Спроектировать многофункциональную систему связи на базе цифровой системы коммутации 5ESS для абонентов Ворошиловского района г.Донецка (Текст пояснительной записки - на украинском языке) - (диплом)

Спроектировать многофункциональную систему связи на базе цифровой системы коммутации 5ESS для абонентов Ворошиловского района г.Донецка (Текст пояснительной записки - на украинском языке) - (диплом)

Дата добавления: март 2006г.

    МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ
    ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
    Факультет КІТіА
    Кафедра АТ
    Допустити до захисту Захист відбувся

Зав. кафедрою _____________________ Борисов О. А. “___”_____2000 р. (підпис) дата з оцінкою “_____________”

    Секретар ДЕК___________
    (підпис)
    Дипломний проект

Тема:    “Спроектувати багатофункціональну систему зв’язку на базі цифрової системи комутації 5ESS для абонентів Ворошиловського району                                                   м. Донецька. ”                                                

    Виконавець, студент

гр. АТ-95а ___________________ ________Хащин А. М. ________ (підпис) (дата) (прізвище та ініціали)

Керівник : ___________________ ________Воропаєва В. Я. ______ (підпис) (дата) (прізвище та ініціали)

Консультанти : ___________________ ________Воропаєва В. Я_______ (підпис) (дата) (прізвище та ініціали)

    ___________________ _______Константинов С. В. ____
    (підпис) (дата) (прізвище та ініціали)
    ___________________ ________Надтока Т. Б. ________
    (підпис) (дата) (прізвище та ініціали)

Нормоконтролер : _________________ ________Ямилов В. К_________ (підпис) (дата) (прізвище та ініціали)

    Додаток А
    Підтверджую
    зав. кафедрою АТ
    _____________проф. Борисов А. А.
    “____” _____________ 2000 р.
    ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
    1 Найменування й область застосування системи.

1. 1 Спроектувати багатофункціональну систему зв’язку на базі цифрової системи комутації 5ESS для абонентів Ворошиловського району м. Донецька. 1. 2 Областю застосування системи є Ворошиловський район м. Донецька з кількістю абонентів на більш 30000. 1. 3 Загальна характеристика системи - система, побудована на базі цифрової системи комутації 5ESS компанії Lucent Technologies, з метою створення нової АТС, що пропонує потенційним широкий спектр інформаційних послуг і послуг зв'язку.

    2 Основа для проведення розробки

2. 1 Наказ по ДонДТУ про затвердження тем дипломних проектів № 719-03 від 30 березня 2000 р

    3 Мета і призначення створення системи

3. 1 Система, що розробляється, має на меті підключення абонентів до міської телефонної мережі. До потенційних абонентів відносяться як квартирні абоненти, так і підприємства, комерційні структури, які є категоріями абонентів, що характеризується вимогами до підвищеного навантаження. 3. 2 Система повинна задовольнити інформаційні потреби абонентів: * Забезпечити високу якість зв'язку, сервісу;

* Надавати можливість використати засоби телефонного зв'язку; * Надавати можливість використати засоби факсимільного зв'язку; * Надавати можливість використати додаткові послуги, такі як: Скорочений набір (1…3 цифри) часто використованих номерів;

З'єднання без набору із завчасно заданою абонентської лінією; Переадресація вхідних викликів до абонента, на його розсуд на будь-яку абонентську лінію, на автовідповідач або на робоче місце оператора: у разі відсутності, у разі зайнятості або у випадку, якщо абонент не відповідає; Встановлення виклику, який прийшов до зайнятого абонента, на очікування з відповідним інформуванням абонента, що викликається і можливістю для нього вести розмову з кожним партнером, при цьому після відбою автоматично відновлюється з'єднання з іншим партнером; Тимчасова заборона на вхідний зв'язок, загальна або вибіркова для вказаних викликаючих номерів; Конференц-зв'язок;

    Будильник;
    Ідентифікація зловмисних викликів;

* У перспективі розвитку передбачати підключення цифрових абонентів.

    4 Джерела розробки системи

4. 1 Матеріали НДРС по темі “Проектування багатофункціональної системи зв'язку на базі цифрової системи комутації 5ESS”, курсовий проект по проектуванню систем керування , звіт по преддипломної практиці.

5 Вимоги до системи - система повинна забезпечувати комутацію різних категорій абонентів між собою в межах станції, а також комутацію абонентів станції і абонентів існуючих міськіх АТС. Також необхіден доступ до ліній міжміського звя’зку і спецліній. 5. 1 Вимоги до складу виробу і конструкції

5. 1. 1 Система повинна складатися з комутаційних блоків SM, блоку зв'язку CM, модуля керування і експлуатації. 5. 1. 1. 1 Адміністративний модуль АМ здійснює спільносистемні функції, що впливають на роботу всієї станції. До них відносяться: маршрутизація, керування системними ресурсами, техобслуговування, адміністративні функції і зв'язок з експлуатаційним персоналом. У складі блоку AM необхідна наявність наступних блоків: * СС на базі комп'ютера 3B21D, який відповідний за загальне керування системою 5ESS; * MAS, що містить програми і дані необхідні для роботи СС. Всі програми повинні бути завантажені в MAS перед їх виконанням. Максимальний об'єм основної пам'яті 128 Mb; * DMAS, який забезпечує доступ АМ до підсистем (DFC, Input/Output Processor, Port Switch); * Контроллер дисків DFC повинен забезпечувати передачу даних між CC і MHDs. MHDs містять копії всіх програм і даних необхідних для роботи станції 5ESS. MHDs підключаються до DFC через паралельну шину SCSI. DFC перетворює дані послідовної шини DSCH в паралельний формат SCSI. * DFC необхідна підтримка SCSI жорстких дисків змонтованих на стандартних платах (до 16 шт). Вони обладнуються 3, 5'' дисками відформатированими на 1 GB кожний. 5. 1. 1. 2 Комунікаційний модуль СМ здійснює передачу інформації користувачів, а також сигнальної і керуючої інформації між всіма модулями, забезпечуючи зв'язок між АМ і SM, і зв'язок модулів SM між собою. У складі блоку СМ повинні використовуватися наступні блоки: * Просторовий комутатор TMC, керуючий TMCUs. По інформації, що поступає від АМ ТМС конфігурує просторову матрицю. ТМС також спостерігає за перериваннями у всіх TMCU і посилає звіти АМ; * Здвоєний інтерфейс передачі повідомлень DMI повинен здійснювати передачу керуючої інформації між TMSU і MSPU. DMI працює під управлінням АМ, отримуючи команди через CDAL. * Для постачання станції 5ESS високо стабільними імпульсами для синхронізації роботи всіх блоків і модулів станції необхідно використати мережевий тактовий генератор NCLK. У TMSUs сигнали синхронізації підмішуються в NCT links і передаються до всіх SМ. Комутаційний модуль SM забезпечує підключення всіх абонентських і з'єднувальних ліній і виконує основні функції по обслуговуванню викликів. У складі блоку SM повинні знаходиться наступні компоненти: * Core40 (процесор Motorolla 68040) для керування всіма підблоками SMP40, TSI і всіх периферійними блоками SM. Core40 повинен бути 32-битным мікропроцесором, який може працювати в режимі 128-битных слів. Він повинен мати швидкий доступ до cache пам'яті розміром 4 Kb для обміну програмними інструкціями і даними; * Повинна використовуватися постійна пам'ять, ємкістю 4 Mb, необхідна для первинного завантаження; * Для зберігання бази даних і програм використовується оперативна пам'ять MEM32, яка забезпечує запис/читання інформації типу byte (байт - 8-біт), word (слово - 16-біт), long word (довге слово - 32-біта) і burst (128-біт). Оперативна пам'ять виконана на мікросхемах DRAM. Місткість оперативної пам'яті нарощується блоками по 32 Mb до 128 Mb. * CI для забезпечення зв'язку між SMP40 і периферійними блоками по керуванню і спостереженню; * PI для передачі пакетів сполучень між PH і Core40;

    * MH для обробки CTS і CCS7;
    * BSN для обслуговування шин LS, RS і SUB;

* Шина LS для підключення процесора Core40 до BNS і MEM32 пам'яті; * Комутацію тимчасових інтервалів під керуванням SMP-40 повинен забезпечувати часовой комутатор TSI. У склад TSI повинні входити наступні підблоки: TSICOM забезпечує доступ SMP-40 до TSI для загального керування; TSIS комутує часові інтервали;

DX з'єднує периферійні блоки з TSI. DX конвертує часові інтервали TSI, що використовуються для комутації в формат шини PIDB; CTSNS містить перемикачі, які визначають номер керуючого тимчасового інтервалу конкретним SM, що використовується * Всі абонентські лінії необхідно включати в інтерфейсні блоки доступу AIU. Місткість кожного блоку становить 3584 аналогові абонентські лінії, або 1440 цифрових абонентських ліній. У кожному SM може бути розміщено не більше 8 блоків AIU. * В одному з блоків SM повинен бути встановлений блок DLTU. У одному блоці DLTU може бути встановлено не більше 20 плат DFI-2. * У DFI-2, призначений для підключення PCM потоків, як цифрових з'єднувальних ліній, повинні включаються два 2 Мб/с потоки (ІКМ тракт, що містить 32 канали з яких 30 використовуються для передачі мови/даних, а 2 для передачі службової інформації і синхронізації ). * Для забезпечення проводного доступу до абонентської лінії для проведення вимірювань, необхідно використати блок MMSU. * Для забезпечення можливості застосування конференц-зв'язку і тестування ліній необхідно використати блок GDSU. 5. 1. 2 Для зв'язку абонентів з АТС 5ESS повинні використовуватися міські телефонні кабелі, які на магістральних ділянках прокладаються багатопарними, з числом пар 100 і більш, а на розподільних ділянках - з числом пар 10-100, абонентська проводка повинна виконуватися однопарним телефонним проводом. 5. 1. 3 Кінці кабелів на лінії повинні вводитися в кінцеві пристрої: бокси, розподільні коробки і кабельні ящики. 5. 1. 4 Для з'єднання АТС 5ESS з іншими телефонними станціями міста повинні застосовуватися ЗЛ з використанням цифрових систем передачі з тимчасовим розділенням каналів (ІКМ-30, ІКМ-120). 5. 1. 5 Для встановлення з'єднання між АТС 5ESS і іншими МАТС в телефонній мережі, а також в цифровій мережі з інтеграцією служб необхідно використати систему спільноканальної сигналізації № 7. 5. 1. 6 Лінійні кабелі, а також межстанційні з'єднувальні лінії повинні з'єднаються зі станційними в одному з приміщень телефонної станції, де находиться обладнання кросу, розраховане на 30000 абонентів системи зв'язку.

    5. 2 Конструктивні вимоги до виробу і складових частин

5. 2. 1 Обладнання 5ESS повинно міститься в стативах шафного типу, що мають до шести касет з устаткуванням, касету з вентиляторами у середній чи нижній частині стативу та касету запобіжників і фільтрів у верхній частині. 5. 2. 2 Навантаження на підлогу не повинно перевищувати 456 кг\м2; 5. 2. 3 Габаріті стативу повинні бути наступними:

    * ширина - 76 см;
    * глибина - 53 см (для статива РСС модуля АМ - 76 см);
    * висота - 183 см;
    * висота касети - 22 см.

5. 2. 4 Кожна касета повинна мати власний вторинний блок електроживлення. 5. 2. 5 Міжстанційні з'єднання повинні виконуваться кабелями з мідними й оптичними жилами, що споряджені відповідними роз'ємами для спрощення та прискоренням монтажу. 5. 2. 6 Система повинна задовольняти наступним вимогам до живлення: * Джерело напруги –48 В з припустимими коливаннями в межах –40, 5… -57 В; * Прі щезанні напруги в мережі змінного струму повинен автоматично запускаться аварійний дизель-генератор

    5. 3 Показники призначення

5. 3. 1 Система повинна забезпечити підключення не меньш ніж 30 000 аналогових абонентських ліній; 5. 3. 2 Система повинная мати не меньш ніж 16 напрямків зв’язку для міжстанційних з'єднувальних ліній, які входять в оптоволоконне кільце станцій м. Донецька; 5. 3. 2 Загальне навантаження всіх абонентських і з'єднувальних ліній не повинне перевищувати 4500 Ерл на кожний модуль SM. 5. 3. 3 Кожний модуль SM не повинен отримувати понад 9000 викликів від всіх абонентських і з'єднувальних ліній в годину найбільшого навантаження; 5. 3. 4 Система повинна надавати можливість використати засоби факсимільного зв’язку; 5. 3. 5 Абонентам повинен надаваться скорочений набір часто використованих номерів; 5. 3. 6 Абонентам повинно надаваться з’єднання без набору із завчасно заданою абонентською лінією; 5. 3. 7 Для абонентів системи повинна здійснюваться переадресація вхідних викликів до абонента, на його розсуд на будь-яку абонентську лінію, на автовідповідач або на робоче місце оператора: у разі відсутності, у разі зайнятості або у випадку, якщо абонент не відповідає; 5. 3. 8 В системі повинно здійснюваться встановлення виклику, який прийшов до зайнятого абонента, на очікування з відповідним інформуванням абонента, що викликається і можливістю для нього вести розмову з кожним партнером, при цьому після відбою автоматично відновлюється з’єднання з іншим партнером; 5. 3. 9 Для абонентів системи, за бажанням абонента, повинна надаваться тимчасова заборона на вхідний зв’язок , загальна або вибіркова для вказаних викликаючих номерів; 5. 3. 10 В системі повинна бути наявність конференц-зв’язку;

5. 3. 11 Для всіх абонентів системи, за бажанням, повинна надаватись послуга “будильник”; 5. 3. 12 Для всіх абонентів системи, за бажанням, повинна надаватись послуга ідентифікації зловмисних викликів; 5. 3. 14 Для виділеної групи абонентів підприємства чи установи повинен надаватись спільний перелік скорочених номерів для внутрішньогрупового зв’язку ; 5. 3. 15 Для виділеної групи абонентів підприємства чи установи повинно здійснюваться переадресування виклику в залежності від причини виклику.

    5. 4 Вимоги до надійності

5. 4. 1 Середня нароботка на відмову повинна бути не меньш ніж 9000 годин; 5. 4. 2 Середній час ремонту повинен бути не більш ніж 3 години; 5. 4. 3 Надійність функціонування системи повинна забезпечуватися за рахунок застосування розвиненого програмного забезпечення, а також застосуванням дубльованого обладнання вузлів і пристроїв; 5. 4. 4 Відмова кількості з'єднувальних ліній не повинна перевищувати граничного числа з'єднувальних ліній, що входять до одного ІКМ-тракту; 5. 4. 5 Відмова кількості абонентських ліній не повинна перевищувати граничну кількість абонентських ліній, входящих в один блок AIU.

    5. 5 Вимоги до експлуатації

5. 5. 1 Температура середовища, необхідна для нормальних розумів працювання станції повинна бути в межах 0...45оС; 5. 5. 2 Відносна вологість повина бути 10…75%;

5. 5. 3 Тепловиділення обладнання не повинно перевишувати 550 Вт\м3.

    5. 7. Вимоги безпеки

5. 7. 1 При роботі зі станційним обладнанням необхідно виконувати правила техніки безпеки при роботі з ЕОМ і електричними приладами.

    6. Економічні показники

6. 1 Термін окупності системи не повинен перевищувати нормативний, який складає не більше 10 років; 6. 2 Вартість одного номера телефонної мережі не повинна перевищувати 10000 гривень.

7. Стадії й етапи розробки й орієнтовані терміни їх виконання. Збір даних про Ворошиловський район;

    Огляд існуючих методів і рішень;
    Проектування мережі зв’язку;
    Проектування багатофункціональної системи зв'язку;
    Розрахунок математичних показників навантажень;
    Розрахунок надійності спроектованої системи;
    Розрахунок економічних показників;

7. 1 Дипломний проект відповідає стадії “Технічне проектування” і складається з пояснювальної записки і семи креслень виконаних на листах формату А1. 7. 2 Термін надання проекту 1 червня 2000 р.

    Розробив ст. гр. АТ-95а _____________ Хащин А. М...
    УЗГОДЖЕНО :
    Керівник проекту : ____________ Воропаєва В. Я.

Консультант по проектуванню : ____________ Константинов С. В. Нормоконтролер : ____________ Ямилов В. К

    ЗМІСТ
    Форма №У-9. 01*
    Затв. наказом Мінвузу УРСР
    від 3 серпня 1984р. №253
    Донецький державний технічний університет
    (назва вузу)

Факультет ________КІТА_________________________________Кафедра__АТ___________ Спеціальність ______________Системи управління та автоматика______________________

    Затверджую:
    зав. кафедрою __________________________
    ________проф. Борисов О. А. ______________
    “_________” _____________________2000_р.
    ЗАВДАННЯ
    НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТОВІ

__________________________Хащин Андрій Михайлович___________________________ (призвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) ”Спроектувати багатофункціональну систему зв’язку на базі цифрової системи комутації 5ESS для абонентів Ворошиловського району м. Донецька...”______________________ ___________________________________________ затверджую наказом по інституту від “ _ ” __________________ . № _____________

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи)___”_1_”___червня __2000_р. 3. Вхідні данні до проекту (роботи) _____Матеріали НДРС, курсовий проект і звіт з переддипломної_практики____________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити) технічне завдання до дипломного проекту, технічні вимоги до системи, характеристика проєктуємої багатофункціональної системи зв’язкуї взагалі, огляд існуючих методів і рішень, _проектування мережі зв'язку Ворошиловського району, розрахунок і вибір складу обладнання багатофункціональної системи зв'язку, загальний розрахунок навантажень, розрахунок надійності та єкономічних параметрів системи____________________________________ 5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 1. Загальний вид мережі зв’язку Ворошиловського району м. Донецьку; 2. _Схема цифрової системи комутації 5ESS; _3. _Схема напрямків зв’язку між існуючими МАТС і проєктуємою АТС 5ESS; _4. _Схема розташування обладняння станції 5ESS у приміщенні АТС; _5. _Схема складу обладнання центру керування системою ; _6. Математичний опис розрахунку навантажень; 7. Економічні показники_______________________________

Відповідає формі №24 Мінвузу СРСР від 6 квітня 1983 р. №429 6. Консультанти до проекту (роботи), із значенням розділів проекту, щостосується їх

    Розділ
    Консультант
    Підпис, дата
    Завдання видав
    Завдання прийняв
    Проектування
    Константінов С. В.
    Надійність
    Константінів С. В.
    Економична частина
    Надтока Т. Б.
    Українська технічна мова
    Воропаєва В. Я.
    Нормоконтроль
    Ямілов В. К.
    7. Дата видачі завдання “_________” березня 20 р.
    Керівник ______________________
    (підпис)
    Завдання прийняв до виконання _______________________
    (підпис)
    КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
    № п/п
    Назва етапів дипломного проекту (роботи)
    Термін виконання проекту (роботи)
    Примітка
    план
    факт.
    1
    Вступ
    10. 03. 00
    10. 03. 00
    2
    Технічне завдання на проектування системи зв’язку
    12. 03. 00
    12. 03. 00
    3
    Огляд існуючих методів и рішень
    17. 03. 00
    24. 04. 00
    4

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать