Педагогика
Сутність і зміст педагогічної етики
Сутність і зміст педагогічної етики 7 Сутність і зміст педагогічної етики У наш час зростає значення педагогічної етики в школах різних напрямів і різних рівнів підготовленості. Це пов'язано з пр...
Студент як об'єкт - суб'єкт педагогічної діяльност
Студент як об'єкт - суб'єкт педагогічної діяльност 24 Студент як об'єкт - суб'єкт педагогічної діяльності Вступ Актуальність тематики мотивується необхідністю глибинного осмислення ролі студента...
Студент как субъект учебной деятельности
Студент как субъект учебной деятельности 12 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 5 2. ФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНТА КАК СУБЪЕКТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12 С...
Суть инновационных процессов в России
Суть инновационных процессов в России Содержание Введение История введения инноватики в образование Инновационный процесс и его особенности Инновационные процессы в России в конце 20 - начале 21...
Сутність педагогічного спілкування
Сутність педагогічного спілкування 14 Сутність педагогічного спілкування Педагогічне спілкування - це професійне спілкування вчителя з усіма учасниками навчально-виховного процесу, яке спрямоване...
Основные направления деятельности школы по вопросу формирования здорового образа жизни школьников
Основные направления деятельности школы по вопросу формирования здорового образа жизни школьников СОДЕРЖАНИЕ Введение ГЛАВА 1. Здоровый образ жизни как социально-педагогическое явление, условия,...
Здоровьесберегающая деятельность в школе
Здоровьесберегающая деятельность в школе 26 Здоровьесберегающая деятельность в школе. Последние статистические данные свидетельствуют о том, что период обучения детей в школе состояние их здоровь...
Здоровый образ жизни как условия полноценного развития подростка
Здоровый образ жизни как условия полноценного развития подростка МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГО...
Здоровьесбережение на уроках безопасности жизнедеятельности в начальной школе
Здоровьесбережение на уроках безопасности жизнедеятельности в начальной школе Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №7 Имени И.А Кобеляцкого п. Чульман Ст...
Збагачення словникового запасу першокласників на уроках розвитку мовлення
Збагачення словникового запасу першокласників на уроках розвитку мовлення 2 Д ипломна робота Збагачення словникового запасу першокласників на уроках розвитку мовлення Зміст Вступ 1. Мовлення перш...
Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей
Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей Зміст Вступ Розділ І. Зміст і форми соціально-педагогічної роботи із різними типами сімей 1.1 Напрями діяльності соціального педаг...
Зміст підготовки магістра за напрямом економіст
Зміст підготовки магістра за напрямом економіст Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет Гуманітарний інститут Самостійна робота з дисципліни “Вища освіта і болонсь...
Здоров’язберігаючий компонент у змісті і структурі підручників для початкової школи
Здоров’язберігаючий компонент у змісті і структурі підручників для початкової школи 89 ЗМІСТ Вступ Розділ І. Підручник для початкової школи як об'єкт дослідження 1.1 Здоров'язберігаюча функція по...
Зміст правового виховання молодших школярів
Зміст правового виховання молодших школярів Реферат ЗМІСТ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Практика виробила різноманітні методи і форми правового виховання молодших школярів. Визначальним д...
Зміст поняття "задача" у навчанні математики в початкових класах
Зміст поняття задача у навчанні математики в початкових класах 13 РЕФЕРАТ Зміст поняття “ задача ” у навчанні математики в початкових класах Поняття математично ї задач і Задача - це сформульован...
Знакомство дошкольников с родным городом
Знакомство дошкольников с родным городом Пралеска. В-е и об-е детей в д/у. Базисная программа и методич. Рекомендации.2-е иззд-е, перераб. И доп-ое. Мн., 2000/Е.А. Панько, А.И. Васильева, А.Н.Бел...
Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗ
Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗ 11 Зміст, структура і функції освіти в сучасному вузі Визначення змісту освіти в сучасному вузі - процес трудоємний, він викликає багато суперечл...
Знакомство дошкольников с родословной
Знакомство дошкольников с родословной МИНИСТЕРСТО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Учреждение образования «БГПУ» им. М. Танка Факультет дошкольного образования Кафедра общего и дошкольного образов...
Знания, навыки и умения в процессе обучения
Знания, навыки и умения в процессе обучения 3 Оглавление Введение Глава 1. Знания, навыки и умения в процессе обучения Глава 2. Функционирование триады «знания-умения-навыки» в современной дидакт...
Знакомство дошкольников с сезонными изменениями в природе
Знакомство дошкольников с сезонными изменениями в природе Бийский педагогический государственный университет имени В.М.Шукшина Контрольная работа по экологии Тема: «Знакомство дошкольников с сезо...
Знакомство учащихся с новыми числами на уроке математики
Знакомство учащихся с новыми числами на уроке математики 20 Урок математики. 1 класс Урок разработала студентка гр.451 ф-та коррекционной педагогики Нагаева Татьяна Юрьевна Тема. Число и цифра 4...
Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах
Особистісно-орієнтований підхід до вивчення німецької мови в середніх навчальних закладах 31 Міністерство освіти та науки України Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського Кафед...
Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями
Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальни...
Система вищої освіти у Фінлянд
Система вищої освіти у Фінлянд Реферат з теми: Система вищої освіти у Фінляндії 1. Загальний характеристика системи вищої освіти у Фінляндії Фінляндія - північна європейська країна, столиця - Хел...
Значение дидактических игр
Значение дидактических игр 18 Значение дидактических игр Одним из эффективных средств развития интереса к учебному предмету является использование на уроках и во внеклассное время дидактических и...
Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів
Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів 2 Міністерство науки і освіти України Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського Кафедра німецької філології Курсова робота на...
Значение методики использования картин для формирования речи дошкольников
Значение методики использования картин для формирования речи дошкольников 23 Содержание Введение Глава I. Психологическое, лингвистическое, педагогическое исследование развития связной речи 1.1 П...
Значение занятий по плаванию для укрепления организма ребенка дошкольного возраста
Значение занятий по плаванию для укрепления организма ребенка дошкольного возраста Содержание: Введение 1.Значение занятий по плаванию для укрепления организма ребенка дошкольного возраста 2. Рол...
Значение народных подвижных игр в процессе развития ребенка
Значение народных подвижных игр в процессе развития ребенка 2 Курсовая работа Значение народных подвижных игр в процессе развития ребенка Содержание Введение Глава 1. Народные подвижные игры 1.1...
Значение досуговой занятости подростков в профилактике правонарушений
Значение досуговой занятости подростков в профилактике правонарушений IX РЕГИОНАЛЬНАЯОТКРЫТАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» Се...
Развитие словаря детей дошкольного возраста
Развитие словаря детей дошкольного возраста 2 Содержание Введение Глава I. Психолого-педагогические проблемы развития словаря детей дошкольного возраста 1.1 Особенности развития словаря детей дош...
Особенности памяти детей дошкольного возраста с нарушениями слуха
Особенности памяти детей дошкольного возраста с нарушениями слуха КУРСОВАЯ РАБОТА ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА Введение Начало систематической разработки проб...
Методика підготовки вчителя до уроків обслуговуючої прац
Методика підготовки вчителя до уроків обслуговуючої прац 2 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Основні закономірності й принцип виховання 1.1 Основні закономірності процесу виховання 1.2 Основні принципи вихов...
Значение прогулки в экологическом образовании детей дошкольного возраста
Значение прогулки в экологическом образовании детей дошкольного возраста 5 ЗНАЧЕНИЕ ПРОГУЛКИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 1. Значение прогулок в экологическом образовани...
Значение педагогических идей С.Т. Шацкого для развития отечественной социальной педагогики
Значение педагогических идей С.Т. Шацкого для развития отечественной социальной педагогики Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессиональног...
Значення води, її охорона та економне використання
Значення води, її охорона та економне використання 2 Дослідницький проект Тема проекту. Значення води, її охорона й економне використання Мета проекту: формувати уявлення учнів про цінність та зн...
Значение труда в уголке природы для развития личности ребенка с отклонениями в развитии речи
Значение труда в уголке природы для развития личности ребенка с отклонениями в развитии речи 23 Содержание Введение 1. Значение труда в уголке природы для развития личности ребенка с отклонениями...
Игровые методы обучения при изучении органической химии как средство повышения познавательной активности и качества знаний
Игровые методы обучения при изучении органической химии как средство повышения познавательной активности и качества знаний Использование игровых методов обучения при изучении органической химии к...
Обогащение словарного запаса на уроках развития речи в младших классах вспомогательной школы
Обогащение словарного запаса на уроках развития речи в младших классах вспомогательной школы Дипломная работа. Тема: “ Обогащение словарного запаса на уроках развития речи в младших классах вспом...
Структура вищої освіти в Україні. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст.
Структура вищої освіти в Україні. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ РЕФЕРАТ з дисципліни “Педагогіка вищої школи” на тему « Структура вищо...
Строительные материалы и их назначение
Строительные материалы и их назначение 2 Министерство образования и науки РФ МОУ Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Белгорода Конспекты уроков Раздел: Строительные материалы и их назначени...
Структура построения педагогического эксперимента, его виды
Структура построения педагогического эксперимента, его виды 21 Министерство образования и науки Украины Открытый международный университет развития человека “Украина” Горловский филиал Кафедра фи...
Структура профессиональной компетентности педагога. Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство педагога
Структура профессиональной компетентности педагога. Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство педагога Министерство Образование и науки Красноярского края Краевое государственно...
Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному заклад
Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному заклад 16 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни Основи наукових досліджень” на тему: «Структура науково-дослідницької діяльності...
Страхи дітей молодшого шкільного віку
Страхи дітей молодшого шкільного віку Міністерство освіти СТРАХИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ Курсова роботи Учениці 10-б класу Волченко Оксани Науковий керівник: Каліненко Світлана Іванівна вч...
Стиль формирования волевых качеств учащихся в общении "ученик-учитель"
Стиль формирования волевых качеств учащихся в общении ученик-учитель 35 Содержание Введение Глава 1. Психология детского характера 1.1 Общее понятие о характере 1.2 Формирование характера у детей...
Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів
Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів Зміст Вступ І. Стимулювання навчальної діяльності як наукова проблема 1.1 Організація діяльності як педагогічна проблема 1.2 Методи стимулюван...
Статеве виховання молодших школярів
Статеве виховання молодших школярів 1 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Сутність, завдання та моделі статевого виховання 1.1 Теоретичний аналіз змісту статевого виховання школярів 1.2 Моделі статевого вихова...
Стиль педагогического общения и его влияние на взаимоотношение с учащимися
Стиль педагогического общения и его влияние на взаимоотношение с учащимися 3 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 2 Глава 1. Характеристики педагогического общения 5 1.1. Анализ психолого - педагогической литерат...
Статистические методы оценки значимости компонент педагогической системы учителя
Статистические методы оценки значимости компонент педагогической системы учителя Статистические методы оценки значимости компонент педагогической системы учителя Профессиональная деятельность учи...
Степень готовности ребенка к обучению
Степень готовности ребенка к обучению 9 Содержание Введение Сложность определения степени готовности ребёнка к обучению в школе Условия формирования готовности к обучению Заключение Список литера...
Статеве виховання підлітків
Статеве виховання підлітків 29 Зміст Вступ I Розділ . Теоретичні питання статевого виховання 1.1 Сутність поняття статевого виховання, особливості статевого виховання підлітків. 1.2 Особливості с...
Стратегія ввічливості в англійській мові та шляхи оволодіння нею на початковому етапі в середній школ
Стратегія ввічливості в англійській мові та шляхи оволодіння нею на початковому етапі в середній школ Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичне обґрунтування проблеми навчання мовної ввічливості в англійс...
Стилі керівництва в навчальних закладах
Стилі керівництва в навчальних закладах 1 Зміст Вступ 1. Поняття стилів управління 2. Основні управлінські функції та вимоги до їх виконання 3. Вплив стиля керівництва на навчальну мотивацію підл...
Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача
Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача 16 Стилі навчання та навчальні технології у педагогічної діяльності Стилі навчання визначаються домінуванням певної групи методів у з...
Развитие творческих способностей
Развитие творческих способностей 30 Оглавление: Введение 3 Глава 1. Проблема творчества и творческих способностей в современной педагогике и психологии 5 1.1 Понятия творчество и творческие спосо...
Проблемное обучение
Проблемное обучение Череповецкий Государственный Университет Институт Педагогики и Психологии Кафедра профессионального образования. Реферат Тема: «Проблемное обучение». Выполнил: Студент группы...
Становление идивидуального стиля познавательной деятельности учащегося
Становление идивидуального стиля познавательной деятельности учащегося 33 Введение Изменения, произошедшие в нашем обществе, предъявляют новые требования к подрастающему поколению: быть самостоят...
Развитие творческого мышления младших школьников на уроках математики
Развитие творческого мышления младших школьников на уроках математики 2 Красноярский Государственный Университет Лесосибирский Педагогический Институт факультет: Педагогики и Методики Начального...
Становление музыкального образования в ХХ веке
Становление музыкального образования в ХХ веке Оглавление Введ е ние Глава I. Теоретические аспекты музыкального образования 1.1 Музыкальное образование в психолого-педагогической литературе 1.2...
Пути взаимосвязи основного и регионального компонентов образования в школьном литературном краеведении
Пути взаимосвязи основного и регионального компонентов образования в школьном литературном краеведении Пути взаимосвязи основного и регионального компонентов образования в школьном литературном к...
Становлення і розвиток вищої освіти на Україн
Становлення і розвиток вищої освіти на Україн 26 Курсова робота на тему Становлення і розвиток вищої освіти на Україні Вступ У культурному надбанні українців Києво-Могилянська академія була, є і...
Становление субъектности студента университета
Становление субъектности студента университета ОЛЬХОВАЯ Татьяна Александровна СТАНОВЛЕНИЕ СУБЪЕКТНОСТИ СТУДЕНТА УНИВЕРСИТЕТА 13.00.01 - общая педаг о гика, история педагогики и образования Авторе...
Интеллектуальная игра "Я гражданин России"
Интеллектуальная игра Я гражданин России МОУ «Жерновецкая средняя общеобразовательная школа» Интеллектуальная игра «Я - гражданин России» Подготовила Руководитель кружка «Юный правовед» Натарова...
Разработка сценария обучающей программы
Разработка сценария обучающей программы ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра психологии и педагогики Курсовой проект По предмету «Педагог...
Праздник "Первый школьный день"
Праздник Первый школьный день Праздник Первый школьный день 6 класс МОУ Вихляевская основная общеобразовательная школа 2010год Классный руководитель Зыкова Александра Георгиевна Оформление класса...
Марафон безопасности
Марафон безопасности Марафон безопасности МОУ Вихляевская основная общеобразовательная школа Обучающая игра для учащихся школы, посвященной Дню защиты детей Актовый зал оформлен в виде большого и...
Литературный вечер "Промелькнувший метеор", посвящённый 175-летию со дня рождения Шокана Уалиханова
Литературный вечер Промелькнувший метеор, посвящённый 175-летию со дня рождения Шокана Уалиханова Шоан Уалихановты туанына 175 жыл толуына арналан «Аан жлдыз» атты деби кеш The literature party “...
Становление и эволюция коммуникативной методики обучения
Становление и эволюция коммуникативной методики обучения 22 РЕФЕРАТ Становление и эволюция коммуникативной методики обучения Первые сведения об изучении иностранных языков относятся к достаточно...
Становление вариативной системы дошкольного образования
Становление вариативной системы дошкольного образования СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Вариативность образовательной системы дошкольного образования 1.1 Вариативность образовательной системы как предмет...
Стандартизация в системе образования
Стандартизация в системе образования 2 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УО БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра Технологии важнейших отраслей промышленности Р...
Стандартизований контроль знань
Стандартизований контроль знань 45 Зміст Вступ Розділ 1. Суть основні риси, дидактичні можливості стандартизованого контролю знань Розділ 2. Психолого-педагогічна реалізація стандартизованого кон...
Методика обучения чтению на английском языке в средней школе
Методика обучения чтению на английском языке в средней школе Содержание Введение 1. Обучение чтению на уроке английского языка 2. Чтение как вид речевой деятельности 3. Методика обучения чтению 4...
Игра как средство активизации познавательной деятельности учащихся
Игра как средство активизации познавательной деятельности учащихся Доклад на тему: Игра как средство активизации познавательной деятельности учащихся Обоснование проблемы Современные условия хара...
Игра в дошкольном возрасте
Игра в дошкольном возрасте 14 Реферат « Игра в дошкольном возрасте » Введение В мире нет одинаковых людей. Мы все очень разные. Но каждому человеку хочется, чтобы его понимали, принимали таким, к...
И.Г. Песталоцци - реформатор начального обучения
И.Г. Песталоцци - реформатор начального обучения Министерство образования и науки РФ Российский Государственный Педагогический Университет им. А. И. Герцена факультет музыки Кафедра музыкального...
Игра как метод коррекции затрудненного общения
Игра как метод коррекции затрудненного общения 49 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И РФ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЕЛЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕД...
Игра в процессе обучения на уроках
Игра в процессе обучения на уроках 3 ВСТУПЛЕНИЕ Актуальность: Игра, являясь простым и близким человеку способом познания окружающей действительности, должна быть наиболее естественным и доступным...
Игра как средство умственного развития детей среднего дошкольного возраста
Игра как средство умственного развития детей среднего дошкольного возраста КУРСОВАЯ РАБОТА «ИГРА КАК СРЕДСТВО УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» Введение Все важнейшие ново...
Игра как средство развития наглядно-образного мышления детей дошкольного возраста
Игра как средство развития наглядно-образного мышления детей дошкольного возраста Введени е Путь познания, который проходит ребенок до 7 лет, огромен. За это время он много узнает об окружающем м...
Игра как средство развития познавательных процессов младших школьников
Игра как средство развития познавательных процессов младших школьников 105 117 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО КУЛЬТУРЕ И КИНЕМАТОГРАФИИ Федеральное государственное образовательное учреждение высшего пр...
Игра-путешествие "Права детей"
Игра-путешествие Права детей Игра-путешествие «Права детей» Цели: В игровой форме познакомить учащихся с Конвенцией о правах ребенка; Воспитание гражданственности. Оборудование: текст Конвенции о...
Игра – как средство коррекции интеллектуальных нарушений у детей с задержкой психического развития
Игра – как средство коррекции интеллектуальных нарушений у детей с задержкой психического развития 6 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профес...
Игра – как одна из важных форм логопедического воздействия при работе с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
Игра – как одна из важных форм логопедического воздействия при работе с детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи - 4 - ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА На тему: «Игра - как одна из...
Игра как фактор социализации личности (психологический аспект). Философия игры
Игра как фактор социализации личности (психологический аспект). Философия игры 31 Министерство общего и профессонального образования Российской Федерации Якутский госуларственный университет имен...
Игровая форма работы с детьми: "Красуйся град Петров..."
Игровая форма работы с детьми: Красуйся град Петров... Тематический досуг для родителей на тему: „Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия…” Новикова О.А. 6 гр. 2005г. Предварительная...
Игра как фактор развития познавательных процессов младших школьников
Игра как фактор развития познавательных процессов младших школьников 2 Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего профессионального образования Южный Федеральный Университет ф...
Система вищої освіти в країнах Європи та Америки
Система вищої освіти в країнах Європи та Америки 17 Міністерство освіти та науки України Реферат на тему: «Система вищої освіти в країнах Європи та Америки» Рівне - 2006 Зміст Вступ 1. Вища освіт...
Система вищої освіти Болгар
Система вищої освіти Болгар Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Реферат Система вищої освіти Болгарії Вінниця 2008 З міст 1. Університетський рівень...
Методика викладання фахових дисциплін в Україн
Методика викладання фахових дисциплін в Україн «мЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН в україні » Зміст Вступ 1. Система вищої освіти в Україні та періоди її розвитку 2. Методологія, методи і мет...
Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу
Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу Міністерство освіти і науки України Прикарпатський Національний університет ім. В. Стефаника Реферат...
Система вищої освіти в Італії та Іспан
Система вищої освіти в Італії та Іспан 3 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра філософії та соціально-політичних дисципл...
Игровые методы развития коммуникативных навыков детей дошкольного возраста
Игровые методы развития коммуникативных навыков детей дошкольного возраста МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЯЗАНСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ (филиал) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ...
Игровые методы как средство активизации познавательной активности на уроках английского языка
Игровые методы как средство активизации познавательной активности на уроках английского языка 39 Оглавление Ш Введение ……………………………………………………..…………...…. 2 Ш Глава 1. Проблема использования игровых...
Игровые технологии в начальной школе
Игровые технологии в начальной школе 59 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 2 ГЛАВА I. Теория игровых технологий. 6 § 1.1. Игровые технологии как вид педагогических технологий. 6 § 1.2. Сущность и функции игры и...
Игровые технологии как средство развития познавательных интересов младших школьников
Игровые технологии как средство развития познавательных интересов младших школьников 51 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение Глава 1. Теоретические основы исследования игровых технологий как средства развития поз...
Игровые технологии в процессе преподавания иностранных языков
Игровые технологии в процессе преподавания иностранных языков 3 Кафедра германских языков Игровые технологии в процессе преподавания иностранных яз ы ков Содержание Введение…………………………………………………………...
Игрушка
Игрушка 31 Содержание Введение 3 1. Характеристика игрушки и взгляды педагогов на игру 4 2. История игрушки 8 3. Требования к игрушке 16 4. Виды игрушек 22 5. Подбор игрушек для разных возрастных...
Игротехника как метод обучения английскому языку на начальном этапе
Игротехника как метод обучения английскому языку на начальном этапе Игротехника как метод обучения англи йскому языку на начальном этапе Содержание Введение. Понятие игры, ее психологическое и пе...
Развитие словаря детей дошкольного возраста
Развитие словаря детей дошкольного возраста Курсовая работа РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С одержание Введение 1. Понятие о лексике и ее развитие в онтогенезе 2. Современные предста...
Развитие и сущность педагогики
Развитие и сущность педагогики Развитие и сущность педагогики Введение Педагогика - наука о воспитании, обучении и образовании. В переводе с греческого paidagogike означает детоводство. Педагогом...
Игры со словом и рифмой
Игры со словом и рифмой Пусть слово живое твой разум и сердце разбудит, Введёт тебя в мир красоты. \ З.И. Романовская\. Все мы прекрасно знаем, что игра - это основной вид деятельности детей дошк...
Педагогика способностей
Педагогика способностей Педагогика способностей Содержание Введение 1 Сущность педагогических способностей 1.1 Понятие способностей в психологии 1.2 Сущность педагогических способностей 1.3 Базов...
Игры на уроках английского языка в младших классах для развития речевых навыков и умений
Игры на уроках английского языка в младших классах для развития речевых навыков и умений 33 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО Белгородский Государственный университет Кафедра английско...
Игрушки (промышленные товары)
Игрушки (промышленные товары) Содержание Введение 1 История игрушки 2 Игрушка вжизни ребенка 3 Игрушки в разные периоды жизни ребенка 4 Выбираем игрушку 4.1 Критерии отбора 4.2 Мягкая игрушка 4.3...
Сравнительный анализ систем производственного обучения
Сравнительный анализ систем производственного обучения 16 Реферат на тему: Сравнительный анализ систем производственного обучения 1 . Понятие технологического образования Важность привития молоде...
Сравнительный анализ программы Занкова и традиционной программы
Сравнительный анализ программы Занкова и традиционной программы 56 Содержание Введение Структура и способы построения обучения в первом классе по программе Л.В. Занкова Обучение математике Обучен...
Средства обучения математике
Средства обучения математике Министерство образования Республики Беларусь «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» Математический факультет Кафедра МПМ Реферат Средства обучения ма...
Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса в системе специального образования
Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса в системе специального образования Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса в системе специального образования Учебн...
Средства обучения и их применение на уроках производственного обучения
Средства обучения и их применение на уроках производственного обучения 3 Задание на выпускную (курсовую) работу слушателя группы: Корсаковой Фаины Ивановны. Тема работы: Применение средств обучен...
Стандарти системи освіти України та Великої Британ
Стандарти системи освіти України та Великої Британ Вступ Сьогодні наша країна стоїть на порозі визначних змін, особливо на царині освіти, яка є одним з визначальних чинників відтворення інтелекту...
Сравнение чисел
Сравнение чисел 4 Тема: Сравнение чисел Цель : научить учащихся сравнивать числа, закрепить полученные знания и умения в ходе выполнения упражнений; Задачи : - закреплять знания о знаках больше и...
Способы реализации приёма системности и систематичности на уроках химии
Способы реализации приёма системности и систематичности на уроках химии 31 Способы реализации приёма системности и систематичности на уроках химии Содержание 1. Дидактические принципы как один из...
Способы формирования орфографической зоркости и создание системы орфографических упражнений для ее выработки
Способы формирования орфографической зоркости и создание системы орфографических упражнений для ее выработки 95 План Введение……………………………………………………………………..3 Глава I. Теоретическое обоснование пробл...
Сравнительный анализ программ по русскому языку В.В. Бабайцевой и Т.А. Ладыженской
Сравнительный анализ программ по русскому языку В.В. Бабайцевой и Т.А. Ладыженской Контрольная работа по дисциплине: « Методика обучения русскому языку » 1. Анализ программы по русскому языку к у...
Развитие творческих способностей
Развитие творческих способностей Образовательная программа «Развитие творческих способностей» 2004 Введение Вспышками детского вдохновения, внезапными озарениями непозволительно дирижировать… Тем...
Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в сучасних дощкільних закладах
Педагогічні ідеї Марії Монтессорі в сучасних дощкільних закладах 38 Зміст Вступ 1. Життєвий шлях М. Монтессорі і розвиток її педагогічної системи 2. Технологія саморозвитку Марії Монтессорі 2.1 К...
Способы действия, восприятия и понимания детьми количественных отношений
Способы действия, восприятия и понимания детьми количественных отношений План Введение 1. Восприятие и сравнение множеств в средней и старшей группе 2. Овладение счетом и арифметическими действия...
Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання
Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання 64 Дипломна робота на тему: Підвищення ефективності формування понять з геометр...
Развитие творческих способностей детей в дошкольном возрасте
Развитие творческих способностей детей в дошкольном возрасте 36 Содержание Введение 3 Глава 1. Проблема творчества и творческих способностей в современной педагогике и психологии 1.1 Понятие твор...
Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школ
Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школ Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра...
Способы обучения на уроках
Способы обучения на уроках Особенности традиционного и развивающего способов обучения Что такое современный урок и чем он отличается от традиционного? Этот вопрос всегда волновал педагогов. Ведь...
Способы обучения устной речи на иностранном языке
Способы обучения устной речи на иностранном языке РЕФЕРАТ Курсовая работа 42 страницы, 20 источников Ключевые слова : КОНТРОЛЬ, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, ГОВОРЕНИЕ, КОММУНИКАЦИЯ, АУДИРОВАНИЕ, ТЕСТИРОВАНИ...
Развитие творческих способностей детей на занятиях по изобразительной деятельности
Развитие творческих способностей детей на занятиях по изобразительной деятельности 51 Оглавление Введение Глава 1. Особенности развития творчества у детей 1.1 Специфика творческой деятельности 1....
Сравнительный анализ зарубежных и отечественных учебных пособий по физике для средней школы
Сравнительный анализ зарубежных и отечественных учебных пособий по физике для средней школы Министерство образования Республики Беларусь УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машер...
Развитие творческих способностей у учащихся на кружковых занятиях по вышивке
Развитие творческих способностей у учащихся на кружковых занятиях по вышивке 2 Министерство образования Республики Башкортостан ГОУ СПО Стерлитамакский педагогический колледж Председатель ПЦК Ахт...
Проблемное обучение
Проблемное обучение ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ И...
Развитие творческих способностей на уроках русского языка и литературы
Развитие творческих способностей на уроках русского языка и литературы 2 Курсовая работа на т ем у : «Развитие творческих способностей на уроках русского языка и литературы» 2007 г. Содержание Вв...
Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности
Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности Областное государственное образовательное учреждение Новосибирский педагогический кол...
Проблемное обучение
Проблемное обучение 59 1 Введение Вся жизнь человека постоянно ставит перед ним сложные и неотложные задачи и проблемы. Возникновение таких проблем, трудностей, неожиданностей означает, что в окр...
Спортивно-педгогическая деятельность
Спортивно-педгогическая деятельность 23 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. Структура спортивно-педагогической деятельности 2. Творчество в деятельности учителя ЗАКЛЮЧЕНИЕ Список использованной литературы ВВЕ...
Пути стимулирования познавательной деятельности студентов на учебном занятии
Пути стимулирования познавательной деятельности студентов на учебном занятии Содержание Введение Глава 1. Познавательная деятельность в процессе обучения. 1.1 Мотивационный аспект познавательной...
Спортивные упражнения в дошкольном образовательном учреждении
Спортивные упражнения в дошкольном образовательном учреждении КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА п о теории и методике физического воспитания Спортивные упражнения в дошкольном образовательном учреждении ПЛАН 1...
Специфика творческого мышления
Специфика творческого мышления 2 Курсовая работа Специфика творческого мышления Содержание Введение ……………………………………………………………2 Глава I Специфика творческого мышления и педагогические концепции его...
Специфические особенности и роль лингвострановедческого материала в процессе обучения чтению на уроках английского языка в 7-х классах
Специфические особенности и роль лингвострановедческого материала в процессе обучения чтению на уроках английского языка в 7-х классах 49 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. Специфические особенности и...
Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школ
Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школ 83 Дипломна робота « Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі » Зміст Вступ Розділ І. Пси...
Специфика работы педагога-хореографа с детьми старшего школьного возраста на уроках современного танца
Специфика работы педагога-хореографа с детьми старшего школьного возраста на уроках современного танца 94 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ...
Специфика работы социального педагога с неполной материнской семьёй
Специфика работы социального педагога с неполной материнской семьёй Министерство образования и науки Российской Федерации Департамент образования Вологодской области Государственное образовательн...
Способи інтеграції змісту початкового навчання
Способи інтеграції змісту початкового навчання 113 113 Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра педагогіки і метод...
Роль музыкального искусства в развитии детей
Роль музыкального искусства в развитии детей ПЛАН Введение Глава 1. Музыкальное искусство в современном социокультурном образовательном процессе Глава 2. Становление урока музыки как урока искусс...
План интегрированного урока "В битвах за честь и славу" (Средневековое рыцарство: история и культура)
План интегрированного урока В битвах за честь и славу (Средневековое рыцарство: история и культура) Формирование предметных компетенций на уроках гуманитарного цикла. (На примере интегрированного...
Ортобиотика – как здоровьесберегающая технология обучения
Ортобиотика – как здоровьесберегающая технология обучения ОМСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ КАФЕДРА РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «Ортобиотика - как здоровьесберегающая технология обучения» Выполнила: Студентка г...
Игры, песни, стихи как средство развития коммуникативных навыков в начальной школе
Игры, песни, стихи как средство развития коммуникативных навыков в начальной школе «Игры, песни, стихи как средство развития коммуникативных навыков в начальной школе» Романчук Ирина Анатольевна,...
Идеальный учитель
Идеальный учитель В наше время ученые, педагоги, психологи неоднократно обращаются к проблеме учителя, давая этому понятию иные названия, например, «компетенции», «профессиональные качества» учит...
Идеал прекрасного в народной педагогике
Идеал прекрасного в народной педагогике 22 Введение Сегодня возникает мощное движение прогрессивных сил общества за возрождение всеобщей духовности, нравственности, культурных национальных ценнос...
Идея построения адаптивной школы
Идея построения адаптивной школы 3 Содержание Введение 1. Сущность адаптивной школы 1.1 Адаптация, социальная адаптация,... адаптивная школа 1.2 Вариативные модели адаптивной школы 2. Концептуаль...
Изготовление космического аппарата типа шатл на уроках трудового обучения
Изготовление космического аппарата типа шатл на уроках трудового обучения С одержание Введение 1 Актуальность темы «Изготовление космического летательного аппарата типа шатл» 2 Особенности методи...
Идея школы-парка
Идея школы-парка Педагогический колледж №5 РЕФЕРАТ по современным педагогическим теориям на тему: “Идея школы-парка” Студентки группы 3 “Г” Шандариновой Юлии Александровны преподаватель: Чозгиян...
Идея школы Амонашвили
Идея школы Амонашвили Идея школы Амонашвили Педагогика по Амонашвили поражает, как свежий воздух на пороге школы, когда после уроков выходишь из ее сутолоки и духоты. Но педагогика и должна быть...
Изготовление журнального столика на уроках технологии в школе
Изготовление журнального столика на уроках технологии в школе МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра общетехнических дисциплин Курсовая работа По дисциплин...
Изготовление шкатулки для девочки
Изготовление шкатулки для девочки 17 Министерство Образования Российской Федерации Магнитогорский государственный университет Технологический факультет Курсовая работа по дисциплине Основы творче...
Изменение отношения к учебе в младшем школьном возрасте
Изменение отношения к учебе в младшем школьном возрасте 65 Изменение отношения к учебе на протяжении младшего школьного возраста Содержание Введение 1. Теоретическая часть 1.1 Младший школьник ка...
Из опыта подготовки и выполнения норматива мастера спорта России по пауэрлифтингу за период обучения в вузе
Из опыта подготовки и выполнения норматива мастера спорта России по пауэрлифтингу за период обучения в вузе 59 ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Г.БЕЛИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТ...
Изучение зависимости степени агрессивности от особенностей саморегуляции
Изучение зависимости степени агрессивности от особенностей саморегуляции 19 Содержание Введение §1. Агрессия как социальное явление, и ее изучение § 2. Понятие стиля саморегуляции и особенности с...
Измерение геометрических величин в курсе средней школы
Измерение геометрических величин в курсе средней школы Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины» Математический ф...
Изменения в обучении географии
Изменения в обучении географии Изменения в обучении географии Первые попытки научно осмыслить содержание географии как учебного предмета были предприняты менее ста лет тому назад. География разви...
Изучение 3D моделирования в AUTODESK 3DS MAX 2008 на факультативах в школе
Изучение 3D моделирования в AUTODESK 3DS MAX 2008 на факультативах в школе 2 Министерство образования омской области ГОУ СПО Тарский педагогический колледж Курсовая работа Изучение 3D моделирован...
Изобразительная деятельность
Изобразительная деятельность Введение На протяжении всей истории специальной психологии и коррекционной педагогики исследователи искали методы, сочетающие в себе высокую диагностическую и коррекц...
Изучение имени числительного в школе
Изучение имени числительного в школе 1. Виды работ по активизации числительных в речи учащихся Практическая направленность обучения русскому языку в национальной школе должна быть отражена прежде...
Изучение и использование передового опыта
Изучение и использование передового опыта Изучение и использование передового опыта Передовой опыт -- один из самых доступных практике источников новых идей, подходов и технологий. Поэтому чаще в...
Роль дидактических игр и упражнений в развитии представлений о геометрических фигурах
Роль дидактических игр и упражнений в развитии представлений о геометрических фигурах 3 Министерство образования Российской Федерации Архангельское Высшее педагогическое училище (педагогический к...
Изучение метода координат в курсе геометрии основной школы
Изучение метода координат в курсе геометрии основной школы 2 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Вятский государс...
Изучение креативности и стереотипности мышления школьников
Изучение креативности и стереотипности мышления школьников Оглавление Введение Глава 1. Теоретический анализ проблемы творчества 1.1 Что такое творчество? 1.2 Связи творчества с другими сферами 1...
Изучение методики преподавания технического творчества
Изучение методики преподавания технического творчества 72 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ Калужский государственный педагогический университет им. К. Э. Циолковского КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ МОСКО...
Изучение памяти школьников разного уровня успеваемости
Изучение памяти школьников разного уровня успеваемости 14 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение …………………………………………………………………………………..3 Глава I. Особенности памяти у школьников…………………………………………..4 Глава II. Эксперимента...
Изучение методики преподавания Технологии
Изучение методики преподавания Технологии - 71 - ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ГОС...
Изучение многозначных слов в начальной школе
Изучение многозначных слов в начальной школе 55 Содержание Введение Глава 1. Лингвистические основы изучения многозначных слов в школе 1.1Лексика русского языка как система 1.2. Сочетаемостные во...
Изучение многозначных слов в начальной школе
Изучение многозначных слов в начальной школе 54 Содержание Введение Глава 1. Лингвистические основы изучения многозначных слов в школе 1.1Лексика русского языка как система 1.2. Сочетаемостные во...
Изучение психолого-педагогических условий эффективности обучения учащихся шести лет
Изучение психолого-педагогических условий эффективности обучения учащихся шести лет 52 Размещено на http://www.allbest.ru/ Введение Серьезной проблемой нашего времени является падение у школьнико...
Изучение рассказов Чехова в средних и старших классах
Изучение рассказов Чехова в средних и старших классах 63 Введение ТворчествоА.П.Чехова остается востребованным на протяжении многих десятилетий. Его произведения активно входят в духовный мир чит...
Изучение темы "Гласные звуки" в начальной школе
Изучение темы Гласные звуки в начальной школе Тема «Звуки и буквы» Урок № 1 Цели: 1. учить детей правильному произношению гласных звуков соотнесение звука и буквы 2. выделять звук среди сочетаний...
Изучение творчества Л. Улицкой в школе
Изучение творчества Л. Улицкой в школе 15 Содержание Введение Глава 1. Творчество Л. Улицкой 1.1 Критики о творчестве Л. Улицкой 1.2 Особенности прозы писательницы Глава 2. Изучение творчества Л....
Изучение словаря у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня
Изучение словаря у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня - 2 - Курсовая работа Изучение словаря детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи...
Специфика деятельности социального педагога в школе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних
Специфика деятельности социального педагога в школе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних Содержание Введение 1. Безнадзорность несовершеннолетних как социально-педагогическая проблем...
Специальные образовательные условия при ДЦП
Специальные образовательные условия при ДЦП 8 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГО...
Специфика образовательного сервиса в традиционном и обучающемся обществе
Специфика образовательного сервиса в традиционном и обучающемся обществе 2 Федеральное агентство по образованию РФ ГОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» Кафедра социальной...
Специфіка використання наочності в період навчання грамоти
Специфіка використання наочності в період навчання грамоти 27 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ Початкове навчання КУР...
Специфіка педагогічного спілкування
Специфіка педагогічного спілкування Реферат на тему: « Специфіка педагогічного спілкування» Важко уявити собі спілкування, яке б зовсім не мало б пізнавального чи виховного заряду. Проте в літера...
Социальные проблемы современного образования
Социальные проблемы современного образования Содержание 1. Социология образования 2. Актуальные проблемы образования в России 3. Болонский процесс 4. Тенденции развития российского образования За...
Специфика взаимодействия учителя и ученика на уроках английского языка в начальной школе
Специфика взаимодействия учителя и ученика на уроках английского языка в начальной школе 3 Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию ОГОУ Новосиби...
Социальный педагог: цели, функции, задачи деятельности
Социальный педагог: цели, функции, задачи деятельности Цель деятельности социального педагога - создание благоприятных условий для личностного развития человека (физического, социального, духовно...
Комплекс занятий с использованием нетрадиционных способов изображения живой и неживой природы
Комплекс занятий с использованием нетрадиционных способов изображения живой и неживой природы Комплекс занятий с использованием нетрадиционных способов изображения живой и неживой природы развити...
Социальное неблагополучие современной молодежи
Социальное неблагополучие современной молодежи План 1. Введение 2. Глава I Молодежь конца XX века 1.1.Проблемы молодежи 1.2.Медицинское и юридическое понятие алкоголизма и наркомании 1.3.Подростк...
Социальное пространство педагогического процесса
Социальное пространство педагогического процесса Введение Для того чтобы человеческое общество развивалось, оно должно передавать свой социальный опыт новым поколениям. Передача социального опыта...
Социальное сиротство
Социальное сиротство МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГОРОДЕ БЕЛОРЕЦКЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬ...
Социальные нормы поведения и отклонения от них в процессе социализации
Социальные нормы поведения и отклонения от них в процессе социализации 44 Содержание Введение 1. Социально-педагогическая виктимология: социальные нормы и отклонения от них в процессе социализаци...
Социальное сиротство
Социальное сиротство 1. Понятие « Социальное сиротство» Социальное сиротство - социальное явление, обусловленное наличием в обществе детей, родители которых умерли, детей, оставшихся без попечени...
Социальные проблемы детей с ограниченными возможностями
Социальные проблемы детей с ограниченными возможностями 21 На правах рукописи Социальные проблемы детей с ограниченными возможностями в современной России (региональный аспект) Специальность 22.0...
Социально-педагогические основы организации школьных каникул
Социально-педагогические основы организации школьных каникул Социально-педагогические основы организации школьных каникул Практика последних лет - открывать при школе каникулярные лагеря дневного...
Социально-педагогические особенности образовательной системы США
Социально-педагогические особенности образовательной системы США 38 Содержание Введение 1. Состояние и тенденции развития образовательной системы США 1.1 Общая характеристика системы образования...
Социально-педагогический подход к профилактике детской агрессивности в младшем школьном возрасте
Социально-педагогический подход к профилактике детской агрессивности в младшем школьном возрасте Министерство образования РФ Государственное Образовательное Учреждение Среднего Профессионального...
Социально-педагогическое сопровождение подростка из многодетной семьи
Социально-педагогическое сопровождение подростка из многодетной семьи МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ Федеральное агентство по образованию РФ Государственное образовательное учреждение высшег...
Социально-психологические факторы эффективности общения преподавателя и учащихся
Социально-психологические факторы эффективности общения преподавателя и учащихся АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Институт педагогики, психологии и социальной работы Факультет психологии...
Социально-психологическая поддержка учащихся в образовательном пространстве
Социально-психологическая поддержка учащихся в образовательном пространстве Социально-психологическая поддержка учащихся в образовательном пространстве Содержание Введение Глава 1. Цели и задачи...
Социально-экономическая природа общего образования
Социально-экономическая природа общего образования Социально-экономическая природа общего образования Современное российское общество переживает эпоху перемен. Ускоряющиеся тенденции глобализации...
Социально-психологические проблемы руководства педагогическим коллективом
Социально-психологические проблемы руководства педагогическим коллективом 28 Тема: Социально-психологические проблемы руководства педагогическим коллективом Содержание Введение 1. Проблема в стил...
Организация и управление дистанционным обучением
Организация и управление дистанционным обучением Оглавление Введение Глава 1 Система дистанционного обучения 1.1 Основные понятия 1.2.Мировые тенденции развития открытого образования 1.3 Становле...
Изучение темы "Преобразование графиков" на уроке информатики
Изучение темы Преобразование графиков на уроке информатики 11 Преобразование графиков Цели Дать понятие преобразование графиков функций, рассмотреть четыре вида преобразований: параллельный перен...
Изучение темы "Ощущение" в 8 классе
Изучение темы Ощущение в 8 классе 13 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИ...
Изучение темы "Треугольники" в курсе геометрии 7-9 классов средней школы
Изучение темы Треугольники в курсе геометрии 7-9 классов средней школы 31 ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Математический факультет Кафедра математического анализа и методики преп...
Изучение устного народного творчества в процессе обучения
Изучение устного народного творчества в процессе обучения 3 Содержание Введение 1. Пословица как средство народной педагогики 2. Устное народное творчество - пословицы - как средство развития реч...
Изучение уровня педагогических знаний родителей учащихся
Изучение уровня педагогических знаний родителей учащихся Изучение уровня педагогических знаний родителей. Введение «Только вместе с родителями, общими усилиями, учителя могут дать детям большое ч...
Изучение тригонометрического материала в школьном курсе математики
Изучение тригонометрического материала в школьном курсе математики Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины Матема...
Изучение элементов теории множеств в начальном курсе обучения математике
Изучение элементов теории множеств в начальном курсе обучения математике 75 Введение Актуальность исследования. Современные перспективные подходы к организации системы школьного образования, в то...
Изучение традиционной одежды русских крестьян Южного Алтая на уроках технологии для учащихся начальных классов
Изучение традиционной одежды русских крестьян Южного Алтая на уроках технологии для учащихся начальных классов Оглавление Введение Глава 1. История исследования одежды русских крестьян Южного Алт...
ИКТ-компонент как средство формирования мотивации к учению у учащихся 4 класса на уроках русского языка
ИКТ-компонент как средство формирования мотивации к учению у учащихся 4 класса на уроках русского языка 25 Введение Необходимость обновления образования, заключающаяся в переходе от знаний, умени...
Индивидуальная работа с учащимися
Индивидуальная работа с учащимися 2 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ КРЫМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Факультет заочной формы обучения Кафедра Конт...
Имя прилагательное и …. Иван Бунин
Имя прилагательное и …. Иван Бунин 12 Тема: «Имя прилагательное и …. Иван Бунин» Цели урока : 1. Формировать представление о поэзии как об особом взгляде на мир, учить воспринимать окружающий мир...
Изучения эпических произведений малой формы в 5–9 классах на примере рассказов В.П. Астафьева
Изучения эпических произведений малой формы в 5–9 классах на примере рассказов В.П. Астафьева 5 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАРНАУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ У...
Имидж педагога
Имидж педагога 1 Содержание Введение Глава I. Теоретические основы исследования проблемы имиджа педагога начальных классов. 1.1 Социально-психологические основы имиджа учителя 1.2 Понятие об имид...
Индивидуальное задание на уроках "Окружающий мир" как средство повышения качества знаний у младших школьников
Индивидуальное задание на уроках Окружающий мир как средство повышения качества знаний у младших школьников 94 79 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное агентство по об...
Индивидуальная форма обучения
Индивидуальная форма обучения 3 Уральский государственный педагогический университет Институт физики и технологии Реферат на тему Индивидуальная форма обучения Работу выполнили: Маратканов Андрей...
Индивидуальное обучение детей младшего школьного возраста
Индивидуальное обучение детей младшего школьного возраста 36 Содержание Введение Глава I. Теоретические аспекты индивидуального подхода в обучении младших школьников 1.1. Индивидуальный подход в...
Индивидуальный план работы с учащимся
Индивидуальный план работы с учащимся Северо-осетинский государственный педагогический институт Индивидуальный план работы с конкретным учащимся Выполнила: Ломаева Наталья Юрьевна 2011 год План В...
Индивидуальные особенности обучения школьников
Индивидуальные особенности обучения школьников 20 СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. История представлений об индивидуальном подходе к ученикам 2. Возрастные и индивидуальные особенности ребенка 3. Сущность...
Индивидуальные особенности детей, их учет и педагогическая коррекция
Индивидуальные особенности детей, их учет и педагогическая коррекция 12 Курсовая работа Индивидуальные особенности детей, их учет и педагогическая коррекция Содержание Введение Глава 1. Индивидуа...
Индивидуальный стиль работы классного руководителя
Индивидуальный стиль работы классного руководителя 12 Содержание Введение ………………………………………...………….. 3 Глава 1. Помощь коллег и руководства школы в процессе формирования индивидуального стиля работ...
Индивидуальный стиль деятельности и применение чужого педагогического опыта
Индивидуальный стиль деятельности и применение чужого педагогического опыта 2 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО КАЛУЖ...
Инновационная деятельность педагога
Инновационная деятельность педагога Инновационная деятельность педагога Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования педагога играет его инновационная деятельность. В связи с эт...
Инновации в педагогике
Инновации в педагогике 3 Инновации в педагогике Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анали...
Инновации в образовании
Инновации в образовании Инновации в образовании: теория и практика Психологические особенности стратегий традиционного и инновационного обучения 1. Современная система образования становится все...
Инновационные модели обучения на уроках географии
Инновационные модели обучения на уроках географии 26 1 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ МГГУ ИМ. М.А. ШОЛОХОВА Курсовая работа. на тему: «Инновационные модели обучения на уроках географии». ст...
Инновационная деятельность педагога в детском оздоровительном лагере
Инновационная деятельность педагога в детском оздоровительном лагере Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический ун...
Инновация и новизна в педагогике
Инновация и новизна в педагогике 2 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОУ ВПО «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНЕВЕРСИТЕТ» Конспектирование научного сообщения по дисциплине «Общая...
Инновационные педагогические технологии
Инновационные педагогические технологии Федеральное агентство по образованию ФГОУ ВПО Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет Кафедра педагогики и инновационных образовате...
Современные средства обучения и технического оснащения классов в современной школе
Современные средства обучения и технического оснащения классов в современной школе Содержание Введение 1. Техническое оснащение в современной школе 1.1 Общие требования к средствам обучения 1.2 И...
Классификации умений, формируемых в обучении истории
Классификации умений, формируемых в обучении истории Умение- способность выполнять действия, приобретенные в результате обучения или жизненной практики. При дальнейшем упражнении умение может пер...
Математика для младших классов
Математика для младших классов Математика д ля младших классов (3 класс) Учебник составили: Леонидов Константин Петрович Новикова Валерия Антиповна Ассистент: Канчук Ирина Дмитриевна ПОВТОРЕНИЕ М...
Развитие фонематического слуха младших школьников в развивающей системе обучения
Развитие фонематического слуха младших школьников в развивающей системе обучения 1 ПЛАН Введение Глава I Научные основы развития фонематического слуха младших школьников в развивающей системе обу...
Социальная ситуация развития в неполной семье
Социальная ситуация развития в неполной семье Реферат: С оциальная ситуация развития в неполной семье Социальное развитие личности в различные возрастные периоды происходит во взаимодействии и по...
Социально-педагогическая теория эстетического освоения мира учащимися в системе дополнительного образования детей
Социально-педагогическая теория эстетического освоения мира учащимися в системе дополнительного образования детей Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования...
Социальная работа в области образования
Социальная работа в области образования МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НАУКИ РФ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО О...
Социально-личностное развитие слепоглухих детей
Социально-личностное развитие слепоглухих детей 2 Федеральное агентство по образованию РФ Пензенский Государственный Педагогический Университет имени В.Г.Белинского Курсовая работа Социально-личн...
Социально-исторический опыт управления учебным заведением
Социально-исторический опыт управления учебным заведением 103 Содержание Вступление Раздел 1. Основные понятия управления 1.1 Понятие «Организация». Структура управления организацией 1.2 Принципы...
Социальная адаптация ребенка
Социальная адаптация ребенка Содержание Введение 1 Понятие социальной адаптации 2 Особенности адаптации детей к дошкольному учреждению 3 Социальная адаптация ребенка к школе Заключение Библиограф...
Социализация подростка
Социализация подростка 49 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГОРОДЕ БЕЛОРЕЦКЕ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ Ф...
Социальная работа в школе
Социальная работа в школе Содержание Введение Глава I. Теоретические основы работы социального педагога в школе 1.1 Особенности социальной работы в образовательном учреждении 1.2 Сущность работы...
Социальная ответственность педагогов
Социальная ответственность педагогов 15 Социальная ответственность педагогов Социальная роль российских педагогов в современную эпоху особая. Она определяется следующими обстоятельствами. Российс...
Полупроводниковые материалы
Полупроводниковые материалы Министерство науки и образования Кафедра ИиВТ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К курсовой работе Организация и методика производственного обучения по предмету: Материаловедение и...
Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання
Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання 87 Міністерство освіти і науки України Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра рідно...
Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра
Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра рідної мови Контрольна...
Розвиток мовлення молодших школярів
Розвиток мовлення молодших школярів Розділ І. Мовлення дитини і особливості його розвитку 1.1 Психолого-педагогічні засади розвитку мовлення молодших школярів 1.1.1 Психолінгвістичні основи розви...
Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"
Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми Прислівник 2 Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафе...
Институт благородных девиц
Институт благородных девиц Мода или требование времени? Долгое время слово “институтка” вызывало ассоциации лишь с чем-то жеманным, пронафталиненным и нежизнеспособным. А сегодня все чаще в рекла...
Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых сверстников
Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых сверстников 23 Содержание Введение Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в среду здоровых сверстников За...
Интегративный урок музыки
Интегративный урок музыки 7 Интегративный урок музыки Организация интегративных уроков музыки в школе определяется нами как путь к творческому отражению жизненных реалий в доступной для учащихся...
Интегративное знание в содержании общего среднего образования
Интегративное знание в содержании общего среднего образования 1 Интегративное знание в содержании общего среднего образования Одна из задач модернизации отечественной системы общего среднего обра...
Интегрированный подход в экологическом образовании детей старшего дошкольного возраста
Интегрированный подход в экологическом образовании детей старшего дошкольного возраста Курсовая работа «Интегрированный подход в экологическом образовании детей старшего дошкольного возраста» Вып...
Методика изобразительной деятельности и роль оригами
Методика изобразительной деятельности и роль оригами 11 Контрольная работа М етодик а изо бразительной деятельности и роль оригами План: 1. Виды изобразительной деятельности и их значение в воспи...
Интегрированные уроки в процессе обучения младших школьников
Интегрированные уроки в процессе обучения младших школьников Министерство образования и науки Республики Казахстан Карагандинский Государственный Университет им.Е.А.Букетова Педагогический факуль...
Роль искусства в лечении умственно отсталых детей
Роль искусства в лечении умственно отсталых детей 7 Введение На протяжении всей истории специальной психологии и коррекционной педагогики исследователи искали методы, сочетающие в себе высокую ди...
Определение понятия "неспособность обучения" интерпретация и диагностика детских рисунков
Определение понятия неспособность обучения интерпретация и диагностика детских рисунков 43 Оглавление Введение 1. Сущность понятия неспособность к обучению и особенности его диагностики 1.1 Понят...
Интеллект в структуре индивидуальных свойств
Интеллект в структуре индивидуальных свойств 3 Оглавление 1. Интеллект в структуре индивидуальных свойств 3 2. Возрастные особенности Я-концепции 4 3. Возрастная динамика самореализации 6 4. Разв...
Интеллектуальные игры в обучении старшекласников
Интеллектуальные игры в обучении старшекласников Глава I . Педагогические основы использования интеллектуальных игр. § 1. Историко - педагогический аспект использования игры в процессе обучения,...
Интеллектуально пассивные школьники
Интеллектуально пассивные школьники Министерство высшего образования РФ Карельский государственный педагогический университет Контрольная работа по курсу «Педагогическая психология» Тема: «Интелл...
Интерактивтік сабак (Интарактивный урок.каз)
Интерактивтік сабак (Интарактивный урок.каз) 3 АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ БІЛІМ МИНСИТРЛІГІ «ЖІБЕК ЖОЛЫ» МЕКТЕП-ЛИЦЕІ Информатика Физика, математика, информатика кафедрасы Таырыбы:: «ПНДІ ОЫТУДА ЖАА...
Интенсивная школа
Интенсивная школа ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» РЕФЕРАТ ИНТЕНСИВНАЯ ШКОЛА Выполнил: Андреев А.Е....
Информатика и образование
Информатика и образование 16 Содержание Введение 3 I. Новые возможности в образовании 4 II. Изменение ролей учащихся и преподавателей в образовательном процессе. 7 III. Новые информационные техно...
Информатизация российского образования (основные стратегии, результаты и факторы влияния)
Информатизация российского образования (основные стратегии, результаты и факторы влияния) Российский Государственный Социальный Университет Факультет социологии РЕФЕРАТ Информатизация российского...
Интуиция педагога
Интуиция педагога Министерство образования науки Российской федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования Тюменск...
Интенсивность труда
Интенсивность труда 6 Содержание Вступление Глава 1. Проблемы интенсивности труда НУЖНА ЛИ СТУДЕНТУ ППФП ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ ИТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА НА Ф...
Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства
Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства 2 Зміст Вступ Розділ 1. Соціально педагогічна робота 1.1 Значення соціально-педагогічної роботи 1.2 Робота соціа...
Информационно-образовательная среда как фактор повышения качества образования
Информационно-образовательная среда как фактор повышения качества образования 12 Информационно-образовательная среда как фактор повышения качества образования Модернизация российского образования...
Информатизация образования
Информатизация образования 4 СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Единая образовательная информационная среда университета 1.1 Информационное пространство вуза. Понятие 1.2 Цели создания системы 1.3 Функ...
Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання
Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання 34 ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика, основи й застосування соціально-психологічних методів управління 1.1. Заг...
Соціально-правовий захист дітей від насильства в сім'
Соціально-правовий захист дітей від насильства в сім' Міністерство освіти і науки України Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Кафедра соціальної і корекційної педа...
Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю
Педагогічний аналіз уроку в системі внутрішньошкільного контролю 29 Міністерство освіти і науки України Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка Курсова робота: ПЕДАГОГІ...
Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога
Проблема формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога 66 План Вступ Розділ 1. Особливості формування індивідуального стилю діяльності майбутнього педагога 1.1 Специфіка педаго...
Соціально–педагогічні проблеми організації вільного часу старшокласників
Соціально–педагогічні проблеми організації вільного часу старшокласників МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра...
Интеллектуальная готовность детей 6-7 лет к школьному обучению
Интеллектуальная готовность детей 6-7 лет к школьному обучению Курсовая: Интеллектуальная готовность дет ей 6-7 лет к школьному обучению Введение Проблема готовности ребенка к школе была актуальн...
Состояние современного российского образования
Состояние современного российского образования 23 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кольский филиал Петрозаводс...
Состояние образования и педагогики за рубежом в современный период
Состояние образования и педагогики за рубежом в современный период Федеральное агентство по образованию Российский государственный профессионально - педагогический университет филиал в г. Кемеров...
Сотрудничество школы и семьи. Формирование духовного мира личности младшего школьника
Сотрудничество школы и семьи. Формирование духовного мира личности младшего школьника Сотрудничество школы и семьи. Формирование духовного мира личности младшего школьника Оглавление Введение 1....
Состояние современного российского образования
Состояние современного российского образования Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кольский филиал Петрозаводског...
Создание многотиражной газеты "Лицейский квартал"
Создание многотиражной газеты Лицейский квартал 15 Содержание Введение 1. Обоснование актуальности и значимости основной идеи проекта 2. Система действий по реализации проекта 3. Ресурсное обеспе...
Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога
Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога 45 Міністерство о світи і н ауки України Прикарпатський національний уні верситет імені Василя Стефаника Педагогічний інс...
Создание скульптурного образа на уроках изобразительного искусства в начальной школе
Создание скульптурного образа на уроках изобразительного искусства в начальной школе 2 Департамент образования Вологодской области Вологодский педагогический колледж Курсовая работа Создание скул...
Создание педагогических условий в семье для развития творческих способностей детей в музыкальной деятельности
Создание педагогических условий в семье для развития творческих способностей детей в музыкальной деятельности 1 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ПЕДАГ...
Создание табличных связей в СУБД ACCESS
Создание табличных связей в СУБД ACCESS Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессиональ...
Состав и строение костей
Состав и строение костей Урок « Состав и строение костей » Цель : Познакомить учащихся с химическим составом и строением костей, показать взаимосвязь строения костей и выполняемых ими функций, пр...
Сонце – найближча зоря
Сонце – найближча зоря Тема : Сонце - найближча зоря. Мета: Ознайомити учнів з основними даними про атмосферу і „поверхню” Сонця, з фізичними характеристиками Сонця як зорі, з його хімічним склад...
Создание условий для развития детской одарённости в образовательном пространстве школы
Создание условий для развития детской одарённости в образовательном пространстве школы 20 Создание условий для развития детской одарённости в образов а тельном пространстве школы Аннотация Автор...
Содержание, история, формы и методы школьного краеведения
Содержание, история, формы и методы школьного краеведения СОДЕРЖАНИЕ, ИСТОРИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ШКОЛЬНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ СУЩНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ В понятие “краеведение” вносилос...
Содержание работы мастера производственного обучения
Содержание работы мастера производственного обучения 11 РЕФЕРАТ н а т ему: «Содержание работы мастера производственного обучения» Выполнил : Мастер п/о Кузьмин Н.В 2010 год. Содержание 1. Содержа...
Содержание и организация процесса сопровождения
Содержание и организация процесса сопровождения 2 Содержание и организация процесса сопровождения развития интеллектуально одарённых детей То, что учить разных детей одинаково нельзя - истина, из...
Содержание образования
Содержание образования Содержание Введение 1. Современное понятие содержания образования, его цели и задачи 2. Теории и виды образования Заключение Список использованной литературы Введение Обуче...
Содержание и организация образовательного процесса как фактор сохранения здоровья младших школьников
Содержание и организация образовательного процесса как фактор сохранения здоровья младших школьников 2 СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВ...
Содержание педагогического процесса формирования экологического сознания личности
Содержание педагогического процесса формирования экологического сознания личности 1 Выпускная квалификационная работа Экологическое воспитание Содержание педагогического процесса формирования эко...
Содержание и структура школьного юридического образования
Содержание и структура школьного юридического образования ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ 1.1 Нормативная база правового образования в средней школе 1.2 Содержание и стр...
Развитие толерантности в системе образования - как объективная потребность современного общества
Развитие толерантности в системе образования - как объективная потребность современного общества Курсовая работа Тема: Развитие толерантности в системе образования - как объективная потребность с...
Ручные операции на уроках технологии резьбы по дереву
Ручные операции на уроках технологии резьбы по дереву ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННА...
Использование игровых приемов в коррекции двигательных нарушений у детей старшего дошкольного возраста с ДЦП
Использование игровых приемов в коррекции двигательных нарушений у детей старшего дошкольного возраста с ДЦП Использование игровых приемов в коррекции двигательных нарушений у детей старшего дошк...
Развитие в игре детей дошкольного возраста
Развитие в игре детей дошкольного возраста Оглавление Введение Глава 1. Теоретическая предпосылка развития игры. 1.2. Игра - творческий процесс 1.3. «Природа» игры 1.4. Психологическая характерис...
Преодоление нарушений словообразования у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи через игровую деятельность
Преодоление нарушений словообразования у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи через игровую деятельность 2 Новосибирский Государственный Педагогический Университет Кафедра дошкол...
Информационное пространство и изучение истории в школе
Информационное пространство и изучение истории в школе 2 Информационное пространство и изучение истории в школе В последние десятилетия в курсе истории, изучаемом в российской школе, произошли зн...
Метод проектов для развития театрализованных игр детей старшего дошкольного возраста
Метод проектов для развития театрализованных игр детей старшего дошкольного возраста 6 Содержание Введение 1. Психолого-педагогические исследования особенностей использования метода проектов в во...
Информационный тезаурус педагогической инноватики
Информационный тезаурус педагогической инноватики 22 Информационный тезаурус педагогической инноватики Подготовка и выполнение инновационных проектов и программ, организация работы по тиражирован...
Информационные технологии в образовании
Информационные технологии в образовании Оглавление Введение 1. Информационные технологии 2. Компьютеризация школьного образования 3. Глобальная компьютерная сеть Интернет и ее использование в обр...
Информационные технологии на уроках китайского языка
Информационные технологии на уроках китайского языка Содержание Введение 1. Информационные технологии на уроках иностранного языка 1.1 Использование компьютера на уроках 1.2 Использование Интерне...
Информационные технологии как средство формирования пространственного воображения школьников при изучении курса стереометрии
Информационные технологии как средство формирования пространственного воображения школьников при изучении курса стереометрии Информационные технологии как средство формир о вания пространственног...
Информационные технологии на уроках ОБЖ
Информационные технологии на уроках ОБЖ Содержание Введение 1. Преимущества использования ИКТ на уроках ОБЖ 2. Подготовка печатных раздаточных материалов 3. Мультимедийное сопровождение уроков ОБ...
Иследование развития мелкой моторики и зрительно-двигательной координации у детей дошкольного взраста
Иследование развития мелкой моторики и зрительно-двигательной координации у детей дошкольного взраста 64 Введение Одним из важных аспектов развития дошкольника в период подготовки его к школе явл...
Открытый урок в 10 классе по русскому языку: "Имя существительное и имя прилагательное"
Открытый урок в 10 классе по русскому языку: Имя существительное и имя прилагательное Открытый урок в 10 классе «Имя существительное. Имя прилагательное» Тема : Имя существительное. Имя прилагате...
Развитие речевых умений при изучении темы "Имя прилагательное"
Развитие речевых умений при изучении темы Имя прилагательное 84 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ Факультет педагогический КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине Методика...
Подготовка детей к школе
Подготовка детей к школе 3 Доклад ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ Психолог Смирнова А.И. Подготовка детей к школе Главной задачей дошкольного учреждения на дошкольной ступени образования сохранить самос...
Использование блоков Дьенеша с целью развития логико-математических представлений у детей
Использование блоков Дьенеша с целью развития логико-математических представлений у детей СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Использование логических блоков с целью развития логико-математических представлен...
Использование дидактических игр для развития внимания на уроках математики в 5 классах
Использование дидактических игр для развития внимания на уроках математики в 5 классах 31 Оглавление Введение 4 Глава 1. Теоретические основы развития внимания учащихся в процессе обучения матема...
Психолого-педагогическая характеристика учащегося
Психолого-педагогическая характеристика учащегося 11 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Учреждение образования «Гродненский Государственный Университет Имени Я. Купалы» Психолого-педаго...
Использование дидактических игр для развития познавательного интереса на уроках математики в 5 классе
Использование дидактических игр для развития познавательного интереса на уроках математики в 5 классе ГОУ СПО «Кунгурское педагогическое училище» ПЦК преподавателей естественно-математических дис...
Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционно-педагогическом процессе
Использование здоровьесберегающих технологий в коррекционно-педагогическом процессе 2 Министерство просвещения ПМР ГОУ «Приднестровский государственный институт развития образования» Кафедра педа...
Проблема адаптации и причины дезадаптации в младшем дошкольном возрасте
Проблема адаптации и причины дезадаптации в младшем дошкольном возрасте 2 Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Гомельский государственный университет и мени Франци...
Использование зрительных опор для развития устной речи учащихся в X-XI классах средней школы
Использование зрительных опор для развития устной речи учащихся в X-XI классах средней школы 26 Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Гродненский государственный ун...
Разноуровневое обучение в ходе ученического эксперимента
Разноуровневое обучение в ходе ученического эксперимента 2 Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования Кафедра естествознания Выпускная работа (авторская р...
Использование игр в оздоровительной работе с младшими школьниками
Использование игр в оздоровительной работе с младшими школьниками МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО - ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ Дефектологический факультет КАФЕДРА ДЕФЕКТОЛОГИИ Выпускная аттестационная работа по...
Использование игр на уроках английского языка как одно из условий формирования грамматического навыка у младших школьников
Использование игр на уроках английского языка как одно из условий формирования грамматического навыка у младших школьников 29. Использование игр на уроках английского языка как одно из условий фо...
Современный ВУЗ как открытая образовательная система
Современный ВУЗ как открытая образовательная система 14 Министерство образования РФ Ставропольский государственный университет РЕФЕРАТ по педагогике на тему: «Современный ВУЗ как открытая образов...
Использование игровых технологий на уроках русского языка начальных классов в целях формирования и развития учащихся
Использование игровых технологий на уроках русского языка начальных классов в целях формирования и развития учащихся Министерство образования и науки Республики Казахстан Центрально-Казахстанский...
Содержание и методика проведения физкультурных досугов в дошкольных учреждениях
Содержание и методика проведения физкультурных досугов в дошкольных учреждениях 4 Содержание и методика проведения физкультурных досугов в дошкольных учреждениях Я не боюсь еще и еще раз повторит...
Современные способы оценивания результатов обучения
Современные способы оценивания результатов обучения Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Нижегородский государстве...
Использование интегральной технологии в обучении математике
Использование интегральной технологии в обучении математике 38 Реферат Тема: «Использование интегральной технологии в обучении математике» 2007 год С одержание Предисловие………………………………………………………………...
Согласный звонкий твердый звук
Согласный звонкий твердый звук 4 Урок обучения грамоте. 1 класс Тема: Согласный звонкий твердый звук [ж [, буквы Ж, ж Цель: Познакомить со звонким твердым звуком [ж] ; упражнять в чтении слогов,...
Основные принципы социальной педагогики
Основные принципы социальной педагогики Реферат: Основные принципы социальной педагогики Содержание 1. Понятие и сущность принципов в социальной педагогике 2. Общая характеристика основных принци...
Современные реалии детства
Современные реалии детства ЛИНГВОГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРС И ТЕТ» КУРСОВАЯ РАБОТА Современные реалии детства Учащаяся гр. 401 О....
Современный урок математики, требования к нему
Современный урок математики, требования к нему 82 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Математический факультет Кафедра педагогики Выпуск...
Современные технологии организации детских праздников
Современные технологии организации детских праздников 39 Курсовая работа на тему: Современные технологии организации детских праздников Содержание Введение Современные технологии организации детс...
Современные технологии обучения
Современные технологии обучения 90 Федеральное агентство по образованию Российской Федерации Балашовский филиал Саратовского Государственного Университета им. Н.Г. Чернышевского Кафедра педагогик...
Современные условия функционирования образовательных систем
Современные условия функционирования образовательных систем 13 Министерство образования РФ Ставропольский государственный университет РЕФЕРАТ по педагогике на тему: «Современные условия функциони...
Обучение и развитие в школе и ВУЗе
Обучение и развитие в школе и ВУЗе РЕФЕРАТ «Обучение и развитии в школе и ВУЗе » Обучение и развитие. Уровни умственного развития Развитие Связь обучения и развития человека -- одна из центральны...
Современные требования к качеству подготовки специалистов инженерно–педагогического профиля
Современные требования к качеству подготовки специалистов инженерно–педагогического профиля 78 Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Калужский...
Современные методы оценки знаний, умений и навыков учащихся
Современные методы оценки знаний, умений и навыков учащихся Российская Федерация Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО «Орловский государственный университет» Факультет технологии, предпри...
Современные подходы к изучению дислалии, как нарушению звукопроизношения
Современные подходы к изучению дислалии, как нарушению звукопроизношения 5 Курсовая работа по логопедии на тему: «Современные подходы к изучению дислалии, как нарушению звукопроизношения» Введени...
Современные представления об этиопатогенезе алалии
Современные представления об этиопатогенезе алалии 33 Московский социально-педагогический институт Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии Заочное отделение Курсовая работа С...
Современные модели организации обучения
Современные модели организации обучения «Для развития ребенка решающим является не формирование продукта в виде понятий и представлений, а сам пройденный к нему путь» (А. Лобок). План I . Введени...
Система профессиональной подготовки социального работника
Система профессиональной подготовки социального работника 6 РЕФЕРАТ Курсовая работа: 40 с., 15 источников. ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ данной работы является исследование системы профессиональной подго...
Понятие социальной педагогики
Понятие социальной педагогики 4 Содержание Введение Глава 1. Социальная педагогика 1.1 Социальная педагогика как отрасль знания, предмет и прикладные задачи социальной педагогики 1.2 Социально-пе...
Современные особенности управления системой образования на примере Челябинской области
Современные особенности управления системой образования на примере Челябинской области ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБ...
Современные методики обучения иностранным языкам в системе двухуровневого образования
Современные методики обучения иностранным языкам в системе двухуровневого образования 22 Введение Для современной экономики характерен динамизм, а также быстрые и глубокие структурные сдвиги, что...
Современное дошкольное образование в России
Современное дошкольное образование в России Содержание Введение 1. История развития и принципы дошкольного образования 1.1 История развития дошкольного образования в России 1.2 Принципы дошкольно...
Современные методики повышения скорости чтения
Современные методики повышения скорости чтения 35 Оглавление Введение Глава 1. Чтение и его роль в современном обществе 1.1 Теоретическое исследование текста и процесса чтения 1.2 Чтение как проц...
Современное образование в США
Современное образование в США УО «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» Контрольная работа По истории педагогики На тему «Современное образование в США» Подготовила студент...
Современное дошкольное образование за рубежом
Современное дошкольное образование за рубежом ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по спецкурсу: « Современное дошкольное образование за рубежом» Подготовила: студентка 5 курса дневного отделения ФДО 502 группы...
Современное состояние системы профессионального образования Тульской области
Современное состояние системы профессионального образования Тульской области 4 Министерство Образования РФ Тульский Государственный Педагогический Университет им Л.Н.Толстого КУРСОВАЯ РАБОТА НА Т...
Современное состояние проблемы изучения эгоцентризма в психологической науке
Современное состояние проблемы изучения эгоцентризма в психологической науке Содержание Введение Раздел I. Современное состояние проблемы изучения эгоцентризма в психологической науке § 1.1 Феном...
Особенности развития наглядно-образного мышления в старшем дошкольном возрасте
Особенности развития наглядно-образного мышления в старшем дошкольном возрасте 2 Тема: Особенности развития наглядно-образного мышления в старшем дошкольном возрасте Содержание Содержание Введени...
Использование информационных технологий в обучении геометрии
Использование информационных технологий в обучении геометрии 34 ОГЛАВЛЕНИЕ Введение Глава I. Теоретические основы применения ИКТ 1.1 Понятие информационных технологий 1.2 Информационные технологи...
Использование информационных технологий во внеклассной работе по информатике
Использование информационных технологий во внеклассной работе по информатике 4 Введение Тема нашей работы называется «Использование информационных технологий во внеклассной работе по информатике»...
Слагаемые профессионального имиджа педагога
Слагаемые профессионального имиджа педагога РЕФЕРАТ Тема: «Слагаемые профессионального имиджа педагога». ВЫПОЛНИЛ: Саломатина Т.С. План Введение 1. Имидж 1.1 Понятие имиджа 1.2 Социально-психолог...
Использование информационных технологий на уроках истории в школе
Использование информационных технологий на уроках истории в школе 76 Содержание Введение Глава 1. Информационные технологии и их значение в современной методике обучения §1 Понятие информационные...
Психолого-педагогічний супровід учня з особливими потребами. Використання моделі інклюзивної освіти
Психолого-педагогічний супровід учня з особливими потребами. Використання моделі інклюзивної освіти ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕС...
Методика изучения системных отношений в лексике в курсе русского языка начальной школы
Методика изучения системных отношений в лексике в курсе русского языка начальной школы Содержание Введение Глава 1. Лингво-дидактические основы изучения системных отношений в лексике в начальных...
Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми
Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ 1.1 Обдарованість: суть, види, принципи 1.2 Форми і методи...
Использование информационных технологий на уроках математики
Использование информационных технологий на уроках математики 23 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РОСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ...
Своєрідність роботи шкільного соціального педагога з гіперактивними дітьми
Своєрідність роботи шкільного соціального педагога з гіперактивними дітьми В ступ Завданням сучасної школи являється досягнення найбільш ефективної суспільної форми організації навчальної діяльно...
Использование карт на уроках истории
Использование карт на уроках истории 24 Содержание В ведение Г лава 1. Использование карт на уроках истории Г лава 2. История в датах и цифрах З аключение список литературы Введение Каждый учител...
Психолого-педагогічні особливості засвоєння математичної термінології молодшими школярами
Психолого-педагогічні особливості засвоєння математичної термінології молодшими школярами Зміст Вступ Розділ І. Психолого-педагогічні основи вивчення понять 1.1 Психологічні основи поняття та йог...
Использование компьютерных технологий в повышении эффективности учебного процесса
Использование компьютерных технологий в повышении эффективности учебного процесса 1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛО ГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА Доктор педагогических наук,...
Использование компьютера на уроках русского языка и во внеклассной работе
Использование компьютера на уроках русского языка и во внеклассной работе 2 Использование компьютера на уроках русского языка и во внеклассной работе В этом году будет уже 10 лет, с тех пор как н...
Использование компьютера при подготовке к уроку
Использование компьютера при подготовке к уроку 2 Задание На выпускную (курсовую) работу слушателя группы №508 Смирнова Андрея Владимировича 1. Тема работы: Использование компьютера при подготовк...
Использование компьютерной техники в учебном процессе
Использование компьютерной техники в учебном процессе ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Курсовая работа Ис...
Профессионально-трудовая подготовка девушек средством кружка вязания
Профессионально-трудовая подготовка девушек средством кружка вязания ВВЕДЕНИЕ Одной из важнейших задач, стоящих перед общеобразовательной школой, является улучшение художественного образования и...
Использование краеведческих материалов в процессе преподавания экологии в средней школе
Использование краеведческих материалов в процессе преподавания экологии в средней школе 51 Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева Факультет географический Кафедра Физической геог...
Использование личностно-ориентированного обучения в преподавании предмета "Информатики и ИКТ"
Использование личностно-ориентированного обучения в преподавании предмета Информатики и ИКТ Урок - деловая игра Тема: « Презентация приложения Microsoft Office - программы PowerPoint » Идея урока...
Использование лепки на уроках изобразительного искусства
Использование лепки на уроках изобразительного искусства 49 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЛОГОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ Выпускная квалификационная работа по изобразительному ис...
Использование массажа в коррекционно-логопедической работе с дизартриками
Использование массажа в коррекционно-логопедической работе с дизартриками 5 Курсовая работа по логопедии на тему: Использование массажа в коррекционно-логопедической работе с дизартриками Рязань,...
Психолого-педагогическая и экспериментальная проверка педагогических условий по развитию вокально-хоровых навыков у младших школьников на уроках музыки
Психолого-педагогическая и экспериментальная проверка педагогических условий по развитию вокально-хоровых навыков у младших школьников на уроках музыки СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛ 1 ПСИХОЛОГО-ПЕДА...
Использование межпредметных связей в обучении основам безопасности жизнедеятельности
Использование межпредметных связей в обучении основам безопасности жизнедеятельности ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра...
Концентрированное обучение: модели образовательной технологии
Концентрированное обучение: модели образовательной технологии Содержание Введение 1. Теория и практика концентрированного обучения как педагогической технологии 1.1 Модели, предшествующие концент...
Педагогические требования
Педагогические требования Педагогические требования В процессе исторического развития человечество совершенствовало культуру взаимоотношений. В результате были выработаны и закреплены обязательны...
Классификация методов обучения
Классификация методов обучения Содержание Введение 1 Классификация методов обучения 1.1 Классификация методов обучения по уровню активности учащихся 1.2 Классификация методов обучения по источник...
Психолого-педагогическая коррекция коммуникативной сферы старших дошкольников
Психолого-педагогическая коррекция коммуникативной сферы старших дошкольников Тема: Психолого-педагогическая коррекция коммуникативной сферы старших дошкольников Введение Актуальность исследовани...
Неуспевающий ребенок как психолого-педагогическая проблема
Неуспевающий ребенок как психолого-педагогическая проблема МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Неуспевающий ребенок как п сихолого-педагогическая проблема» ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ Р...
Методическая система и интенсивные технологии обучения
Методическая система и интенсивные технологии обучения Министерство образования и науки Украины дОНЕЦКИЙ НАЦиОНАЛЬНыЙ ТЕХНический УНиВЕРСИТЕТ Реферат по курсу «Психология и педагогика» на тему: М...
Мультимедийные технологии как средство повышения эффективности обучения в школе. Методика работы на интерактивном оборудовании
Мультимедийные технологии как средство повышения эффективности обучения в школе. Методика работы на интерактивном оборудовании 7 Министерство образования и науки Республики Казахстан Департамент...
Использование метода проектов на уроках экономики
Использование метода проектов на уроках экономики Использование метода проектов на уроках экономики (из опыта работы) Автор Ахмадеева Елена Васильевна Учитель экономики МОУ ПСОШ г. Перевоза Нижег...
Использование метода проектов в обучении детей старшего дошкольного возраста физическим упражнениям
Использование метода проектов в обучении детей старшего дошкольного возраста физическим упражнениям ОГОУ “Т ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ” Курсовая работа Использование метода пр...
Методика использования интерактивных таблиц на уроках химии
Методика использования интерактивных таблиц на уроках химии ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУ...
Использование методов активного социально-психологического обучения в средней общеобразовательной школе. Начальные классы
Использование методов активного социально-психологического обучения в средней общеобразовательной школе. Начальные классы ФГАОУ ВПО Российский государственный профессионально - педагогический уни...
Компьютерные технологии в педагогическом образовании: особенности правового и методического регулирования
Компьютерные технологии в педагогическом образовании: особенности правового и методического регулирования ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО П...
Использование современных информационных технологий на уроках литературы
Использование современных информационных технологий на уроках литературы 2 Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Во...
Использование музыкально-игровых методов для развития художественно-творческих способностей младших школьников с задержкой психического развития
Использование музыкально-игровых методов для развития художественно-творческих способностей младших школьников с задержкой психического развития Министерство образования и науки Российской Федера...
Использование мультимедиа на уроках математики при изучении положительных и отрицательных чисел в 6 классе как средство активизации деятельности учащихся
Использование мультимедиа на уроках математики при изучении положительных и отрицательных чисел в 6 классе как средство активизации деятельности учащихся ГОУ СПО «Кунгурское педагогическое училищ...
Использование мультимедийного проектора для повышения качества знаний учащихся 5 класса при изучении темы: "Десятичные дроби"
Использование мультимедийного проектора для повышения качества знаний учащихся 5 класса при изучении темы: Десятичные дроби 4 ГОУ СПО «Кунгурское педагогическое училище» ПЦК преподавателей естест...
Использование наглядности на уроках русского языка
Использование наглядности на уроках русского языка 2 Содержание Введение 1. Особенности использования наглядных пособий на уроках русского языка в школе 1.1 Виды наглядных пособий 1.2 Принципы ис...
Использование наглядных пособий в процессе изучения чисел первого десятка
Использование наглядных пособий в процессе изучения чисел первого десятка Курсовая работа Использование наглядных пособий в процессе изучения чисел первого десятка О главление Введение Глава 1. Т...
Использование наглядных средств при коррекции звукопроизношения у дошкольников с дислалией
Использование наглядных средств при коррекции звукопроизношения у дошкольников с дислалией 2 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессиональн...
Использование нестандартных форм урока при обучении лексической стороне языка
Использование нестандартных форм урока при обучении лексической стороне языка РЕФЕРАТ Курсовая работа: 39с., 1 рис., 1 схема, 22 источников, 2 прил. УРОК, НЕСТАНДАРТНЫЙ УРОК, НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ...
Совместимость в творческом коллективе
Совместимость в творческом коллективе 29 Министерство образования РФ Самарская Государственная академия культуры и искусств кафедра педагогики и психологии Курсовая работа по Педагогике Совместим...
Совершенствование навыка чтения учащихся с задержкой психического развития
Совершенствование навыка чтения учащихся с задержкой психического развития 5 Совершенствование навыка чтения учащихся с задержкой психического развития. Выполнил: Пахомова Любовь Вениаминовна учи...
Совершенствование системы дополнительного образования
Совершенствование системы дополнительного образования Содержание Введение 1. Теоретические аспекты функционирования системы дополнительного образования 1.1 Характеристика становления дополнительн...
Словесная память у детей с нарушениями слуха
Словесная память у детей с нарушениями слуха 31 Содержание Введение Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения памяти у детей с нарушениями слуха 1.1 Формирование словесной памяти глухих...
Совершенствование содержания подготовки будущего учителя информатики
Совершенствование содержания подготовки будущего учителя информатики 60 На правах рукописи АБДУРАЗАКОВ Магомед Мусаевич СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ В УСЛО...
Словесное творчество дошкольников
Словесное творчество дошкольников Конспект занятия по обучению творческому рассказыванию. Тема «Я - волшебник». Программное содержание: Воспитать интерес к сказкам. Развивать умение развивать рас...
Словесно-логическое мышление успевающих и слабоуспевающих студентов
Словесно-логическое мышление успевающих и слабоуспевающих студентов Введение В настоящее время все больше внимания уделяется молодежи с так называемой проблемой взаимосвязи речи и мышления, котор...
Сказки в начальной школе
Сказки в начальной школе СКАЗКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (опыт работы родительского комитета) Иногда, несколько неравнодушных родителей своей активностью могут очень сильно изменить всю систему школьног...
Словотворчество как феномен языковой личности
Словотворчество как феномен языковой личности Курсовая работа «Словотворчество как феномен языковой личности» СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Словотворчество как феномен языковой личности 1.1. Языко...
Словесные и словесно-наглядные методы обучения химии в средней школе
Словесные и словесно-наглядные методы обучения химии в средней школе Курсовая работа «Словесные и словесно-наглядные методы обучения химии в средней школе » ВВЕДЕНИЕ Как известно, любое учебное с...
Сквозная производственная практика
Сквозная производственная практика 12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВОЛЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Н. ТАТИЩЕВА» (ИНСТИТУТ) Экономический факультет Кафедра менеджмента организ...
Складові процесу виховання
Складові процесу виховання 2 З міст Вступ 1. Суть процесу виховання 2. Модель процесу виховання та характеристика її складових Висновок Література Вступ Тема контрольної роботи «Складові процесу...
Скоростно-силовая подготовленность школьников V-VI классов и ее совершенствование в процесса физкультурных занятий групп продленного дня
Скоростно-силовая подготовленность школьников V-VI классов и ее совершенствование в процесса физкультурных занятий групп продленного дня КОЛОМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 13.00....
Сказки как средство развития связной речи детей 4-5 лет
Сказки как средство развития связной речи детей 4-5 лет Введение В настоящее время изучению проблемы речевого творчества дошкольников посвящается большое количество научно-исследовательских работ...


Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать