Аналіз банківських та інших операцій, які здійснює АКБ "Трансбанк"

Аналіз банківських та інших операцій, які здійснює АКБ "Трансбанк"

ВСТУП

Я, студентка третього курсу ДТЗЕ ім. Є.О.Патона, поступила для проходження технологічної практики з біржової діяльності у банку «АКБ «Трансбанк»».

Метою практики є подальше поглиблення теоретичних знань отриманих в навчальному закладі та закріплення практичних навичок шляхом виконання функцій окремих спеціалістів. Так як я проходжу практику в банку, то я повинна ознайомитись з законодавчими актами, структурою державних органів,що регулюють ринки цінних паперів та товарів,ознайомитись з системою товаропросування,з комунікаційною політикою банку, вивчити порядок встановлення валютних курсів,облік доходів банку, його капіталу, облік операцій з цінними паперами, ознайомитись з фінансовою та податковою звітністю,ознайомитись з оцінною діяльністю.

Також у навчальному закладі я отримала методичку, в якій чітко поставлені завдання для розгляду на практиці, а саме:

- оволодіти первинними навичками оцінної діяльності ;

- самостійно виконувати елементи оцінної роботи;

- наполегливо здобувати навички практичної діяльності;

- підготуватися до державних іспитів шляхом практичного ознайомлення з діяльністю підприємства (установи банку);

- визначитись з темою та зібрати матеріали для оформлення звіту.

1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ СТРУКТУРОЮ ТА ОСНОВНИМИ ФУНКЦІЯМИ ФІЛІЇ АКБ «ТРАНСБАНК»

Акціонерний комерційний банк «ТРАНСБАНК»,був заснован при участі підприємств та організацій дорожно-будівельної отраслі України 9 октября 1991 року.

Головною метою цього банку є содействие економічному розвитку вітчизняних підприємств та організацій дорожної та нафтопереробної отраслі України.Сьогодні АКБ „ТРАНСБАНК”-це стабільне,високоєфективне універсальне банковське учреждіння з безупречною 14-літнью репутацією.Банк бере участь у економічному та соціальному життю країни,содействует розвитку товарно-грошовим відносинам.

АКБ”ТРАНСБАНК” представлен 8-ма філіалами в таких городах: Київ,Біла Церква.Львів,Запоріжжя,Херсон,Одеса,Донецьк,Дніпропетровськ та повним спектром банківських послуг.Дніпропетровський філіал зареєстрований 26.12.2003 р. Національним банком України №5 22/4 та розпочав свою діяльність з березеня 2004р.Основним напрямками діяльності банку є кредитування та інвестування,привлечение депозитів юридичних та фізичних осіб,расчетно-касове обслуговування клієнтів.операції з валютними цінностями,цінними паперами та інші види послуг.Фінансова політика філіалу будується на принципах надійності, ефективності, оперативності, доступності та удобстві для клієнта.

Створення Акціонерного комерційного банку АКБ „Трансбанк”.Банк є правонаступником Київського комерційного банку „Київшляхбанк”,який засновано як кредитно-фінансову установу на пайових правах 9 жовтня 1991 року підприємствами та організаціями дорожньо-будівної галузі.

1992 рік

Вересень.Банк розпочав обслуговування операцій в іноземній валюті.

1993 рік

Серпень.Банк перереєстровано в акціонерне товариство відкритого типу.Грудень.Банк отримав ліцензію Національного банку України на право здійснення операцій з валютними цінностями.

1994 рік

17 травня.Банк „Київшляхбанк”змінив назву на „Трансбанк”.Банк розширює продуктову лінійку для населення,впроваджує систему міжнародних переказів компанії Western Union.Розпочато програму регіонального розвитку Банку „Банк,з яким Вам по дорозі”.Травень.Банк розпочав відкриття нових точок продажу:відкрито філію №1 АКБ”Трансбанк” у м.Києві.

1995 рік

Звітний рік пройшов під девізом „Банк для клієнта”.Травень.Введено в експлуатацію програмний комплекс „Клієнт-банк”.Листопад.Банк став співзасновником Української міжбанківськой валютної біржі.

1996 рік

Банк отримує ліцензію №141 від 19.02.1996 р. Міністерства фінансів України на здійснення діяльності як депозитарію інвестиційного фонду та інвестиційної компанії.Травень.АКБ”Трансбанк” став абонентом міжнародної мережі internet.Вересень.Введено в дію систему REUTERS-DEALING.

1997 рік

Лютий.Банк став акціонером ВАТ”Міжрегіональний фондовий союз”-першого депозитарію на фондовому ринку України. Банк одержав дозвіл ДКЦПФР на право ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів та розпочав роботу по обслуговуванню пластикових карток VISA, MASTERCARD\EVROCARD.Вересень.Банк відкрив філію в м.Херсон.Грудень.Банк став повноправним членом міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T.

1998 рік

Продовжується робота по встановленню кореспондентських відносин з першокласними банками категорії А.Збільшення уставного капіталу банку.

1999 рік

Україна перебуває у гострій економічній кризі, та на відміну від банків конкурентів АКБ "Трансбанк" продемонстрував правильність обраної стратегії, закріпивши на фінансовому ринку свою позицію установи, яка вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов'язання. Вересень. Банк став учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

2000 рік

Січень. Банк став членом Київської торгової палати.Березень. Банк отримав дозвіл на право здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів на території України.Квітень. Банк відкриває Західну Регіональну філію АКБ "Трансбанк" у м. Львів.

2001 рік

Банк отримує банківську ліцензію № 33 Національного Банку України від 20.06.2001 р. - розширення ліцензії на право здійснювати операції з банківськими металами на території України.

2002 рік

Червень. Банк став афілійованим членом міжнародної платіжної системи Мавїег-Сага" іпїегпаьіопаї.

2003 рік

Січень. Банк розпочав реалізацію пілотного проекту з емісії та обслуговування зарппатних платіжних карток МПС МазСегСагс! ІпЬ„ розроблено Й впроваджено кредитні карткові продукти. Грудень. Відкриття філії АКБ "Трансбанк" у м. Дніпропетровськ.

2004 рік

Банк отримує дозвіл НБУ №33-2 від 17.03.2004р. на право здійснення операцій, визначених пунктами 1-4 частини другої та частини четвертої статті 47 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Банк отримує ліцензію N3113146, серія АБ від 18.10.04р. Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку ЦП. Липень. Банк відкриває філію АКБ "Трансбанк" у м. Запоріжжя.

З липня Банк працює в режимі єдиного кореспондентського рахунку.

Банк впроваджує програму мікрокредитування "Як з малого стати великим" для приватних підприємців та власників свого бізнесу.

Листопад. Відбулись збори акціонерів банку, на яких оголошено про завершення підписки на акції 11 -го випуску.

2005 рік

Березень. Банк відкриває перший "фінансовий супермаркет" АКБ "Трансбанк"-Центр обслуговування фізичних осіб у м. Києві. Квітень. Банк відкрив філію АКБ "Трансбанк" у м. Донецьк.

Липень. Банк визначений як один з банків-переможців, що одержують можливість обслуговувати підприємства бюджетної сфери України, зокрема , сплачувати заробітну ппату й соціальну допомогу.

Жовтень. В рамках програми "Банк для Клієнта" відкритий єдиний інформаційний контакт-центр для інформаційного обслуговування фізичних осіб з усіх видів банківських послуг. Прямий номер інформаційної служби 8 300 501 90 90 [дзвінки безкоштовні для всіх абонентів України).

Філія Акціонерного комерційного банку «Трансбанк» є відокремленим структурним підрозділом АКБ «Трансбанк» (далі-Банк),створеним відповідно до рішення Спостережної Ради Банку від 30 травня 2003 року Протокол № 48,виходячи з економічної доцільності та інтересів акціонерів Банку. Філія не є юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені Банку та в межах повноважень,наданих їй Банком,підпорядковується Правлінню та Голові Правління Банку. Філія діє на підставі Положення про філію та письмового Дозволу на виконання банківських та інших операцій, наданих Банком.У своїй діяльності керується Законом України «Про банки і банківську діяльність»,іншими законами України,Постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України,нормативно-правовими актами Національного банку України,Статутом та іншими нормативними документами Банку. (див. Додаток 1)

Положення про філію визначає порядок організації діяльності та ліквідації Філії,розроблене на основі Закону України «Про банки і банківську діяльність»,нормативно-правових актів Національного банку України,Статуту Банку та інших нормативних документів Банку. Філія має окремий баланс,відкриває свій кореспондентський рахунок у територіальному управлінні.

Національного банку України за місцезнаходженням філії і здійснює свою діяльність відповідно до єдиної економічної та кредитної політики Банку. Філія має круглу печатку із своїм повним офіційним найменуванням та емблемою Банку,кутовий штамп, власні бланки. Філія є зареєстрованою після внесення відповідного запису до Державного реєстру банків. З метою поліпшення обслуговування клієнтів та виконання функцій,визначених Банком,Філія може мати у своєму складі підпорядковані структурні одиниці-відділення,обмінні пункти. Для забезпечення діяльності Філії Банк надає їй необхідні програмно-технічні засоби та інше майно.Філія розпоряджається засобами і майном в межах наданих їй прав у відповідності до Положення про філію.Відповідальність за зобов'язаннями Філії несе сама Філія та,в разі недостатності коштів і майна Філії,в кожному окремому випадку-Банк.Основним показником діяльності Філії є прибуток,який розподіляються відповідно до фінансової політики Банку.Філія є платником податків та обов'язкових платежів,передбачених законодавством України,і самостійно здійснює розрахунки з бюджетом.Керівництво Філією здійснюється директором,який діє на підставі довіреності Банку.

Основними завданнями Філії є: здійснення на договірних засадах обслуговування юридичних та фізичних осіб; забезпечення мобілізації і раціонального розміщення фінансових ресурсів у регіоні для задоволення потреб Клієнтів та досягнення позитивних результатів комерційної діяльності Банку і Філії; здійснення бухгалтерського обліку банківських операцій,контроль за їх виконанням,своєчасне надання звітності за формами,встановленими чинним законодавством України та внутрішньобанківськими нормативними документами; впровадження нових банківських продуктів та послуг з метою всебічного задоволення потреб Клієнтів; забезпечення загального керівництва та контролю за відокремленими структурними одиницями (відділеннями,обмінними пунктами),створеними на балансі Філії; сприяння розвитку та зміцненню матеріально-технічної бази Філії та її підвідомчих структур,вирішення питань соціально-побутового забезпечення працюючого персоналу.

Операції філії. Для виконання покладених завдань Філія здійснює банківські та інші операції, на підставі письмового дозволу,наданого Банком,у межах отриманої Банком банківської Ліцензії та письмового Дозволу,погодженого територіальним управлінням Національного банку України.

Філія здійснює такі банківські та інші операції: приймання вкладів (депозтів) від юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів,у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, в частині відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів,у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; розміщення залучених коштів від свого імені,на власних умовах та на власний ризик,в частині розміщення залучених коштів в національній валюті (наданя кредитів) на умовах, визначених Банком; лізинг; випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків,векселів та інших оборотних платіжних інструментів,в частині купівлі,продажу обслуговування чеків,обслуговування векселів та інших оборотних платіжних інструментів; випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій; операції з валютними цінностями: а)неторговельні операції з валютними цінностями,б)ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України,в)залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України,в частині залучення депозитів та надання кредитів в іноземній валюті на валютному ринку України на умовах,визначених Банком,г)операції з банківськими металами на валютному ринку України,в частині купівлі та продажу банківських металів юридичними та фізичними особами; організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; перевезення валютних цінностей та інкасація коштів,в частині перевезення валютних цінностей; довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами; інші операції в межах отриманої Банком банківської ліцензії,письмового дозволу та письмового дозволу Філії га здійснення банківських операцій,погоджено з територіальним Управлінням Національного банку України.

Письмовий дозвіл на здійснення операцій Філією виписується на підставі рішення Спостережної Ради та Правління Банку на бланку Банку,підписується Головою Правління або його заступником і засвідчується відбитком печатки Банку. (див. Додаток 2)

2. ПОРЯДОК КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА СПОЖИВЧІ ПОТРЕБИ В АКБ ТРАНСБАНК

Даний Порядок визначає надання, використання і повернення кредитів, регулювання взаємовідносин між суб'єктами, що виникають у процесі кредитування, а також визначає бухгалтерський супровід кредитних операцій.

Кредитні відносини, регулюються Цивільним кодексом України, Законами України „Про банки і банківську діяльність”, „Про Національний банк України”, „Про заставу”, іншими інструктивними матеріалами НБУ, іншими законодавчими і нормативними актами.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Порядок впроваджується з метою розширення спектру послуг Банку для населення, розширення кола потенційних Клієнтів Банку та отримання Банком додаткових джерел доходів.

2. Порядок є внутрішнім нормативним документом Банку, дотримання норм якого є обов'язковим для всіх задіяних підрозділів Банку.

3. Даний порядок регламентує видачу кредитів фізичним особам в АКБ „Трансбанк”.

4. Кредитні операції здійснюються Банком у межах кредитних ресурсів, основними джерелами формування яких є власні кошти Банку, залишки на рахунках клієнтів, залучені кошти на депозитні рахунки, міжбанківські кредити тощо.

5. Кредитування Позичальників здійснюється відповідно до діючого законодавства України, з дотриманням установлених Національним банком України діючих нормативів діяльності комерційних банків і вимог щодо формування обов'язкових, страхових і резервних фондів.

6. Рішення про видачу кредиту приймає відповідний Кредитний комітет (комісія) і оформлюється протоколом. Розмір кредиту не може перевищувати 70% від вартості застави. Вартість заставного майна визначає відповідний співробітник відділу застав.

7. Процентна ставка по Кредиту встановлюється індивідуально для кожного Позичальника в залежності від строку кредитування, виду та вартості застави, але не може бути нижчою за мінімальну базову процентну ставку, встановлену Комітетом з питань управління активами та пасивами ( КУАП ) Банку.

8. Основними принципами надання Банком Кредиту є забезпеченість, зворотність, терміновість, платність.

9. Принцип забезпеченості Кредиту означає наявність у Банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків при непогашенні заборгованості за кредитом у випадку незадовільної платоспроможності Позичальника.

10. Принципи зворотності, терміновості і платності означають, що Кредит має бути повернутий Банку у визначений договором термін з відповідною платою за його користування.

11. Кредитні взаємовідносини регламентуються на підставі кредитних договорів, що укладаються між Кредитором і Позичальником тільки в письмовій формі, які визначають взаємні зобов'язання, відповідальність сторін.

ВИМОГИ ДО КЛІЄНТІВ - ПОЗИЧАЛЬНИКІВ

Кредит надається фізичним особам, які відповідають наступним вимогам:

- вік Позичальника - не пенсійний ( на протязі дії кредитної угоди );

- постійно проживають ( зареєстровані ) і мають основне місце роботи в регіоні, що обслуговується Установою Банку;

- є повнолітніми і дієздатними.

- мають стабільні і документально підтверджені джерела доходів на протязі 6-ти останніх місяців, є платоспроможними та здатними забезпечити щомісячне погашення кредиту та сплату процентів.

- сума, що буде сплачуватись Позичальником, згідно умов кредитного договору (щомісячне погашення основної суми боргу, проценти та комісії), повинна становити не більше 80% доходу Позичальника. В разі надання поруки, до розрахунку береться сукупний дохід Позичальника та Поручителя (Поручителів).

УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ

1. Кредитування здійснюється на наступних умовах:

- кредит ( кредитна лінія ) надається на задоволення потреб фізичної особи.

2. Максимальний розмір Кредиту ( кредитної лінії ) на задоволення потреб фізичної особи складає не більше 70 процентів вартості застави.

3. Кредит може надаватись в національній та іноземній валюті з максимальним строком надання до 7 років.

4. В забезпечення виконання зобов'язань за Кредитом оформлюється застава (нерухоме майно, транспортний засіб, майнові права, цінні папери, гарантії (порука).

5. Застава повинна бути застрахована в одній із Страхових компаній, на які відкрито ліміти Головного Банку, страхування здійснюється відповідно до “Правил страхування в АКБ “Трансбанк”, умов договорів та нормативних документів цих страхових компаній. Страхування здійснюється на користь Банку.

Страхування діє на таких етапах:

- при наданні Кредитів,

- при здійсненні пролонгації строку дії Кредитного договору або частки Кредиту,

- при настанні Страхового випадку та сплаті Страховиком страхового відшкодування,

- при сплаті Позичальником або Третьою особою коштів за Кредитним Договором після зарахування Установою Банку коштів страхового відшкодування, що надійшли від Страховика.

6. Кредит може бути наданий після набуття чинності договору страхування.

7. Будь-які зміни умов кредитування мають бути погоджені з Кредитним комітетом.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ НА СПОЖИВЧІ ПОТРЕБИ

1. Пакет документів для отримання кредиту:

- заява встановленого зразка на отримання кредиту (додаток 3)

- анкета Позичальника встановленого зразка (додаток 4)

- паспорт ( копії сторінок, що містять фото, прізвище та ім'я, дата і місце народження, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, інформацію про місце реєстрації, сімейний стан- завіряється підписами банку та клієнта );

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать