Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"
p align="left">Такий стрімкий розвиток став можливим, з одного боку, завдяки якісному фондуванню та виваженій стратегії збалансованого росту активів та пасивів банку, а з іншого, був обумовлений ефективним управлінням та гнучкою системою продажу послуг корпоративному бізнесу.

У 2007 р. сервісна модель, побудована в попередні роки з урахуванням потреб основних клієнтських груп, довела свою ефективність, забезпечивши високі результати роботи.

Зокрема, кількість клієнтів корпоративного бізнесу за рік зросла більш ніж на 2500 компаній. Більше половини нових клієнтів припало на один із найбільш пріоритетних клієнтських сегментів - «mid market» (великі корпоративні клієнти). Кредитний портфель даного сегмента зріс на 66,3%. Широка присутність у кожному регіоні України та професійно підготовлені клієнтські менеджери дозволяють Райффайзен Банку Аваль бути одним із основних обслуговуючих банків для великих компаній у всіх регіонах України.

Саме для великих регіональних корпоративних клієнтів банк продовжував розвивати мережу продажу в 2007 році, відкривши нові сучасні корпоративні центри в Кривому Розі, Маріуполі, Дніпродзержинську, Севастополі, Білій Церкві, Кременчуці.

Кількість транснаціональних компаній, які віддали перевагу обслуговуванню у Райффайзен Банку Аваль, подвоїлася до 638, у той час як кредитний портфель сегменту збільшився на 245%, що засвідчує - банк став

одним із основних обслуговуючих банків не лише для великих національних корпорацій, але й для міжнародних компаній, які працюють в Україні. Саме унікальне поєднання 15-річного досвіду роботи в Україні з сучасними технологіями та високими стандартами обслуговування групи Райффайзен складає основну конкурентну перевагу Райффайзен Банку Аваль.

Великих успіхів було досягнуто й у сфері обслуговування підприємств державного сектора. Так, наприклад, банком було надано фінансування на загальну суму понад 500 млн. грн. одному з найбільш стратегічно важливих державних підприємств - «Укрзалізниці».

Департамент великих корпоративних клієнтів, що обслуговує найбільші національні корпорації, зафіксував 88-відсотковий приріст кредитного портфеля, який свідчить про те, що потенціал розвитку великого бізнесу в Україні ще далеко не вичерпано, а якість та прозорість управління постійно підвищуються. Питаннями обслуговування великих корпорацій національного масштабу опікуються окремі менеджери, які з єдиного центру забезпечують системний підхід до обслуговування та управління взаємовідносинами з великими компаніями, що мають представництва в будь-якому регіоні України.

На щорічних зборах Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) у травні 2007 року Райффайзен Банк Аваль отримав відзнаку ЄБРР як найактивніший банк в Україні у сфері торгового фінансування за підсумками 2006 року. В 2007 році банк продемонстрував не менш вражаючу динаміку зростання обсягів торгового фінансування та документарних операцій, за що отримав відзнаку ЄБРР як найактивніший банк у сфері фінансування українського імпорту.

Галузева структура кредитного портфеля корпоративного бізнесу в 2007 році не зазнала суттєвих змін. Райффайзен Банк Аваль і надалі залишається одним із лідерів кредитування підприємств агропромислового комплексу, торгівлі, обробної промисловості, металургії, будівництва та транспорту.

2007 рік став роком розвитку продуктового ряду корпоративного бізнесу відповідно до стандартів групи Райффайзен. Банк впровадив та продовжував активно розвивати такі сучасні послуги як факторинг та проектне фінансування. При цьому значна увага приділялася автоматизації процесів надання та супроводження послуг.

Унікальний багаторічний досвід роботи банку на українському ринку в поєднанні з можливістю вивчати та впроваджувати кращу міжнародну практику групи Райффайзен зумовили появу та розвиток саме таких послуг, які відповідають сучасним потребам і великих українських компаній, і транснаціональних корпорацій.

Перелік послуг для корпоративних клієнтів банку включає:

* відкриття та ведення поточних рахунків;

* система «Клієнт-Банк» -- онлайн (інтернет-банкінг) та офф-лайн;

* виписки за рахунками на мобільний телефон, e-mail;

* інкасація виручки, видача, перевезення та перерахунок готівки;

* приймання платежів (приймання готівкових коштів від клієнтів - фізичних осіб та торговельної виручки від уповноважених осіб на користь компанії);

* консолідована виписка по структурних підрозділах компанії;

* централізований контроль платежів регіональних та структурних підрозділів компанії;

* виписки SWIFT у форматі МТ940, МТ942;

* cash-pooling (розподіл ресурсів компанії між її структурними підрозділами в автоматичному режимі);

* zero-balancing (консолідація залишків системних клієнтів);

* грошові перекази, платіжні документи в національній та іноземній валютах;

* купівля-продаж та конвертація будь-якої іноземної валюти в іншу за ринковим курсом, у тому числі за допомогою персональних дилерів;

* зарплатні проекти;

* корпоративні картки;

* еквайринг та інтернет-еквайринг.

ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ (капітальних інвестицій, оновлення основних засобів, поповнення обігових коштів):

* інвестиційне кредитування;

* проектне фінансування;

* фінансування оборотного капіталу;

* авто в кредит;

* кредитування сільськогосподарських підприємств;

* факторинг;

* комерційна іпотека;

* овердрафт корпоративний;

* овердрафт із диференційованою відсотковою ставкою;

* торгове фінансування та документарні операції (включаючи гарантії, експортно-імпортні акредитиви, акредитиви «стендбай», документарне інкасо);

* лізинг;

* організація та участь у синдикатах;

* довгострокове фінансування під гарантії іноземних кредитних експортних агентств.

ДЕПОЗИТНІ ПРОДУКТИ:

* депозит із виплатою відсотків у кінці терміну;

* депозит із щомісячною виплатою відсотків;

* депозит із можливістю поповнення;

* депозит із можливістю повного та часткового дострокового зняття коштів;

* депозитна лінія (розміщення на одному рахунку до 5 депозитів одночасно - з різними сумами, на різні строки та з різними процентними ставками);

* розміщення тимчасово вільних коштів на строк від

трьох днів.

ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:

* купівля та продаж цінних паперів за дорученням клієнтів;

* організація випуску облігацій на внутрішньому та зовнішньому ринках;

* андерайтинг (придбання цінних паперів нових випусків з метою їх подальшого розміщення або продажу);

* кастодіальні послуги (зберігання та облік цінних паперів, надання інформаційно-консультаційної підтримки та інші депозитарні послуги зберігача цінних паперів);

* купівля-продаж, оплата, врахування й авалювання векселів.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІНАНСОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ, ПОШУК ЗАКОРДОННИХ ПАРТНЕРІВ:

Послуги суб'єктам малого та середнього бізнесу

Обслуговування суб'єктів малого та середнього бізнесу (МСБ), як і раніше, залишається одним із пріоритетних напрямів діяльності Райффайзен Банку Аваль. Банк почав надавати мікропозики місцевим підприємцям по усій Україні ще на початку 90-х років минулого сторіччя. На сьогодні всі приватні підприємці та юридичні особи, що мають річний оборот бізнесу до 5 млн. євро, обслуговуються бізнес-лінією МСБ.

У 2007 році частка ринку Райффайзен Банку Аваль у сегменті кредитування малого та середнього бізнесу зросла на 0,4%. Приріст кредитного портфеля МСБ склав 2,8 млрд. грн., кількість активних клієнтів зросла більш ніж на 17 200.

Велика увага приділялася навчанню менеджерів банку, які обслуговують клієнтів. Зокрема, було впроваджено програму коучингу, яка допомагає персоналу постійно вдосконалювати свої знання та практичні навички продажів.

Минулого року спеціально для клієнтів малого та середнього бізнесу банк впровадив депозитні продукти «МСБ-Капітал» (капіталізація відсотків та можливість поповнення депозиту) та «МСБ-Лідер» (вкладник обирає спосіб виплати відсотків і може скористатися можливістю поповнення депозиту). При цьому депозитний вклад можна оформити в національній валюті, доларах США чи євро.

Орієнтуючись на розвиток ринку та потреби клієнтів, бізнес-лінія МСБ удосконалила такі кредитні програми, як: «Комерційна іпотека» - строк кредитування збільшено до 15 років; «Інвестиційний кредит на придбання транспортного засобу» - строк кредиту подовжено до 10 років. МСБ, яка передбачає можливість для клієнта не лише оперативно отримати потрібну йому інформацію, але й домовитися про зустріч із банківським менеджером у зручному для нього відділенні. До того ж, Інформаційний центр МСБ має спеціальну електронну адресу: sme-info@aval.ua, на яку клієнти можуть надсилати свої запитання стосовно обслуговування або пропозиції щодо роботи банку.

Для клієнтів агросектора було запроваджено нову систему прийняття рішень щодо надання кредитів протягом одного робочого дня. Це значно підвищило якість обслуговування клієнтів.

Бізнес-лінія МСБ планує у 2008 році запропонувати клієнтам нові стандарти обслуговування, задіявши електронні сервіси, а також запровадити спеціальну програму лояльності.

Крім того, бізнес-лінія розпочне випуск спеціалізованого журналу «Мій бізнес», який буде висвітлювати цікаві та корисні теми для клієнтів малого та середнього бізнесу.

Продукти для клієнтів малого та середнього бізнесу:

КОМЕРЦІЙНА ІПОТЕКА:

У межах цієї програми представники малого та середнього бізнесу можуть отримати кредити на:

* придбання комерційної нерухомості;

* будівництво комерційної нерухомості;

* здійснення ремонту та реконструкції приміщень;

* розвиток бізнесу.

ЕКСПРЕС-КРЕДИТУВАННЯ:

Експрес-кредит надається без застави і оформляється у максимально короткий термін - від одного дня.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КРЕДИТ:

У рамках цієї програми представники МСБ можуть отримати кредити на:

* придбання обладнання - нового та такого, що було в користуванні;

* модернізацію та реконструкцію обладнання;

* придбання спецтехніки - нової та такої, що була у користуванні;

* розвиток бізнесу.

КРЕДИТ НА ПРИДБАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Кредити надаються на купівлю нових та не нових:

* легкових автомобілів;

* вантажних автомобілів;

* автобусів усіх видів;

* причіпного складу (причепів, напівпричепів, платформ, розпусків, трейлерів тощо).

ОВЕРДРАФТ

Овердрафт - це короткостроковий кредит у межах встановленого ліміту, що дозволяє здійснювати розрахунки, коли коштів на поточному рахунку недостатньо.

ФІНАНСУВАННЯ ПОПОВНЕННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ

Кредит надається у формі відновлювальної та невідновлювальної кредитної лінії.

ДЕПОЗИТНІ ПРОГРАМИ

Депозитні рахунки - у гривнях, доларах США чи євро зі зручними варіантами нарахування і виплати відсотків.

КРЕДИТНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ АГРАРІЇВ

* Невідновлювальна кредитна лінія

У межах цієї кредитної лінії можна взяти позику на поповнення обігових коштів.

* Інвестиційне кредитування:

-- агрокредит на придбання нової техніки та нового обладнання;

-- агрокредит на придбання техніки, що була у використанні.

Послуги приватним особам

Бізнес-лінія по роботі з приватними особами Райффайзен Банку Аваль у 2007 році вкотре продемонструвала значні темпи розвитку. Так, кредитний портфель цієї бізнес-лінії за рік зріс на 61% - з 9 013 млн. грн. до 14 599 млн. грн. За минулий рік банк надав кредитів фізичним особам на загальну суму 10 976 млн. грн. При цьому нарощувалося кредитування в національній валюті - частка таких кредитів у портфелі банку зросла на 4% - з 33% до 37%.

Як і раніше, одним із найпопулярніших продуктів банку для населення були іпотечні кредити. Частка іпотечних кредитів у кредитному портфелі приватних осіб банку зросла на 8% - з 57% до 65%. При цьому портфель іпотечних кредитів банку збільшився на 86%. Райффайзен Банк Аваль розпочав програму підвищення якості обслуговування клієнтів та регулярного навчання працівників, які займаються наданням іпотечних кредитів.

Іншою традиційною послугою для клієнтів банку - фізичних осіб є кредити на купівлю нових та не нових автомобілів. Отримати автокредит у Райффайзен Банку Аваль можна і з початковим внеском позичальника, і без нього. Банк є активним учасником ринку та співпрацює з багатьма автосалонами по всій території України. Портфель автокредитів банку на кінець 2007 року склав 2 713 млн. грн., збільшившись упродовж року на 31%.

Структура житлових кредитів

1 Житло в кредит, 4%

2 Споживчі, під заставу нерухомості, 9%

3 Приватне будівництво, 30%

4 Земля кредит, 57%

У 2007 було завершено перехід на нову централізовану банківську систему Bankmaster RS, завдяки чому клієнти банку отримали можливість обслуговування в будь-якому з відділень банку, незалежно від місця відкриття рахунку. До того ж, тепер клієнти можуть користуватися усіма перевагами послуги погашення кредитної заборгованості з власного поточного рахунку, в тому числі в режимі автоматичного списання сум, що підлягають погашенню. Це суттєво зменшує витрати часу клієнтів на здійснення виплат за отриманими кредитами.

У звітному році велика увага приділялася збільшенню обсягів перехресних продажів приватним клієнтам. З цією метою було розроблено інноваційні банківські продукти: «Кредит готівкою для найкращих клієнтів банку» та «Кредит готівкою для зарплатних клієнтів банку».

Банк пропонує весь спектр депозитних продуктів для задоволення будь-яких потреб клієнта. Обсяг заощаджень на рахунках приватних клієнтів за рік зріс на 38% та досяг 15 910 млн. грн.

Райффайзен Банк Аваль має статус повноправного учасника (Principal Member) міжнародних платіжних систем Visa International і MasterCard International з 1996 року. Статус Principal Member - це найвища категорія участі в платіжних асоціаціях, яка дозволяє емітувати всі типи карт VISA та MasterCard. Сьогодні випуск та обслуговування платіжних карток належать до пріоритетних напрямів діяльності банку. У 2007 році банк емітував зарплатні та пенсійні картки, кредитні картки, платіжні картки для приватних осіб та корпоративні платіжні картки. Разом із партнерами банк пропонує спільні карткові продукти - МТС-Visa, Isic-Maestro та Mercedes Card - Visa. На цей час банк є спонсором (поручителем) для 19 банків - асоційованих та афілійованих членів міжнародних платіжних систем, 27 банків мають агентські угоди еквайрінгу з Райффайзен Банком Аваль.

У 2007 році Райффайзен Банк Аваль здійснив низку вагомих кроків для розвитку карткових продуктів та значного оновлення їхнього асортименту. Розроблено і впроваджено пакет «Оптимальний», що поєднав у собі оптимальний перелік карткових послуг, овердрафти «До зарплати» та «Легкий кредит».

Впроваджено також нову продуктову концепцію - мультитарифну «Кредитну картку». Клієнтам надано можливість вибору вигідного для них тарифного плану з параметрами кредиту та обслуговування картки, а також можливість наступного переходу на інший тарифний план за власним бажанням без погашення поточної заборгованості за кредитом. До пропонованого тарифного плану клієнт може обрати схему лояльності, тип картки та схему страхування, поєднання яких складає індивідуальний картковий продукт клієнта. Така продуктова концепція надає банку можливість гнучко реагувати на зміну ринкової ситуації та постійно розширювати додаткові послуги існуючим та новим клієнтам.

Протягом минулого року було розроблено і впроваджено такі технологічні карткові послуги:

* переказ грошових коштів між картковими рахунками через центри самообслуговування;

* поповнення вкладних рахунків за допомогою центрів самообслуговування;

* поповнення вкладних рахунків постійним дорученням;

* підключення до послуги «Оплата комунальних платежів постійним дорученням» через центри самообслуговування;

* прийом платежів на користь регіональних компаній через центри самообслуговування.

Особливу увагу в 2007 році банк приділяв розвитку безготівкових розрахунків за товари та послуги з використанням платіжних карток. Стимулювання цих розрахунків позитивно позначилося на динаміці їхніх обсягів - безготівкові розрахунки зросли на 26% порівняно з аналогічними показниками станом на початок року.

Перелік послуг для приватних клієнтів банку включає:

ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ

* житло в кредит на первинному ринку;

* житло в кредит на вторинному ринку;

* земельна ділянка в кредит;

* кредит під заставу нерухомості;

* кредит на будівництво власного житла.

СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ

* кредит на придбання нового автомобіля з власним внеском чи без нього;

* кредит на придбання автомобіля, що був у користуванні;

* гроші на будь-що+;

* кредит під заставу депозиту;

* кредит готівкою для найкращих клієнтів банку.

ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ПЛАТЕЖІ, ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ

* грошові перекази через систему Western Union (у межах України та за кордон);

* грошові перекази між фізичними особами в межах України за допомогою системи «Аваль-Експрес»;

* іменні перекази з Росії через установи АБ «Газпромбанк»;

* грошові перекази з країн СНД через систему грошових переказів «Быстрая Почта»;

* грошові перекази від юридичних осіб на користь фізичних осіб через систему «Аваль-Експрес»;

* грошові перекази між картковими рахунками через банкомати або банківські термінали самообслуговування («АТМ Експрес»);

* прийом платежів від клієнтів без укладення відповідної угоди з юридичною особою.

ЧЕКИ

* продаж бланків дорожніх чеків American Express;

* прийняття іменних та дорожніх чеків на умовах інкасо та виплата готівки за ними;

* виплата готівки за дорожніми чеками.

ОПЕРАЦІЇ З ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ

* продаж монет виробництва провідних монетних дворів світу, у т.ч. на правах ексклюзивного дистриб'ютора в Україні;

* продаж зливків дорогоцінних металів виробництва визнаних виробників;

* відповідальне зберігання зливків та монет;

* купівля зливків та монет.

ДЕПОЗИТНІ ПРОДУКТИ

* депозит із виплатою відсотків у кінці терміну;

* депозит із щомісячною виплатою відсотків;

* депозит із можливістю поповнення вкладу, капіталізацією та складною процентною ставкою;

* Депозит із можливістю повного та часткового дострокового зняття коштів;

* Депозит для пенсіонерів зі щомісячною виплатою відсотків та поповненням вкладу.

ПОТОЧНІ РАХУНКИ

* поточні рахунки для фізичних осіб (не карткові);

* поточні пенсійні рахунки (не карткові) для отримання пенсії та соціальної допомоги; платіжні картки «ОніксПенсійний».

ОРЕНДА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДЕПОЗИТНИХ СЕЙФІВ ЮРИДИЧНИМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

КАРТКОВІ ПРОДУКТИ

* картковий рахунок «Пакет Оптимальний» для приватних та зарплатних клієнтів;

* картковий рахунок для приватних та зарплатних клієнтів, які не є користувачами «Пакету Оптимальний»;

* овердрафт «До зарплати»;

* овердрафт «Легкий кредит»;

* кредитна картка (тарифні пакети «Оптимальний», «Платіжний»).

ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ЧЕРЕЗ БАНКОМАТИ

* залишок коштів на рахунку та міні-виписка;

* купівля ваучерів компаній (мобільних операторів, інтернет-провайдерів, IP-телефонія, WebMoney);

* «АТМ-Експрес» (переказ коштів із однієї картки на іншу);

* платежі операторам мобільного зв'язку;

* підключення до «М-банкінгу».

ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК ЧЕРЕЗ ТЕРМІНАЛИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ

* залишок коштів на рахунку та міні-виписка;

* купівля ваучерів компаній (мобільних операторів, інтернет-провайдерів, IP-телефонія, WebMoney);

* «АТМ-Експрес» (переказ коштів із картки на картку);

* погашення кредитів;

* поповнення депозитів;

* платежі компаніям.

ПОСЛУГИ ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК У ВІДДІЛЕННЯХ БАНКУ

Підключення до:

* «М-банкінгу»;

* «Виписки на e-mail»;

* «Виписки онлайн»;

* «Поповнення депозитів із карткового рахунку постійними дорученнями»;

* «Погашення кредитів із карткового рахунку постійними дорученнями»;

* «Платежів компаніям із карткового рахунку постійними дорученнями».

Послуги казначейства та робота з фінансовими установами

У 2007 році казначейство Райффайзен Банку Аваль продовжувало ефективно управляти ліквідністю та валютною позицією банку, в результаті чого протягом року банк виконував усі нормативні вимоги Національного банку України. Пріоритетним напрямом роботи казначейства є оптимізація рівня ліквідності банку та отримання прибутку від здійснення казначейських операцій.

Райффайзен Банк Аваль є активним учасником міжбанківського фінансового ринку. У 2007 році він займав лідируючі позиції практично в усіх сегментах українського фінансового ринку, включаючи грошовий та валютний ринки, а також ринок цінних паперів. Казначейство банку підтримувало регулярні торговельні операції з більш ніж 190 банками, у тому числі зі 145 українськими та 45 іноземними установами.

Прагнучи диверсифікувати свої активи, банк продовжував інвестувати в державні та корпоративні цінні папери. Портфель державних цінних паперів банку в 2007 році зріс більш ніж утричі.

Райффайзен Банк Аваль є визнаним лідером за обсягами продажу готівкової валюти на українському ринку.

Ринкова частка банку в цьому сегменті складає 25-30% залежно від виду валюти.

2007 рік для банку став також роком успішної роботи на ринках капіталів. Протягом 2007 року банк отримав 700 млн. дол. США у формі синдикованих кредитів та активно залучав ресурси шляхом підписання двосторонніх кредитних угод.

Банк провадить активну політику у сфері кореспондентських відносин із українськими та іноземними банками. Ця політика ґрунтується на принципі взаємовигідного співробітництва з банками - резидентами та нерезидентами. Однією з основних послуг банкам-кореспондентам є відкриття та ведення мультивалютних кореспондентських рахунків.

Станом на 31 грудня 2007 року Райффайзен Банк Аваль обслуговував кореспондентські рахунки 155 банків України, країн далекого та ближнього зарубіжжя.

Банк має широку мережу кореспондентських рахунків НОСТРО, відкритих у 12 банках країн СНД та Балтії, а також у 24 найбільших банках Європи, Америки. Райффайзен Банком Аваль укладено генеральні угоди з 257 банками-контрагентами.

Завдяки розгалуженості кореспондентської мережі, активній діяльності на міжбанківському ринку та зваженій лімітній політиці, Райффайзен Банк Аваль протягом тривалого часу утримує лідерські позиції на ринку України.

Ми виконали аудит консолідованої фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» та його дочірніх підприємств (далі разом «Банк»), що включає консолідований баланс станом на 31 грудня 2007 р., консолідований звіт про прибутки та збитки, консолідований звіт про зміни у капіталі та консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, основні положення облікової політики та інші примітки.

Відповідальність керівництва за фінансову звітність

Керівництво Банку несе відповідальність за складання та належне представлення цієї консолідованої фінансової звітності згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Ця відповідальність включає розробку, запровадження та підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та належного представлення консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилкових дій, вибір та застосування належної облікової політики, а також здійснення обґрунтованих бухгалтерських оцінок, що відповідають конкретним обставинам.

Відповідальність аудиторів

Наша відповідальність полягає у формуванні висновку стосовно зазначеної консолідованої фінансової звітності на підставі проведеної нами аудиторської перевірки. Ми провели нашу аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають, щоб ми дотримувались етичних норм та спланували і провели аудиторську перевірку таким чином, щоб отримати достатню впевненість у тому, що консолідована фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум та інформації, що наведені у фінансовій звітності. Вибір процедур здійснюється на розсуд аудиторів, що включає оцінку ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилкових дій. При оцінці цього ризику аудитор розглядає систему внутрішнього контролю, що застосовується для складання та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, що є найбільш відповідними в конкретних обставинах, а не з метою формування висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю Банку. Аудит також включає аналіз застосованої облікової політики та обґрунтованості облікових оцінок, здійснених керівництвом, а також аналіз загального представлення фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і належним для надання нашого аудиторського висновку.

Висновок

На нашу думку, консолідована фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан Банку на 31 грудня 2007 р., а також результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Страницы: 1, 2, 3Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать