Використання комп'ютера під час вивчення модуля "Людина і природа" у початковій школ

Використання комп'ютера під час вивчення модуля "Людина і природа" у початковій школ

6

Зміст

Вступ

Розділ I. Особливості вивчення модуля „Людини і природа” у початковій школі

1.1 Методична система вивчення модуля „Людина і природа” на уроках трудового навчання в початковій школі

1.2 Психолого-педагогічні аспекти використання ППЗ на уроках трудового навчання (зокрема модуля "Людина і природа")

1.3 Опис прикладного програмного забезпечення для використання на уроках трудового навчання (зокрема модуля „Людина і природа”)

Розділ ІІ. Розробки уроків з трудового навчання для модуля „Людина і природа” із використанням комп'ютера

2.1 Конспект уроку з трудового навчання модуля „Людина і природа” за класичною методикою І.Т. Міщенка

2.2 Конспект уроку з трудового навчання модуля „Людина і природа” за методичною системою О.Ф. Ботюка

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Методика викладання трудового навчання в початковій школі передбачає вирішення наступних завдань:

ь формування в учнів технічного мислення;

ь професійна орієнтація для вибору майбутньої професії;

ь формування уявлень учнів про природні процеси і явища;

ь формування умінь конструювання, моделювання;

ь виховання почуття прекрасного;

ь виховання вміння творити прекрасне;

ь розвиток практичних умінь;

ь виховання акуратності, старанності, педантичності, вміння організовувати свою роботу та ін.

Ці основні завдання потребують від вчителя залучення до своєї роботи різноманітних прийомів, методів, форм і принципів. Тут методологічну базу вчителя трудового навчання в початкових класах можна поділити на класичну і новітню.

До класичної методології належать ті прийоми і засоби, якими вчителі користувалися впродовж багатьох років (від початку створення трудового навчання (виховання) як шкільного курсу).

До новітньої методології можна віднести залучення до педагогічного процесу сучасних інформаційних технологій. Така технологія проведення уроків передбачає поєднання старих (класичних, десятиліттями випробовуваних) засобів з більш сучасними, що порівняно нещодавно ввійшли в суспільну практику.

Завданням нашої курсової роботи є дослідження процесу проведення уроків трудового навчання у початковій школі з використанням новітніх інформаційних технологій, зокрема для створення комп'ютерних дидактичних засобів.

Об'єкт роботи - створення комп'ютерних дидактичних засобів для уроків трудового навчання модуля „Людина і природа”.

Предмет - уроки трудового навчання в початковій школі з використанням нових інформаційних технологій.

Розділ I. Особливості вивчення модуля „Людини і природа” у початковій школі

1.1 Методична система вивчення модуля „Людина і природа” на уроках трудового навчання в початковій школі

Програма з трудового навчання розроблена відповідно до вимог стандарту освітньої галузі "Технології". У стандарті зазначено: "Вимоги освітньої галузі "Технологія" конкретизуються у типових програмах з предметів "Художня праця", "Трудове навчання". Вони є невід'ємною частиною особистісно орієнтованої моделі освіти, сприяють формуванню активної особистості, здатної до конструктивного перетворення довкілля на засадах краси і доцільності".

Мета і завдання трудового навчання в початкових класів класах реалізуються на основі змісту кількох основних напрямків життєдіяльності: людина - природа, людина - людина, людина - знакові системи, людина -техніка, людина - художні образи. Відповідно до зазначених напрямів у програмі виділено п'ять модулів: "Людина і природа", "Я сам та інші люди", "Людина і знаки інформації", "Людина і техніка", "Людина і художнє довкілля". Під час їх вивчення учитель може здійснювати міжпредметні зв'язки або забезпечувати інтеграцію трудового навчання із іншими навчальними предметами.

Нова програма орієнтує на конструктивно-технологічний підхід до вирішення завдань трудового навчання. Відомості з конструювання і технології виділені у переважній більшості тем кожного розділу програми.

Відповідно до конструктивно-технологічного підходу пріоритетним завданням трудового навчання є розвиток загальнотрудових і конструктивних умінь учнів. Недопустимим є орієнтування школярів на оволодіння лише технологічними знаннями і уміннями. Важливо поєднувати формування загальнотрудових умінь із знаннями про матеріали, техніки їх обробки, а також особисто значущими для учнів результатами трудових дій.

З урахуванням особливостей мікровікового періоду учнів початкових класів та згідно з дидактичним принципом наступності у програмах визначено нові пріоритети. Наприклад, у 3 класі звертається увага на особливості професій (мету, умови) за різними напрямками трудової діяльності. У 4 ж класі в полі зору вчителя мають бути кваліфікаційні якості представників професій, які пов'язані з тим чи іншим напрямом трудової діяльності.

Так як теми з трудового навчання у всіх початкових класах дублюються і відхилення мінімальні, ми пропонуємо загальну систему для 1-4 класів.

Теми запропоновані варіативно. Вчитель вибирає їх з урахуванням наявності обладнання.

Для кращого розуміння місця і важливості досліджуваного нами модуля „Людина і природа” в загальній системі вивчення трудового навчання, ми пропонуємо її (систему) в повному обсязі.

1. Вступ

Тема 1.1. Вступ. Види суспільно корисної праці та їх особливості.

Тема 1.2. Елементи проектної графіки (графічної грамоти).

Визначення розмірів предметів для побудови креслень та ескізів.

Правила нанесення розмірів (виносна і розмірна лінії, діаметр, радіус кола).

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):

1. Виконання виробів за готовими кресленнями.

2. Зняття розмірів із нескладних предметів і нанесення їх на креслення.

3. Особливості розмічання різних матеріалів за кресленнями. Базова сторона, базова лінія для прямокутних заготовок.

4. Проектування виробів за власним задумом. Розробка креслень. Виготовлення виробів за кресленнями.

Орієнтовні результати праці:

v розгортки об'ємних виробів (на вибір учителя і учнів).

2. Людина і природа

Тема 2.1. Світ професій "людина - природа".

Профінформація про особливості трудової діяльності у сфері "людина - природа" (овочівник вирощує овочі, щоб отримати урожай і забезпечити людей продуктами харчування; геолог вивчає місцевість, щоб визначити місцезнаходження корисних копалин).

Прогностична діагностика нахилів учнів до діяльності у сфері природи. Узагальнення результатів профдіагностики за попередні класи (для 2-4класів).

Способи виконання теми (на вибір учителя):

1. Обладнання куточка професій природничої галузі.

2. Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери "людина - природа".

3. Виготовлення наочної профінформації про трудову діяльність у сфері природи.

Тема 2.2. Робота з рослинними матеріалами.

Ікебана як мистецтво компонування рослинних форм.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):

1. Творення композицій з рослинних форм.

2. Виготовлення об'ємних виробів з природних матеріалів.

3. Робота з насінням квітів та лікарськими рослинами.

Орієнтовні результати праці:

v сюжетні композиції за малюнком або власним задумом;

v колективні композиції об'ємних виробів з рослинних матеріалів;

v естетично оформлені пакети з насінням квітів, лікарськими рослинами або інші роботи на вибір учителя і учнів.

Тема 2.3. Робота з глиною (пластиліном).

Ліплення пластичне і конструктивне.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):

1. Виготовлення скульптурних мініатюр способом "витягування" з цілісної основи.

2. Конструювання об'ємних виробів способом "примазування".

Орієнтовні результати праці:

v виставка - композиція скульптурних мініатюр за мотивами природи.

Тема 2.4. Узагальнююча практична робота.

Створення колективної композиції - виставки за тематикою розділу.

3. Я сам та інші люди

Тема 3.1. Світ професій "людина - людина".

Профінформація про особливості трудової діяльності у сфері "людина - людина" (лікар лікує, вчитель навчає, юрист консультує, офіціант обслуговує, культпрацівник організовує відпочинок на дозвіллі).

Прогностична діагностика нахилів учнів до діяльності у сфері "людина - людина". Узагальнення результатів профдіагностики за попередні класи (для 2-4класів).

Способи виконання теми (на вибір учителя):

1. Обладнання куточка професій сфери "людина - людина".

2. Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери "людина - людина".

3. Виготовлення наочної профінформації про трудову діяльність у сфері "людина - людина".

Тема 3.2. Побутова праця.

Купівля товарів першої необхідності як вид побутової праці. Види магазинів: гастрономи, магазини господарчі, універмаги, універсами, супермаркети тощо. Товари вітчизняного виробництва і доцільність їх придбання.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):

1. Використання калькулятора для розрахунків економічної доцільності витрат на придбання товарів першої необхідності.

2. Визначення терміну споживчої придатності харчових продуктів.

Орієнтовні результати праці:

v з'ясування асортименту і вартості "споживчого кошика" сім'ї, способів його здешевлення;

v рольова гра "У магазині".

Тема 3.3. Культура зовнішності людини. Робота з різними матеріалами.

Одяг як атрибут професійної діяльності. Особливості вбрання медичних, культосвітніх працівників, представників сфери обслуговування, педагогів, юристів.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):

1. Виготовлення макетів професійного одягу сфери "людина - людина".

2. Розробка проектних моделей і пошукових макетів професійного одягу.

Орієнтовні результати праці:

v графічні моделі і пошукові макети професійного одягу з паперу, ниток і тканин (на вибір учителя і учнів).

Тема 3.4. Подарунки та сувеніри до свят. Продовження роботи з різними матеріалами.

Вироби зі світловим ефектом. Елементи електротехніки: схема і монтаж електрокола з послідовним з'єднанням деталей.

Способи виконання теми:

1. Графічне зображення схеми електрокола з послідовним з'єднанням деталей (батарейки, лампочки, вимикача).

2. Монтаж простого електрокола з послідовним з'єднанням деталей.

3. Виготовлення електрифікованих виробів з різних матеріалів.

Орієнтовні результати праці:

v "миколайчики" для рідних і близьких;

v ялинкові іграшки, прикраси для новорічного і різдвяного інтер'єрів (за добором учителя і учнів).

Тема 3.5. Узагальнююча практична робота.

Колективне оформлення класної кімнати і виготовлення карнавальних костюмів до Новорічного і Різдвяного свят.

4. Людина і знаки інформації

Тема 4.1. Світ професій "людина - знакові системи".

Профінформація про особливості трудової діяльності у сфері "людина - знакові системи" (бухгалтер нараховує зарплату, оператор комп'ютерної техніки складає тексти і малюнки, телефоніст набирає коди міст і номери абонентів тощо).

Прогностична діагностика нахилів учнів до діяльності у сфері знакової інформації. Узагальнення результатів профдіагностики за попередні класи (для 2-4класів).

Способи виконання теми (на вибір учителя):

1. Обладнання куточка професій із знаковою інформацією.

2. Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери "людина - знакові системи".

3. Виготовлення наочності про трудову діяльність у сфері знакової інформації.

Тема 4.2. Умовні знаки передачі інформації. Робота з різними матеріалами.

Історичний розвиток знаків математичної символіки і знаків писемного мовлення (вітчизняних, зарубіжних). Елементи поліграфічного мистецтва. Кольорографія.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):

1. Макетування для ігор електронних пристроїв управління, мобільних телефонів, шахових дощок. Позначення умовних знаків на кнопках, клавіатурі, шаховій дошці.

2. Виготовлення макетів книжечок оригінальної форми і їх художнє оформлення різними знаками.

3. Друкування кольорових відбитків у техніці монотипії.

4. Творення кількох кольорових відбитків способом акватипії.

Орієнтовні результати праці:

v макети дистанційних пультів управління телевізорами, калькуляторів, мобільних телефонів, шахових дощок;

v макети книжечок оригінальної форми;

v відбитки монотипії та акватипії або інші вироби за добором учителя і учнів.

Тема 4.3. Узагальнююча практична робота.

Виготовлення унаочнення з математики, мови, читання з використанням різних інформаційних знаків (засобів візуальної комунікації), елементів поліграфічного мистецтва, кольорографії.

5. Людина і техніка

Тема 5.1. Світ професій "людина - техніка".

Профінформація про особливості трудової діяльності у сфері "людина - техніка" (інженер-конструктор спільно з промисловим дизайнером розробляють проект технічної конструкції, токарі виготовляють деталі, слюсарі складають конструкції машин, електрозварювальники зварюють металеві деталі тощо).

Прогностична діагностика нахилів учнів до діяльності у сфері техніки. Узагальнення результатів профдіагностики за попередні класи (для 2-4класів).

Способи виконання теми (на вибір учителя):

1. Обладнання куточка професій технічної галузі.

2. Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери "людина - техніка".

3. Виготовлення наочної профінформації про трудову діяльність у технічній галузі.

Тема 5.2. Технічні конструкції. Робота з різними матеріалами.

Сучасні технологічні, транспортуючі і транспортні технічні конструкції та їх ретроаналоги у вітчизняному машинобудуванні.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):

1. Технічне моделювання з різних матеріалів на основі готових креслень.

2. Реконструювання із внесенням змін у ескізи майбутніх

виробів.

3. Проектне моделювання з різних матеріалів за технічними умовами з самостійною розробкою графічних зображень (начерків, ескізів, креслень, технічних рисунків).

Орієнтовні результати праці:

v графічні зображення, технологічні картки;

v моделі технологічних транспортуючих і транспортних засобів з різних матеріалів (на вибір учителя і учнів).

Тема 5.3. Робота з технічним конструктором.

Технічне моделювання з деталей конструктора "Школяр".

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):

1. Технічне конструювання за графічними зображеннями і технічними умовами інструкції до конструктора "Школяр".

2. Реконструювання із внесенням змін у графічні зображення і технічні умови інструкції до конструктора "Школяр".

3. Проектне моделювання з розробкою власних графічних зображень, технічних умов та складання пошукових макетів з деталей конструктора "Школяр".

Орієнтовні результати праці:

v технічні моделі з деталей конструктора "Школяр" (за добором учителя і учнів).

Тема 5.4. Робота з будівельним набором та іншими матеріалами.

Макетування будівельних споруд у вітчизняному архітектурному стилі.

Способи виконання теми (на вибір учителя і учнів):

1. Макетування архітектурних форм способом трансформації паперу.

2. Складання макетів споруд із деталей будівельних наборів.

3. Виготовлення архітектурних форм з природних матеріалів (в тому числі способом ліплення).

Орієнтовні результати праці:

v макети будівельних споруд з різних матеріалів і деталей будівельних наборів (за добором учителя і учнів).

1.2 Психолого-педагогічні аспекти використання ППЗ на уроках трудового навчання (зокрема модуля "Людина і природа")

Не є секретом, що комп'ютер має величезні можливості для залучення у навчально-виховний процес. Його використання в школі ще не набуло остаточної сформованості, слабо розроблені і завдання, які він може вирішити для дидактики. Та, попри все, є надія, що такий потужний засіб знайде застосування у освіті.

На сьогоднішній день ми хочемо сформулювати певні напрацювання у контексті використання комп'ютера для забезпечення принципу наочності у навчанні молодших школярів.

Одним з найважливіших принципів навчання та фундаментом для здійснення всебічного розвитку особистості завжди була наочність. Цей принцип був вперше сформульований Я.А. Коменським, а в подальшому розвинений І.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинським та іншими педагогами. Психологічні дослідження з питань використання різноманітних засобів унаочнення навчального матеріалу проводили Л.В. Занков, І.М. Соловйов, Ж.Г. Шиф, Б.І. Пінський, М.П. Феофанов та інші.

Потрібно також зазначити, що наочність є одним з найважливіших елементів будь-якого навчального процесу з будь-якої навчальної дисципліни, і не лише у початковій школі.

Види засвоєння інформації

Ефективність

у %

Читання

На слух

Зорова (візуальна інформація)

Слух та зір

Слух, зір та обговорення

10 %

20 %

30 %

50 %

70 % і більше

Страницы: 1, 2Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать