"Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")
ктивні операції:

o запит доступного балансу на картці/рахунку;

o отримання міні-виписки за картковим рахунком клієнта;

o запит списку доступних операцій за карткою/рахунком;

o блокування картки.

Платежі та додаткові послуги:

o переказ коштів між картками;

o придбання ваучерів усіх операторів мобільного зв'язку, ІР-телефонії чи Інтернет;

o переказ коштів на рахунок «Ощадний+»;

o переказ коштів з рахунку «Ощадний+».

6. Visa Virtual. Особливості тарифного пакета Visa Virtual

· розраховуючись карткою Virtual, Ви підвищуєте безпеку своїх розрахунків, оскільки на пластику картка не виготовляється. Вам буде надано на спеціальному паперовому бланку реквізити картки: номер картки, термін дії та спеціальний цифровий код для додаткового захисту операцій;

· ви можете купувати товари та оплачувати послуги через мережу Інтернет в Україні та за кордоном, перебуваючи вдома, на роботі чи в будь-якому іншому місці.

Переваги тарифного пакета Visa Virtual

· ви можете встановлювати обмеження на кількість і суми операцій на день і на місяць, що також забезпечує додатковий рівень безпеки;

· можливість безплатного зарахуванням зарплати, державних соціальних виплат, коштів з інших рахунків в Укрсоцбанку, виплат від українських страхових компаній та інших платежів у рамках угод із банком;

· ви маєте змогу безготівково перераховувати кошти на картковий рахунок.

7. Корпоративні картки

АКБ «Укрсоцбанк» пропонує скористатися корпоративними платіжними картками міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard, які пришвидшать ваші розрахунки та зроблять їх набагато зручнішими та безпечнішими:

· Ви використовуєте картку для здійснення безготівкових розрахунків під час відряджень, для здійснення витрат, пов'язаних зі статутною діяльністю, а також представницьких та господарських витрат

· Ви уникаєте необхідності видачі готівки через касу співробітникам під звіт при організації поїздок

· Ви спрощуєте та удосконалюєте процес контролю за здійсненням означених розрахунків та витрат

· Ви користуєтесь сучасним банківським інструментом, маючи цілодобовий доступ до коштів на рахунку Вашого підприємства

· Для приватних підприємців - додаткова унікальна можливість поповнення картки не тільки з власних рахунків, але й безпосередньо готівкою або шляхом перерахування з рахунків інших юридичних осіб

Переваги:

· Зручність розрахунків за товари й послуги в будь-якій країні світу завдяки цілодобовому доступу до карткових коштів

·
Уникнення ризиків, пов'язаних із перевезенням значних сум готівки

· Оперативність і зручність обслуговування завдяки розвинутій мережі відділень та банкоматів Укрсоцбанку та банків-партнерів

· Велика кількість додаткових сервісів

· Вигідні тарифи складаються із «Загальних тарифів» та обраного вами на вибір тарифного пакета:

o «Корпоративний», який максимально пристосований до Ваших потреб;

o «Підприємницький», який пропонується в рамках тарифного пакета з розрахунково-касового обслуговування «Економ» та дає змогу додатково отримати знижку за зняття готівки.

3.5 Тарифна політика банку в операціях з банківськими пластиковими платіжними картками

Картковий бізнес має чотири основні показники [30]:

- вартість емісії пластикової картки, оплачувана клієнтом;

- вартість процедури безготівкового еквайрингу в точках покупок;

- вартість процедури отримання готівки з карткового рахунку в відділенні чи банкоматі банку-емітенту;

- вартість процедури отримання готівки з карткового рахунку в банкоматі іншого банку;

В табл.Б.1 - Б.4 Додатку Б в якості прикладу наведені основні операції та тарифи банку при карткових операціяїх [45].

В табл. К.1 - К.5 Додатку К наведені результати рейтингу клієнтської вартості на придбання та експлуатацію пластикової картки Gold Mastercard, Visa, Maestro в гривнях, доларах США та евро в перших 30 банках по м. Києву [47].

Аналіз результатів рейтингу клієнтської вартості придбання та експлуатацію пластикових карток Gold Mastercard, Visa, Maestro в гривнях, доларах США та евро в перших 30 банках по м. Києву показав:

- вартість послуг банку АКБ «Укрсоцбанк» знаходиться в групі конкурентно-привабливих найнижчих тарифів (3 -5 місце рейтингу);

- банки, які починають розвивати картковий бізнес, на початку діяльності «демпінгують» для приваблювання клієнтів;

- лідери карткового ринку (АКБ «Приватбанк»), які мають велику інфраструктуру банкоматів, POS-терміналів та відділень по Україні, тримають найвищі тарифи.

Висновки та рекомендації

Проведені в переддипломні дослідження ринку послуг розрахунково-касового обслуговування клієнтів з застосуванням карткових технологій в Україні показали, що за останні 5 років:

1. Обсяги ринку банківських картових послуг зросли більш ніж в 10 разів ( з 3,2 млн. держателів платіжних карток у 2002 році до 37,2 млн.держателів платіжних карток у 2009 році)

2. Обсяги банківських операцій з використанням платіжних карток зрос-ли більш ніж в 15 разів ( з 20 млрд. грн. у 2002 році до 372 млрд. грн. у 2008 році)

Як показує аналіз функціональної структури емітованих комерційними банками платіжних карток, основними картками в Україні є:

а) картки з магнітною смугою (93,6%);

б) картки, які працюють по дебетовій схемі (76,6%);

в) 98,7% приватні картки призначені для проведення платежів в точках еквайрінгу та отримання готівки в банкоматах чи відділеннях банків.

Ринок на 70% монополізований 5-ю комерційними банками України:

а) ЗАТ КБ «Приватбанк»:

- 47,8% частка по кількості емітованих карток;

- 34,7% частка по кількості банкоматів;

- 46,3% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

б) АКБ «Райффайзен банк Аваль»:

- 10,4% частка по кількості емітованих карток;

- 11,43% частка по кількості банкоматів;

- 8,4% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

в) АКБ «Промінвестбанк»:

- 6,94% частка по кількості емітованих карток;

- 8,3% частка по кількості банкоматів;

- 4,1% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

г) АКБ «Ощадбанк»:

- 4,0% частка по кількості емітованих карток;

- 3,75% частка по кількості банкоматів;

- 2,46% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

д) Досліджуємий АКБ «Укрсоцбанк»:

- 2,75% частка по кількості емітованих карток;

- 4,9% частка по кількості банкоматів;

- 3,13% частка по кількості пристроїв еквайрінгу карток.

Досліджуємий на ринку карткових банківських послуг Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» на сьогодні -- один з найбільших системних універсальних банків України який входить в міжнародну UniCredit Group. 23 січня 2008 року UniCredit Group завершила купівлю 94,2% загального випущеного акціонерного капіталу Укрсоцбанку в групи інвесторів, яких представляла міжнародна інвестиційна консалтингова компанія EastOne (продавець із боку акціонерів) через Bank Austria, який входить до Групи і є відповідальним за комерційну банківську діяльність у країнах Центральної та Східної Європи. Аналіз результатів рейтингу клієнтської вартості придбання та експлуатацію пластикових карток Gold Mastercard, Visa, Maestro в гривнях, доларах США та евро в перших 30 банках по м. Києву показав:

- вартість послуг банку АКБ «Укрсоцбанк» знаходиться в групі конкурентно-привабливих найнижчих тарифів (3 -5 місце рейтингу);

- банки, які починають розвивати картковий бізнес, на початку діяльності «демпінгують» для приваблювання клієнтів;

- лідери карткового ринку (АКБ «Приватбанк»), які мають велику інфраструктуру банкоматів, POS-терміналів та відділень по Україні, тримають найвищі тарифи. Враховуючи зарубіжний досвід впливу фінансової кризи на ринок карткових послуг, в Україні у 2009-2010 рр. різко згортається ринок кредитних карток та продовжується розвиток ринку дебетових розрахункових карток.

Список використаної літератури

1. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року N 2121-III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України ста-ном від 24 липня 2009 року N 1617-VI - http://www.liga-zakon.net - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

2. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року N 679-XIV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 21 серпня 2009 року N 1608-VI - http://www.liga-zakon.net - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

3. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 5 квітня 2001 року N 2346-III //Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 27 квітня 2007 року N 997-V - http://www.liga-zakon.net - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

4. Закон України “Про порядок виконання розрахунків в іноземній валюті” № 185/94-ВР від 23.09.1994 // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 5 лютого 2004 року N 1454-IV - http://www.liga-zakon.net - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

5. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України // Постанова Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року N 502 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом на 23 серпня 2006 року N 337) - http://www.liga-zakon.net - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

6. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 15 вересня 2004 року N 435 - http://www.liga-zakon.net - - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

7. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 6 серпня 2009 року N 458) -- http://www.liga-zakon.net - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

8. Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 14 серпня 2003 року N 337 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 2 квітня 2007 року N 111) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

9. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті // Постанова Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року N 22 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 18 жовтня 2006 року N 407) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

10. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах // Постанова Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 26 червня 2006 року N 236) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

11. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у націо-нальній валюті в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637 (Із змінами і доповненнями, внесеними постано-вами Правління Національного банку України станом від 13 грудня 2006 року N 454) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

12. Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України // Постанова Правління Національного банку України від 30 травня 2007 року N 200 - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

13. Про затвердження Положення про оформлення та виконання докумен-тів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів // Постанова Правління Національного банку України від 5 березня 2003 року N 82 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 29 грудня 2006 року N 500) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

14. Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 17 листопада 2004 року N 549 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2006 року N 465) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

15. Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України // Постанова Правління Національного банку Українивід 14 серпня 2003 року N 337 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 2 квітня 2007 року N 111) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

16. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року N 481 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України станом від 23 березня 2009 року N 159) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

17. Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України // Постанова Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року N 255 ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 27 грудня 2007 року N 483) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

18. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іно-земній валюті та банківських металах у банках України // Постанова Правління Національного банку України від 17 листопада 2004 року N 555 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 21 липня 2009 року N 416) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

19. Про затвердження Правил бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті // Постанова Правління Національного банку України від 4 вересня 2009 року N 530 - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

20. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 20 жовтня 2004 року N 495 (Із змі-нами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 10 вересня 2008 року N 275) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

21. Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням//Постанова Правління Національного банку України від 19 квітня 2005 року N 137 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 5 червня 2008 року N 165) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

22. Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з викорис-танням платіжних карток у банках України //Постанова Правління Національ-ного банку України від 8 квітня 2005 року N 123 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 30 вересня 2008 року N 297) - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

23. Про затвердження Правил Національної системи масових електрон-них платежів // Постанова Правління Національного банку України від 10 грудня 2004 року N 620 - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

24. Про затвердження Положення про електронні гроші в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 25 червня 2008 року N 178 - Комп'ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

25. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Київ: Знання, 2004. - 415 с.- (Вища освіта ХХІ століття)

26. Банківські операції : підручник / А. М. Мороз [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Мороза ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К.: КНЕУ, 2008. - 608 с.

27. Банковское дело: учебник / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 592 с.

28. Банківські операції:Підручник/За ред.Міщенка В.І., Слав"янської Н.Г.- Київ:Знання-Прес,2006 .-727 с.

29. Белошапка В. Банковские услуги, связанные с использованием пластиковых карточек // Финансовые услуги.- 2001.- № 3.-C. 46-52

30. Берегова Г.І., Братків Л.П. Класифікація та оцінка ризиків ринку пластикових карток // Регіональна економіка.- 2004.- № 2.-C. 216-226

31. Богдан В.Б. Банківські платіжні картки у системі електронної комерції // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 13.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2005.- с.208-215

32. Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник . - 4-те вид., перероблене і доповнене - Київ: Знання, 2004. - 324 с.

33. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник.- К.: Знання, 2003. - 524 с.

34. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник: [близько 8000 понять і термінів] / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. - К. : Знання, 2007. - 1072 с.

35. Зайцев О. Мобильный банкомат // Банковская практика за рубежом, Агентство <<Стандарт>>, №1, 2006 ,с.82-85

36. Карткові платіжні інструменти як засіб підвищення фінансової стійкості банків України// Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.04.01 / Є.М. Терехов; Укр. акад. банк. справи {Суми}. -- Суми, 2003. -- 18 с.

37. Крахмалев С. В. Современная банковская практика проведения международных платежей / С. В. Крахмалев. - М. : ГроссМедиа : Росбух, 2007. - 208 с.

38. Крылова О. Особенности платежных систем на основе пластиковых карточек // Банковские технологии.- 2004.- № 12.- C. 53-56

39. Маховой А., Даниловский И. Комплексный подход к обслуживанию пластиковых карточек в коммерческом банке // Банковские технологии.- 2002.- № 2.-C. 52-59

40. Марченко А.В. Пластиковые деньги - Visa, MasterCard и другие/ А.В. Марченко, С.В. Бочкарев. - М.: Олимп-Бизнес, 2006. - 240 с

41. Міщенко В. І. Банківські операції : підручник / В. І. Міщенко, Н. Г. Слав'янська, О. Г. Коренєва. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2007. - 797 с.

42. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник/ Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; Ред. О.В. Васюренко. - К.: Знання, 2006. - 596 с.

43. Пиріг С. О. Платіжні системи : навч. посібник / С. О. Пиріг ; М-во освіти і науки України, Луцький державний технічний ун-т. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 240 с.

44. Современные технологии для банка // Журнал «Банковские технологии», Россия, № 4, 2004. - с.32- 48.

45. Хок, Ди. Философия твоей кредитки. История Visa / Д. Хок ; пер. с англ. [С. Кормашовой] - М. : Секрет фирмы, 2006. - 368 с.

46. Шевчук О.А. Безготівкові розрахунки за допомогою пластикових карток: національна та зарубіжна статистика, особливості здійснення та обліку // Статистика України. - 2000. - №3. - С. 29-33.

47. http:// . - Офіційний Інтернет-сайт Національного банку України, 2010

45. http:// www.usb. com.ua - Офіційний Інтернет-сайт комерційного банку ВАТ АКБ «Укрсоцбанк», 2010

46. http:// . - Офіційний Інтернет-сайт Асоціації комерцій-них банків України, 2010

47. http:// . - Офіційний Інтернет-сайт інформацій-но-аналітичного агентства «Простобанк», 2010

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать