Під час зарахування коштів на картрахунки юридичних осіб, які відкриті в банку-емітенті, через банк-учасник здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет - 1001, 1002, 2600, 2650; Кредит - 2924;

3.2а) під час переказу суми коштів банку-емітенту:

Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600.

У банку-емітенті під час зарахування суми переказу на картрахунки юридичних осіб здійснюються такі бухгалтерські проводки:

3.2б) у разі зарахування коштів на кореспондентський рахунок:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924;

3.2в) у разі зарахування на картрахунки:

Дебет - 2924; Кредит - 2605, 2655.

3.3. У разі переказу коштів з поточних рахунків юридичних осіб в інших банках на картрахунки, які відкриті в банку-емітенті, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

3.3а) у банку, що обслуговує ініціатора переказу коштів:

Дебет - 2600, 2650; Кредит - 1200, 1500, 1600;

3.3б) у банку-емітенті під час зарахування суми переказу:

Дебет - 1200, 1500, 1600; Кредит - 2605, 2655.

4. Бухгалтерський облік операцій еквайрингу під час розрахунків платіжними картками за товари (послуги)

4.1. Обслуговування торговців і виконання розрахунків з ними за операціями, здійсненими із застосуванням платіжних карток, банк-еквайр проводить на підставі договору.

4.2. У разі проведення розрахунків за придбані із застосуванням платіжної картки товари та отримані послуги в банку-еквайрі здійснюються такі бухгалтерські проводки:

4.2а) на суму оплати за товари (послуги), що здійснена банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента:

Дебет - 2924; Кредит - 2600;

4.2б) на суму одержаного грошового покриття з банку-емітента:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924.

4.3. У разі переказу коштів торговцю за товари (послуги) після одержання коштів з банку-емітента здійснюються такі бухгалтерські проводки:

4.3а) на суму одержаних коштів від банку-емітента:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924;

4.3б) на суму коштів під час зарахування їх на рахунки торговців:

Дебет - 2924; Кредит - 2600.

4.4. Якщо банк-еквайр одночасно є банком-емітентом, то в разі переказу/зарахування коштів торговцям за товари (послуги) здійснюються такі бухгалтерські проводки:

4.4а) під час переказу:

Дебет - 2605, 2625, 2655; Кредит - 2924;

4.4б) під час зарахування торговцю:

Дебет - 2924; Кредит - 2600.

4.5. У банку-емітенті під час переказу коштів за товари (послуги) та комісійних банку-еквайру здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет - 2605, 2625, 2655; Кредит - 2924;

Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600.

5. Бухгалтерський облік операцій з видачі готівкових коштів із викорис-танням платіжних карток через каси банку

5.1. У разі видачі готівкових коштів у національній та іноземній валютах з картрахунків клієнтів з використанням платіжних карток через каси банку на суму заявленої готівки здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет - 2924; Кредит - 1001, 1002.

Під час списання коштів, які отримані держателями платіжних карток через каси банку, з карткових рахунків, відкритих у банку-емітенті, що є одночасно банком-еквайром, здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет - 2605, 2625, 2655; Кредит - 2924.

5.2. У разі видачі готівки через каси банку держателям платіжних карток, емітованих іншими банками, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

5.2а) на суму заявленої готівки:

Дебет - 2924; Кредит - 1001, 1002;

5.2б) на суму одержаних коштів від інших банків-емітентів:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924.

3.3 Рейтингова позиція банку на ринку пластикових платіжних карток в банківській системі України

Загальні засади емісії та здійснення операцій із застосуванням платіжних карток регулюються нормами законів України "Про Національний банк України" [2], "Про банки і банківську діяльність" [1], "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" [3], “Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням” № 137 [21], іншими законодавчими актами України.

АКБ «Укрсоцбанк» є членом міжнародних платіжних карткових систем "Visa International" з 2005 року (табл.3.1) та "MasterCard International" з 2006 року (табл.3.2), емітує картки по їх технології та проводить обслуговування в транзакційних центрах цих платіжних систем, в національній системі масових карткових «електронних платежів» НСМЕП НБУ банк участі не приймає.

Станом на 01.01.2009 «Укрсоцбанком» емітовано 947 951 шт. карток MasterCard та 3 157 456 шт. карток Visa International. Від здійснення операцій з використанням банківських платіжних карток банк протягом 2008 року отримав доходів в сумі 243,9 млн.грн., що в 1,5 рази більше ніж за попередній період, фінансовий результат становив 126,3 млн.грн. що на 32,4 млн.грн. більше ніж в 2007 році. В 2008 році Укрсоцбанк впровадив нову послугу - переказ коштів на картки платіжної системи Visa будь-якого банку України. Ця послуга стала для клієнтів найкращою альтернативою звичайним банківським переказам та передачі грошей через знайомих. Переказ коштів здійснюється тільки на картки міжнародної платіжної системи Visa, емітовані іншими українськими банками. Ця послуга надавалась в усіх банкоматах Укрсоцбанку для будь-яких типів карток банку, оформлених до карткових рахунків фізичних осіб у гривні. Це стало можливим завдяки об'єднанню мережі банкоматів АКБ «Укрсоцбанк» та банків UniCredit Group. Кількість банкоматів, що входять до цієї мережі налічує понад 15 тисяч. Так, клієнти банку відтепер можуть отримувати готівку у таких країнах, як Австрія, Болгарія, Італія, Німеччна, Польща, Росія, Словаччина, Туреччина, Угорщина, Чехія та ін.

Також Укрсоцбанк є лідером на ринку зарплатних проектів. Це підтверджує той факт, що вже понад 6,2 тис компаній довірили банку найвищу цінність їх співробітників - виплати заробітних плат на банківські платіжні картки. На рішення клієнтів про вибір Укрсоцбанку вплинуло впровадження банком новітніх технологій обслуговування зарплатних проектів, серед яких:

- Інтернет-банкінг і SMS-банкінг, які дають змогу в будь-який час доби й незалежно від місця розташування контролювати витрати по картковому рахунку;

- цілодобові зали самообслуговування, в яких можна не тільки зняти, але й покласти готівкові кошти під 13% («Ощадний+») і 20% («Капіталіст») річних;

- найбільша в Україні об'єднана мережа http://usb.com.ua/common/ru/about/info/atm_partners.xlsбанкоматів (партнерами Укрсоцбанку є ПУМБ, АКІБ «УкрСиббанк», ВАТ АБ «Укргазбанк», ВАТ «Державний Ощадний банк України», ВАТ Банк «Фінанси й Кредит», АБ «Брокбізнесбанк» АКБ « Правекс-Банк», КБ «Хрещатик», ВАТ «Родовід Банк», UniCredit Банк Україна та ін.);

- цілодобова підтримка через Контакт-центр всіх клієнтів Укрсоцбанку.

Таблиця 3.1

Реєстрація Національним банком України участі АКБ «Укрсоцбанк» в міжнародній платіжній системі "Visa International" [45]

Таблиця 3.2

Реєстрація Національним банком України участі АКБ «Укрсоцбанк» в міжнародній платіжній системі "MasterCard International" [45]

Загальні показники розвитку ринку платіжних карток в Україні та рейтингова позиція АКБ «Укрсоцбанк» на ньому наведені в табл. 3.3 - 3.6:

- Таблиця 3.3. Основні показники ринку платіжних карток в Україні;

- Таблиця 3.4. Кількість та сума операцій з використанням платіжних карток;

- Таблиця 3.5. Види платіжних карток, які емітовані українськими банками;

- Таблиця 3.6. Дані у розрізі банків-членів платіжних систем щодо кількості платіжних карток та інфраструктури їх обслуговування.

Таблиця 3.3

Основні показники ринку платіжних карток в Україні [44]

Таблиця 3.4

Кількість та сума операцій з використанням платіжних карток [44]

Таблиця 3.5

Види платіжних карток, які емітовані українськими банками [44]

66

Таблиця 3.6

Дані у розрізі банків-членів платіжних систем щодо кількості платіжних карток та інфраструктури їх обслуговування за станом на 01.07.2009 [44]

Як показує рейтинговий аналіз ринкова частка АКБ «Укрсоцбанка» ста-новить (табл.3.6):

- За обсягами емітованих пластикових карток - 2,77%;

- За обсягами активних карток в обігу - 2,62%;

- За обсягами розгорнутих банкоматів - 3,83%;

- За обсягами розгорнутих платіжних терміналів - 3,15%,

що відповідає 5 рейтинговому місцю в БС України станом на 01.07.2009 року.

3.4 Види розрахунково - касових операцій банку з використанням банківських платіжних карток

Розрахунково- касові операції АКБ «Укрсоцбанк» з пластиковими платіжними картками розподілені на наступні класи (тарифи) [45]:

1. Ощадний+

2. Депозитний

3. Пенсійний

4. Зарплатний-необмежений

5. Visa Gift

6. Visa Virtual

7. Зарплатна

1. Ощадний+. Особливості рахунку «Ощадний+»

· до Вашого карткового рахунку вам відкривається поточний рахунок, на який Ви можете вільно та без обмежень переводити кошти зі своєї картки, використовуючи його як своєрідний гаманець;

· ви завжди можете легко зняти потрібну суму із раніше зроблених заощаджень без втрати відсотків;

· ви вільно розпоряджаєтеся поточним рахунком, на залишки за яким нараховуються підвищені відсотки в національній та іноземній валютах: від 14% до 15% річних у гривнях, 8% річних у доларах США, 5,5% - в євро*;

· ви маєте цілодобовий доступ до рахунку завдяки розгалуженій мережі банкоматів Укрсоцбанку та послугам Інтернет-банкінг та SMS-банкінг;

· ви маєте змогу переказати кошти з рахунку «Ощадний+» на Ваш карт-ковий рахунок через Контакт-центр;

* Розмір процентної ставки у гривнях залежить від суми щоденного за-лишку на рахунку «Ощадний+».

Послуги Контакт-центру:

· перевипуск платіжної картки

· блокування та розблокування платіжної картки

· підключення до SMS-банкінгу

· активація рахунку «Ощадний+»

· продаж ваучерів операторів мобільного зв'язку

· переказ з рахунку «Ощадний+»

· інформація стосовно карткових рахунків

· консультація щодо послуг банку

· підтримка користувачів «Інтернет-Клієнт-Банк»

· банківська довідка

· реєстрація скарг та пропозицій

2. Депозитний. Особливості тарифного пакета «Депозитний»

· рахунок призначений для зарахування відсотків за вкладом у банку та суми вкладу після закінчення його терміну;

· при відкритті рахунку за бажанням клієнта можливе встановлення кредитної лінії в розмірі 90% від суми депозиту.

Переваги тарифного пакета «Депозитний»

· отримання додаткового прибутку завдяки встановленню підвищених відсотків на залишок коштів на рахунку при активації рахунку «Ощадний+» до картки;

· зручний спосіб отримання відсотків за депозитом;

· можливість безготівкового перерахування коштів на картковий раху-нок;

· безплатне зняття готівки в мережі банкоматів Укрсоцбанку та банків-партнерів;

· можливість купувати товари в магазинах та торговельних мережах за допомогою банківської платіжної картки;

· цілодобовий доступ до рахунку завдяки розгалуженій мережі банкоматів Укрсоцбанку та системам Інтернет-банкінгу й SMS-банкінгу.

3. Пенсійний. Особливості тарифного пакета «Пенсійний»

· банк відкриває Вам окремий поточний рахунок, на який Вам будуть нараховувати пенсію та державні соціальні виплати;

· за цим рахунком Вам встановлюється кредитна лінія, за допомогою якої Ви зможете купувати товари та оплачувати послуги, коли Вам бракує власних коштів;

· упродовж 45 днів (до 15 числа наступного місяця) Ви користуєтеся кредитом за пільговою ставкою - 0,1% річних у гривнях та іноземній валюті;

· максимальний розмір кредитної лінії становить 75 % від середньомі-сячної пенсії або до 75 % від мінімальної пенсії (без надання довідки про дохо-ди);

· обов'язковий мінімальний щомісячний платіж за кредитом - 100 % від фактичної заборгованості та нараховані відсотки за кредит;

· максимальна сума кредитного ліміту становить 3000 доларів США.

· ви маєте цілодобовий доступ до карткового рахунку завдяки розгалу-женій мережі банкоматів Укрсоцбанку та системам Інтернет-банкінгу й SMS-банкінгу;

4. Зарплатний-необмежений. Особливості тарифного пакета «Зарплатний-необмежений»

· за картковим рахунком «Зарплатний-необмежений» Вам встановлюється кредитна лінія в розмірі до 75% від середньомісячного доходу або до 75% від мінімальної заробітної плати (без надання довідки про доходи), за допомо-гою якої Ви зможете купувати товари в кредит;

· упродовж 45 днів (до 15 числа наступного місяця) Ви користуєтеся кредитом за пільговою ставкою - 0,1% річних у гривнях та іноземній валюті;

· обов'язковий мінімальний щомісячний платіж за кредитом - 100% від фактичної заборгованості та нараховані відсотки за кредит;

· максимальна сума кредитного ліміту становить 3000 доларів США;

· валюта кредиту: гривня, долар США, євро;

· якщо розмір кредитної лінії Вас не задовольняє, Ви можете відкрити картку «Кредитка», з лімітом від 300% до 400% від середньомісячної зарплати.

5. Visa Gift . Особливості тарифного пакета Visa Gift

· картка випускається неперсоніфікованою, завдяки чому вам не потрібні ні документи того, кому призначений подарунок, ні його підпис, ні тим більше присутність;

· зарахування коштів відбувається одноразово через POS-термінал або депозитний банкомат на суму, що не перевищує 1000 гривень або еквівалент в іноземній валюті.

Переваги тарифного пакета Visa Gift

· випуск картки протягом 10--15 хвилин;

·
відсутність незнижувального залишку на картковому рахунку;

· можливість передачі у користування третім особам;

· можливість купувати товари та оплачувати послуги в торговельних мережах усього світу;

· цілодобовий доступ до рахунку завдяки розгалуженій мережі банкоматів Укрсоцбанку та системам Інтернет-банкінгу й SMS-банкінгу;

Інтернет-банкінг - це сучасний вид банківського обслуговування, що надається держателям міжнародних платіжних карток АКБ «Укрсоцбанк» і дає їм змогу управляти своїми рахунками в режимі онлайн незалежно від країни перебування й часу доби.

Переваги роботи в системі інтернет-банкінгу:

· Ви маєте цілодобовий доступ до системи за допомогою мережі Інтернет у будь-якій країні світу;

·
Ви можете працювати на будь-якому комп'ютері, оскільки система не потребує установлення додаткового програмного забезпечення;

· Вам гарантовано підвищену безпеку користування системою: застосо-вуються одноразові паролі, які виключають крадіжку Ваших коштів.

· Ви не сплачуєте абонплату за користування системою інтернет-банкінгу

Операції, які Ви можете виконувати за допомогою інтернет-банкінгу:

· Отримати загальну інформацію про Ваші рахунки й картки: список рахунків і карток, тип карток (назва), сума доступних коштів на рахунку чи картці;

· сформувати виписку за своєю карткою чи рахунком за обраний Вами календарний місяць;

· заблокувати картку;

· одержати міні-виписку за Вашою карткою чи рахунком (про останні 10 операцій за Вашим рахунком чи карткою);

· переказувати кошти зі свого поточного рахунку на рахунок «Ощад-ний+» і навпаки;

· купувати ваучери всіх операторів мобільного зв'язку та ІР-телефонії чи Інтернет;

· здійснити переказ коштів зі свого рахунку на рахунок іншого держателя картки Укрсоцбанку;

· погасити заборгованість за кредитними картками шляхом перерахування коштів зі свого поточного рахунку на кредитний;

· переказати кошти з картки на картку;

· заблокувати операції з карткою.

SMS-банкінг - це комплекс інформаційних сервісів, які надаються держателям міжнародних платіжних карток АКБ «Укрсоцбанк» за допомогою SMS-повідомлень. Цілодобова система інформування дає змогу знизити ризик несанкціонованого використання Ваших карткових коштів і контролювати їхнє використання.

SMS-повідомлення містять оперативні дані про стан Вашого карткового рахунку, про операції, які були проведені з використанням Ваших платіжних карток і карток додаткових держателів.

Можливості SMS-банкінгу:

Отримання повідомлень про:

o доступний баланс на картці/рахунку;

o рух коштів на картковому рахунку;

o історію проведених операцій за карткою/картковим рахунком;

o нараховані відсотки за картковим рахунком «Ощадний+»;

o поповнення/списання з карткового рахунку;

o появу простроченої заборгованості;

o встановлення або зміну кредитного ліміту;

o закінчення строку дії картки.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать