История и исторические личности
Землеустройство в предвоенные и послевоенные годы 1938-1954 гг.
Землеустройство в предвоенные и послевоенные годы 1938-1954 гг. Содержание Введение 1 Общее положение СССР в предвоенные годы 2 Землеустройство в предвоенные годы 3 Общие положения СССР в послево...
Деякі питання української істор
Деякі питання української істор Деякі питання української історії 1. Передумови та тенденції консолідації української нації у складі Російської ї імперії Об'єднання в єдиному цілісному масиві абс...
Сборник практических заданий по предмету "Отечественная история"
Сборник практических заданий по предмету Отечественная история 77 СБОРНИК ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ПРЕДМЕТУ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ код (ИР-93) СОДЕРЖАНИЕ Задание 1 3 Задание 2 7 Задание 3 14 Задани...
Коллективизация сельского хозяйства
Коллективизация сельского хозяйства 25 Шайхетдинов Рустам Фаритович Коллективизация сельского хозяйства Оглавление Введение. 3 Идея коллективного земледелия. 4 Рост экспорта зерна и продовольстви...
Голод 1946-1947 років
Голод 1946-1947 років Міністерство освіти й науки України Донецький національний технічний університет РЕФЕРАТ з курсу «Історія України» на тему: Голод 1946-1947 років Виконала: студентка гр. ЕФ-...
Голод 1932—1933 годов
Голод 1932—1933 годов d = Голод 1932 -1 933 годов В 1980-х гг. в странах Северной Америки проводилась широкая кампания в связи с 50-летней годовщиной голода на Украине. Против сталинского руковод...
Голод 1932-1933 гг. в Украине
Голод 1932-1933 гг. в Украине Доклад на тему: Голод 1932-1933 г.г. в Украине Голод 1932 - 1933 - одна из самых трагических страниц в истории украинского народа. Сталинское руководство накладывало...
Голод в колхозной деревне в 1930-х годах
Голод в колхозной деревне в 1930-х годах Голод в колхозной деревне в 1930-х годах Как ни тяжела была ситуация с продовольственным снабжением в городе, гораздо хуже обстояло дело на селе. Политика...
Голод в Україні в післявоєнні роки
Голод в Україні в післявоєнні роки 21 Голод в Україні в післявоєнні роки План Вступ 1. Голодомор в Україні 1946-1947 років 1.1 Організація третього голодомору 1.2 Голод в Україні на початку 1947...
Голод 1933 року
Голод 1933 року Голод 1933 р оку Не сьогодні це сказано: Час руйнуватися і час будувати, Час розкидати каміння і час збирати каміння, Час мовчати і час говорити Час - говорити! Хай ця гірка книга...
Софійський музей
Софійський музей Реферат на тему: “Софійський музей” Державний архітектурно-історичний заповідник Софійський музей міститься в центрі Києва. На території заповідника, площа якого становить 5 гект...
Голод в Україні в 1946 - 1947 роках
Голод в Україні в 1946 - 1947 роках Міністерство освіти України Національний Технічний Університет „Харківський Політехнічний Інститут” Реферат з історії України на тему: „Голод в Україні в 1946...
Состояние и развитие аграрного сектора в различные периоды социалистического строительства в СССР
Состояние и развитие аграрного сектора в различные периоды социалистического строительства в СССР 3 ПЛАН Введение 1. Смена социально-экономической системы в России: взаимоотношения государства и...
Войны рабовладельческого общества
Войны рабовладельческого общества Лекция по курсу «Военная история» по теме: «Войны рабовладельческого общества» Содержание Введение Цели и задачи военной истории, ее предмет и содержание Военная...
Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітт
Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітт Контрольна робота на тему: Соціальне походження пр омислової буржуазії України в XIX ст. До підприємницької діяльності у першій по...
Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект
Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, жертв контрреволюції та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІМЕЙ ЧЕРВОНОАРМІЙЦІВ, “ЖЕРТВ КОНТРРЕВОЛЮЦІЇ” ТА...
Соцiально-економiчний розвиток СРСР та УРСР
Соцiально-економiчний розвиток СРСР та УРСР Соціально-економічний розвиток СРСР та УРСР Історичний досвід свідчить, що спроби зберегти незмінними старі методи як соціалістичного, так і капіталіст...
Сотрудничество Казахстана и Узбекистана в современных условиях: исторический аспект
Сотрудничество Казахстана и Узбекистана в современных условиях: исторический аспект 43 Республика Казахстан Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Сотрудн...
Соціалістична індустріалізація в Україн
Соціалістична індустріалізація в Україн КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “Економічна історія” на тему: Соціалістична індустріалізація (джерела, хід, особливості) План 1. Початки індустріалізації 2....
Соціалізм в історії України
Соціалізм в історії України 11 КУРСОВА РОБОТА «Соціалізм в історії України» Зміст Вступ Розділ І. Соціалістичні та комуністичні ідеї. 1. 1. Соціалізм у новітній українській політичній думці 1.2....
Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя
Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя 2 Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя Безробіття - невід'ємне явище будь-якої сучасної...
Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)
Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956) ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ УКРАЇНС ЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АРХІВНОЇ СП...
А.В. Суворов – жизненный путь и военно-теоретические взгляды
А.В. Суворов – жизненный путь и военно-теоретические взгляды РЕФЕРАТ по курсу «Военная история» « А.В. Суворов - жизненный путь и военно-теоретические взгл я ды » 1 . Жизненный путь А.В. Суворова...
Андрей Дмитриевич Сахаров – ученый, педагог, правозащитник
Андрей Дмитриевич Сахаров – ученый, педагог, правозащитник 7 1 Андрей Дмитриевич Сахаров - уч е ный, педагог, правозащитник СОДЕРЖАНИЕ § 1. Жизненный путь А.Д. Сахарова 3 § 2. Научная работа учен...
Амир Темур – историческая личность
Амир Темур – историческая личность 18 Амир Темур - историческая личность Сахибкиран Амир Темур как дальновидный политик и крупный государственный деятель сумел основать на месте разрозненных феод...
Административно-территориальное деление Великого Княжества Литовского в XIII – XIV вв.
Административно-территориальное деление Великого Княжества Литовского в XIII – XIV вв. СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 2. СТРОЙ УДЕЛЬНЫХ КНЯЖЕНИЙ 3. КОНСТИТУЦИИ ЗЕ...
А.И. Герцен – создатель Вольной русской типографии
А.И. Герцен – создатель Вольной русской типографии 2 Содержание Введение 1. А.И. Герцен - создатель Вольной русской типографии: идейные взгляды 1.1 Биография А.И. Герцена 1.2 Литературная и публи...
Активизация левых и демократических сил в остальных странах Латинской Америки во второй половине 50-х – первой половине 60-х годов
Активизация левых и демократических сил в остальных странах Латинской Америки во второй половине 50-х – первой половине 60-х годов Реферат по истории на тему: Активизация левых и демократических...
Культурная революция в СССР и "русское зарубежье"
Культурная революция в СССР и русское зарубежье 8 1. Определите хронологические рамки, задачи культурной революции и способы их реализации Культурная революция социалистическая, революционный про...
Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст.
Антифеодальні виступи селян в Україні у другій половині XVI – першій половині XVII ст. Міністерство освіти України Волинський державний університет імені Лесі Українки Історичний факультет Кафедр...
Американская война за независимость
Американская война за независимость 23 Содержание Введение 1. Американская война за независимость 1.1 Начало войны. Континентальный конгресс 1.2 Кампания 1777 года. Саратога 1.3 Завершающий этап...
Развитие отечественной историографии в 40-х - первой половине 50-х гг.
Развитие отечественной историографии в 40-х - первой половине 50-х гг. 14 Развитие отечествонной историографии в 40-х - первой половине 50-х гг. Историографическая ситуация. Великая Отечественная...
Историография Столыпинской аграрной реформы в Беларуси
Историография Столыпинской аграрной реформы в Беларуси 4 БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Исторический факультет русскоязычный поток Кафедра история Беларуси нового и новейшего времени Мос...
Политические симпатии Аристофана
Политические симпатии Аристофана Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Исторический факультет Политические симпатии Аристофана Доклад студента 1 курса д/о Ветченко Д.А. Руков...
Русские летописи как важнейший источник сведений о необычайных явлениях природы
Русские летописи как важнейший источник сведений о необычайных явлениях природы 2 Реферат Русские летописи как важнейший источник сведений о необычайных явлениях природы 2009 В давние времена осн...
Либеральная мысль в Российской имерии во второй половине XIX века
Либеральная мысль в Российской имерии во второй половине XIX века 130 Дипломная работа н а тему : «Либеральная мысль в Российской империи во второй половине XIX века» Введение Либерализм как идео...
Основные итоги развития человечества на пороге XXI столетия
Основные итоги развития человечества на пороге XXI столетия Размещено на http://www.allbest.ru/ ТЕМА Основные итоги развития человечества на пороге XXI столетия План 1. Основные этапы человеческо...
"Золотой век" Екатерины II. Россия во II половине XVIII века
Золотой век Екатерины II. Россия во II половине XVIII века Министерство образования и науки РФ Санкт-петербургская академия управления и экономики Магаданский институт экономики Факультет Экономи...
Создание Конфедерации католических профсоюзов Канады. Моральные принципы и социальная практика начального периода
Создание Конфедерации католических профсоюзов Канады. Моральные принципы и социальная практика начального периода Создание Конфедерации католических профсоюзов Канады. Моральные принципы и социал...
Ранняя Римская империя
Ранняя Римская империя Ранняя римская империя Эпоха кровавых гражданских войн, более полувека сотрясавших Рим, закончилась гибелью республики. Хитрый и умный Октавиан, принявший имя императора Ав...
Особенности социально-экономического развития США в последней трети XIX — начале XX в. Выход на первые позиции
Особенности социально-экономического развития США в последней трети XIX — начале XX в. Выход на первые позиции 6 Особенности социально-экономического развития США в последней трети XIX - начале X...
Особенности монархического правления в Древнем Риме
Особенности монархического правления в Древнем Риме 2 Министерство образования и науки Украины Донецкий национальный университет КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине «История государства и права зару...
Государственный строй и право Новгорода и Пскова в XII-XV веках
Государственный строй и право Новгорода и Пскова в XII-XV веках Московская государственная юридическая академия Московский заочный факультет Отделение «Правоведение» Кафедра: Истории государства...
Государственный строй Древнерусского государства
Государственный строй Древнерусского государства 19 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 2. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ПОЛИТИЧЕС...
Римско-германское противостояние в IV в. н.э.
Римско-германское противостояние в IV в. н.э. 80 Римско-германское противостояние в IV в. н.э. Оглавление Введение 1. Felicis temporis reparatio. Стратегический паритет 1.1 Военные реформы Диокле...
Держава франків: становлення, розвиток та причини розпаду
Держава франків: становлення, розвиток та причини розпаду МВС України Херсонський юридичний інститут Харківського національного юридичного університету Кафедра загально-правових дисциплін Контрол...
Дворцовые перевороты
Дворцовые перевороты Введение По мнению большинства историков, причинами дворцовых переворотов являются следующие: -отойдя от национальной политической традиции, согласно которой престол переходи...
Встановлення на російському престолі династії Романових
Встановлення на російському престолі династії Романових Міністерство освіти і науки України Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Інститут історії, етнології і права...
Предвоенная политика Германии
Предвоенная политика Германии Предвоенная политика Германии Содержание Глава І. Польша в советско-германских контактах в 1933-1935гг. 1.1 Польский вопрос в советско-германских отношениях после пр...
Советское военное искусство в годы Великой Отечественной войны
Советское военное искусство в годы Великой Отечественной войны 9 РЕФЕРАТ по истории на тему: «Советское военное искусство в годы Великой Отечественной войны» Выполнил: Осербаев Алмат Лаптев Серге...
Опричнина
Опричнина 5 Реферат ОПРИЧНИНА: ПРИЧИНЫ, ХОД, ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Омск - 2007 СОДЕРЖАНИЕ Введение…………………………………………………………..………..3 Обстоятельства введения опричнины………………………………..…..4 Причины введ...
Впечатления иностранцев о России
Впечатления иностранцев о России Отзывы иностранных путешественников о России Иностранцы отзывались о России неоднозначно, но всё же во многом они сходились во мнениях. Их мнения о России или о М...
Вотчинное хозяйство по Русской правде
Вотчинное хозяйство по Русской правде Вотчинное хозяйство по Русской Правде Оглавление Введение Глава 1 Вотчина в трудах советских историков Глава 2 Вотчина по Русской Правде Заключение Список ли...
Восточные славяне. История и современность
Восточные славяне. История и современность Реферат Тема: «Восточные славяне. История и современность» Санкт-Петербург 2007г. Введение Антропология как наука всегда отличалась комплексностью, синт...
Вплив анархістських доктрин на світогляд українських істориків
Вплив анархістських доктрин на світогляд українських істориків 17 Вплив анархістських доктрин на світогляд українських істориків. ПЛАН Вступ 3 1. Історичний огляд та дослідження анархістського ру...
Организационное развитие красной армии в 1939-1941 гг. и проблема соотношения сил сторон к началу Великой Отечественной войны
Организационное развитие красной армии в 1939-1941 гг. и проблема соотношения сил сторон к началу Великой Отечественной войны Организационное развитие красной армии в 1939-1941 гг. и проблема соо...
Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки
Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки 3 Зміст Вступ 1. Передумови катастрофи колоніальної системи 2. Розпад колоніальної системи 2.1. Південна і Південно-Східна Азія 2.2. Бли...
Вплив геополітичних факторів на інкорпорацію Закарпаття Чехословацькою державою
Вплив геополітичних факторів на інкорпорацію Закарпаття Чехословацькою державою Міністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет Юридичний факультет Реферат на тему: Впли...
Вплив анархістських доктрин на світогляд українських істориків
Вплив анархістських доктрин на світогляд українських істориків 16 Вплив анархістських доктрин на світогляд українських істориків. ПЛАН Вступ 3 1. Історичний огляд та дослідження анархістського ру...
Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика
Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика 4 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОД...
Всесвітня історія
Всесвітня історія ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ, б КЛАС ЖИТТЯ ПЕРВІСНИХ ЛЮДЕЙ Первісні збирачі та мисливці Перші люди з'явилися понад мільйон років тому. Вчені знайшли кістки первісної людини у Східній Африц...
Негативные последствия советско-афганской войны
Негативные последствия советско-афганской войны Содержание Введение I глава. 1.Апрельская революция. 2. Формирование оппозиции внутри и за пределами Афганистана. 3.Причины военной помощи Советско...
Второе Болгарское царство
Второе Болгарское царство Размещено на http://www.allbest.ru/ Второе Болгарское царство План 1 Социально-экономическое развитие 2 Болгария в XIII в. 3 Развитие культуры 4 Болгарский народ под вла...
Вторая династия Хань
Вторая династия Хань 7 Реферат по истории Китая ВТОРАЯ ДИНАСТИЯ ХАНЬ (25-220 гг .) ПЛАН 1. Спокойствие в государстве 2. Цикличность экономического развития 3. Административное устройство и социал...
Второе ополчение 1611-1612 гг. и избрание новой династии
Второе ополчение 1611-1612 гг. и избрание новой династии 21 Второе ополчение 1611-1612гг. и избрание новой династии В истории русской Смуты (1598-1613), начавшейся после прекращения династии Рюри...
Вторая гражданскаявойна Английской Буржуазной революции и казнь короля
Вторая гражданскаявойна Английской Буржуазной революции и казнь короля 1 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «ВТОРАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА АНГЛИЙСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ И КАЗНЬ КОРОЛЯ». 2008. В связи с угрозой нового...
Вступление стран Балтии в Великую Отечественную войну
Вступление стран Балтии в Великую Отечественную войну 18 СОДЕРЖАНИЕ 1. Положение стран Балтии к осени 1944 года 3 2. Изгнание врага из Эстонии 8 3. Завершение разгрома противника в Литве и Латвии...
Солдат, генерал, дипломат – К.М. Дерев’янко
Солдат, генерал, дипломат – К.М. Дерев’янко МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ кафедра українознавства Індивідуальне навчально-дослідне завдання...
Временное правительство у власти
Временное правительство у власти 2 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафед...
Сословия
Сословия 10 Содержание Введение…………………………………………………………………….3 1. Формирование сословий в России в конце XVIII-начале XIX вв……5 2. Сословный строй России в конце XVIII-начале XIX вв………….…..6 2.1. Дв...
Соляной и рыбный промыслы XVIII века
Соляной и рыбный промыслы XVIII века Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО «Саратовский Государственный Университет имени Н. Г. Чернышевского» Контрольная работа на тему: «Соляной и рыбный...
Сословная политика Екатерины II
Сословная политика Екатерины II 22 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРА ФУиФ Рефер...
Соляні промисли Донеччини в XVII-XVIII століттях
Соляні промисли Донеччини в XVII-XVIII століттях Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет Донецьке відділення Наукового Товариства ім. Шевченка Український культурол...
Сословное законодательство второй половины XVIII века
Сословное законодательство второй половины XVIII века 24 Содержание Введение 3 Глава 1. Реформа 1775 г. и ее роль в развитии сословного законодательства 6 Глава 2. Система сословных органов 8 Гла...
Новгородская и Псковская феодальные республики: социальный строй и народные движения XIV–XV веков
Новгородская и Псковская феодальные республики: социальный строй и народные движения XIV–XV веков Петрозаводский государственный университет Исторический факультет Реферат «Новгородская и Псковск...
Сословная политика царского самодержавия
Сословная политика царского самодержавия 5 ВВЕДЕНИЕ В последние годы в России, да и в целом мире возник интерес к царской тематике, особенно к представителям дома Романовых. Во многом это объясня...
Создание внутренних войск и их деятельность в 1917–1941 гг.
Создание внутренних войск и их деятельность в 1917–1941 гг. 30 Лекция по курсу «Военная история» по теме Создание внутренних войск и их деятельность в 1917 - 1941 гг. Содержание Введение Историче...
Создание немецкой социал-демократической рабочей партии в Чехословацкой Республике
Создание немецкой социал-демократической рабочей партии в Чехословацкой Республике 2 Создание немецкой социал-демократической рабочей партии в Чехословацкой Республике Итак, с окончанием Первой м...
Создание и развитие системы правоохранительных органов Советского государства 1917-1929 гг.
Создание и развитие системы правоохранительных органов Советского государства 1917-1929 гг. 24 ПЛАН Введение 3 1. Слом старой правоохранительной системы 5 2. Создание новых судов: положение о нар...
Роль и функции царя в раннеантичном обществе
Роль и функции царя в раннеантичном обществе 51 Введение В настоящее время возрос интерес общественности к греческой и римской цивилизациям, к их идеям, культуре и быту. В то же время специалисты...
Создание телефонной сети на территории Cуджанского земства Курской губернии
Создание телефонной сети на территории Cуджанского земства Курской губернии 8 Создание телефонной сети на территории Суджанского земства Курской губернии Мануйлова С.В. соискатель кафедры истории...
Создание и функционирование Верховного тайного совета
Создание и функционирование Верховного тайного совета Федеральное агентство по образованию Ставропольский государственный университет Кафедра истории России Дипломная работа на тему: Создание и ф...
Создание новой государственности и начало модернизации Китая (1949-1957 гг.)
Создание новой государственности и начало модернизации Китая (1949-1957 гг.) 3 Реферат по истории Китая Создание новой государственности и начало модернизации Китая ( 1949-1957 гг. ) План 1. Форм...
Создание Украинской Советской Республики
Создание Украинской Советской Республики Тема: Создание Украинской Советской Республики План 1. I Всеукраинский съезд Советов в Киеве 2. I Всеукраинский съезд Советов в Харькове 3. II Всеукраинск...
Создание Самарской губернии. Губернская администрация. Константин Карлович Грот
Создание Самарской губернии. Губернская администрация. Константин Карлович Грот 23 Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО «Самарский государственный университет» Создание Самарской губернии...
Современная российская и зарубежная историография об истории Отечественной войны 1812 г.
Современная российская и зарубежная историография об истории Отечественной войны 1812 г. 24 1. НОВОЕ В НАУЧНОЙ ПОЛЕМИКЕ И ЭТИКЕ Мы живем в пору почти абсолютной свободы слова, которую я считаю ед...
Современная историография истории испанских пограничных областей
Современная историография истории испанских пограничных областей Евдокимова Н.В., СГУ, Ставрополь Современная историография истории испанских пограничных областей Для историографии двадцатого сто...
Соединенные Штаты Америки во 2-й половине XVIII – начале XX века
Соединенные Штаты Америки во 2-й половине XVIII – начале XX века США во 2 -й половине XVIII - начале XX века В Северной Америке на побережье Атлантического океана Великобритания владела 13 колони...
Древнегреческая цивилизация
Древнегреческая цивилизация План работы Введение 1. Критская культура. 2. Афинская культура. 3. Спартанская культура. Заключение. В ведение Было время, когда греческий народ ничем не отличался от...
Роль реформ Сперанского в первой трети ХІХ века
Роль реформ Сперанского в первой трети ХІХ века С одержание Введение Глава I. Россия в начале XIX века. Начало либеральных реформ 1.1 Восшествие на престол Александра I 1.2 Начало карьеры М.М. Сп...
Советско-финляндская война
Советско-финляндская война Оглавление 1 Введение 2 Из истории двух государств 3 Отношения накануне войны 4 Район Майнилы 5 Первые дни войны 6 Первый опыт боевых действий 7 Прорыв «линии Маннергей...
Советско-германское танковое противостояние
Советско-германское танковое противостояние Советско-германское танковое противостояние Тема советско-германского танкового противостояния и сейчас, спустя 65 лет после начала Великой Отечественн...
Советско-японская декларация 1956 года
Советско-японская декларация 1956 года Оглавление 1. Предыстория 2. Содержание декларации 3. Реакция общественности и последствия 1. Предыстория После ратификации японским парламентом 28 апреля 1...
Советско-германский пакт от 23 августа и его влияние на отношения СССР и Франции
Советско-германский пакт от 23 августа и его влияние на отношения СССР и Франции 19 Советско-германский пакт от 23 августа и его влияние на отношения СССР и Франции 22 августа в советских централ...
Рукописная книга европейского средневековья
Рукописная книга европейского средневековья Тема. Рукописная книга европейского средневековья План работы Введение 1. Основная часть 1.1 Общая характеристика средневековой книги 1.1.1 Характер ср...
Индустриализация СССР
Индустриализация СССР Индустриализация СССР К 1926 г. на базе НЭПа промышленное развитие страны достигло довоенного уровня. Однако СССР продолжал значительно отставать от развитых капиталистическ...
Завершение греко–персидских войн
Завершение греко–персидских войн Российский государственный университет имени И. Канта. Реферат Завершение греко-персидских войн Выполнил: Студент I курса Исторического факультета Специальности и...
Коммунальное движение средневековых городов Западной Европы
Коммунальное движение средневековых городов Западной Европы 3 Содержание Введение Глава I: Возникновение средневековых городов. Города под властью сеньоров §1. Теории происхождения средневековых...
Советские люди в период Великой Отечественной войны
Советские люди в период Великой Отечественной войны 2 ДОКЛАД тема: «Советские люди в период Великой Отечественной войны» Учебная дисциплина: «История России» ученик 11 «Б» класса г. Мурманск, 200...
Коллективизация сельского хозяйства
Коллективизация сельского хозяйства 2 Министерство образования РФ Орловский государственный университет Кафедра Истории России Курсовая работа Тема «Коллективизация сельского хозяйства » Студентк...
Коллективизация сельского хозяйства
Коллективизация сельского хозяйства Введение Во второй половине 20-х годов сложились благоприятные условия для перехода к коллективизации сельского хозяйства. Во-первых, окрепли позиции Советског...
Советский солдат Второй мировой войны
Советский солдат Второй мировой войны 8 Советский солдат Второй мировой войны В большинстве боевых донесений Второй мировой войны на советско-германском фронте человеческий фактор в основном отсу...
Ранняя Римская республика
Ранняя Римская республика Ранняя Римская республика Самыми древними обитателями Италии считаются племена ликургов, о языке и культуре которых мало что известно. Примерно в начале II тысячелетия д...
"Золотая лихорадка" в Сибири в XIX веке
Золотая лихорадка в Сибири в XIX веке Федеральное агентство по образованию Новокузнецкий филиал - институт государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кеме...
Основные социально-экономические направления развития Саратовского края в XVIII веке
Основные социально-экономические направления развития Саратовского края в XVIII веке СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Основные социально-экономические направления развития Саратовского Края в XVIII в...
Опричнина на Руси
Опричнина на Руси 16 План Введение 1. Попытка Ивана IV силой установить самодержавие 2. Опричнина. Суть новой опоры государя, ее слабые стороны Заключение Список литературы В ведение Одной из дис...
Опричнина Ивана Грозного
Опричнина Ивана Грозного Введение Опричнина - система чрезвычайных мероприятий, примененных русским царем Иваном IV Грозным в 1565-1572 во внутренней политике для разгрома боярско-княжеской оппоз...
Опричнина и ее последствия для страны
Опричнина и ее последствия для страны 2 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Калужский филиал Кафедра истории Реферат на тему: «Опричнина и ее последствия для стран...
Опричнина Ивана Грозного: её предпосылки и последствия
Опричнина Ивана Грозного: её предпосылки и последствия Государственная полярная академия Кафедра французского языка и литературы Реферат По дисциплине «Отечественная история» Опричнина Ивана Гроз...
Опричная политика Ивана Васильевича Грозного
Опричная политика Ивана Васильевича Грозного Опричная политика Ивана Васильевича Грозного 1. Введение опричнины В начале 1560-х годов обстановка в стране была крайне напряженной. В августе 1560 г...
Иван Грозный: реформы и опричнина
Иван Грозный: реформы и опричнина Московский Социально-гуманитарный институт Контрольная работа Дисциплина : Отечественная история Тема: Иван Грозный : р еформы и о причнина Филиал в г. Набережны...
Оценка феномена опричнины
Оценка феномена опричнины П лан Введение 1. Опричнина глазами Р.Г. Скрынникова 2. Взгляд на опричнину В.О. Ключевского 3. Феномен опричнины в оценке Кобрина В.Б. Заключение Список использованной...
Выборы князя в древнерусском государстве
Выборы князя в древнерусском государстве 30 Оглавление Введение 1. Процедура избрания князя 1.1 Выдвижение кандидатуры князя 1.2 Принятие решения вечем 1.3 Посольство с предложением занять престо...
Выдающийся русский просветитель А.С. Суворин
Выдающийся русский просветитель А.С. Суворин Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию Ивановский Государственный университет Исторический факуль...
Выдающиеся черты Ивана III как государственного деятеля
Выдающиеся черты Ивана III как государственного деятеля 27 Оглавление В ведение 1. Иван III - военачальник и полководец 1.1 Военная операция Ивана III по завоеванию Новгородской земли 1. 2 Военно...
Выдающиеся военные ученые и конструкторы России
Выдающиеся военные ученые и конструкторы России РЕФЕРАТ по курсу История России по теме: Выдающиеся военные ученые и конструкторы России Введение Отечественная история богата великими достижениям...
Выдающаяся роль Леонарда Эйлера в развитии алгебры, геометрии и теории чисел
Выдающаяся роль Леонарда Эйлера в развитии алгебры, геометрии и теории чисел 65 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК КАФЕДРА АЛГЕБРЫ И МАТЕМАТИЧЕ...
Життя та творчість Володимира Кириловича Винниченка
Життя та творчість Володимира Кириловича Винниченка Міністерство освіти і науки України Бериславське педагогічне училище Історія України Життя та творчість Володимира Кириловича Винниченка Студен...
Высшее образование в России XIX века
Высшее образование в России XIX века 2 РЕФЕРАТ на тему: Высшее образование в России XIX века Содержание Введение 1. Высшее образование при Александре I 1.1 Дней Александровых прекрасное начало… 1...
Реформи Володимира
Реформи Володимира 12 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ» ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: « РЕФОРМИ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО » Виконав: Студент групи Е-21 Зеленч...
Вялікая Айчынная вайна вачамі нашых равесніка
Вялікая Айчынная вайна вачамі нашых равесніка 2 Вялікая Айчынная вайна вачамі нашых равеснікаў секц ы я сацыялогія ЗМЕСТ Уступ…………………………………………………………………..... Даследаванне дасведчанасці вучняў……………...
Вьетнам в первой половине XX века
Вьетнам в первой половине XX века 20 План Введение 1. Вьетнам после первой мировой войны. Влияние Октябрьской революции на национально-освободительное движение во Вьетнаме. 2. Вьетнам в годы втор...
Запровадження християн
Запровадження християн 2 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет водного господарства та природокористування РЕФЕРАТ на тему: Запровадження християнства на Русі Підготувала:...
Г. Шмоллер, Г. Шенберг, Л. Брентано, К. Брюхер - представители исторической школы
Г. Шмоллер, Г. Шенберг, Л. Брентано, К. Брюхер - представители исторической школы 14 Содержание Введение 1.Ф. Лист: наука о национальном хозяйстве 2. Политическая экономия с позиций исторического...
Вьетнам в XVI-XIX вв.
Вьетнам в XVI-XIX вв. Размещено на http://www.allbest.ru/ Вьетнам в XVI-XIX вв. План 1 Вьетнам к началу Нового времени 2 Вьетнам и внешний мир в раннее Новое время 3 Дайвьет в XVIII в. 4 Вьетнам...
Гісторыя эканамічнага развіцця Беларуссю ў канцы XVII - пачатку XVIII ст.
Гісторыя эканамічнага развіцця Беларуссю ў канцы XVII - пачатку XVIII ст. 16 1 Гісторыя эканамічнага развіцця Беларуссю ў канцы XVII - пачатку XVIII ст. Эканамічны заняпад Беларусі ў другой палов...
Гісторыя Беларусі ў другой палове XIX стагоддзя
Гісторыя Беларусі ў другой палове XIX стагоддзя 17 Гісторыя Беларусі ў другой палове XIX стагоддзя Змест 1. Паўстанне 1863 г. 2. Вызваленчая барацьба ў 60-90-я гг. XIX ст. 3. Эвалюцыя рабочага ру...
Гiмн України
Гiмн України Гiмн Укра ї ни Змiст 1. Вступ 2. Визначення слова гiмн 3. Початок створення Украiнськрго гiмну 4. Затвердження Державного гімну Верховною Радою України 15 сiчня 1992року 5. Закон «Пр...
Гісторыя першабытнаабшчыннага ладу на тэрыторыі Беларус
Гісторыя першабытнаабшчыннага ладу на тэрыторыі Беларус 1 . Пр анікненне старажытнага чалавека на тэрыторыю Беларусі Узнiкненне чалавечага грамадства - надзвычай доўгi i складаны працэс. Паводле...
Г.Я. Сокольников - организатор денежной реформы 1922-1924 г
Г.Я. Сокольников - организатор денежной реформы 1922-1924 г 25 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Ка...
Гісторыя беларускіх земляў у час панавання першабытнага грамацтва
Гісторыя беларускіх земляў у час панавання першабытнага грамацтва 2 Рэферат на тэму : ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯЎ У ЧАС ПАНАВАННЯ ПЕРШАБЫТНАГА ГРАМАцТВА (100 - 40 ТЫС.г. ДА Н. Э.) Гісторыя беларус...
Габиден Мустафин
Габиден Мустафин 1 АБИДЕН М СТАФИН (1902-1985) Мен рдайым бгінгіні , шамам келгенше - ерте гіні жаздым. Жазушы, алдымен, з дуіріні жаршысы. Мен з бойымдаы бкіл дарыным мен кш-уатымды… халы мддесі...
Галаты, кельтоскифы, кимвры и народы "третьего мира"
Галаты, кельтоскифы, кимвры и народы третьего мира Галаты, кельтоскифы, кимвры и народы «третьего мира» Особый интерес представляет создание кельтами своего государства в Малой Азии в IIIв. до н....
Гайдамацький рух: причини, характер, рушійні сили
Гайдамацький рух: причини, характер, рушійні сили МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра історії України Контрольна робота на тему: Гайдамаць...
Гагарин - первый космонавт
Гагарин - первый космонавт ------ МОУ Средняя школа №31 РЕФЕРАТ по Истории Смоленщины НА ТЕМУ: «Ю.А. Гагарин - первый космонавт.» Выполнил: ученик 9 «В» класса Филатков Александр Руководитель: Че...
Галицько-Волинське князівство
Галицько-Волинське князівство ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО Розпад величезних, збитих нашвидкуруч політичних конгломератів на зразок Київської Русі був типовим явищем доби середньовiччя. Так на З...
Галицько-Волинське князівство
Галицько-Волинське князівство ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра історії та етнографії України Контрольна робота №1 на тему: «Галицько-Волинська держава - важливий етап украї...
Ганзейский торговый союз
Ганзейский торговый союз 14 Контрольная работа по курсу История экономики На тему Ганзейский торговый союз Выполнил: Проверил: 2008 План Введение Глава 1. Возникновение и расцвет Ганзейского союз...
Гаспадарчая дзейнасць насельніцтва Беларусі ў першабытную эпоху
Гаспадарчая дзейнасць насельніцтва Беларусі ў першабытную эпоху 12 Гаспадарчая дзейнасць насельніцтва Беларусі ў першабытную эпоху (100 - 40 тыс. гадоу да н.э. - VI ст. н.э.) Першабытнаабшчынны л...
Гаспадарка Беларусі ў гады першых пяцігодак і ўсталявання таталітарнага рэжыму
Гаспадарка Беларусі ў гады першых пяцігодак і ўсталявання таталітарнага рэжыму 22 Гаспадарка Беларусі ў гады першых пяцігодак і ўсталявання таталітарнага рэжыму (1928 - 1941 гг .) Фарміраванне ка...
Отношения США и Южной Кореи после войны 1950-1953 гг.
Отношения США и Южной Кореи после войны 1950-1953 гг. 2 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ агентство ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение Высше...
Генеральний Секретаріат та його склад
Генеральний Секретаріат та його склад 11 Завдання 1. Проаналізуйте утворення Генераль ного Секретаріату та його склад Генеральний секретаріат -- виконавчий орган, уряд, сформований Українською Це...
Корейская война 1950-1953 годов
Корейская война 1950-1953 годов КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА 1950-1953 гг. Корея накануне войны Один из самых кровавых конфликтов 1950-х гг. Корейская война 1950-1953 гг. оказалась одним из самых кровавых воо...
Генри Форд
Генри Форд 3 Д оклад на тему: «Генри ФОРД» Ученицы __ класса «_» Средней школы №___ ______________ СОДЕРЖАНИЕ: Введение……………………………………………..1 О всеобщем счастье…………………………………1 Изобретатели велосипед...
Гвардия в декабрьские дни 1825 года
Гвардия в декабрьские дни 1825 года 55 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. “БОРИСОГЛЕБСКИЙ ГОСУ...
Советская экономика
Советская экономика Контрольная работа по истории отечества Королева Алена Владимировна ЗСП-091 Содержание 1 В каком состоянии оказалась советская экономика к середине 80 гг? 2 В чем причины тако...
Геополітичні ідеї Каутіль
Геополітичні ідеї Каутіль 16 Міністерство освіти та науки України Запорізький національний технічний університет Кафедра МЕВ Контрольна робота на тему: «Геополітичні ідеї Каутільї» Підготувала: с...
Генерал-фельдмаршал князь Григорій Потьомкін-Таврійський
Генерал-фельдмаршал князь Григорій Потьомкін-Таврійський Після зруйнування Запорозької Січі (1775 р.) багато колишніх запорожців розсіялось по території Південної України або емігрувало до Польщі...
События холодной войны
События холодной войны МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 города Вольска Саратовской области» Экзаменационная работа по истории России (реферат) на тему: «Холод...
Советская концепция кооперации
Советская концепция кооперации Советская концепция кооперации - вопрос о «ленинском кооперативном плане» и бухаринская трактовка кооперации Уже к концу 20-х годов, после опубликования статей Лени...
Население России в конце XIX века
Население России в конце XIX века 77 Содержание: Экономическое положение и социально-психологический облик российского дворянства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
События 1980 года
События 1980 года 1980-й год - это один из последних годов правления Л.И. Брежнева, чье правление позже было охарактеризовано как «время застоя», время, когда история как будто остановилась. Тем...
Соборное Уложение 1649 года
Соборное Уложение 1649 года 2 Соборное уложение 1649 года /курсовая работа/ Содержание стр. Введение 3 Глава 1. Соборное уложение 1649 года 5 1.1. Предпосылки принятия Соборного уложения 5 1.2. И...
Древняя майя
Древняя майя 6 СОДЕРЖАНИЕ Введение……………………………………………………………………………………....2 Цивилизация древних майя………………………………………………………………… История майя…………………………………………………………………………..3 Экономика……………………………………………………...
Древняя Русь
Древняя Русь Содержание Введение 1. Общая характеристика древнерусского ремесла 2. Обработка металла в древней Руси 3. Строительные технологии 4. Добыча и обработка белого камня Заключение Список...
Древняя индийская цивилизация
Древняя индийская цивилизация 19 2 Древняя индийская цивилизация Особенность индийскойцивилизации Возникновение цивилизации. Хараппа и Мохенджо-Даро Ареал распространения и хронология Города и по...
Древнегреческая женщина: идеальная двойственность
Древнегреческая женщина: идеальная двойственность 65 Федеральное агентство по науке и образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Факультет истори...
Древняя Русь
Древняя Русь 68 Введение. ОБРАЗОВАНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ (839-878 гг.) 1. Русские племена в девятом веке Повесть временных лет, составленная в двенадцатом веке на основе первой летописи одиннадцатого...
Служилые люди в Сибири XVII века
Служилые люди в Сибири XVII века 14 Служилые люди в Сибири XVII века В начале XVII в. в состав сибирского гарнизона входило лишь 49 служилых людей. Однако, по мере возрастания роли города как гла...
Словацкая республика в 1993 г. - начало ХХІ в.
Словацкая республика в 1993 г. - начало ХХІ в. СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА в 1993 г. -- начало XXI в. План 1 Словакия в эпоху доминирования ДЗДС 2 Политическая жизнь в Словакии в конце 1990-х гг. - нача...
Смена политических режимов в 1917 году
Смена политических режимов в 1917 году МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Якутский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образов...
Словенские и боснийские земли в Средние века и раннее Новое время
Словенские и боснийские земли в Средние века и раннее Новое время СЛОВЕНСКИЕ И БОСНИЙСКИЕ ЗЕМЛИ В СРЕДНИЕ ВЕКА И РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ План 1. Словенские земли в VII -- первой половине XIV в. 2. Сло...
Слуцкае паўстаньне
Слуцкае паўстаньне МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БГПУ ИМ. М. ТАНКА ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАФЕДРА ОСНОВ ДЕФЕКТОЛОГИИ Реферат по дисциплине «Гісторыя Беларусі» на тему:...
Индустриализация эпохи Петра І
Индустриализация эпохи Петра І 1 1. Введение. Понятие «индустриализация». Индустриализация - это перевод какой-либо отрасли народного хозяйства или всего народного хозяйства в целом на индустриал...
Индустриализация в СССР
Индустриализация в СССР 16 ПЛАН Введение 1. Необходимость социальных преобразований в области промышленности 2. Бурное время экономического строительства Заключение Список литературы Введение Пол...
Индустриализация и её итоги
Индустриализация и её итоги 5 Реферат по дисциплине: «Новейшая история Отечества» по теме: «Индустриализация и её итоги» Содержание . Введение 3-4 I. Ход индустриализации. 5-16 I.1. Социально-пол...
Индустриализация в СССР
Индустриализация в СССР 9 Индустриализация в СССР Содержание Введение 3 Основная часть 4 Заключение 12 Список использованной литературы 13 Введение Индустриализация СССР -- процесс форсированного...
Индустриализация России
Индустриализация России Содержание Введение 1. Сталинские планы индустриализации 2. Индустриализация как основополагающий фактор роста экономики страны Заключение Список литературы Введение Необх...
Коллективизация и индустриализация в БССР
Коллективизация и индустриализация в БССР 1 Содержание 1. Индустриализация 2 1.1 Введение 2 1.2 Первая пятилетка 3 1.3 Вторая и третья пятилетки 6 2. Коллективизация 9 3. Итоги 23 Литература 24 1...
История индустриализации Сибири
История индустриализации Сибири 17 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. Прогресс и казнокрадство 2. Великий железный путь 3. Промышленное строительство в Советской Сибири ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕР...
Скифы
Скифы 7 РЕФЕРАТ На ТЕМУ: «Скифы». Выполнил: Иванов М.ПИЭ-52 2005 год. Содержание: Скифы. 3 Скифские мифы и эпос. Религия и религиозные обряды. 4 Оружие, посуда, искусство, культура. 5 Погребения....
Системный подход и анализ в исторических исследованиях
Системный подход и анализ в исторических исследованиях Системный подход и системный анализ, значение системности в исторических исследованиях Системный подход-- направление методологии исследован...
Систематизация процессуального законодательства России в 1717–1723 гг.
Систематизация процессуального законодательства России в 1717–1723 гг. Систематизация процессуального законодательства России в 1717 - 1 723 гг . Проект Уложения Российского государства 1723 - 1...
Славная победа под Курском
Славная победа под Курском РЕФЕРАТ по курсу «История России» по теме: «Славная победа под Курском» Введение Это событие имеет глубочайший патриотический, воспитательный смысл, так как оно напомин...
Скифы
Скифы 3 ПЛАН 1. Введение 2. Историки античности о скифах 3. Хозяйство и быт скифов 4. Религия и верования скифов 5. Куль-Оба 6. Заключение 7. Литература 1. ВВЕДЕНИЕ Скифы, обитавшие на юге Восточ...
Славянский мир в европейском пространстве
Славянский мир в европейском пространстве Общие ценности и противоречия современного славянства В России, Украине, Беларуси, Болгарии, Сербии, Словении, Черногории, Македонии, Польше, Чехии, Слов...
Скифы
Скифы 2 ПЛАН Введение. 1. Эволюция «цивилизации» скифов. 2. Народы скифского мира. 3. Общая характеристика скифской культуры. 4. Кочевое скотоводство. 5. Военное дело у скифов. Заключение. Литера...
Слобідське козацтво і Луганщина
Слобідське козацтво і Луганщина СЛОБІДСЬКЕ КОЗАЦТВО І ЛУГАНЩИНА Слобідське козацтво мало зовсім інший військовий устрій, ніж запорозьке козацтво. Він був дуже подібний до устрою гетьманських коза...
Следственный аппарат России во второй четверти XVIII-XX вв.
Следственный аппарат России во второй четверти XVIII-XX вв. 23 Следственный аппарат России во второй четверти XVIII-XX вв. После ликвидации в 1723-1726 гг. майорских следственных канцелярий и Роз...
Реформы в царствование Ивана Грозного
Реформы в царствование Ивана Грозного 1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ ГО...
Герб России
Герб России Госкомитет РФ по рыболовству Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Мурманский государственный технический университет» Кафедра...
Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта
Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта 1 План 1. Прав ова система класичного періоду 2 . Мусульманське право (шаріат) 3. «Новий курс» президента Ф. Рузвельта Література 1. Правова си...
Георгиевский собор г. Юрьев-Польский
Георгиевский собор г. Юрьев-Польский Содержание 1) «Предшественница» Георгиевского собора 2) «Последняя жемчужина» белокаменного зодчества а) Историческая биография Георгиевского собора б) Архите...
Реформи Івана IV Грозного
Реформи Івана IV Грозного Дипломна робота на тему: Реформи Івана IV Грозного ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. Виникнення необхідності проведення реформ 1.1 Коротка характеристика особи цар 1.2 Прихід до вла...
Право Київської Рус
Право Київської Рус Формування права Київської Русі Головний етап історичного розвитку української державності пов'язаний із формуванням у Середньому Подніпров'ї Київського князівства, яке згодом...
Запровадження християнства у Київській Рус
Запровадження християнства у Київській Рус Запровадження Християнства на Русі План. 1. Вступ. 2. Основна частина: ·Причини запровадження християнства. · Процес християнізації. · Наслідки запровад...
Політична історія Київської Рус
Політична історія Київської Рус Політична історія Київської Русі У той час як Руська земля розвивалася й міцніла, на півночі слов'янські племена ворогували між собою. Міжплемінна боротьба заверши...
Органи місцевого самоуправління на Вінниччині в роки фашистської окупації (1941-1944)
Органи місцевого самоуправління на Вінниччині в роки фашистської окупації (1941-1944) Реферат Органи місцевого самоуправління на Вінниччині в роки фашистської окупації (1941-1944) Після вторгненн...
Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках
Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках 1 КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Економічна історія» «Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п'ятирічках» План Вступ Роз...
Німецька окупація України
Німецька окупація України Розчленування території України та життя людей На світанку 22 червня 1941 року, згідно з директивою №21(план Барбаросса), вермахт напав на територію СРСР. Сталін проголо...
Германия и Австрия в XV–XVIII веках
Германия и Австрия в XV–XVIII веках Реферат Германия и Австрия в XV - XVIII веках В начале XVI века Германия представляла собой бурлящий котел, подогреваемый недовольством практически всех слоев...
Германия в XIX–XX веках
Германия в XIX–XX веках Реферат Германия в XIX - XX веках Вначале Великая Французская революция была встречена в немецких землях с большим энтузиазмом, однако вскоре отношение к Парижу резко изме...
Германия и Франция в 1945-1991 годах
Германия и Франция в 1945-1991 годах Реферат «Германия и Франция в 1945 - 1991 годах» 1. Германия Германия проиграла войну и лежала в руинах. Разрушенные города были полны беженцев, не имевших ни...
Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах
Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах 34 Зміст Вступ Розділ І. Порівняльний аналіз історичних умов виникнення Князівства Варшавського і Королі...
Германия после Первой мировой войны
Германия после Первой мировой войны План Введение I Брест-Литовск. II Парижская мирная конференция. Лига Наций . III Версальский договор. IV Сен-Жерменский договор. V Трианонский договор. VI Рапа...
Гетьман Марк Жмайло
Гетьман Марк Жмайло Гетьман Марк Жмайл о Гетьманування Марка Жмайла припадає на 1624-1625 роки. У цей час козацтво, вся Україна перебували на гранi вiйни з Польщею. Козаки висунули перед польськи...
Гетман Петр Дорошенко
Гетман Петр Дорошенко 16 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ХАРЬКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА Факультет ЭОГ Реферат по истории Украины на тему: «Гетман Петр Дорошенк...
Германская социал-демократия на пути к власти (1949-1972)
Германская социал-демократия на пути к власти (1949-1972) 24 Германская социал-демократия на пути к власти (1949-1972) После окончания второй мировой войны в СДПГ господствовало убеждение, что но...
Гетьман Пилип Орлик та його конституція
Гетьман Пилип Орлик та його конституція Гетьм Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Кафедра українознавства Реферат На тему:”Гетьман Пилип Орлик та його...
Гетман Сагайдачный
Гетман Сагайдачный 2 СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 Глава1. Биография П.Сагайдачного 5 1.1. Ранний период жизни П.Сагайдачного 5 1.2. П.Сагайдачный - командующий объединенными военными силами 8 Глава 2. Д...
Гетьманування Сагайдачного
Гетьманування Сагайдачного - 11 - Історія не кожному лишає місця на своїх безсмертних скрижалях, та гетьману Петру Конашевичу Сагайдачному вона відвела одне з найпочесніших - як видатному полково...
Гетьманська республіка - як нова форма державност
Гетьманська республіка - як нова форма державност Тема Гетьманська республіка - як нова форма державності Зміст Вступ 1. Україна - самостійна держава 2. Початок Гетьманату Висновок Література Вст...
Главные цели и этапы перестройки
Главные цели и этапы перестройки Содержание Введение 1. 1985--1986 гг. - период ускорения 2. 1987--1988гг. - «гласность» и перестройка 3. 1989--1991 гг. - поздняя перестройка Заключение Список ли...
Гетьманщина в період Руїни
Гетьманщина в період Руїни Реферат на тему Гетьманщина в період Руїни Іван Виговський За гетьманства Богдана Хмельницького козацьке військо дійшло до найвищого рівня і що до чисельносте, й бойово...
Политическая и сословная организация Османской империи
Политическая и сословная организация Османской империи Реферат по истории Турции Политическая и сословная организация Османской империи 1 ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ ГОСУДАРСТВА Политический строй Османск...
Глобальные перемены в России в конце XX века
Глобальные перемены в России в конце XX века 66 Содержание Введение Глава 1. Глобальные изменения в России в конце XX века 1.1 Начало реформ. Политический курс Б.Н. Ельцина 1.2 Кризис двоевластия...
Сирия во время первого крестового похода
Сирия во время первого крестового похода Сирия во время п ервого крестового похода Тот факт, что в значительной степени Первый крестовый поход обязан своим успехом слабости встреченного им сопрот...
Положение сословий накануне Великой Английской Революции 1640-1660гг
Положение сословий накануне Великой Английской Революции 1640-1660гг 11 Реферат н а тему: «Положение сословий накануне Великой Английской Революции 1640-1660гг.» План 1. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КРЕСТЬЯНСТ...
Система чинопроизводства в XVIII веке
Система чинопроизводства в XVIII веке 18 Содержание Введение ………………………………………………………………… 3 Глава 1. Порядок чинопроизводства в XVIII веке ……………………. 5 §1. Установление порядка чинопроизводства и ори...
Система коллежского делопроизводства
Система коллежского делопроизводства 42 ДИПЛОМНАЯ РАБОТА на тему: «СИСТЕМА КОЛЛЕЖСКОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА» Содержание: Введение 1. Государственные учреждения в XVIII в. 1.1 Высшие и центральные гос...
Система управления в СССР в 30-40 годы
Система управления в СССР в 30-40 годы 2 Система управления в СССР в 30-40 годы Содержание Введение 1. Основные направления реформ государственного управления в межвоенные 20-30-е гг. 2. Феномен...
Дворянское сословие в Российской империи
Дворянское сословие в Российской империи 4 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Семестровый доклад Власть и обще...
Сибирские мануфактуры
Сибирские мануфактуры Содержание Введение Сибирские мануфактуры Заключение Список литературы Введение Начало XVIII в. и петровские реформы в экономической истории России являются важнейшим момент...
Симбирск в начале XX века
Симбирск в начале XX века 23 Оглавление Введение...................................................................................................................3 1. Общие сведения................
Сибирский тыл - фронту
Сибирский тыл - фронту 31 Министерство образования и науки Российской Федерации Сибирская Государственная Геодезическая Академия СГГА Реферат Сибирский тыл - фронту г. Новосибирск 2006 г. План Вс...
Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Рус
Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Рус 2 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра всесвітньої історії КУРСОВА РОБОТА на тему: «...
Симон Петлюра – політичний діяч
Симон Петлюра – політичний діяч 15 Міністерство освіти та науки України Український державний університет водного господарства та природокористування Кафедра українознавства Реферат на тему: “Сим...
Символіка давньоруської держави
Символіка давньоруської держави 15 Зміст 1. Герб 2. Прапор 3. Гімн Список літератури 1. Герб Ще в період родоплемінного ладу східні слов'яни на території України вживали символічні знаки. Ними дл...
Сибирская группа депутатов в начале XX века
Сибирская группа депутатов в начале XX века 36 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Гуманитарный инстит...
Симон Боливар и его роль в освобождении Латинской Америки
Симон Боливар и его роль в освобождении Латинской Америки 1 Кафедра Новой и Новейшей истории Курсовая работа На тему: «Симон Боливар и его роль в освобождении Латинской Америки» Тула, 2008г. Соде...
Синарский трубный завод
Синарский трубный завод Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский государственный университет им. А.М. Горько...
Селянська революція 1917-1921 років
Селянська революція 1917-1921 років 8 План Вступ 2 Революція, селянська війна та голод 1917-1921 pp. 2 Висновок 8 Аналіз літератури 9 Література 10 Вступ Забути минуле - означає примиритися з йог...
Сельские кадры в послевоенной деревне
Сельские кадры в послевоенной деревне Сельские кадры в послевоенной деревне В послевоенной деревне престиж механизатора был высоким. Бывшие фронтовики приобретали мирные профессии тракториста, ко...
Семейная жизнь османов
Семейная жизнь османов 4 Реферат по истории Турции Семейная жизнь османов СЕМЬЯ, ЖЕНЩИНЫ, ДЕТИ Понятие семьи, в европейском смысле этого слова, сравнительно новое в жизни турок, по крайней мере в...
Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття
Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття 10 27 КУРСОВА РОБОТА Селянські податки на Україні в ХІХ - поч. ХХ століття Вступ Актуальність теми. Розв'язання потреб державотворення в Укра...
Семенівка Семенівського району Чернігівської област
Семенівка Семенівського району Чернігівської област Міністерство праці та соціальної політики України Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці Реферат На тему: “Семе...
Сербо-хорватский конфликт 1991-1995 годов
Сербо-хорватский конфликт 1991-1995 годов Министерство образования УО МГУ им. А.А. Кулешова кафедра всеобщей истории Реферат «Сербо-хорватский конфликт 1991-1995 годов » Выполнила Студентка истор...
Сенат Российской империи
Сенат Российской империи 4 Error! Reference source not found. 9 Error! Reference source not found. Содержание Введение Глава I. История создания и развития Сената 1.1 Сенат при Петре Великом 1.2...
Северная война
Северная война Введение Северную войну (1700-1721) Россия вела в союзе с Данией, Саксонией и Речью Посполитой (Польшей) против Швеции. Это событие яркой страницей вошло в героическую летопись Оте...
Северная Америка до начала Европейской колонизации
Северная Америка до начала Европейской колонизации Реферат «Северная Америка до начала Европейской колонизации» 1. Северная Америка Человек пришел в Северную Америку из Азии в конце самого послед...
Северные торговые пути
Северные торговые пути Северные торговые пути Северные торговые пути имеют давнюю историю, которую не понять без учета кельтско-славянских связей. Начнем с небольшого экскурса в историю мореплава...
Северные монастыри и их деятельность по хозяйственному освоению русского севера
Северные монастыри и их деятельность по хозяйственному освоению русского севера 2 контрольная работа по дисциплине «История Севера» Тема: «Северные монастыри и их деятельность по хозяйственному о...
Северный Кавказ в истории России (XVI-XIX вв.)
Северный Кавказ в истории России (XVI-XIX вв.) ОГЛАВЛЕНИЕ Введение Глава I . Этапы присоединения Северного Кавказа к России. Политика Ивана III и Ивана IV по отношению к Северному Кавказу Преобра...
Северная Корея: Ким Ир Сен и его эпоха
Северная Корея: Ким Ир Сен и его эпоха Введение Актуальность дипломной работы связана с тем, что последние десятилетия Северная Корея постоянно находится в центре внимания международного сообщест...
Свержение монархии и установление республики во Франции
Свержение монархии и установление республики во Франции РЕФЕРАТ на тему: « Свержение монархии и установление республики во Франции » Конституция 1 791 г. Учредительное собрание выработало Констит...
Свежий взгляд на преступление Раскольникова
Свежий взгляд на преступление Раскольникова Свежий взгляд на преступление Раскольникова. Раскольников совершил страшное преступление, и в качестве своего оправдания вывел теорию о глобальном деле...
Свобода архивной информации в России
Свобода архивной информации в России 2 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ...
Святители Смутного времени
Святители Смутного времени Содержание: 1. Введение. 2. Святители ”Смутного времени”. 3. Пострадавшие иноки и монастыри. 4. Прп. Галактион Вологодский. 5. Предсказания и мученическая кончина старц...
Светская и церковная власть, их взаимодействие в контексте "Жития митрополита Филиппа"
Светская и церковная власть, их взаимодействие в контексте Жития митрополита Филиппа 61 Содержание Введение Глава 1. Особенности исторической ситуации на Руси в период создания Жития митрополита...
Священная война: история вьетнамского сопротивления
Священная война: история вьетнамского сопротивления Священная война История вьетнамского сопротивления Тимофеева Оксана «Нет ничего дороже свободы и независимости» Хо Ши Мин Листая страницы вьетн...
Святослав князь - витязь
Святослав князь - витязь МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ ЛУГАНСЬКЕ МЕДИЧНЕ ВЧИЛИЩЕ Реферат З дисципліни “ Історія України “ На тему: “ Святослав князь - витязь “ Виконала Студентка 11 гр. с...
Святой адмирал Ушаков (1745-1817). "Победитель всех неприятелей России на морях..."
Святой адмирал Ушаков (1745-1817). Победитель всех неприятелей России на морях... Морская Государственная Академия им. Ф.Ф.Ушакова Реферат СВЯТОЙ АДМИРАЛ УШАКОВ (1745--1817). ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕХ НЕПР...
Севастопольское восстание 1830 года
Севастопольское восстание 1830 года РЕФЕРАТ по истории Севастопольское восстание 1830 года Впервые в России произошел неслыханный случай, власть в городе Севастополе захватили народные массы, рук...
Мировой экономический кризис и война в Чако
Мировой экономический кризис и война в Чако Мировой экономический кризис и война в Чако Начавшийся с краха на нью-йоркской бирже в октябре 1929 г., мировой экономический кризис обрушился на стран...
Образование в России XIX века
Образование в России XIX века 28 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Дальневосточный аграрный университет Кафедра истории. Реферат Тема: Образование в России ХIХ в. Выполнил: ст...
Німецька окупація України: пограбування мирного населення та відносини з євреями
Німецька окупація України: пограбування мирного населення та відносини з євреями Реферат на тему: Німецька окупація України: пограбування мирного населення та відн о сини з євреями Розграбування...
Голлистская партия в борьбе за власть на президентских выборах пятой республики во Франции
Голлистская партия в борьбе за власть на президентских выборах пятой республики во Франции 2 Голлистская партия в борьбе за власть на президентских выборах пятой республики во Франции Пятая респу...
Політична історія Галицько-Волинського князівства
Політична історія Галицько-Волинського князівства Реферат з і сторії України на тему: Політична Історія Галицько-Волинського князівства Роман Мстиславич. Данило Галицький. У 1097 р. Галицька земл...
Голод у 1932–1933 роки в Україн
Голод у 1932–1933 роки в Україн Голод у 1932 - 1 933 роки в Україні Архівні джерела - мають незаперечні докази штучного походження голоду в Україні. Основними причинами голодомору були: суцільна...
Голод и эпидемии в Средние века
Голод и эпидемии в Средние века Содержание Введение 1 Голод в средневековье 2 Эпидемии в средние века Заключение Список литературы Введение Экономика средневекового Запада имела целью обеспечить...
Город Арзамас
Город Арзамас 12 Город Арзамас Содержание Прошлое и настоящее города Арзамаса Литература Приложение Прошлое и настоящее города Арзамаса Здесь шагами, пускай негулкими, Мать-история, ты прошла ......
Горбачев Михаил Сергеевич
Горбачев Михаил Сергеевич Михаил Сергеевич Горбачев - один из самых популярных на Западе российских политиков последних десятилетий ХХ века и одна из наиболее противоречивых фигур в глазах общест...
Гонка вооружений во второй половине XX века и попытки её ограничения
Гонка вооружений во второй половине XX века и попытки её ограничения Реферат на тему: «Гонка вооружений во второй половине XX века и попытки её ограничения» Выполнил: ученик класса 9-2 лицея №155...
Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства
Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства 13 З міст 1.Соціально-економічні і політичні передумови утворення Давньоруської держави 2. Основні етапи історії Київської...
Город в условиях нормированного распределения 30-х годов
Город в условиях нормированного распределения 30-х годов Город в условиях нормированного распределения 30-х годов В условиях острого дефицита ресурсов государство неизбежно должно было расставить...
Город Краматорск в годы оккупации
Город Краматорск в годы оккупации Город Краматорск в годы оккупации Тяжелым снегом черной полосой В меловой карьер легла дорога Ночью шел раздетый и босой Человек, перед врагом не дрогнув. Шел и...
Города и села Кузбасса
Города и села Кузбасса КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОНТОЛЬНАЯ РАБОТА ТЕМА: ГОРОДА И СЕЛА КУЗБАССА Кемерово 2008 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. Историография 2. Южный Кузбасс в XI-XVI веках ЗА...
Города Золотой Орды
Города Золотой Орды 13 Содержание Введение 2 1. Города Золотой Орды и экономическая география государства 4 2. Крым 9 3. Поволжье 12 Заключение 22 Список использованной литературы 23 Введение Ист...
Город-герой – символ мужества и стойкости защитников Отечества
Город-герой – символ мужества и стойкости защитников Отечества РЕФЕРАТ по курсу «История России» по теме: «Город-герой - символ мужества и стойкости защитников Отечества» Введение Ленинград и Ста...
Господарство Запорізької Січ
Господарство Запорізької Січ Контрольна робота на тему: “Господарство Запорізької Січі” Зміст Вступ 3 Основна частина 4-12 Висновки 13 Список літератури 14 Вступ Запорізька Січ - це військово-пол...
Горчаков О.М. – останній канцлер Російської імпер
Горчаков О.М. – останній канцлер Російської імпер 1 Курсова робота Горчаков О.М. - останній канцлер Російської імперії Вступ Олександр Михайлович Горчаков - князь, російський дипломат і державний...
Города-республики средневековой Руси
Города-республики средневековой Руси 13 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Дисциплина...
Господарство давньої Інд
Господарство давньої Інд 12 Зміст: Хронологічна таблиця...................................................................................2 Вступ.....................................................
Городское управление и самоуправление в России в конце XVII-XIX веках
Городское управление и самоуправление в России в конце XVII-XIX веках 43 Самарский муниципальный институт управления Кафедра теории истории управления Городское управление и самоуправление в Росс...
Господин Великий Новгород
Господин Великий Новгород Содержание Введение Господин Великий Новгород Новгородская боярская республика Заключение Список литературы Введение В Новгороде в XI веке сложился своеобразный республи...
Господарський механізм античного рабства Давньої Грец
Господарський механізм античного рабства Давньої Грец 31 З міст ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Найманство та рабство в Древній Греції Розділ 2. Господарський механізм античного рабства Древньої Греції 2.1...
Свідки голодомору 1932-33-го років. Капля Іван Сергійович
Свідки голодомору 1932-33-го років. Капля Іван Сергійович Капля Іван Сергійович, 1923 р. н. «Я, Капля Іван Сергійович, народився 1923 року в с. Синьооківка Золотоніського повіту Полтавської губер...
Господин Великий Новгород в XII-XV вв.
Господин Великий Новгород в XII-XV вв. Военно-Космическая академия имени А.Ф. Можайского Институт подготовки гражданских специалистов Реферат По дисциплине История Тема: Господин Великий Новгород...
Світовий уряд. Масони в Україн
Світовий уряд. Масони в Україн Міністерство аграрної політики України Державний агроекологічний університет РЕФЕРАТ На тему: Світовий уряд. Масони в Україні Виконав: студент 4 курсу 1 групи ф-ту...
Ремесленные и фабрично-заводские училища в СССР в первой половине ХХ века
Ремесленные и фабрично-заводские училища в СССР в первой половине ХХ века Оглавление Введение Глава 1. Начальное профессиональное образование Советского Союза 1.1 Советская образовательная доктри...
Світогляд Еразма Роттердамського
Світогляд Еразма Роттердамського 24 СВІТОГЛЯД ЕРАЗМА РОТТЕРДАМСЬКОГО План 1. Творча спадщина Еразма Роттердамського 2. Відношення Еразма Роттердамського до релігії і католицької церкви 3. Теорія...
Земские соборы в истории России
Земские соборы в истории России - 20 - Калужский Государственный Педагогический Университет им. К.Э. Циолковского Кафедра истории и политологии Земские соборы в истории России Реферат студентки 3...
Світ Заходу і світ Сходу
Світ Заходу і світ Сходу ПЛАН Вступ 1. Основні риси східної цивілізації а) соціально-економічні риси східних суспільств б) суспільно-політичний розвиток, роль релігій 2. Цивілізації Сходу і Заход...
Самозванцы в России
Самозванцы в России 25 Академия труда и социальных отношений Курганский филиал Социально-экономический факультет КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине: « Отечественная история» на тему: «Самозванцы в...
Сахалин 1905-1916 гг.
Сахалин 1905-1916 гг. 2 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВ...
Самураи Японии в бытовом аспекте
Самураи Японии в бытовом аспекте СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ИСТОРИОГРАФИЯ ГЛАВА 2. ВОСПИТАНИЕ САМУРАЯ ГЛАВА 3. БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ САМУРАЕВ 3.1 ОТНОШЕНИЯ МУЖА С ЖЕНОЙ 3.2 РОДСТВЕННИКИ 3.3 БЕР...
Самоидентификация древних евреев
Самоидентификация древних евреев Удмуртский государственный университет Самоидентификация древних евреев Составила: студентка III курса ВКСПН Гатаулина Евгения Проверила: Цепулина Наталья Евгенье...
Сацыяльна-эканамічнае і духоўна-культурнае развіццё Рэспублікі Беларусь на мяжы ХХ і ХХІ стагоддзя
Сацыяльна-эканамічнае і духоўна-культурнае развіццё Рэспублікі Беларусь на мяжы ХХ і ХХІ стагоддзя Сацыяльна-эканамічнае і духоўна-культурнае развіццё Рэспублікі Беларусь на мяжы ХХ і ХХІ стагодд...
Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.
Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст. С ільські ради н аціональних меншин в У країні в 20- ті роки ХХ ст . В сучасних умовах розвитку міжнаціональних відносин і розв'яза...
Сацыяльна-эканамічнае жыцце Беларусі у канцы ХIХ ст.
Сацыяльна-эканамічнае жыцце Беларусі у канцы ХIХ ст. 8 Сацыяльна-эканамічнае жыццё Беларусі ў канцы ХIХ ст. У выніку падзелаў Рэчы Паспалітай беларускія землі ўвайшлі ў склад паўночна-заходняга р...
Сацыяльна-эканамічнага становішча Беларусі ў канцы ХIХ стагоддзя
Сацыяльна-эканамічнага становішча Беларусі ў канцы ХIХ стагоддзя С ацыяльна-эканамічнага становішча Беларусі ў канцы Х I Х стагоддзя Вядучым працэсам сацыяльна-эканамічнага становішча парэформенн...
Сікорський Ігор Іванович
Сікорський Ігор Іванович Сікорський Ігор Іванович народився 1889 року в місті Києві, у родині дипломованого лікаря, професора психології Київського університету. Його мати теж була лікарем, але н...
Самозванство в России
Самозванство в России 16 САМОЗВАНСТВО В РОССИИ План контрольной работы: Введение Возникновение смуты XVI-XVII веков Ситуация в России Царствование Бориса Годунова «Чудесно спасшиеся» Воцарение Лж...
Древнеиндийская цивилизация
Древнеиндийская цивилизация 8 РЕФЕРАТ НА ТЕМУ ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПЛАН 1. Исторические условия развития цивилизации. 2. Религиозное развитие. 3. Культурные процессы в индийских государств...
Рэвалюцыя 1905-1907 гг
Рэвалюцыя 1905-1907 гг 2 РЭВАЛЮЦЫЯ 1905-1907 ГГ На пачатку XX ст. Расія апынулася перад непазбежнасцю рэвалюцыі. Заходняя Еўропа да гэтага часу ўжо прайшла фазу буржуазных рэвалюцый. У Расіі ж з...
Рыбинск - столица бурлаков
Рыбинск - столица бурлаков 5 Рыбинск - столица бурлаков Содержание Введение 1. Общие сведения из истории города Рыбинска 2. Характеристика труда бурлаков Заключение Список использованной литерату...
Савецкая Беларусь ва ўмовах новай эканамічнай палітык
Савецкая Беларусь ва ўмовах новай эканамічнай палітык ПЛАН 1. УМОВЫ ПЕРАХОДУ АД ВАЙНЫ ДА МІРУ 2. АДНАЎЛЕННЕ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ. РАЗВІЦЦЁ КААПЕРАЦЫІ 3. РАЗВІЦЦЁ ПРАМЫСЛОВАСЦІ. РОЛЯ ДРОБНАЙ ВЫТВОР...
Сіоністський рух на Поділлі в 20-х роках ХХ-го ст.
Сіоністський рух на Поділлі в 20-х роках ХХ-го ст. Міністерство освіти і науки України Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського Кафедра історії України Курсова робота Сіон...
Рюрик
Рюрик 11 Вступление В 2001 году исполняется 1139 лет Русскому государству. Именно в 862 году по современному летосчислению на Руси и появился варяг Рюрик, который основал великую династию русских...
Русь в период феодальной раздробленности. Реформы М.С. Горбачева
Русь в период феодальной раздробленности. Реформы М.С. Горбачева 13 1. Государство и право Руси в пе риод феодальной раздробленности Первыми десятилетиями XIIв. закончился раннефеодальный период...
Русь и орда
Русь и орда 18 Содержание Введение Глава 1. Сущность монголо-татарского ига Глава 2. Ордынская политика на Руси 2.1. Взаимоотношения русских князей с Золотой Ордой Глава 3. Последствия монголо-та...
Русь и Волгоградская область в период феодальной раздробленности
Русь и Волгоградская область в период феодальной раздробленности Содержание Введение 1. Русь в период феодальной раздробленности 2. Наш край в 12-15 вв. Заключ е ние С п и сок литературы Введение...
Русь в часи правління Івана ІІІ
Русь в часи правління Івана ІІІ 20 План Вступ 1. Правління Івана III. Об'єднання Русі 1.1 Перші роки правління 1.2 Боротьба з Казанню 1.3 Підкорення Новгорода 1.4 Одруження на Софье Палеолог. Бор...
С высоты престола
С высоты престола Реферат на тему: С высоты престола Императрица Мария Федоровна (1847 - 1928) Более 80 лет назад последние Романовы покидали Россию. Среди августейших пассажиров, поднявшихся 11...
Русь под игом
Русь под игом 4 Реферат по отечественной истории Тема: Русь под игом. Реферат написала Студентка I курса IV группы Войткевичус Виктория 2010 год Экономический контроль Орды над русскими землями З...
Рух опору на Харківщині у роки Великої Вітчизняної війни
Рух опору на Харківщині у роки Великої Вітчизняної війни 1 МІЖНАРОДНИЙ СОЛОМОНІВ УНІВЕРСИТЕТ РУХ ОПОРУ НА ХАРКІВЩИНІ У РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ Харків - 2009 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. РАДЯНСЬКИ...
Народная воля. Возникновение, участники, деятельность. Оценки в исторической литературе
Народная воля. Возникновение, участники, деятельность. Оценки в исторической литературе 2 Содержание Введение 1. Возникновение «Народной воли» 1.1 Раскол народнической организации «Земля и воля»...
Государственность и право на украинских землях в составе Российской империи
Государственность и право на украинских землях в составе Российской империи Содержание Введение 1. Общественный порядок 2. Государственное устройство 3. Суд и процесс 4. Правовая система Заключен...
Государства Северного Причерноморья
Государства Северного Причерноморья Содержание В ведение 1. Античные государства Северного Причерноморья 2.Государственно-политическое устройство 3. Города Северного Причерноморья 3.1 Ольв и я 3....
Государственность восточных славян
Государственность восточных славян 14 Содержание 1. Восточные славяне. Становление государственности 2. Образование Древнерусского государства 3. Киевская Русь Список использованной литературы 1....
Государственное устройство царства Селевкидов
Государственное устройство царства Селевкидов 3 План Введение Глава I. Государственное устройство царства Селевкидов 1.1 Царская власть 1.2 Царский двор 1.3 Организация царства Глава ЙЙ. Возникно...
Государственный и общественный строй Англии периода абсолютной монархии
Государственный и общественный строй Англии периода абсолютной монархии Введение Период абсолютной монархии являлся последним из этапов развития английского феодального государства и длился с кон...
Государственный и общественный строй Древнего Рима
Государственный и общественный строй Древнего Рима Содержание Введение 1. Государственный и общественный строй Древнего Рима 1.1 Сословно-классовое деление 1.2 Органы государственного управления....
Государственный и общественный строй Древнего Китая
Государственный и общественный строй Древнего Китая Предмет науки истории государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран относится к числу тех общественных наук...
Пилип Орлик
Пилип Орлик 3 ПИЛИП ОРЛИК (1710--1742) Смерть гетьмана Івана Мазепи була новою катастрофою для України. Старий, хворий, прикутий до ліжка, пін залишався гетьманом до кінця, силою свого авторитету...
Государственный переворот 1934 года в Болгарии
Государственный переворот 1934 года в Болгарии 12 РЕФЕРАТ на тему: Государственный переворот 1934 года в Болгарии Введение К началу 1934 года правительство Народного блока в Болгарии находилось в...
Государственный Комитет Обороны
Государственный Комитет Обороны КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине «История» по теме: «Государственный Комитет Обороны» Введение Великая Отечественная война является одним из величайших событий не тол...
Государственный механизм германской фашистской диктатуры
Государственный механизм германской фашистской диктатуры 23 Федеральное агентство по образованию Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова Кафедра теории и истории государства и п...
Государственный политический строй СССР в 1941-1945 гг.
Государственный политический строй СССР в 1941-1945 гг. 1 Содержание Введение Глава 1. Государственный строй 1.1 Конституционные органы Советского государства 1.2 Советские Вооруженные Силы 1.3 П...
Государство и общество Древней Руси
Государство и общество Древней Руси 3 БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Исторический факультет Кафедра истории России КУРСОВАЯ РАБОТА ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО ДРЕВНЕЙ РУСИ IX - XII ВВ. студен...
Государство и церковь в истории России
Государство и церковь в истории России 15 План Введение 1. Развитие философской мысли. Создание государственной идеологии 2. Роль церковной реформы в культурном перевороте петровской эпохи 3. Про...
Государство восточное Чжоу в период Чуньцю
Государство восточное Чжоу в период Чуньцю 16 Реферат по истории Китая ГОСУДАРСТВО ВОСТОЧНОЕ ЧЖОУ В ПЕРИОД ЧУНЬЦЮ ( VIII - V вв. до н.э.) План 1. Государство под руководством Пин-вана. 2. Внутрен...
Государство западное Чжоу
Государство западное Чжоу 5 Реферат по истории Китая ГОСУДАРСТВО ЗАПАДНОЕ ЧЖОУ ПЛАН 1. Ранние правители Чжоу. 2. Политический строй и экономическая система государства. 3. Особенности общественно...
Государственный флаг Российской империи (проблема соотношения цветов в русской государственной символике)
Государственный флаг Российской империи (проблема соотношения цветов в русской государственной символике) 2 Федеральное агентство по образованию Российской Федерации ГОУ ВПО «Набережночелнинский...
Градостроительное искусство В.П.Стасова
Градостроительное искусство В.П.Стасова ~ 19 ~ Министерство образования РФ Урал ГАХА Реферат на тему: Градостроительное искусство В.П. Стасова Выполнил: студент гр Проверил: Г. Екатеринбург, 2008...
Государственное управление в России в XIX веке: эпоха реформ и контрреформ
Государственное управление в России в XIX веке: эпоха реформ и контрреформ ПЛАН Введение Александр II: личность и стиль управления Александр III как государственный деятель Изменения в государств...
Развитие феодальной Франции в Х-ХІІІ вв.
Развитие феодальной Франции в Х-ХІІІ вв. РЕФЕРАТ: РАЗВИТИЕ ФЕОДАЛЬНОЙ ФРАНЦИИ В Х--ХІІІ ВВ. В собственном смысле слова политическая история Франции начинается в IХ в., с момента заключения знамен...
Приказно-воеводская система управления в Московском государстве XV-XVII веков
Приказно-воеводская система управления в Московском государстве XV-XVII веков 2 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профе с сионального образов...
Русское государство при Иване Грозном
Русское государство при Иване Грозном 2 РЕФЕРАТ по дисциплине: Отечественная история на тему: Русское государство при Иване Грозном Ростов-на-Дону 2010 г. Содержание 1. Начальный период царствова...
Русское дворянство
Русское дворянство 3 СОДЕРЖАНИЕ Введение ……………………………………………………………….3 Расцвет дворянства в России в первой половине XVIII в……5 2. Жалованная грамота дворянству 1785 г…………………………7 3. Дворянство и его...
Политика римских императоров в период принципата
Политика римских императоров в период принципата Министерство образования Российской Федерации Владимирский государственный гуманитарный университет Кафедра истории и культуры древнего мира и сре...
Русско-японская война
Русско-японская война Введение Русско-японская война 1904-1905 годов стала одной из тех войн, политические последствия которых затмили их военное значение. С одной стороны, эта война стала одним...
Русское централизованное государство в XVI веке
Русское централизованное государство в XVI веке 2 Московский открытый социальный университет Юридический факультет Реферат Тема. Русское централизованное государство в XVI веке Выполнил Проверил...
Русь в IX-XIII веках: от единства к раздробленности
Русь в IX-XIII веках: от единства к раздробленности 49 Оглавление Введение Глава I . Социальное и политическое развитие Киевской Руси в IX - начале XII вв. 1. Образование Древнерусского государст...
Русский флот в XVIII в.
Русский флот в XVIII в. РЕФЕРАТ по курсу «Военная история» по теме: « Русские флот в XVIII в. » 1. Создание регулярного военно-морского флота Вместе с созданием регулярной армии под непосредствен...
Русские революции в воспоминаниях современников
Русские революции в воспоминаниях современников 27 Оглавление Введение Глава 1. Русские революции 60-80-х годов 1.1 Революционное движение 60-х годов 1.2 Революционное народническое движение 70-х...
Русь і Хозарія: проблема взаємовідносин
Русь і Хозарія: проблема взаємовідносин ПЛАН: Вступ Розділ 1. Історія хазарської народності. В иникнення Хазарського каганату 1 .1 Історіографія проблематики 1.2 Київська Русь -- станов лення та...
Русско-германские отношения в начале ХХ века
Русско-германские отношения в начале ХХ века 9 Содержание Введение Глава I. Соотношение сил на международной арене в начале ХХ века и внешнеполитическая доктрина Германии в начале ХХ века Глава I...
Русско-турецкие войны
Русско-турецкие войны 3 Русско-турецкая война (1768 - 1774) Для ослабления российского давления на Польшу западноевропейские страны начали подталкивать Турцию и Швецию к войне с Россией. Ведь вес...
Русско-крымские отношения во второй половине XV - начале XVII вв.
Русско-крымские отношения во второй половине XV - начале XVII вв. 2 Оглавление Введение 3 Глава I. Основные факторы русско-крымских взаимоотношений во второй половине XV-начале XVII в. 8 Глава II...
Русские земли XII-XV в
Русские земли XII-XV в 21 Содержание Введение 2 1. Образование новых государственных центров на Руси и появление новых внешних врагов, нашествие татар в XIII веке. 4 1.1. Начало XIII века, упадок...
Русские беженцы в России
Русские беженцы в России 17 Реферат: Русские беженцы в Турции Содержание Введение 1. Причины и основные направления российской эмиграции 2. Первая волна эмиграции 2.1 Русские беженцы в Турции 2.2...
Русские земли глазами современников и потомков XII-XIV веков
Русские земли глазами современников и потомков XII-XIV веков 8 РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Реферат - рецензия На монографию Гусевой А.Р. «Русские земли глазами современник...
Русские войны второй половины XVIII в.
Русские войны второй половины XVIII в. РЕФЕРАТ по курсу «Военная история» по теме: « Русские войны второй половины XVIII в. » 1. Р усская армия во второй половине XVIII в . Вторая половина XVIII...
Обзор военных действий в Северной войне (1700–1721 гг.)
Обзор военных действий в Северной войне (1700–1721 гг.) 16 РЕФЕРАТ по курсу «Военная история» по теме Обзор военных действий в Северной войне (1700-1721 гг.) 1. Начало Северной войны В первой пол...
Русское масонство
Русское масонство 25 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 1 КУРС ЗАОЧНОЕ ОТ...
Русская правда
Русская правда 23 Министерство образования и науки РФ Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО Всероссийский заочный финансово-экономический институт Кафедра истории КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по оте...
Русские путешественники XVI–XVII веков
Русские путешественники XVI–XVII веков 3 Федеральное агентство по образованию Елабужский Государственный Педагогический Университет Кафедра отечественной и всеобщей истории Курсовая работа на тем...
Русская сельская община X – начала XX века
Русская сельская община X – начала XX века Сергиево-Посадский филиал Московского Государственного Университета Приборостроения и Информатики РЕФЕРАТ По предмету: «Отечественная история» На тему:...
Русская православная церковь и органы НКВД в 1920-е - 1930-е гг.
Русская православная церковь и органы НКВД в 1920-е - 1930-е гг. 63 Министерство образования Российской Федерации Государственное образовательное учреждение Выпускная квалификационная работа Русс...
Русская земля с 12 века по впервую половину 15 века
Русская земля с 12 века по впервую половину 15 века 1 8 Причины и характер распада Киевской Руси Киевская Русь - одно из самых больших государств средневековой Европы - сложилось в IX в. в резуль...
Руїна
Руїна Реферат на тему: Руїна Стан козацтва після смерті Богдана Хмельницьк о го Великий народний рух, піднятий Хмельницьким, дав новий лад усій східній Україні - Гетьманщині. Козацька воєнна орга...
Руссая деревня в начале ХХ века
Руссая деревня в начале ХХ века 30 План Введение Глава I Роль С/х в экономике России во второй четверти ХIХ веке 1.1Развитиен земледелия и животноводства 1.2. Развитие народных промыслов. Глава I...
Русифікація в Україні – ідеологія і практика КПРС–КПУ
Русифікація в Україні – ідеологія і практика КПРС–КПУ Реферат з історії України на тему „ Русифікація в Україні - ідеологія і практика КПРС-КПУ ” О.Г. Бажан План 1. Поняття русифікації і мета її...
Русская культура в конце XV-XVI веков
Русская культура в конце XV-XVI веков 47 Реферат Русская культура в конце XV-XVI веках В конце XV-XVI веке русская культура подводит итоги уходящего средневековья, традиционно оглядывается на про...
Русская культура в X–XVII веках
Русская культура в X–XVII веках 2 Реферат Русская культура в X-XVII веках Духовная культура До принятия крещения при князе Владимире восточнославянские племена были язычниками. Однако о самой язы...
Особенности возникновения и развития Всероссийской чрезвычайной комиссии
Особенности возникновения и развития Всероссийской чрезвычайной комиссии План Введение Глава 1. Создание ВЧК (декабрь 1917 - лето 1918 гг.) Глава 2. Развитие ВЧК (середина 1918 - 1922 гг.) 2.1 По...
Грамадска-палiтычны рух на Беларусi ў першай палове XIX стагоддзя
Грамадска-палiтычны рух на Беларусi ў першай палове XIX стагоддзя 21 План Уводзіны 1. Асаблівасці нацыянальна-вызваленчага руху на беларускіх землях. Дзейнасць філаматаў і філарэтаў 2. Дзекабрыст...
Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі у канцы ХIХ ст.
Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі у канцы ХIХ ст. Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт Гістарычны факультэт Кафедра гiсторыi Беларусi старажытнага часу i сярэднiх вякоў Рэферат па тэма: Грамадска-па...
Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі у канцы ХIХ ст
Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі у канцы ХIХ ст Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт Гістарычны факультэт Кафедра гiсторыi Беларусi старажытнага часу i сярэднiх вякоў Рэферат па тэма Грамадска-палі...
Гражданская война на территории Южного Урала
Гражданская война на территории Южного Урала 30 Государственный университет Факультет Гражданская война на территории Южного Урала реферат по дисциплине История Выполнил: студент гр. Проверил: пр...
Греция в гомеровский период и в эпоху Архаики
Греция в гомеровский период и в эпоху Архаики Реферат « Греция в гомеровский период и в эпоху Архаики » На рубеже II --I тысячелетий до н. э. вся восточная часть Средиземноморья была потрясена пе...
Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі у пасляваенны перыяд (1945 - 1991)
Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі у пасляваенны перыяд (1945 - 1991) Беларускi дзяржаўны унiверсiтэт Гістарычны факультэт Кафедра гiсторыi Беларусi старажытнага часу i сярэднiх вякоў Рэферат па...
Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 20-30 гг. XX ст.
Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 20-30 гг. XX ст. Рэферат на тэму: Грамадск а- пал і ты чнае жыцц ё БССР у 20-30 гг. XX ст. ПЛАН 1. Грамадска-палітычная сістэма 2. Фарміраванне аднапартыйнай сіс...
Греческая цивилизация
Греческая цивилизация 4 Греческая цивилизация Древняя Греция и ее культура занимают особое место в мировой истории. В высокой оценке античной (т.е. греко-римской) цивилизации сходятся мыслители р...
Греко–персидские войны
Греко–персидские войны Реферат « Греко - персидские войны » Греко-персидские войны, сплотившие греков перед лицом единого врага, стали не только переломным моментом в истории Эллады. Это было пер...
Освобождение Краматорска
Освобождение Краматорска Освобождение Краматорска Мой друг в атаке пал под Краматорском, В пяти шагах от берега Торца. Хоть оставалось нас от роты горстка, Но мы стояли насмерть до конца. Мы умир...
Гродно в 1921-1939 гг.
Гродно в 1921-1939 гг. 6 МОРБ УО “Гродненский государственный университет им. Янки Купалы” Реферат на тему: Гродно в 1921-1939гг. Подготовила: Желукевич А. К 1 курс 1 группа Проверил: Гродно 2008...
Грузія після "революції троянд"
Грузія після революції троянд Володимир Петровський, доктор історичних наук, професор кафедри історіографії, джерелознавства і археології Харківського національного університету ім. Каразіна Груз...
Громадянська війна в Іспан
Громадянська війна в Іспан Размещено на http://www.allbest.ru/ Реферат з теми: ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В ІСПАНІЇ Багато з подій 1930-х років - збройна боротьба в Китаї, агресія Італії проти Ефіопії, д...
Грузія: особливості історичного розвитку від найдавніших часів до сьогодення
Грузія: особливості історичного розвитку від найдавніших часів до сьогодення 2 Грузія План Вступ......................................................................................................
Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького
Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького Зміст Вступ 1. Християнсько-державницька роль К.-В. Острозького 1.1 Толерантність і терпимість - закон життя дому князів Остроз...
Губернская реформа Екатерины II
Губернская реформа Екатерины II ТЕМА ДОКЛАДА : « ГУБЕРНСКАЯ РЕФОРМА ЕКАТЕРИНЫ II ». Используемая литература: 1. Быстренко В. И., История государственного управления и самоуправления в России; 2....
Губернатор Самарской области К.К. Грот. Его вклад в развитие края
Губернатор Самарской области К.К. Грот. Его вклад в развитие края 2 Содержание Введение 2 1. Семья 3 2. Образование и карьерный рост 4 2.1. Работа в Самаре 5 2.2. После губернаторства 10 2.3. Наг...
Питання Одеського порто-франко в історичній літературі 1920-х - середини 1930-х pp.
Питання Одеського порто-франко в історичній літературі 1920-х - середини 1930-х pp. Питання Одеського порто-франко в історичній літературі 1920-х - середини 1930-х pp. Нові підходи до вивчення фу...
Кіммерійці: суспільний устрій, господарство, культура та вірування
Кіммерійці: суспільний устрій, господарство, культура та вірування Міністерство освіти і науки України Донецький національний університет Історичний факультет Кафедра історії України Самостійна р...
Гуманизм и гуманистическая мысль в Европе
Гуманизм и гуманистическая мысль в Европе 1. Гуманизм и гуманистическая мысль. Итальянское просвещение и Реформация в Германии Итальянское искусство Около 1500г. Италия была самой богатой и просв...
Григорий Распутин
Григорий Распутин Реферат по истории России на тему: Григорий Распутин Григорий Ефимович Новый (Распутиным он был назван позже за его распутную жизнь) родился в селе Покровском, Тюменского уезда...
Грецьке торговельне судноплавство в останній чверті XVIII - на початку XIX століть
Грецьке торговельне судноплавство в останній чверті XVIII - на початку XIX століть 4 ГРЕЦЬКЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ СУДНОПЛАВСТВО В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX СТОЛІТТЯ В останній чверті XVIII в....
Гуманистическая историческая мысль
Гуманистическая историческая мысль План Введение Гуманистическая историография в Италии. «Политико-риторическая школа». «Эрудитская критическая школа» Новая «политическая» школа Крупнейшие предст...
Гуннское нашествие
Гуннское нашествие Реферат на тему: Гуннское нашествие 1. Гуннское нашествие Уже давно в науке утвердилось понятие «Великое переселение народов», которое обычно датируется IV-VII вв. Очевидно, ег...
Гумилев про пассионарность в возникновении и развитии этноса
Гумилев про пассионарность в возникновении и развитии этноса 4 Контрольная работа по политологии Л. Гумилев про пассионарность в возникновении и развитии этноса Выполнила студентка_______________...
Григорий Распутин
Григорий Распутин 18 План: I .Введение II .Основная часть 1.Жизнь до Петербурга - В Покровском - Причастность к секте хлыстов 2.Появление в Петербурге 3.Отношения с царской семьей 4.Влияние на по...
Діяльність Євгена Коновальця
Діяльність Євгена Коновальця Реферат на тему: Діяльність Є. Коновальця. Вчитель : Кобилінець Л.І. Виконав : Куциняк Д. Р. ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ На межі століть коли Україна була поділена між різними д...
Д.Я. Самоквасов – историк, археолог, архивист
Д.Я. Самоквасов – историк, археолог, архивист 15 Введение Дмитрий Яковлевич Самоквасов оставил заметный след сразу в нескольких областях культуры. Он автор многочисленных трудов по истории русско...
Густинская летопись
Густинская летопись Содержание: 1. Вступление. 2. Об извечной вражде русских и украинцев. 3. Густинская летопись о культуре, религии и восприятии природных явлений. Вступление. Институтом русской...
Россия и русские в мировой истории
Россия и русские в мировой истории Реферат Тема: Россия и русские в мировой истории Содержание Введение 1 К истории вопроса 2 Вечная проблема в новом контексте 3 Что же нам делать? Заключение При...
Д.И. Менделеев и значение его деятельности
Д.И. Менделеев и значение его деятельности 17 Министерство высшего образования РФ ЯГТУ Кафедра отечественной истории Реферат на тему: Д. И. Менделеев и зн а чение его деятельн о сти Выполнил: Гун...
Россия между двух революций
Россия между двух революций 1 2 План Введение 2 1. Начало Февральской революции. Восстание в Петрограде 27 февраля 1917 г. Свержение самодержавия 5 1.1 Причины и характер Февральской революции 5...
Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.
Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст. Реферат ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА В РЕДАКЦІЯХ КИЇВСЬКИХ ГАЗЕТ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Вагоме місце в подіях українського національного...
Россия на рубеже веков
Россия на рубеже веков 16 Контрольная работа « Россия на рубеже XX - XXI веков» Вве я дение Наша работа посвящена изучению истории России рубежа XX-XXI веков, то есть исторического периода которы...
Россия на рубеже XIX-XX веков
Россия на рубеже XIX-XX веков 2 Россия на рубеже XIX-ХХ веков На рубеже XIX-ХХ веков движущими силами цивилизационного процесса постепенно становятся революционизм, национализм, индустриализм, пр...
Россия при Николае І углубление кризиса феодально-крепостнической системы
Россия при Николае І углубление кризиса феодально-крепостнической системы 2 РОССИЯ ПРИ НИКОЛАЕ I . УГЛУБЛЕНИЕ КРИЗИСА ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Содержание Введение…………………………………………..………………...
История сарматского мира
История сарматского мира РЕФЕРАТ ИСТОРИЯ САРМАТСКОГО МИРА История обширного сарматского мира занимает важное место в древней истории юга нашей страны. Формирование сарматских племен восходит к ст...
Россия от февраля до октября 1917
Россия от февраля до октября 1917 2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 33 Реферат по истори и на тему «Россия от феврал...
Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смутное время
Россия на рубеже XVI-XVII вв. Смутное время 4 Тема 7 Россия на рубеже XVI - XVII вв. Смутное время Содержание Раздел 1. Причины и начало Смуты. Борис Годунов (1598-1605гг.). Лжедмитрий I (1605-16...
Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України
Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України 12 Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи на території України Багато років тому назад на території сучасної України жили племена...
Россия в условиях Первой мировой войны и нарастания общенационального кризиса
Россия в условиях Первой мировой войны и нарастания общенационального кризиса 29 Содержание Введение Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Заключение Список использованной литературы Введение П...
Зародження людської цивілізації на Україн
Зародження людської цивілізації на Україн 1 З м іст 1. Початок формування людської цивілізації на території України 2. Давні кочеві племена на території України 3. Античні міста-держави Північног...
Россия и Европа
Россия и Европа Тимофеева Оксана Рецензия Н.Я. Данилевский. « Россия и Европа», Издател ьство «Книга», Москва, 1991 г. Едва бросив взгляд на карту мира, мы непременно отыщем на ней Европу - небол...
Россия в эпоху Петра I (1682-1725 гг.)
Россия в эпоху Петра I (1682-1725 гг.) 1 Федеральное агентство по образованию Российской Федерации Тульский Государственный Университет Реферат по истории на тему: Россия в эпоху Перта I (1682-17...
История Украины с древности до наших дней
История Украины с древности до наших дней 74 Содержание 1. Начало человеческой жизни …………………………………………2 2. Кочевники. Скифо-сарматская эпоха ………………………………..3 3. Киевская Русь …………………………………………………………...
Россия в период НЭПа (1921-1929 гг.)
Россия в период НЭПа (1921-1929 гг.) 3 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНЯ И НАУКИ РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «...
Россия в период Ивана Грозного 1533-1588гг
Россия в период Ивана Грозного 1533-1588гг 3 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. Управление образованием Качканарского городского округа. МОУ Средняя образов...
Россия в мировом историческом процессе
Россия в мировом историческом процессе Россия в мировом историческом процессе 1. Какое место занимает Россия в мировом историческом процессе? В мировой истории Россия занимает особое место. Распо...
Московская Русь и Золотая Орда
Московская Русь и Золотая Орда 19 Министерство образования и науки РФ ГОУ ВПО Красноярский государственный педагогический университет Им. В.П. Астафьева Институт дистанционного образования КОНТРО...
Династия Рюриков
Династия Рюриков Династия Рюриков Династия Рюриков открывается пришествием трех братьев варягов (викингов): Рюрика, Синеуса и Трувора с дружиной на северо-западные земли будущей Руси. Рюрик стал...
Призвание варягов в Отечественной историографии XIX вв.
Призвание варягов в Отечественной историографии XIX вв. 2 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования БАРНАУЛЬСКИЙ ГОСУДАР...
Династия Рюриковичей
Династия Рюриковичей Институт специальной педагогики и психологии. Кафедра общественных дисциплин РЕФЕРАТ по истории по теме: Династия Рюриковичей Выполнила студентка Ларионова Т.С. Курс: 3 Групп...
Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 года на Беларус
Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 года на Беларус 22 Сярэдняя школа № 2 імя А. К. Флегантава КАСТРЫЧНІЦКАЯ РЭВАЛЮЦЫ 1917 Г. НА БЕЛАРУСІ Выканаў: Канапелька Дзмітрый Сяргеевіч Вучань 11 класа Уводзіны...


Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать